SAP salgsdokumentvejledning: VA01, VA02, VA03

Sådan opretter du salgsordre

Salgsordre er en kontrakt mellem en kunde og salgsorganisation om levering af varer eller service til kunden inden for en aftalt tidsperiode. Data på salgsordreskærmen er afledt fra kundestamtabel og materialestamtabel for et bestemt salgsområde. Det salgsområde, der tager imod henvendelsen, er ansvarlig for at gennemføre kontrakten. T-kode for salgsordre er –

  1. VA01- Opret salgsordre.
  2. VA02-Skift salgsordre.
  3. VA03-Vis salgsordre.

For at oprette salgsordre har vi brug for data på fire niveauer-

1. Organisationsdata: Organisationsdata er første skærmbillede af salgsdokument som indeholder felter som salgsorganisation, distributionskanal, division, salgskontor, salgsgruppe osv.

Organisationsdata i SAP

2. Overskriftsdata: Salgsordreoverskrift indeholder mange faner (salg, forsendelse,billing osv.). Header indeholder hovedsageligt information fra kundemasteren i transaktionen. Vi kan klikke på overskriften Header Data i SAP knap til visning af salgshovedskærm.

Header Data i SAP

Salgshovedskærmen er vistyed som nedenfor -

Header Data i SAP

3. Varedata: Denne indeholder linjepost . Linjepost indeholder alle oplysninger relateret til kunde / materiale / mængde .

Varedata i SAP

4. Planlæg linjedata: For hver linjepost er de planlagte linjeposter. Disse data beskriver mængde og dato. Vælg varelinjer for varedata og klik på tidsplanlinje Planlæg linjedata i SAPknapper.

Planlæg linjedata i SAP

Klik på skemalinjen Planlæg linjedata i SAPknap IGEN –

Planlæg linjedata i SAP

Der er tre visninger for tidsplanen –

  • Salg : Leveringsdato / tid / mængde.
  • Forsendelse: den indeholder forsendelse / levering / rute osv. details.
  • Indkøb : Den indeholder anlæg / vare / mængde details.