SQL Server Management Studio: MS SSMS downloaden en installeren

Wat is Server Management Studio?

SQL Server Beheer Studio (SSMS) is een IDE die een grafische interface biedt voor het verbinden en werken met de MS SQL-server. Het werd gelanceerd met Microsoft SQL Server 2005 en wordt gebruikt voor het configureren, beheren en beheren van alle componenten daarin Microsoft SQL-server.

SQL Server Management Studio downloaden en installeren

Following zijn de stappen voor het downloaden en installeren Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS):

Stap 1) Installeer SQL Server Management Studio.

Ga hier naartoe link en klik op Download SQL Server Management Studio 18.0 (preview 6) voor het downloaden van SSMS

Download en installeer SQL Server Management Studio

Stap 2) Double klik op bestand.

Na het downloaden krijgen we een .exe-bestand met de naam “SSMS-Setup-ENU.exe. ' Double klik erop

Stap 3) Klik op de installatieknop.

Onderstaand venster verschijnt. Klik op 'Installeren' om SQL Server Management Studio (SSMS) op uw systeem te installeren

Download en installeer SQL Server Management Studio

Stap 4) Wacht tot het installatie-ssms-proces is voltooid.

De installatie zal beginnen. Het onderstaande scherm wordt weergegeven Pakketten vorderen en Algemene vooruitgang.

Download en installeer SQL Server Management Studio

Stap 5) Het instellen is voltooid.

Eens Voltooid, SSMS Setup toont het onderstaande scherm met het bericht “Setup Completed”.

Download en installeer SQL Server Management Studio

Hoe u toegang krijgt tot “Management Studio.”

Nu zijn we klaar om “Management Studio” te openen. Ga naar Startmenu>Programma's>Microsoft SQL Server-hulpprogramma's 18> Microsoft SSMS 18.

Onder 'Connecteer met de server' scherm verschijnt. Servernaam is standaard de naam die is geselecteerd tijdens MS SQL-server installeren.

Toegang tot 'Managementstudio'

Laten we elk van de bovenstaande velden begrijpen

 1. Server type: Dit is een optie om één van de vier beschikbare MS SQL-services te selecteren. We gaan werken aan 'Database Engine' voor het maken en werken met Database. Andere servertypen omvatten analyse-, rapportage- en integratieservices.
 1. Server naam: Dit is de naam van de server waarop MS SQL Server is geïnstalleerd en die de verbinding met die server tot stand moet brengen. Over het algemeen gebruiken we de servernaam als “Machinenaam\Instance.” Hier is Instance de naam die aan de SQL Server-instantie wordt gegeven tijdens de installatie van de SQL-server.
 1. authenticatie: Standaard staat dit op “Windows Authenticatie” als we “Windows Authenticatie” tijdens de installatie van SQL Server. Anders, als we 'Gemengde modus (Windows Authenticatie & Windows Authenticatie)', dan wordt de authenticatie standaard ingesteld op 'SQL Server-installatie'.
 1. Gebruikersnaam wachtwoord: Als Authenticatie anders is geselecteerd dan “Windows Authenticatie” zoals “SQL-serverinstallatie” dan zijn deze twee velden vereist.

Klik op 'Aansluiten.' Nu wordt u verbonden met 'Gegevensbeheerstudio.'

Toegang tot “Management studio” via de opdrachtregel.

Als alternatief kunnen we ook MS SQL Management Studio openen met behulp van Venster Commandoregel. Je moet het volledige pad hebben ssms.exe. Hieronder vindt u de standaardlocatie en bestandsnaam:

pad:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE
Exe name: ssms.exe

Open 'Management Studio' via de opdrachtregel

Hier zijn de stappen om toegang te krijgen via de opdrachtregel:

 1. Open de opdrachtprompt door te typen CMD in Zoekvenster.
 2. Typ het volledige pad gevolgd door ssms.exe zoals hieronder weergegeven en druk op 'Enter'.

Open 'Management Studio' via de opdrachtregel

'Connecteer met de server' Het scherm verschijnt op dezelfde manier als beschreven in de vorige sectie.

Inleiding tot Data Management Studio IDE

Hieronder ziet u het startscherm van Data Management Studio.

Inleiding tot Data Management Studio IDE

Laten we elke sectie in detail bespreken.

1) Objectverkenner

De Object Explorer biedt een boomstructuur van de databaseobjecten op de server. Deze sectie toont alle databases, beveiliging en serverobjecten voor snelle referentie. Om de componenten van elk object te bekijken, klikt u op het +-pictogram links van het object, waardoor het wordt uitgevouwen.

Data Management Studio IDE:Objectverkenner

2) Selectie van databases

Met deze vervolgkeuzelijst kan de gebruiker de Database waarin we onze vragen zullen uitvoeren.

3) Query-editor

Hier kunnen we al onze vragen schrijven. MS SQL-server biedt interactieve suggesties voor tabellen, kolommen, enz. voor het eenvoudig maken van query's en nog veel meer.

4) Knop Uitvoeren

Deze knop zal uiteindelijk de query uitvoeren en de resultaten retourneren.

SSMS-tips en problemen

 • Management Studio is een zelfstandig product. Het komt niet overeen met een specifieke versie van SQL Server. We kunnen SMMS versie 18 bijvoorbeeld ook gebruiken met SQL Server 2017, SQL Server 2016.
 • Grote codes verminderen leesbaarheid. Gebruiken opmerkingen voor een betere leesbaarheid. Zet “-” voor elke regel om er commentaar op te geven.
 • Groep commentaar: We kunnen commentaar geven op de groep regels door ze allemaal te selecteren en op het pictogram in onderstaande afbeelding te klikken.

  SSMS-tips en problemen

 • Onverwacht afsluiten, een systeemfout kan onverwacht gegevensverlies veroorzaken. Set 'Automatisch herstel' optie aangevinkt om gegevensverlies te minimaliseren. We kunnen zelfs het tijdsinterval voor AutoRecover-gegevens aanpassen en het aantal dagen dat deze informatie moet worden opgeslagen voordat deze wordt verwijderd. Extra> Opties>Omgeving>AutoHerstel

  SSMS-tips en problemen

In geval van een storing verschijnt het pop-upvenster met de naam

 • We hebben vaak het resultaat van onze zoekopdracht nodig om in tekstformaat te worden opgeslagen voor toekomstige referenties.

  SSMS-tips en problemen

We kunnen klikken en het hierboven gemarkeerde pictogram selecteren en elke query uitvoeren. We zullen u vragen om de locatie op te geven waar het bestand in de toekomst kan worden opgeslagen.

SSMS-versies en -updates

De eerste versie van SSMS was met SQL Server 2005. SSMS blijft een integraal onderdeel van SQL Server met SQL Server 2008, SQL Server 2012 en SQL Server 2016. In 2016 Microsoft startte de eerste numerieke reeks versiebeheer met het SSMS-versienummer 16.3. Alle series bevatten 16.x, 17.x en 18.0 als versienummers.

De nieuwste 18.0-serie heeft het volgendewing versies: 18.0 (Preview 4), 18.0 (Preview 5) en 18.0 (Preview 6)

Tot 18 december 2018 is de nieuwste versie SSMS 18.0 (preview 6)

Meer updates over de 18.0-serie vindt u hier –

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/release-notes-ssms?view=sql-server-2017

SSMS ondersteunde besturingssystemen

Onderstaande tabel laat zien SQL Server-editie en de bijbehorende ondersteuning Besturingssysteem. 'Y' betekent ondersteund en 'N' betekent niet ondersteund.

SSMS-ondersteunde besturingssystemen

Samengevat

 • De volledige vorm van SSMS is “SQL Server Management Studio”
 • Server Management Studio biedt een grafische interface voor het verbinden en werken met MS SQL Server.
 • Het biedt Object Explorer en Query-editor als een belangrijk venster om mee te beginnen.