Soorten VB.Net Operators: rekenkunde, vergelijking en logisch

Wat is Operator in VB.Net?

An Operator in VB.Net verwijst naar een symbool dat de compiler instrueert om een ​​specifieke logische of wiskundige manipulatie uit te voeren. De operator voert de operaop de verstrekte operazn. Microsoft VB.Net wordt geleverd met verschillende soorten operaTorens. We zullen ze in deze tutorial bespreken.

Rekenkunde Operators in VB.Net

Je kunt rekenen gebruiken operators om verschillende wiskundige berekeningen uit te voeren operaties in VB.NET. Rekenkundig operators in VB.Net omvatten:

Rekenkunde Operator Omschrijving
^ voor het verhogen van een operaen aan de macht van een ander operand
+ voor het toevoegen van twee operazn.
- voor het aftrekken van de tweede operae vanaf de eerste operand.
* voor het vermenigvuldigen van beide operazn.
/ voor het verdelen van een operaen tegen een ander. Het retourneert een drijvende-kommaresultaat.
\ voor het verdelen van een operaen tegen een ander. Het retourneert een geheel getal resultaat.
MOD bekend als de modulus operaTor. Het geeft de rest terug na deling.

Voorbeeld van VB.Net-rekenkunde Operator

Hier is een voorbeeld van VB.Net-rekenkunde operavoor:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Om dit te weten, bezoek onze vorige tutorial op Gegevenstypen en Variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()
    Dim var_w As Integer = 11
    Dim var_x As Integer = 5
    Dim var_q As Integer = 2
    Dim var_y As Integer
    Dim var_z As Single

    var_y = var_w + var_z
    Console.WriteLine(" Result of 11 + 5 is {0} ", var_y)

    var_y = var_w - var_x
    Console.WriteLine(" Result of 11 - 5 is {0} ", var_y)

    var_y = var_w * var_x
    Console.WriteLine(" Result of 11 * 5 is {0} ", var_y)

    var_z = var_w / var_x
    Console.WriteLine(" Result of 11 / 5 is {0}", var_z)

    var_y = var_w \ var_x
    Console.WriteLine(" Result of 11 \ 5 is {0}", var_y)

    var_y = var_w Mod var_x
    Console.WriteLine(" Result of 11 MOD 5 is {0}", var_y)

    var_y = var_x ^ var_x
    Console.WriteLine(" Result of 5 ^ 5 is {0}", var_y)
    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module

Stap 3) Klik op de Start-knop om de code uit te voeren. Je zou het volgende moeten krijgenwing venster:

VB.Net-rekenkunde Operator

Hier is een screenshot van de code:

VB.Net-rekenkunde Operator

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een geheel getalvariabele var_w maken met een waarde van 11.
 4. Een geheel getalvariabele var_x maken met een waarde van 5.
 5. Een geheel getal var_q maken met een waarde van 2.
 6. Een geheel getal var_y maken.
 7. Een geheel getal var_z maken.
 8. Het optellen van de waarden van de variabelen var_w en var_z en het toewijzen van het resultaat aan de variabele var_y.
 9. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 10. De waarde van variabelen var_x aftrekken van de waarde van variabele var_w en het resultaat toewijzen aan variabele var_y.
 11. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 12. Het vermenigvuldigen van de waarden van de variabelen var_w en var_x en het toewijzen van het resultaat aan de variabele var_y.
 13. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 14. De waarde van variabele var_w delen door de waarde van variabele var_x en het resultaat toewijzen aan variabele var_z.
 15. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 16. De waarde van variabele var_w delen door de waarde van variabele var_x en het resultaat toewijzen aan variabele var_y.
 17. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 18. De rest verkrijgen na het delen van de waarde van variabele var_w door de waarde van variabele var_x en het toewijzen van het resultaat aan variabele var_y.
 19. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 20. De waarde van variabele var_x tot de macht van hetzelfde laten verheffen en het resultaat toewijzen aan variabele var_y.
 21. Het bovenstaande resultaat afdrukken op de console.
 22. Om de console te verlaten wanneer de gebruiker op een willekeurige toets drukt.
 23. Beëindiging van de subprocedure.
 24. De module beëindigen

Vergelijk Operators in VB.Net

Vergelijk operators worden gebruikt voor het maken van vergelijkingen tussen variabelen. Vergelijking operators in VB.Net bevatten de following:

Vergelijk Operaverdraaid Omschrijving
= om te controleren of de twee operands hebben gelijke waarden of niet. Zo ja, dan wordt de voorwaarde waar.
<> om te controleren of de waarde van links is operand is groter dan die van rechts operanl. dan wordt de voorwaarde waar.
> voor het controleren of de waarde van links operand is kleiner dan die van rechts operanl. Zo ja, dan wordt de voorwaarde waar.
< voor het controleren of de waarde van links operand is groter dan of gelijk aan die van rechts operanl. Zo ja, dan wordt de voorwaarde waar.
>= om te controleren of de twee operands hebben gelijke waarden of niet. Zo ja, dan wordt de voorwaarde waar.
<= voor het controleren of de waarde van links operand is kleiner dan of gelijk aan die van rechts operanl. Zo ja, dan wordt de voorwaarde waar.

Voorbeeld van VB.Net-vergelijking Operator

Laten we een voorbeeld van VB.Net-vergelijking demonstreren operavoor:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Als u niet weet hoe u dit moet doen, bezoekt u onze vorige tutorial over gegevenstypen en variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()
    Dim x As Integer = 11
    Dim y As Integer = 5
    If (x = y) Then
      Console.WriteLine("11=5 is True")
    Else
      Console.WriteLine(" 11=5 is False")
    End If

    If (x < y) Then
      Console.WriteLine(" 11<5 is True")
    Else
      Console.WriteLine(" 11<5 is False")
    End If

    If (x > y) Then
      Console.WriteLine(" 11>5 is True")
    Else
      Console.WriteLine(" 11>5 is False")
    End If
    
    x = 3
    y = 7
    If (x <= y) Then
      Console.WriteLine(" 3<=7 is True")
    End If
    If (y >= x) Then
      Console.WriteLine(" 7>=3 is True")
    End If
    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module	

Stap 3) Klik op de knop Start in de werkbalk om de code uit te voeren. Je zou het volgende moeten krijgenwing venster:

VB.Net-vergelijking Operator

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgendewing code:

VB.Net-vergelijking Operator

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een geheel getalvariabele x maken met een waarde van 11.
 4. Een geheel getalvariabele y maken met een waarde van 5.
 5. Controleren of de waarde van variabele x gelijk is aan de waarde van variabele y. We hebben de If…Then voorwaardelijke uitspraken.
 6. Een stukje tekst op de console afdrukken als de bovenstaande voorwaarde waar is.
 7. Het Else-gedeelte dat moet worden uitgevoerd als de bovenstaande voorwaarde False is, dat wil zeggen als x niet gelijk is aan y.
 8. Het afdrukken van wat tekst op de console als het bovenstaande Else-gedeelte wordt uitgevoerd.
 9. Het beëindigen van de If-voorwaarde.
 10. Controleren of de waarde van variabele x kleiner is dan die van variabele y.
 11. Een stukje tekst op de console afdrukken als aan de bovenstaande voorwaarde is voldaan.
 12. Het Else-gedeelte moet worden uitgevoerd als de bovenstaande voorwaarde False is, dat wil zeggen als de waarde van variabele x niet kleiner is dan de waarde van variabele y.
 13. Het afdrukken van wat tekst op de console als het bovenstaande Else-gedeelte wordt uitgevoerd.
 14. Het beëindigen van de If-voorwaarde.
 15. Controleren of de waarde van variabele x groter is dan die van variabele y.
 16. Een stukje tekst op de console afdrukken als aan de bovenstaande voorwaarde is voldaan.
 17. Het Else-gedeelte van het uitvoeren als de bovenstaande voorwaarde False is, dat wil zeggen als de waarde van variabele x niet groter is dan de waarde van variabele y.
 18. Het afdrukken van wat tekst op de console als het bovenstaande Else-gedeelte wordt uitgevoerd.
 19. Het beëindigen van de If-voorwaarde.
 20. Een nieuwe waarde toewijzen aan variabele x, dat wil zeggen van 11 tot 3.
 21. Een nieuwe waarde toewijzen aan variabele y, dat wil zeggen van 5 tot 7.
 22. Controleren of de waarde van variabele x kleiner is dan of gelijk is aan die van variabele y.
 23. Een stukje tekst op de console afdrukken als aan de bovenstaande voorwaarde is voldaan.
 24. Het beëindigen van de If-voorwaarde.
 25. Controleren of de waarde van variabele x groter is dan of gelijk is aan die van variabele y.
 26. Een stukje tekst op de console afdrukken als aan de bovenstaande voorwaarde is voldaan.
 27. Het beëindigen van de If-voorwaarde.
 28. Om de console te verlaten wanneer de gebruiker op een willekeurige toets drukt.

logisch Operators in VB.Net

logisch operaToren helpen ons bij het nemen van logische beslissingen. Logisch Operators in VB.Net zijn:

logisch Operator Omschrijving
En bekend als de logische/bitwise EN. Alleen waar als beide voorwaarden waar zijn.
Or bekend als de logische/bitwise OF. Waar als een van de voorwaarden waar is.
Niet Het logische/bitwise NIET. Omkeren operand's logische toestand. Indien waar, wordt de voorwaarde False en vice versa.
Xor beetjewise Logisch Exclusief OR operaTor. Retourneert False als expressies allemaal True of False zijn. Anderwise, retourneert het Waar.
En ook Het wordt ook wel de logische AND genoemd operaTor. Werkt alleen met Booleaanse gegevens door kortsluiting uit te voeren.
Of anders Het wordt ook wel de logische OR genoemd operaTor. Werkt alleen met Booleaanse gegevens door kortsluiting uit te voeren.
Is fout Bepaalt of de expressie resulteert in False.
Is waar Bepaalt of de expressie resulteert in True.

Voorbeeld van VB.Net Logical Operator

Laten we demonstreren hoe u logisch kunt gebruiken operaaan de hand van een voorbeeld:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Als u niet weet hoe u dit moet doen, bezoekt u onze vorige tutorial over gegevenstypen en variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()

    Dim var_w As Boolean = True
    Dim var_x As Boolean = True
    Dim var_y As Integer = 5
    Dim var_z As Integer = 20

    If (var_w And var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w And var_x - is true")
    End If
    If (var_w Or var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w Or var_x - is true")
    End If
    If (var_w Xor var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w Xor var_x - is true")
    End If
    If (var_y And var_z) Then
      Console.WriteLine("var_y And var_z - is true")
    End If
    If (var_y Or var_z) Then
      Console.WriteLine("var_y Or var_z - is true")
    End If
     'Only logical operators
    If (var_w AndAlso var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w AndAlso var_x - is true")
    End If
    If (var_w OrElse var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w OrElse var_x - is true")
    End If
    var_w = False
    var_x = True
    If (var_w And var_x) Then
      Console.WriteLine("var_w And var_x - is true")
    Else
      Console.WriteLine("var_w And var_x - is not true")
    End If
    If (Not (var_w And var_x)) Then
      Console.WriteLine("var_w And var_x - is true")
    End If
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Stap 3) Voer de code uit door op de Start-knop in de werkbalk te klikken. Je krijgt het vervolgwing venster:

logisch Operators in VB.Net

Hier zijn screenshots van de bovenstaande code:

logisch Operators in VB.Net

logisch Operators in VB.Net

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een Booleaanse variabele var_w declareren met de waarde True.
 4. Een Booleaanse variabele var_x declareren met de waarde True.
 5. Een geheel getalvariabele var_y declareren met een waarde van 5.
 6. Een geheel getalvariabele var_z declareren met een waarde van 20.
 7. Uitvoeren En operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 8. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 9. Het beëindigen van de If-instructie.
 10. Het uitvoeren van Or operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 11. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 12. Het beëindigen van de If-instructie.
 13. Xor uitvoeren operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 14. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 15. Het beëindigen van de If-instructie.
 16. Uitvoeren En operaop de waarden van de variabelen var_y en var_z. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 17. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 18. Het beëindigen van de If-instructie.
 19. Het uitvoeren van Or operaop de waarden van de variabelen var_y en var_z. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 20. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 21. Het beëindigen van de If-instructie.
 22. Een reactie. De compiler slaat dit over.
 23. En ook optreden operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 24. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 25. Het beëindigen van de If-instructie.
 26. OrElso uitvoeren operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 27. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 28. Het beëindigen van de If-instructie.
 29. De waarde van variabele w wijzigen van true in False.
 30. De waarde van variabele var_x blijft True.
 31. Uitvoeren En operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 32. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 33. Een ander deel moet worden uitgevoerd als het bovenstaande als de voorwaarde niet waar is.
 34. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande Als de operastelling is onwaar. Dan staat het onder de Else-verklaring.
 35. Het beëindigen van de If-instructie.
 36. Uitvoeren En operaop de waarden van de variabelen var_w en var_x en draai vervolgens het resultaat om met behulp van de knop Not operaTor. We hebben de voorwaarde If...Then gebruikt om actie te ondernemen op basis van het resultaat van de operatie.
 37. Tekst die op de console moet worden afgedrukt als het resultaat van het bovenstaande is operastelling is waar.
 38. Het beëindigen van de If-instructie.
 39. Accepteer invoer van de gebruiker via het toetsenbord.

Beetje Shift Operators in VB.Net

Deze operators worden gebruikt voor optredens shift operaover binaire waarden.

Beetje Shift Operatioren Omschrijving
En Bekend als de Bitwise EN OperaTor. Het kopieert een beetje als resultaat als het in beide wordt gevonden operazn.
Or Bekend als de binaire OR OperaTor. Het kopieert een beetje als het in een van beide wordt aangetroffen operand.
Xor De binaire XOR OperaTor. Voor het kopiëren van een bit indien ingesteld in een van de operands in plaats van beide.
Niet Het staat bekend als het Binaire Complement OperaTor. Het is een unair operator die de bits 'omdraait'.

Beetje Shift Operator Voorbeeld in VB.Net

Laten we een beetje demonstreren shift operaaan de hand van een voorbeeld:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Als u niet weet hoe u dit moet doen, bezoekt u onze vorige tutorial over gegevenstypen en variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()

    Dim w As Integer = 50
    Dim x As Integer = 11
    Dim y As Integer = 0
    y = w And x
    Console.WriteLine("y = w And x is {0}", y)
    y = w Or x

    Console.WriteLine("y = w Or x is {0}", y)
    y = w Xor x

    Console.WriteLine("y = w Xor x is {0}", y)
    y = Not w

    Console.WriteLine("y = Not w is {0}", y)
    Console.ReadLine()

  End Sub
End Module

Stap 3) Voer de code uit door op de Start-knop te klikken. Je zou het volgende moeten krijgenwing venster:

Beetje Shift Operator in VB.Net

Hier is een screenshot van de code:

Beetje Shift Operator in VB.Net

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een geheel getalvariabele w maken met een waarde van 50.
 4. Een geheel getalvariabele x maken met een waarde van 11.
 5. Een geheel getalvariabele y maken met een waarde van 0.
 6. Het bitje aanbrengenwise En operator aan de waarden van variabelen w en x en het resultaat toewijzen aan variabele y.
 7. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 8. Het bitje aanbrengenwise Or operator aan de waarden van variabelen w en x en het resultaat toewijzen aan variabele y.
 9. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 10. Het bitje aanbrengenwise Xor operator aan de waarden van variabelen w en x en het resultaat toewijzen aan variabele y.
 11. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 12. Het bitje aanbrengenwise Niet operator aan de waarde van variabele w en het resultaat toewijzen aan variabele y.
 13. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 14. Pauzeer de console om te wachten op gebruikersinvoer via het toetsenbord.
 15. Beëindig de subprocedure.
 16. Beëindig de module.

Toewijzing Operators in VB.Net

Hieronder vindt u de opdracht operators in VB.Net:

Toewijzing Operator Omschrijving
= de eenvoudige opdracht operaTor. Er worden waarden vanaf de linkerkant toegewezen operands naar de rechterkant operazn.
+= bekend als de Add AND-toewijzing operaTor. Het zal het recht toevoegen operand naar links operanl. Vervolgens wordt het resultaat aan de linkerkant toegewezen operand.
= bekend als de Aftrekken AND operaTor. Het zal het recht aftrekken operae van links operand en wijs het resultaat aan de linkerkant toe operand.
*= : bekend als de Vermenigvuldig AND operaTor. Het zal het recht aftrekken operae van links operand en wijs het resultaat aan de linkerkant toe operand.

Toewijzing Operator Voorbeeld in VB.Net

Hieronder vindt u de opdracht operator-voorbeeld in VB.Net:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Als u niet weet hoe u dit moet doen, bezoekt u onze vorige tutorial over gegevenstypen en variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()

    Dim x As Integer = 5
   
    Dim y As Integer

    y = x
    Console.WriteLine(" y = x gives y = {0}", y)

    y += x
    Console.WriteLine(" y += x gives y = {0}", y)

    y -= x
    Console.WriteLine(" y -= x gives y = {0}", y)

    y *= x
    Console.WriteLine(" y *= x gives y = {0}", y)

    Console.ReadLine()

  End Sub
End Module

Stap 3) Voer nu de code uit door op de Start-knop in de werkbalk te klikken. Je zou het volgende moeten krijgenwing venster:

Toewijzing Operator

De following code is gebruikt:

Toewijzing Operator

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een geheel getalvariabele x maken met een waarde van 5.
 4. Een geheel getalvariabele y maken.
 5. De waarde van variabele x toewijzen aan variabele y. De waarde van variabele y wordt nu 5.
 6. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 7. Het optellen van de waarde van variabele y bij de waarde van variabele x, dat wil zeggen 5 + 5, en het vervolgens toewijzen van het resultaat aan variabele y. Dit geeft y = 10.
 8. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 9. De waarde van variabele x (5) aftrekken van de waarde van variabele y (10) en het resultaat toewijzen aan variabele y, dat wil zeggen 10-5.
 10. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 11. De waarde van variabele y vermenigvuldigen met de waarde van variabele x en het resultaat toewijzen aan variabele y, dat wil zeggen 5 * 5.
 12. Afdrukken van wat tekst en het resultaat van het bovenstaande operaop de console.
 13. Pauzeer de console terwijl deze wacht op gebruikersinvoer.
 14. Beëindigen van de subprocedure.
 15. Beëindigen van de module.

Diversenneous Operators in VB.Net

Er zijn nog andere Miscellaneous operators ondersteund door VB.Net. Laten we ze bespreken:

Diversenneous Operaverdraaid Omschrijving
GetType Deze operator geeft het type objecten voor een opgegeven expressie.
Functie-expressie
 • voor het declareren van de code en parameters van een lambda
 • expressie functie.

Diversenneous Operator Voorbeeld in VB.Net

Hier is een voorbeeld van VB.Net diversenneous operavoor:

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing. Als u niet weet hoe u dit moet doen, bezoekt u onze vorige tutorial over gegevenstypen en variabelen.

Stap 2) Voeg de volgende toewing code:

Module Module1

  Sub Main()

    Dim x As Integer = 5
    Console.WriteLine(GetType(Integer).ToString())
    Console.WriteLine(GetType(String).ToString())
    Console.WriteLine(GetType(Double).ToString())

    Dim trippleValue = Function(val As Integer) val * 3
    Console.WriteLine(trippleValue(2))
    Console.WriteLine(If(x >= 0, "Positive", "Negative"))
    Console.ReadLine()

  End Sub
End Module

Stap 3) Voer de code uit door op de Start-knop op de werkbalk te klikken. Je zou het volgende moeten krijgenwing venster:

Diversenneous Operator

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgendewing code:

Diversenneous Operator

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het creëren van de hoofdsubprocedure.
 3. Een geheel getalvariabele x declareren met een waarde van 5.
 4. Het Type-object van het gegevenstype Integer ophalen en het resultaat converteren naar a snaar door de methode ToString() aan te roepen en deze op de console af te drukken.
 5. Het Type-object van het gegevenstype String ophalen en het resultaat naar een string converteren door de ToString()-methode aan te roepen en deze op een console af te drukken.
 6. Het Type-object ophalen van Double gegevenstype en converteer het resultaat naar een string door de ToString()-methode aan te roepen en deze op de console af te drukken.
 7. Een lambda-functie declareren en deze toewijzen aan de variabele drievoudige waarde. De lambda-functie neemt een geheel getal-parameter met de naam val en vermenigvuldigt deze met 3.
 8. Door de lambda-functie aan te roepen en er een argument van 2 aan door te geven, wordt deze waarde verdrievoudigd om 6 te geven.
 9. Controleren of de waarde van variabele x positief of negatief is. Indien groter dan of gelijk aan 0, wordt Positief, anders afgedruktwise, Negatief.
 10. Pauzeer de console terwijl deze wacht op gebruikersinvoer.
 11. Beëindigen van de subprocedure.
 12. Beëindigen van de module.

Samengevat

 • An Operator in VB.Net verwijst naar een symbool dat de compiler instrueert om een ​​specifieke logische of wiskundige manipulatie uit te voeren.
 • VB.Net ondersteunt het gebruik van operators om rekenkundige, logische en vergelijkingsactiviteiten uit te voeren operaties.
 • Operators zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.
 • Operaverdraaid operate op operazn.
 • We kunnen rekenen gebruiken operators om verschillende wiskundige berekeningen uit te voeren operaties in VB.NET.
 • Vergelijk operators worden gebruikt voor het maken van vergelijkingen tussen variabelen.
 • logisch operaToren helpen ons bij het nemen van logische beslissingen.