Εκμάθηση C++ για αρχάριους: Μάθετε τα βασικά του προγραμματισμού σε 7 ημέρες

Περίληψη φροντιστηρίου C++


Για να μάθετε προγραμματισμό C++, ανατρέξτε σε αυτά τα σεμινάρια με τη δεδομένη σειρά. Αυτό το σεμινάριο C++ για αρχάριους καλύπτει όλα τα βασικά concepts βασικών, μεταβλητών, πινάκων της C++, operators, και άλλα προηγμένα concepts του προγραμματισμού C++. Αυτά τα σεμινάρια C++ είναι τα καλύτερα για αρχάριους, οπότε ακόμα κι αν δεν έχετε προηγούμενη γνώση της C++, δεν θα αντιμετωπίσετε καμία δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας C++ και concepts.

Τι πρέπει να ξέρω;


Αυτό το σεμινάριο για τα βασικά της C++ έχει σχεδιαστεί για αρχάριους με μικρή ή καθόλου εμπειρία προγραμματισμού C++.

Πρόγραμμα διδασκαλίας C++

Εισαγωγή

👍 Μάθημα 1 Τι είναι ο προγραμματισμός C++ — Μάθετε Βασικά Concepts της C++
👍 Μάθημα 2 Εγκαταστήστε το C++ IDE — Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το C++ IDE Windows
👍 Μάθημα 3 Πρόγραμμα C++ Hello World — Μάθετε με την Επεξήγηση κώδικα

C++ Advanced Stuff

👍 Μάθημα 1 Μεταβλητές και τύποι C++ — ενδ, double, char, string, bool
👍 Μάθημα 2 Πίνακες σε C ++ — Δηλώστε | Αρχικοποίηση | Δείκτης σε Παραδείγματα Πίνακα
👍 Μάθημα 3 C + + Operaκορμοί — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 4 C ++ για βρόχο — Μάθετε με το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
👍 Μάθημα 5 C ++ κάνουμε ... ενώ βρόχο — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 6 Δήλωση περίπτωσης διακόπτη C++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 7 Χορδές C ++ — strcpy(), strcat(), strlen(), strcmp() ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
👍 Μάθημα 8 Χειρισμός εξαιρέσεων C++ — Δοκίμασε, πιάσε, ρίξε Παράδειγμα
👍 Μάθημα 9 C++ Δυναμική κατανομή πινάκων — Τι είναι ένας Δυναμικός Πίνακας;
👍 Μάθημα 10 Δείκτες C++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 11 Τύπος δεδομένων Char C++ — Τι είναι ο Χαρ;
👍 Μάθημα 12 Χειρισμός αρχείων C++ — Πώς να ανοίξετε, να γράψετε, να διαβάσετε, να κλείσετε αρχεία
👍 Μάθημα 13 C + + Operator Υπερφόρτωση — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 14 C++ Βασική Είσοδος/Έξοδος — Παράδειγμα Cout, Cin, Cerr
👍 Μάθημα 15 Στοίβα σε C++ STL — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 16 Τι είναι η δομή στη C++; — C++ Struct With Example
👍 Μάθημα 17 Τι είναι ένα διάνυσμα C++; — Διάνυσμα στην τυπική βιβλιοθήκη προτύπων C++ με παράδειγμα
👍 Μάθημα 18 Χάρτης σε C++ — Χάρτης σε C++ Standard Template Library με Παράδειγμα
👍 Μάθημα 19 Κλάση και αντικείμενο C++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 20 C ++ Πολυμορφισμός — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 21 std::list σε C++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 22 Λειτουργίες C ++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 23 Στατική συνάρτηση μέλους σε C++ — Μάθετε με το Παράδειγμα
👍 Μάθημα 24 Δομή και Τάξη - Ποιά είναι η διαφορά?

Πρέπει να ξέρω!

👍 Μάθημα 1 Το καλύτερο C++ IDE — 15 Καλύτερο C++ IDE & δωρεάν Windows συντάκτης
👍 Μάθημα 2 Βιβλία προγραμματισμού C++ — 15 ΚΑΛΥΤΕΡΑ Βιβλία προγραμματισμού C++
👍 Μάθημα 3 Μαθήματα προγραμματισμού C++ — 85 Καλύτερα Μαθήματα Προγραμματισμού C++
👍 Μάθημα 4 Ερωτήσεις συνέντευξης C++ — Κορυφαίες 24 Ερωτήσεις & Απαντήσεις συνέντευξης C++
👍 Μάθημα 5 Εκμάθηση C++ PDF — Εκμάθηση C++ PDF για αρχάριους (Λήψη τώρα)

Γιατί να μάθω C++;

Εδώ είναι μερικοί εξέχοντες λόγοι για την εκμάθηση της C++;

  • Η C++ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού κοντά στο υλικό, ώστε να έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε σε χαμηλό επίπεδο, το οποίο σας δίνει πολύ έλεγχο όσον αφορά τη διαχείριση της μνήμης, την καλύτερη απόδοση και, τέλος, μια ισχυρή ανάπτυξη λογισμικού.
  • Ο προγραμματισμός C++ σάς δίνει μια σαφή κατανόηση του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού.
  • Η C++ είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού στον προγραμματισμό εφαρμογών και συστημάτων.
  • Η γλώσσα προγραμματισμού C++ σας διδάσκει τη διαφορά μεταξύ μεταγλωττιστή, συνδέσμου, φορτωτή, διαφορετικών τύπων δεδομένων, τύπων μεταβλητών, πεδίων κ.λπ.

Εφαρμογές Προγραμματισμού C++

Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές εφαρμογές της C++:

  • Η C++ χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη όλων των ειδών ενσωματωμένων συστημάτων όπως έξυπνα ρολόγια, συστήματα πολυμέσων σε αυτοκίνητα, συσκευές IoT κ.λπ.
  • Η C++ σάς επιτρέπει επίσης να αναπτύξετε διακομιστές και προγράμματα μικροελεγκτών υψηλής απόδοσης
  • Η γλώσσα προγραμματισμού C++ χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη σχεδόν όλων των μεγάλων Operating Συστήματα όπως Windows, Mac OSX και Linux
  • Η ανάπτυξη παιχνιδιών είναι η κύρια εφαρμογή της C++. Γι' αυτό η C++ γίνεται πιο δημοφιλής στους προγραμματιστές παιχνιδιών.
  • Η C++ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη Ιατρικών και Μηχανικών εφαρμογών όπως λογισμικό για μηχανές μαγνητικής τομογραφίας, προηγμένα συστήματα CAD/CAM κ.λπ.

Προϋποθέσεις εκμάθησης C++

Πριν ξεκινήσετε να μαθαίνετε C++ με διάφορους τύπους παραδειγμάτων που δίνονται σε αυτό το σεμινάριο C++ για αρχάριους, υποθέτουμε ότι γνωρίζετε ήδη τα βασικά ενός προγράμματος υπολογιστή και της γλώσσας προγραμματισμού υπολογιστών concepts όπως μεταβλητή, συνάρτηση, ακολουθία, επιλογή και επανάληψη.

Τι θα μάθετε σε αυτό το σεμινάριο C++;

Σε αυτό το σεμινάριο προγραμματισμού C++, θα μάθετε Τι είναι το C++, σημαντικό concepts της C++, βασικό πρόγραμμα «Hello World», διαφορετικοί τύποι μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στη C++, πίνακες, operaTors, loops, χειρισμός αρχείων σε C++, συναρτήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις συνέντευξης C++ και πολλά άλλα ενδιαφέροντα concepts της C++.