Hoe u een tekenreeks in Java kunt omkeren met behulp van recursie

In dit voorbeeldprogramma keren we een string om die door een gebruiker is ingevoerd.

We zullen een functie maken om een ​​string om te keren. Later we zullen het recursief noemen totdat alle karakters zijn omgedraaid.

 

 

 

Schrijf een Java-programma om String om te keren

package com.guru99;
 
public class ReverseString {
 
	public static void main(String[] args) {
 
 
		String myStr = "Guru99";
 
 
		//create Method and pass and input parameter string 
		String reversed = reverseString(myStr);
		System.out.println("The reversed string is: " + reversed);
		
	}
 
 
	//Method take string parameter and check string is empty or not
	public static String reverseString(String myStr)
	{
		if (myStr.isEmpty()){
		 System.out.println("String in now Empty");	
		 return myStr;
		}
		//Calling Function Recursively
		System.out.println("String to be passed in Recursive Function: "+myStr.substring(1));
		return reverseString(myStr.substring(1)) + myStr.charAt(0);
	}
 
}

Code-uitvoer:

String to be passed in Recursive Function: uru99
String to be passed in Recursive Function: ru99
String to be passed in Recursive Function: u99
String to be passed in Recursive Function: 99
String to be passed in Recursive Function: 9
String to be passed in Recursive Function: 
String in now Empty
The reversed string is: 99uruG