Lær Organisationsledelse (OM) i SAP HR

OM-modul af SAP HR

 • Objekttyper Enheder inden for OM vedligeholdes som objekttyper (f.eks. organisationsenheder, stillinger, jobs)
 • Relationer Linker objekter sammen (f.eks. person til position, position til organisationsenhed)
 • Gyldighedsdatoer Validerer genstandes levetid
 • Infotyper Dataindtastningsskærme, der bruges til at registrere relevant information

Objekttyper

Hvert aspekt af OM registreres som en objekttype, en måde at gruppere lignende data sammen. For eksempel er organisatorisk enhed en objekttype, position er en anden objekttype.

Relationer

Der er mange objekter inden for OM, og skabelsen af ​​relationer er den måde, data kobles sammen på. Når du bygger hierarchical organisatorisk struktur, skaber du en relation mellem organisatoriske enhedsobjekter. Hvis du knytter en position til en organisatorisk enhed, opretter du en relation mellem positionsobjektet og organisationsenhedsobjektet.

Gyldighedsdatoer

Når du opretter et objekt eller en relation mellem objekter, skal du indtaste start- og slutdatoer. Disse gyldighedsdatoer sikrer, at dataindtastninger kun kan foretages inden for en specificeret levetid.

Infotyper

Disse er datainputskærmene, der bruges til at registrere OM-oplysningerne. Nogle infotyper opdateres automatisk 'bag kulisserne'; andre infotyper kræver, at du manuelt indtaster oplysningerne.

Lad os se på de forskellige OBJEKTTYPER i detaljer

OM er baseret på brugen af ​​objekttyper og relationer. Objekttyper grupperer lignende data sammen. Selvom en organisationsplan kan bestå af mange objekttyper, er de fem grundlæggende byggeklodsobjekttyper og deres 'koder' som følger:

Infotyper i SAP HR

 • Personaleadministration (PA) modulet i SAP HR-systemet opbevarer de personrelaterede data i infotyper i stamdatafilen.
 • Organisationsstyringsmodulet (OM) ser på organisationens afdelingsstruktur og opbevarer dataene i objekttyper. OM-objekttyper er en måde at gruppere lignende data på. Systemet tildeler en kode for hver objekttype.
 • Disse objekter oprettes og vedligeholdes separat og kædes derefter sammen ved hjælp af relationer.

Organisatorisk enhed

Organisatorisk enhed i SAP HR

 • Objekttype O bruges til Organisationsenhed.
 • Organisatoriske enheder er enheder i din virksomhed, der udfører en funktion.
 • Disse enheder kan for eksempel være afdelinger, grupper eller projektteams.
 • Du skaber din virksomheds organisationsstruktur ved at relatere organisatoriske enheder til hinanden.
 • Organisationsstrukturen er grundlaget for oprettelsen af ​​en organisationsplan.

Position

Stilling i SAP HR

 • Objekttype S bruges til Position.
 • Positioner bruges til at fordele opgaver til forskellige stillinger og til at skildre rapporteringsstrukturen i din organisationsplan.
 • Stillinger er konkrete og varetages af medarbejdere i en virksomhed.
 • Stillinger tildeles organisatoriske enheder og kan arve karakteristika fra et job.

Job

Job i SAP HR

 • Objekttype C (klassifikation) bruges til Job.
 • Stillingerne varetages af personer i virksomheden (f.eks. sekretær i marketingafdelingen, HR-chef). Job er derimod klassifikationer af funktioner i en virksomhed (f.eks. sekretær, leder), som er defineret ved tildeling af opgaver og karakteristika.
 • Jobs fungerer som jobbeskrivelser, der gælder for flere stillinger med lignende opgaver eller karakteristika. Når du opretter job, er de opført i et jobkatalog.
 • Når du opretter en ny stilling (f.eks. sekretær i marketingafdelingen), kan du relatere den til et job, der allerede findes i jobindekset (f.eks. sekretær). Stillingen arver så automatisk opgaverne og kendetegnene ved jobbet. Dette reducerer dataindtastningstiden markant, da opgaver og karakteristika ikke skal tildeles hver stilling separat, men i stedet nedarves de via det beskrivende job. Bemærk dog, at specifikke opgaver og karakteristika også kan tildeles direkte til stillinger.

Job er også vigtige i folloenwing komponenter:

 • Personaleomkostningsplanlægning
 • Karriere- og arveplanlægning
 • Ledelse af kompensation

Når du opretter job, er de opført i et jobkatalog. Et jobkatalog er en liste over job, der vedligeholdes for en virksomhed.

Omkostningssted

Omkostningscenter i SAP HR

 • Objekttype K bruges til Cost Center.
 • Omkostningssteder er en kontrol-/finanspost, der repræsenterer omkostningernes oprindelse. Omkostningssted er eksternt fra OM og vil blive oprettet og vedligeholdt i Controlling-modulet. Omkostningscentre kan have relationer til enten organisatoriske enheder eller stillinger.
 • Omkostningscenteropgaver nedarves langs organisationsstrukturen.

Person

 • Objekttype P bruges til Medarbejder.
 • En person er generelt en ansat i virksomheden, som har en stilling.
 • Yderligere oplysninger til medarbejdere vedligeholdes i PA (f.eks. adresse, grundløn osv.).IT0001 (Organisationstildeling) indeholder stillingstildelingen, definerende job, organisatorisk enhed og omkostningsstedstildeling.

En anden bemærkelsesværdig objekttype er OPGAVER

 • Objektype T bruges til opgaver
 • Opgaver er individuelle pligter og ansvar, som skal varetages af medarbejderne

Opgaver kan klubbes under to overskrifter

 • Som en del af arbejdsgangen
 • Som en del af personaleledelsen at beskrive job og stillinger

Hvordan SAP HR-organisation fungerer som en enkelt enhed

Relationer

Vi skal se på to typer relationer i SAP

1.Relationer med samme objekttyper

2.Relationer med forskellige objekttyper

Lad os se nærmere på dem -

Relationer med samme objekttyper

Relationer med samme objekttyper

 • Organisatoriske enheder er relateret til hinanden for at danne et hierarchical struktur.
 • Hver organisationsenhed oprettes som en individuel objekttype. Ved at bruge eksemplet ovenfor er den organisatoriske enhed i "Region Office" en objekttype, ligesom de organisatoriske enheder i Finans & Bogføring og administration og menneskelige ressourcer.
 • For at skabe det indbyrdes forbundne hierarki skal der eksistere en relation mellem Regionskontoret og Finans & Regnskab og mellem Regionskontoret og Human Resources.
 • Relationer dannes i begge retninger, derfor omfatter Regionskontoret Finans & Regnskab, og Finans & Regnskab hører under Regionskontoret.
 • Når du opretter et forhold mellem objekter, SAP opretter automatisk det tilsvarende omvendte forhold.

Relationer med forskellige objekttyper

Relationer med forskellige objekttyper

 • Enhver SAP-organisationsenhed vil have stillinger knyttet til sig. Organisationsenhedsobjektet vil derfor være knyttet til positionsobjekttyperne som en relation.
 • I eksemplet beskrevet ovenfor har den organisatoriske enhedsobjekt for Human Resources et forhold på 'inkorporerer' med stillingsobjektet HR Manager, derfor har stillingsobjektet for HR Manager et forhold på 'tilhører' med den organisatoriske enhedsobjekt Human Resources.

Fælles relationer

Fælles forhold

 • Objekter er forbundet gennem relationer.
 • Du skaber relationer mellem de enkelte elementer i din organisationsplan. Flere sammenkædede objekter kan repræsentere en struktur. Der er forskellige typer af relationer, da typen af ​​forbindelser mellem elementer varierer

Fælles forhold