Εκπαιδευτικό Οδηγό SAP MM (Material Management).

Περίληψη μαθήματος


Η ενότητα Διαχείρισης Υλικών στο SAP αποτελείται από πολλά στοιχεία και επιμέρους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεδομένων, των αγορών και του αποθέματος. Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε βασικές δεξιότητες και concepts του SAP MM.

Τι πρέπει να ξέρω;


Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για αρχάριους με μικρή ή καθόλου εμπειρία MM.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Εισαγωγή & Master Data

👍 φροντιστήριο Επισκόπηση της μονάδας SAP MM
👍 φροντιστήριο Εισαγωγή στα Master Data
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε κύρια δεδομένα υλικού
👍 φροντιστήριο Πώς να αλλάξετε το Master Material
👍 φροντιστήριο Πώς να αντιγράψετε το Master Material
👍 φροντιστήριο Master Mass Creation of Material
👍 φροντιστήριο Υλικό Master Views – Απόλυτος οδηγός!

Αγοράζοντας

👍 φροντιστήριο Εισαγωγή στην απαίτηση αγοράς και αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε μια εγγραφή πληροφοριών αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να αλλάξετε μια εγγραφή πληροφοριών αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε μια αίτηση αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να μετατρέψετε την Απαίτηση Αγοράς σε Εντολή Αγοράς
👍 φροντιστήριο Επισκόπηση των Προσφορών. Πώς να δημιουργήσετε RFQ
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε προσφορές
👍 φροντιστήριο Πώς να συγκρίνετε τις τιμές για διαφορετικές προσφορές
👍 φροντιστήριο Πώς να επιλέξετε ή να απορρίψετε μια Προσφορά
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα πηγών
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε μια εντολή αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε εντολή αγοράς με αναφορά
👍 φροντιστήριο Πώς να αλλάξετε μια Εντολή Αγοράς
👍 φροντιστήριο Πώς να δημοσιεύσετε την απόδειξη εμπορευμάτων
👍 φροντιστήριο Πώς να εκτελέσετε την επαλήθευση τιμολογίου
👍 φροντιστήριο Πώς να εκδώσετε ένα τιμολόγιο
👍 φροντιστήριο Εντολή αγοράς υπηρεσίας
👍 φροντιστήριο Συμφωνία All About Outline
👍 φροντιστήριο Διαδικασίες έκδοσης για την αγορά εγγράφων

Τιμοκατάλογος

👍 φροντιστήριο Επισκόπηση της διαδικασίας τιμολόγησης
👍 φροντιστήριο Πώς να ορίσετε τον Πίνακα Ακολουθίας & Συνθηκών Πρόσβασης
👍 φροντιστήριο Πώς να ορίσετε τους τύπους συνθηκών
👍 φροντιστήριο Πώς να ορίσετε το σχήμα υπολογισμού
👍 φροντιστήριο Πώς να ορίσετε την ομάδα σχήματος

Διαχείριση Αποθεμάτων

👍 φροντιστήριο Επισκόπηση της Διαχείρισης Αποθεμάτων
👍 φροντιστήριο Πώς να δημιουργήσετε απόδειξη εμπορευμάτων
👍 φροντιστήριο Πώς να ακυρώσετε την απόδειξη αγαθών
👍 φροντιστήριο Κράτηση Αποθέματος
👍 φροντιστήριο Τρόπος έκδοσης αγαθών
👍 φροντιστήριο Μεταβίβαση Ανάρτησης Εμπορευμάτων
👍 φροντιστήριο Όλα για το Φυσικό Απόθεμα
👍 φροντιστήριο Ειδικό απόθεμα και Ειδική προμήθεια
👍 φροντιστήριο Ερωτήσεις & Απαντήσεις συνέντευξης SAP MM
👍 φροντιστήριο SAP MM (Material Management) PDF