Τι είναι το ERP Full Form;

Πλήρης φόρμα ERP

Το ERP σημαίνει Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων. Το ERP είναι ένα λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων. Είναι μια σουίτα ενσωματωμένης εφαρμογής που βοηθά τους χρήστες να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται δεδομένα της επιχείρησής τους.

Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση συστημάτων ERP είναι η ευκαιρίαunity για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της επιχείρησης operaθέσεις ενός οργανισμού μέσω του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Γιατί να εφαρμόσετε ένα σύστημα ERP;

Ένα ERP είναι η καλύτερη επιλογή για την επίδειξη αξίας παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους υπαλλήλους μιας εταιρείας σε όλα τα τμήματα.

1. Ενσωματώστε τις οικονομικές πληροφορίες

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θέλουν να κατανοήσουν τη συνολική απόδοση της εταιρείας επειδή σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βρουν διάφορες εκδοχές της αλήθειας. Τα οικονομικά και οι πωλήσεις έχουν άλλη έκδοση και οι επιχειρηματικές μονάδες μπορεί να έχουν την εκδοχή τους για τη συνεισφορά των εσόδων για τον οργανισμό. Με την εφαρμογή του ERP, μπορούν να πάρουν μια ενιαία εκδοχή της αλήθειας.

2. Τυποποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής

Τα συστήματα ERP συνοδεύονται από μεθόδους για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς να επιταχύνουν και να τυποποιήσουν τη διαδικασία παραγωγής.

3. Μειώστε το απόθεμα

Βοηθά στην αύξηση της προβολής της διαδικασίας εκπλήρωσης παραγγελιών οποιασδήποτε εταιρείας. Μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα αποθέματα για την παραγωγή προϊόντων.

4. Αυξάνει και βελτιώνει την αλληλεπίδραση

Το σύστημα ERP βοηθά επίσης στην αύξηση και βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πελατών και προμηθευτών. Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν επίσης να επικοινωνούν πιο απρόσκοπτα με την ομάδα πωλήσεων, μάρκετινγκ και χρηματοδότησης.

Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι για το σύστημα ERP;

Πρωταρχικοί στόχοι ενός συστήματος ERP
Πρωταρχικοί στόχοι ενός συστήματος ERP

Ο στόχος κάθε έργου ERP είναι να παρακολουθεί τις ενέργειες της εφοδιαστικής αλυσίδας από την αγορά αποθέματος, την επεξεργασία και την τελική αποστολή.

1. Αποδοτικότητα

Η ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα ERP διευκολύνει την ανάλυση, τα δεδομένα και την αναφορά. Βελτιώνει επίσης τη λήψη αποφάσεων. Βοηθά επίσης στη μείωση της ανάγκης για διατήρηση πολλαπλών βάσεων δεδομένων.

2. Μείωση κόστους

Η μείωση του κόστους είναι ζωτικής σημασίας λόγος για τον οποίο οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν τεράστιο χρόνο και πόρους για την εφαρμογή συστημάτων ERP. Θα μειώσει τα απόβλητα και θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Μειώνει επίσης το συνολικό κόστος παραγωγής.

3. Ποιότητα

Η βελτίωση της ποιότητας είναι ο πιο σημαντικός στόχος του ERP. Η τεχνολογία λογισμικού βοηθά τη διοίκηση να αξιολογήσει την ποιοτική της απόδοση έναντι άλλων κατασκευαστικών εταιρειών στον ίδιο κλάδο.

4. Αποκέντρωση

Τα συστήματα προγραμματισμού πόρων της επιχείρησης μπορούν να αποκεντρώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα ίδια δεδομένα, όπως η κατάσταση παραγωγής και οι οικονομικές αναφορές.

Βήματα για εφαρμογή στο σύστημα ERP

Βήμα 1) Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Αναθέστε μια ομάδα υπαλλήλων από το τμήμα πωλήσεων, λογιστικών, αγορών και logistics.
 • Εξετάστε τις τρέχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες και τη ροή πληροφοριών.
 • Ελέγξτε τις δυνατότητες του λογισμικού ERP για να ελέγξετε πώς εκτελούν τις καθημερινές εργασίες στο νέο σύστημα.
 • Θέστε στόχους του Έργου.
 • Αναπτύξτε ένα σχέδιο έργου.

Βήμα 2) Αναθεώρηση διαδικασίας

 • Ελέγξτε το λογισμικό και ελέγξτε κάθε πτυχή του Λογισμικό ERP και να εντοπίσει τα κενά.
 • Αξιολογήστε ποιες διαδικασίες είναι χειροκίνητες και πρέπει να αυτοματοποιούνται
 • Αναπτύξτε πρότυπο operaδιαδικασίες

Βήμα 3) Συλλογή δεδομένων και εκκαθάριση

 • Προσδιορίστε ποιες πληροφορίες πρέπει να μετατραπούν μέσω ανάλυσης των τρεχόντων δεδομένων.
 • Καθορίστε τα νέα δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν. Δημιουργήστε υπολογιστικά φύλλα για να συλλέξετε και να τμηματοποιήσετε τα δεδομένα σε λογικούς πίνακες
 • Η βάση δεδομένων ERP πρέπει να ελεγχθεί ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα
 • Ελέγξτε και καθαρίστε ανεπιθύμητες πληροφορίες

Βήμα 4) Εκπαίδευση και δοκιμή

 • Το Mock ERP εκτελείται για να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Βεβαιωθείτε ότι η πραγματική δοκιμή αντικατοπτρίζει το Πρότυπο Operaδιαδικασιών.
 • Η ομάδα έργου πρέπει να εκτελέσει μια τελική δοκιμή στα δεδομένα και τις διαδικασίες.

Βήμα 5) Ανάπτυξη

 • Μόλις διαμορφωθεί σωστά το λογισμικό ERP και ταξινομηθούν τα οικονομικά δεδομένα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε.
 • Στην τελική αξιολόγηση, πρέπει να δημιουργήσετε ένα δομημένο σχέδιο αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους στόχους και τους στόχους που τίθενται στο στάδιο του σχεδιασμού.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος ERP

Πλεονεκτήματα του συστήματος ERP

 • Ένα σύστημα ERP είναι εύκολα επεκτάσιμο, επομένως η προσθήκη νέων λειτουργιών σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο είναι πολύ εύκολη.
 • Προσφέροντας ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες, το λογισμικό ERP μειώνει τη διαχείριση και operaδαπάνες.
 • Το σύστημα ERP βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων βελτιώνοντας τις υποκείμενες διαδικασίες που βοηθούν τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
 • Το σύστημα ERP βοηθά στη βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα με τη χρήση προηγμένης διαχείρισης χρηστών και ελέγχου πρόσβασης.
 • Το ERP παρέχει διαφάνεια στον οργανισμό
 • Βοηθά στην εξάλειψη του πλεονασμού στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων
 • Προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από την allowing περιορίζοντας τους λογαριασμούς των εργαζομένων μόνο στις διαδικασίες.
 • Βοηθά στη διευκόλυνση της υποβολής αναφορών και πιο προσαρμόσιμη.

Μειονεκτήματα του συστήματος ERP

 • Το αρχικό κόστος ολόκληρης της υλοποίησης μπορεί να είναι πολύ υψηλό για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.
 • Οι αναπτύξεις ERP χρειάζονται σχετικά μεγαλύτερο χρόνο. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν 1-3 χρόνια για να εφαρμοστεί και να είναι πλήρως λειτουργικό.
 • Η μετάβαση των υπαρχόντων δεδομένων είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Γι' αυτό η ενσωμάτωση συστημάτων ERP με άλλα αυτόνομα συστήματα λογισμικού είναι εξίσου δύσκολη.
 • Οι υλοποιήσεις ERP είναι πολύ δύσκολες σε αποκεντρωμένους οργανισμούς με διαφορετικά είδη επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων.

Συμπέρασμα

 • Ορισμός ERP ή ERP πλήρης σημασία: Ο προγραμματισμός πόρων της επιχείρησης γνωστός ως ERP είναι ένα λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων
 • Η πλήρης μορφή του συστήματος ERP ή η πλήρης ονομασία ERP ή η μεγάλη φόρμα ERP είναι ο Σχεδιασμός Πόρων Επιχειρήσεων
 • Τα συστήματα ERP δίνουν την ευκαιρίαunity για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της επιχείρησης operaσεις.
 • Με την εφαρμογή του ERP, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης αποκτά μια ενιαία εκδοχή της αλήθειας.
 • Ο κύριος στόχος του έργου ERP είναι η παρακολούθηση των ενεργειών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Η βελτίωση της ποιότητας είναι ο πιο σημαντικός στόχος του ERP.
 • Η ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε αυτά τα συστήματα διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων.
 • Το ακρωνύμιο ERP και η πλήρης μορφή λογισμικού ERP είναι Enterprise Resource Planning