Overførsel Bogføring af varer i SAP MB1B

Overførsel af en mængde fra et lagersted til et andet kan opnås ved enten at bruge MIGO-transaktion eller MB1B.

Jeg vil demonstrere overførselsposteringsprocessen ved hjælp af MB1B, da du allerede har set MIGO i aktion.

Overførselsposteringsproces i SAP

Trin 1)

  1. Udfør transaktionen MB1B.
  2. Indtast bevægelsestype (311), kilde Anlæg og lagerplads. Hit ENTER.

Overførsel Bogføring af varer i SAP MB1B

Trin 2)

  1. Indtast modtagende lagerplads,
  2. materiale nummer,
  3. antal,
  4. måleenhed.

Gem bilaget og overførselsposteringen vil blive gennemført.

Overførsel Bogføring af varer i SAP MB1B

Materialedokumentnummeret tildeles.

Overførsel Bogføring af varer i SAP MB1B

Hvis du har brug for at annullere dette opslag, kan du bruge enten MBST or MIGO transaktion.