Εκμάθηση SAP APO: Πλήρης φόρμα, ενότητες, SNP & Σχεδιασμός ζήτησης

Ας ξεκινήσουμε αυτό το σεμινάριο SAP APO με την εισαγωγή του SAP APO:

Τι είναι το SAP APO;

SAP APO αποτελεί βασικό συστατικό του SAP για τη διαμόρφωση ενός τεχνικού foundation για μονάδες SAP. Έχει σχεδιαστεί για υψηλή συνέπεια στις επιχειρηματικές διαδικασίες, από τη δημιουργία παραγγελιών έως τον προγραμματισμό παραγωγής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιείται για το SCM (Supply Chain Management) για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Το SAP APO σημαίνει Advanced Planner Optimizer.

Είναι επίσης γνωστό ως εργαλείο APS (Advance Planning and Scheduling).

Μια άλλη σημαντική λειτουργία του SAP APO Module είναι το SCC (Supply Chain Cockpit), παρέχει στους χρήστες ένα γραφικό πίνακα οργάνων για τον έλεγχο και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διάφορα τμήματα μιας εταιρείας χρησιμοποιούν SCC όπως σχεδιαστές ζήτησης, στρατηγικοί σχεδιαστές και σχεδιαστές παραγωγής.

SAP APO
Τι είναι το SAP APO

Σημαντικά στοιχεία του SAP APO που χρησιμοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Following αποτελούν συστατικά του SAP APO

Σημαντικά στοιχεία του SAP APO

Σημαντικά στοιχεία του SAP APO

Ας τα δούμε αναλυτικά!

Α) Σχεδιασμός ζήτησης ΑΠΟ

Για να διευθύνετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός της αγοράς είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ο «Σχεδιασμός ζήτησης» είναι η τέχνη της κατανόησης της μελλοντικής ζήτησης των πελατών και της εκτέλεσης αυτής της ζήτησης από την εταιρική αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαχείριση επιχειρήσεων. Το SAP Demand Planning παρέχει προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης και σχεδιασμού ζήτησης που βοηθούν τις εταιρείες να εντοπίσουν τις αλλαγές στη ζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μάρκετινγκ και promoΗ πρόβλεψη της ζήτησης της αγοράς γίνεται επίσης με χρήση του Σχεδιασμού Ζήτησης SAP APO.

Β) Σχεδιασμός Δικτύου Εφοδιασμού ΑΠΟ

Το SNP (Σχεδιασμός Δικτύου Εφοδιασμού) ενσωματώνει πληροφορίες για την αγορά, την κατασκευή, τη διανομή και τη μεταφορά, έτσι ώστε ο τακτικός σχεδιασμός και η απόφαση να μπορούν να ληφθούν και να εφαρμοστούν με βάση ένα ενιαίο συνεπές μοντέλο. Με βάση τις ευρετικές και μαθηματικές μεθόδους βελτιστοποίησης, το SAP APO SNP διασφαλίζει ότι ο οργανισμός ή η εταιρεία ανταποκρίνεται στη ζήτηση και εκτελεί δραστηριότητες όπως η μεταφορά, η παραγωγή και η αποθήκευση πόρων.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση ανάπτυξης καθορίζει πώς και πότε θα πρέπει να αναπτυχθεί το απόθεμαyed σε κέντρα διανομής ή αποθήκη.

Γ) Σχεδιασμός Παραγωγής και Αναλυτικός Προγραμματισμός (PP/DS)

Επιτρέπει στις μονάδες παραγωγής να σχεδιάζουν υλικά και κρίσιμους πόρους με τον βέλτιστο τρόπο. Μια συχνή ζήτηση για μονάδες παραγωγής είναι η παραγωγή με περιορισμένους πόρους.

Το PP/DS βοηθά στην ανάλυση του χρόνου παράδοσης και των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή. Μπορείτε να μειώσετε το κόστος αποθέματος, να αυξήσετε την απόδοση έγκαιρης παράδοσης και να μειώσετε τον χρόνο παράδοσης για το προϊόν χρησιμοποιώντας το SAP PPDS.

Δ) Παγκόσμιο διαθέσιμο προς υπόσχεση (παγκόσμιο ATP)

Ο σκοπός του «Παγκόσμου διαθέσιμου προς υπόσχεση» είναι να προσδιορίσει εάν το προϊόν που ζητήθηκε από τον πελάτη θα ήταν διαθέσιμο τη δεδομένη ή την ημερομηνία υπόσχεσης. Η διαδικασία ασχολείται με τη βελτίωση, την απόδοση έγκαιρης παράδοσης, την ενοποίηση του συστήματος προγραμματισμού και την επαρκή αύξηση του αποθέματος buffer αποθέματα.

Ε) Σχεδιασμός Μεταφορών και Προγραμματισμός Οχημάτων (TP/VS)

Επιλέγοντας την καλύτερη και σύντομη διαδρομή μεταφοράς, μια εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήματα και καύσιμα που δαπανώνται για τη μεταφορά και την παράδοση αγαθών. Η TP/VS παρέχει προγραμματιστή μεταφοράς και προγραμματίζει τα δρομολόγια με χαμηλότερο κόστος μεταφοράς. Προσφέρει λειτουργίες όπως ενοποίηση αποστολής, προσδιορισμός διαδρομής, επιλογή φορέα, πολλαπλή επιλογή και πολλαπλή απόθεση κ.λπ.

Οφέλη από τη χρήση του SAP APO

  • Αύξηση εσόδων
  • Βελτιώστε τα περιθώρια κέρδους
  • Μειώστε το κόστος αγοράς
  • Μειώστε το κόστος παραγωγής και logistics
  • Βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων
  • Βελτιωμένη διαχείριση

Νέες και προηγμένες δυνατότητες στο SAP APO

Με την εκδήλωση θετικής έκβασης του συστήματος SAP APO για επιχειρηματική διαδικασία, το SAP APO ενισχύεται με επιπλέον χαρακτηριστικά όπως

  • Το SAP APO επιτρέπει πλέον τη διασύνδεση συστημάτων ERP συναλλαγών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση του κόστους και της τιμολόγησης.
  • Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο από πριν, όπως είναι η κύρια μνήμη του APO στο SAP upgraded σε αρκετά gigabyte
  • Τώρα συνοδεύεται από προηγμένες βιβλιοθήκες βελτιστοποίησης, όπως γρήγορη λύση γραμμικού προγραμματισμού και αποτελεσματική διάδοση περιορισμών για προβλήματα προγραμματισμού.
  • Ο προγραμματισμός είναι ένα σημαντικό μέρος κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας. Για την αντιμετώπιση του Προγραμματισμού, επί του παρόντος το SAP APO χρησιμοποιεί το following προσεγγίσεις, Σχεδιασμός περιορισμών, Γενετικός Αλγόριθμος και Αλγόριθμος Επιδιόρθωσης. Ο προγραμματισμός μιας νέας έκδοσης του SAP APO θα είναι πιο ακριβής και θα προγραμματιστεί με ακρίβεια σε μια συγκεκριμένη ώρα. Με αυτές τις προηγμένες μονάδες SAP APO, αρκετοί σχεδιαστές εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να εργαστούν ταυτόχροναneoσυνήθως σε ένα σχέδιο, το καθένα εστιάζει σε ένα μικρό τμήμα μιας μεγαλύτερης αλυσίδας εφοδιασμού.

Συμπέρασμα

Αν και το SAP APO δεν διατίθεται πλέον στην αγορά ως ξεχωριστή λύση, η λειτουργικότητά του βασίζεται SAP CRM, SAP E-Procurement, και SAP Supply Chain Management. Λόγω του ανοιχτού του architecture, είναι ανοιχτό σε μελλοντικές βελτιώσεις όπως λειτουργικότητα μοντέλου, υψηλότερους βαθμούς παραλληλοποίησης και βελτιωμένη βελτιστοποίηση algorithms.