Tekstbestemmelse for salgsdokument: SAP VOTXN

Tekst kan bruges til at udveksle oplysningerne via dokumenter med en partner og slutbrugere. Tekst kan oprettes til objekter som kundemaster, salgsdokumenthoved og vare, billing dokumenthoved og vare samt tilstandsregistreringer. Tekst kan være kundetekst, salgstekst, vareseddel, pakkeseddel osv. SAP bruger tilstandsteknik til at bestemme tekst..

Materialemaster indeholder tekst om materialet, men denne tekst er ikke tilstrækkelig til at oprette salgsordre for dette materiale af sælger. Så systemet sikrer tekst om en salgsdokumentvare. Der er en række tekster som indkøbsordretekst, salgsordretekst, vareneddel, pakkeseddel. Teksterne plukkes fra tilsvarende stamdata (Materialmaster etc.) eller indtastes manuelt i skærmbilledet.

Materialesalgstekst kommer fra stamdataene (salgsvisning af materialestam) til linjeposten i salgsordren. For dette system skal konfigureres i overensstemmelse hermed. Processen med at oprette og konfigurere nye tekster til flow i transaktionen og at definere, hvornår og hvor tekster vil blive kaldt, er kendt som "Tekstbestemmelse".

Tekstbestemmelse for salgsdokumentoverskrift

Trin 1)

 1. Indtast T-kode VOTXN i kommandofeltet.
 2. Vælg alternativknappen Salgsdokumenthoved.
 3. Klik på knappen skift.

Tekstbestemmelse for salgsdokumenthoved

Trin 2)

 1. Vælg Tekstprocedure, og klik på knappen Ny indtastning.
 2. Indtast tekstprocedure og beskrivelse.
 3. Klik på knappen Gem.

Tekstbestemmelse for salgsdokumenthoved

Trin 3)

 1. Vælg Tekstproceduretildelingsknude.
 2. Tildel tekstprocedure til salgsdokumenttype.

Tekstbestemmelse for salgsdokumenthoved

Trin 4) Klik på knappen Gem.

Tekstbestemmelse for salgsdokument Vare.

Trin 1)

 1. Indtast T-kode VOTXN i kommandofeltet.
 2. Type Salgsdokument element alternativknap.
 3. Klik på knappen skift.

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement

Trin 2)

 1. Vælg tekst procedure node.
 2. Klik på knappen Nye poster.

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement

Trin 3)

 1. Vælg tekstprocedureknap.
 2. Indtast tekstprocedure og beskrivelse.
 3. Klik på knappen Gem.

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement

Trin 4)

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement

Trin 5)

 1. Vælg tekst-id'er i tekstprocedurenoden.
 2. Tildel sekvensnr. til tekst-id.
 3. Klik på knappen Gem.

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement

Trin 6)

 1. Vælg Tekstproceduretildeling.
 2. Tildel tekstprocedure til varekategori.
 3. Klik på knappen Gem.

Tekstbestemmelse for salgsdokumentelement