Δοκιμή πίνακα αποφάσεων (παράδειγμα)

Τι είναι η δοκιμή πίνακα αποφάσεων;

Η δοκιμή πίνακα αποφάσεων είναι μια τεχνική δοκιμής λογισμικού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του συστήματος για διαφορετικούς συνδυασμούς εισόδου. Αυτή είναι μια συστηματική προσέγγιση όπου οι διαφορετικοί συνδυασμοί εισόδου και η αντίστοιχη συμπεριφορά του συστήματος (Output) αποτυπώνονται σε μορφή πίνακα. Γι' αυτό λέγεται και ως α Αιτία-Αποτέλεσμα πίνακα όπου καταγράφονται τα αίτια και τα αποτελέσματα για καλύτερη κάλυψη της δοκιμής.

A Πίνακας Αποφάσεων είναι μια αναπαράσταση σε πίνακα των εισροών έναντι κανόνων/περιπτώσεων/συνθηκών δοκιμής. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται και για τις δύο complex δοκιμές λογισμικού και διαχείριση απαιτήσεων. Ένας πίνακας αποφάσεων βοηθά στον έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασμών συνθηκών για δοκιμή και οι ελεγκτές μπορούν επίσης να αναγνωρίσουν εύκολα χαμένες συνθήκες. Οι συνθήκες υποδεικνύονται ως τιμές True(T) και False(F).

Ας μάθουμε με ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα 1: Τρόπος δημιουργίας πίνακα βάσης αποφάσεων για την οθόνη σύνδεσης

Ας δημιουργήσουμε έναν πίνακα αποφάσεων για μια οθόνη σύνδεσης.

Πίνακας βάσης αποφάσεων για την οθόνη σύνδεσης

Η συνθήκη είναι απλή εάν ο χρήστης δώσει το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί στην αρχική σελίδα. Εάν κάποια από τις εισαγωγές είναι λάθος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματοςyed.

Όροι Κανόνας 1 Κανόνας 2 Κανόνας 3 Κανόνας 4
Όνομα χρήστη (T/F) F T F T
Κωδικός πρόσβασης (T/F) F F T T
Έξοδος (E/H) E E E H

Υπόμνημα:

 • T – Σωστό όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης
 • F – Λάθος όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης
 • E – Το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεταιyed
 • H – Η αρχική οθόνη εμφανίζεταιyed

Ερμηνεία:

 • Υπόθεση 1 – Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ήταν και τα δύο λάθος. Εμφανίζεται στον χρήστη ένα μήνυμα σφάλματος.
 • Υπόθεση 2 – Το όνομα χρήστη ήταν σωστό, αλλά ο κωδικός πρόσβασης ήταν λάθος. Εμφανίζεται στον χρήστη ένα μήνυμα σφάλματος.
 • Υπόθεση 3 – Το όνομα χρήστη ήταν λάθος, αλλά ο κωδικός πρόσβασης ήταν σωστός. Εμφανίζεται στον χρήστη ένα μήνυμα σφάλματος.
 • Υπόθεση 4 – Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ήταν και τα δύο σωστά και ο χρήστης πλοηγήθηκε στην αρχική σελίδα

Κατά τη μετατροπή αυτού σε α περίπτωση δοκιμής, μπορούμε να δημιουργήσουμε 2 σενάρια,

 • Εισαγάγετε το σωστό όνομα χρήστη και τον σωστό κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο login και το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να πλοηγηθεί στην αρχική σελίδα

Και ένα από το παρακάτω σενάριο

 • Εισαγάγετε λάθος όνομα χρήστη και λάθος κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο login και το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι ότι ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα σφάλματος
 • Εισαγάγετε το σωστό όνομα χρήστη και λάθος κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο login και το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι ότι ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα σφάλματος
 • Εισαγάγετε λάθος όνομα χρήστη και σωστό κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο login και το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι ότι ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα σφάλματος

Καθώς ουσιαστικά δοκιμάζουν τον ίδιο κανόνα.

Παράδειγμα 2: Πώς να φτιάξετε τον πίνακα αποφάσεων για την οθόνη μεταφόρτωσης

Τώρα σκεφτείτε έναν διάλογο box που θα ζητήσει από τον χρήστη να ανεβάσει μια φωτογραφία με ορισμένες προϋποθέσεις όπως –

 1. Μπορείτε να ανεβάσετε μόνο εικόνα σε μορφή '.jpg'
 2. μέγεθος αρχείου μικρότερο από 32 kb
 3. ανάλυση 137*177.

Εάν κάποια από τις συνθήκες αποτύχει, το σύστημα θα στείλει ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος που θα αναφέρει το πρόβλημα και εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η φωτογραφία θα ενημερωθεί με επιτυχία

Πίνακας λήψης αποφάσεων για την οθόνη μεταφόρτωσης

Ας δημιουργήσουμε τον πίνακα αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση.

Όροι Υπόθεση 1 Υπόθεση 2 Υπόθεση 3 Υπόθεση 4 Υπόθεση 5 Υπόθεση 6 Υπόθεση 7 Υπόθεση 8
Μορφή .jpg .jpg .jpg .jpg Όχι .jpg Όχι .jpg Όχι .jpg Όχι .jpg
Μέγεθος Λιγότερο από 32 kb Λιγότερο από 32 kb >= 32 kb >= 32 kb Λιγότερο από 32 kb Λιγότερο από 32 kb >= 32 kb >= 32 kb
ανάλυση 137*177 Όχι 137*177 137*177 Όχι 137*177 137*177 Όχι 137*177 137*177 Όχι 137*177
Παραγωγή Η φωτογραφία ανέβηκε Αναντιστοιχία ανάλυσης μηνύματος σφάλματος Αναντιστοιχία μεγέθους μηνύματος σφάλματος Αναντιστοιχία μεγέθους μηνύματος σφάλματος και ανάλυσης Μήνυμα σφάλματος για ασυμφωνία μορφής Μορφή μηνύματος σφάλματος και αναντιστοιχία ανάλυσης Μήνυμα σφάλματος για αναντιστοιχία μορφής και μεγέθους Μήνυμα σφάλματος για αναντιστοιχία μορφής, μεγέθους και ανάλυσης

Για αυτήν την κατάσταση, μπορούμε να δημιουργήσουμε 8 διαφορετικές περιπτώσεις δοκιμής και να εξασφαλίσουμε πλήρη κάλυψη με βάση τον παραπάνω πίνακα.

 1. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή '.jpg', μέγεθος μικρότερο από 32 kb και ανάλυση 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ότι η φωτογραφία πρέπει να μεταφορτωθεί με επιτυχία
 2. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή '.jpg', μέγεθος μικρότερο από 32 kb και ανάλυση όχι 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αναντιστοιχία ανάλυσης μηνύματος σφάλματος πρέπει να εμφανίζεταιyed
 3. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή '.jpg', μέγεθος μεγαλύτερο από 32 kb και ανάλυση 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αναντιστοιχία μεγέθους μηνύματος σφάλματος πρέπει να εμφανίζεταιyed
 4. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή '.jpg', μέγεθος μεγαλύτερο από 32 kb και ανάλυση όχι 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το μέγεθος του μηνύματος σφάλματος και η αναντιστοιχία ανάλυσης θα πρέπει να εμφανίζονταιyed
 5. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή διαφορετική από το '.jpg', μέγεθος μικρότερο από 32 kb και ανάλυση 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι Το μήνυμα σφάλματος για ασυμφωνία μορφής θα πρέπει να εμφανίζεταιyed
 6. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή διαφορετική από το '.jpg', μέγεθος μικρότερο από 32 kb και ανάλυση όχι 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η μορφή του μηνύματος σφάλματος και η αναντιστοιχία ανάλυσης θα πρέπει να εμφανίζεταιyed
 7. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή διαφορετική από το '.jpg', μέγεθος μεγαλύτερο από 32 kb και ανάλυση 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το μήνυμα σφάλματος για αναντιστοιχία μορφής και μεγέθους θα πρέπει να εμφανίζεταιyed
 8. Ανεβάστε μια φωτογραφία με μορφή διαφορετική από το '.jpg', μέγεθος μεγαλύτερο από 32 kb και ανάλυση όχι 137*177 και κάντε κλικ στο upload. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το μήνυμα σφάλματος για αναντιστοιχία μορφής, μεγέθους και ανάλυσης θα πρέπει να εμφανίζεταιyed

Γιατί είναι σημαντική η δοκιμή του πίνακα αποφάσεων;

Η δοκιμή του πίνακα αποφάσεων είναι σημαντική επειδή βοηθά στη δοκιμή διαφορετικών συνδυασμών συνθηκών και παρέχει καλύτερη κάλυψη δοκιμής για complex επαγγελματική λογική. Κατά τη δοκιμή της συμπεριφοράς ενός μεγάλου συνόλου εισόδων όπου η συμπεριφορά του συστήματος διαφέρει με κάθε σύνολο εισόδων, η δοκιμή πίνακα αποφάσεων παρέχει καλή κάλυψη και η αναπαράσταση είναι απλή, ώστε να είναι εύκολη η ερμηνεία και η χρήση της.

In Τεχνολογία Λογισμικού, η οριακή τιμή και η ισοδύναμη κατάτμηση είναι άλλες παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση καλύτερης κάλυψης. Χρησιμοποιούνται εάν το σύστημα εμφανίζει το ίδιο συμπεριφορά για ένα μεγάλο σύνολο εισόδων. Ωστόσο, σε ένα σύστημα όπου για κάθε σύνολο τιμών εισόδου η συμπεριφορά του συστήματος είναι διαφορετικές, η οριακή τιμή και η ισοδύναμη τεχνική κατάτμησης δεν είναι αποτελεσματικά για τη διασφάλιση καλής κάλυψης δοκιμής.

Σε αυτήν την περίπτωση, η δοκιμή πίνακα αποφάσεων είναι μια καλή επιλογή. Αυτή η τεχνική μπορεί να εξασφαλίσει καλή κάλυψη και η αναπαράσταση είναι απλή, ώστε να είναι εύκολη στην ερμηνεία και τη χρήση.

Αυτός ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για την απαίτηση και για την ανάπτυξη λειτουργικότητας, καθώς είναι εύκολο να κατανοηθεί και να καλύψει όλους τους συνδυασμούς.

Η σημασία αυτής της τεχνικής γίνεται αμέσως σαφής καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εισροών. Ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών δίνεται από 2 ^ n , όπου n είναι ο αριθμός των Εισόδων. Για n = 10, που είναι πολύ συνηθισμένο στις δοκιμές που βασίζονται στο web, έχοντας μεγάλες φόρμες εισόδου, ο αριθμός των συνδυασμών θα είναι 1024. Προφανώς, δεν μπορείτε να δοκιμάσετε όλους, αλλά θα επιλέξετε ένα πλούσιο υποσύνολο των πιθανών συνδυασμών χρησιμοποιώντας απόφαση βασισμένη τεχνική δοκιμής.

Πλεονεκτήματα της δοκιμής πίνακα αποφάσεων

 • Όταν η συμπεριφορά του συστήματος είναι διαφορετική για διαφορετικές εισόδους και όχι ίδια για μια σειρά εισόδων, τόσο η ισοδύναμη κατανομή όσο και η ανάλυση οριακών τιμών δεν θα βοηθήσουν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας αποφάσεων.
 • Η αναπαράσταση είναι απλή ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα και χρησιμοποιείται επίσης για ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.
 • Αυτός ο πίνακας θα σας βοηθήσει να κάνετε αποτελεσματικούς συνδυασμούς και μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη κάλυψη για δοκιμές
 • Οποιαδήποτε complex Οι επιχειρηματικές συνθήκες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πίνακες αποφάσεων
 • Σε μια περίπτωση που πρόκειται για κάλυψη 100%, συνήθως όταν οι συνδυασμοί εισόδου είναι χαμηλοί, αυτή η τεχνική μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη.

Μειονεκτήματα της δοκιμής του πίνακα αποφάσεων

Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι όταν ο αριθμός των εισόδων αυξάνεται ο πίνακας θα γίνει πιο complex

Βίντεο δοκιμής πίνακα αποφάσεων

Πατήστε εδώ εάν το βίντεο δεν είναι προσβάσιμο