Εκμάθηση SAP Wage Types: Primary, Secondary, Dialog, Time

Τα δεδομένα πληρωμών (επιδόματα ή κρατήσεις) αποθηκεύονται με χρήση τύπων μισθού.

Τύποι μισθών στο SAP

Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες των τύπων μισθών στο SAP

  • Τύποι Πρωτοβάθμιου/Κύριου μισθού
  • Δευτεροβάθμιοι/Τεχνικοί τύποι μισθών

Οι τύποι του βασικού μισθού χωρίζονται και πάλι σε

  1. Διάλογος Τύποι μισθών
  2. Χρόνος Τύποι μισθών

Τύποι μισθών διαλόγου:- Αυτοί είναι τύποι μισθών που μπορείτε να εισαγάγετε online ενώ διατηρείτε Βασικά δεδομένα σε σας Σύστημα SAP. Για Πχ. Βασική πληρωμή (IT0008), Πρόσθετες πληρωμές (IT0015), Επαναλαμβανόμενες πληρωμές/εκπτώσεις (IT0014).

Διαλογικοί τύποι μισθού στο SAP

Χρονικοί τύποι μισθού: - Οι τύποι μισθού χρόνου δημιουργούνται από το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του χρόνου. Δεν μπορούν να διατηρηθούν online και δημιουργούνται από το σύστημα.

Π.χ.: Άδεια μετ' αποδοχών 75%

Χρονικοί τύποι μισθού στο SAP

Δευτερεύοντες τύποι μισθών

Οι τύποι δευτερεύοντος μισθού δημιουργούνται από το σύστημα και δεν μπορούν να διατηρηθούν στο διαδίκτυο. Δημιουργούνται κατά τη διάρκεια Μισθολόγιο τρέξιμο. Οι δευτερεύοντες τύποι μισθού χρησιμοποιούνται επίσης ως κοντέινερ για τη συγκέντρωση πολλών άλλων τύπων μισθού ή για την αποθήκευση πληροφοριών τύπου μισθού σε προσωρινή βάση. Οι τεχνικές ονομασίες των δευτερευόντων τύπων μισθού ξεκινούν με "/"

Π.χ.: /559 Τραπεζική Μεταφορά

Δευτερεύοντες Τύποι Μισθών στο SAP