Τι είναι το HP ALM; Εργαλείο δοκιμών Κέντρου Ποιότητας (QC).

Τι είναι το HP ALM;

Το HP ALM (Διαχείριση Κύκλου Ζωής Εφαρμογών) είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στον ιστό που βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής της εφαρμογής απευθείας από τον προγραμματισμό του έργου, τη συγκέντρωση απαιτήσεων, μέχρι τη δοκιμή και την ανάπτυξη,wise είναι μια χρονοβόρα εργασία.

Στο προηγούμενο avatar του ως HP Quality Center, το εργαλείο διαχείρισης δοκιμών αναπτύχθηκε από τη Mercury interactive.

Αναπτύχθηκε τώρα από την HP ως ALM. Η πλήρης φόρμα ALM είναι AΕφαρμογή Life Cycle MΕργαλείο διαχείρισης που υποστηρίζει διάφορες φάσεις του κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού.

Το εργαλείο ALM παρέχει επίσης ενσωμάτωση σε όλα τα άλλα προϊόντα της HP, όπως το UFT και Load Runner.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το HP ALM;

Τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε ένα τυπικό έργο είναι:

 • Εργολάβος
 • Δοκιμαστής
 • Επιχειρηματικοί αναλυτές
 • Διαχειριστές Έργων
 • Ιδιοκτήτες προϊόντων

Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι εκτελούν ποικίλο σύνολο δραστηριοτήτων που πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ομάδας.

Εάν δεν διατηρούμε κεντρικό αποθετήριο για την καταγραφή, τη διατήρηση και την παρακολούθηση όλων των τεχνουργημάτων που σχετίζονται με το προϊόν, το έργο αναμφισβήτητα θα ΑΠΟΤΥΧΕΙ.

Χρειαζόμαστε επίσης έναν μηχανισμό για την τεκμηρίωση και τη συνεργασία σε όλες τις δραστηριότητες δοκιμών και ανάπτυξης.

Χρησιμοποιήστε το HP ALM

Εισαγάγετε το HP ALM!

 • Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αλληλεπιδρούν και συντονίζονται, για την επίτευξη των στόχων του έργου.
 • Παρέχει στιβαρό παρακολούθηση και αναφορά και απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφόρων εργασιών που σχετίζονται με το έργο.
 • Επιτρέπει λεπτομερή ανάλυση έργου και αποτελεσματική διαχείριση.
 • Το εργαλείο ALM μπορεί να συνδεθεί στο email συστήματα και αποστολή εmails για τυχόν αλλαγές (όπως αλλαγή απαίτησης, αύξηση ελαττώματος, κ.λπ.) σε όλα τα επιθυμητά μέλη της ομάδας.

Εκδόσεις Κέντρου Ποιότητας HP

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ιστορία του ALM.

 • Το HP Quality Center ήταν παλαιότερα γνωστό ως Test Director που αναπτύχθηκε από την Mercury Interactive.
 • Το 2008 κυκλοφόρησε η έκδοση 8 και το προϊόν μετονομάστηκε σε Κέντρο ποιότητας.
 • Later, η HP εξαγόρασε την Mercury Interactive και μετονομάστηκε σε όλα τα προϊόντα υδραργύρου ως HP.
 • Έτσι το Mercury Quality Center έγινε HP Quality Center
 • Το 2011 κυκλοφόρησε η Έκδοση 11 και το Κέντρο Ποιότητας επαναβαφτίστηκε ως HP ALM.

Εκδόσεις Κέντρου Ποιότητας HP

Archiδομή του QC

Τώρα ας καταλάβουμε το τεχνολογικό μέρος του HP-ALM. Το ALM είναι μια εταιρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε με χρήση Java 2 Enterprise Edition (J2EE) που μπορεί να έχει MS SQL Διακομιστής ή Oracle ως το πίσω άκρο του. Το ALM έχει 3 στοιχεία – Client, Application Server και Database Server.

 1. Πρόγραμμα-πελάτης HP ALM: όταν ένας τελικός χρήστης/ελεγκτής αποκτά πρόσβαση στη διεύθυνση URL του ALM, τα στοιχεία του προγράμματος-πελάτη κατεβαίνουν στο σύστημα του πελάτη. Τα στοιχεία πελάτη ALM βοηθούν τον χρήστη να αλληλεπιδρά με τον διακομιστή χρησιμοποιώντας τεχνολογίες .NET και COM μέσω ασφαλούς σύνδεσης (HTTPS).
 2. Διακομιστής ALM/Διακομιστής εφαρμογών: Ο διακομιστής εφαρμογών συνήθως εκτελείται σε ένα Windows or Linux πλατφόρμα που ικανοποιεί τα αιτήματα των πελατών. Ο διακομιστής εφαρμογών χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης Java Database Connectivity (JDBC) για την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή εφαρμογών και των διακομιστών βάσης δεδομένων.
 3. Διακομιστές βάσεων δεδομένων: Το επίπεδο βάσης δεδομένων αποθηκεύει τρία σχήματα.
 • Σχήμα διαχείρισης ιστότοπου: Αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με τους τομείς, τους χρήστες και τις παραμέτρους τοποθεσίας.
 • Εργαστήριο: Αυτό το σχήμα αποθηκεύει πληροφορίες εργαστηρίου που σχετίζονται με λειτουργικές και Δοκιμές Απόδοσης σε απομακρυσμένους κεντρικούς υπολογιστές, δεδομένα διακομιστή Performance Center.
 • Σχήμα έργου: Αποθηκεύει πληροφορίες έργου, όπως στοιχείο εργασίας/δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τον χρήστη στην περιοχή του έργου. Κάθε έργο έχει το δικό του σχήμα και δημιουργούνται στον ίδιο διακομιστή βάσης δεδομένων με το σχήμα διαχείρισης τοποθεσίας.

Archiδομή του QC

Εκδόσεις HP ALM

Εργαλείο HP ALM είναι ένα εργαλείο με εμπορική άδεια και η HP διανέμει το ALM σε 4 διαφορετικές γεύσεις

Εκδόσεις HP ALM

Σύγκριση δυνατοτήτων Έκδοσης ALM

Κάθε μία από τις άδειες επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ALM. Ακολούθησεwing Ο πίνακας παραθέτει τα χαρακτηριστικά που σας δίνει μια συγκεκριμένη άδεια =

Σύγκριση δυνατοτήτων Έκδοσης ALM

Ας μελετήσουμε γιατί θα αγοράζατε μια συγκεκριμένη έκδοση και σε ποιον είναι κατάλληλη

 • HP ALM Essentials – Απευθύνεται σε εταιρείες που χρειάζονται μόνο τις βασικές δυνατότητες για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής του λογισμικού τους. Έχει πρόσβαση σε διαχείριση απαιτήσεων, διαχείριση δοκιμών και Ελάττωμα διαχείριση.
 • HP QC Enterprise Edition – Αυτή η άδεια ισχύει για εταιρείες που θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το ALM αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς. Παρέχει επίσης ενοποίηση με το Unified Functional Tester (UFT).
 • HP ALM Performance Center Edition – Αυτή η άδεια ταιριάζει καλύτερα σε οργανισμούς που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το HP ALM για να οδηγήσουν σενάρια εκτέλεσης HP-Load. Βοηθά τους χρήστες να διατηρούν, να διαχειρίζονται, να προγραμματίζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν δοκιμές απόδοσης.

Ροή εργασίας ALM

Για να μάθετε τη ροή εργασιών διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών HP, ας μελετήσουμε πρώτα μια τυπική διαδικασία δοκιμής-

Ροή εργασίας ALM

 • Ξεκινάμε με Σχεδιασμό, Σύνταξη και Έκδοσηtails. Προσδιορίστε τον αριθμό των Κύκλων σε κάθε κυκλοφορία και το Πεδίο εφαρμογής κάθε κυκλοφορίας
 • Για μια δεδομένη Έκδοση και Κύκλο, συντάσσουμε τις Προδιαγραφές Απαιτήσεων.
 • Με βάση τις απαιτήσεις, δημιουργούνται σχέδια δοκιμών και δοκιμές.
 • Το επόμενο στάδιο είναι η εκτέλεση του δημιουργημένου σχεδίου δοκιμών
 • Το επόμενο στάδιο σε αυτές τις διαδικασίες δοκιμής είναι η παρακολούθηση και η διόρθωση των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν στο στάδιο της εκτέλεσης
 • Σε όλα τα στάδια, γίνεται ανάλυση και δημιουργούνται αναφορές και γραφήματα για τη δημιουργία δοκιμαστικής μετρικής.

Το εργαλείο δοκιμών HP ALM παρέχει μια ενότητα που καλύπτει κάθε στάδιο της διαδικασίας δοκιμής. Θα τα μελετήσουμε αναλυτικά στο later Μαθήματα.