Εισαγωγή στο ABAP: Τύποι δεδομένων, Operators & Editor – Tutorial

Το ABAP σημαίνει – Advanced Business Application Programming. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών για το σύστημα SAP R/3.

Η τελευταία έκδοση του ABAP ονομάζεται ABAP Objects και υποστηρίζει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Το SAP θα εκτελεί εφαρμογές γραμμένες με χρήση ABAP/4, την προηγούμενη έκδοση ABAP, καθώς και εφαρμογές που χρησιμοποιούν αντικείμενα ABAP.

Χωρίς άλλο αντίο, ας βουτήξουμε στο ABAP.

Σημειώστε ότι αυτό το σεμινάριο δεν θα περιλαμβάνει εκτενείς λεπτομέρειεςtails on Γλώσσα ABAP κατασκευές (που γίνονται πολύ βαρετές στην ανάγνωση) αλλά εισάγουν γρήγορα το κλειδί concepts για να ξεκινήσετε ώστε να μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας σε πιο σημαντικά θέματα.

Τύποι δεδομένων

Σύνταξη για να δηλώσετε μια μεταβλητή στο ABAP –

DATA Variable_Name Type Variable_Type

Παράδειγμα:

DATA employee_number Type I.

Το Following είναι μια λίστα τύπων δεδομένων που υποστηρίζονται από το ABAP

Τύπος δεδομένων Αρχικό μήκος πεδίου Έγκυρο μήκος πεδίου Αρχική τιμή Νόημα
Αριθμητικοί τύποι
I 4 4 0 Ακέραιος αριθμός (ακέραιος αριθμός)
F 8 8 0 Αριθμός κινητής υποδιαστολής
P 8 1 - 16 0 Συσκευασμένος αριθμός
Τύποι χαρακτήρων
C 1 1 - 65535 '…' Πεδίο κειμένου (αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
D 8 8 «00000000» Πεδίο ημερομηνίας (Μορφή: ΕΕΕΕΜΗΗ)
N 1 1 - 65535 '0… 0' Αριθμητικό πεδίο κειμένου (αριθμητικούς χαρακτήρες)
T 6 6 «000000» Πεδίο ώρας (μορφή: HHMMSS)
Δεκαεξαδικός τύπος
X 1 1 - 65535 X'0… 0′ Δεκαεξαδικό πεδίο

Επεξεργασία Δεδομένων - Εκχώρηση τιμών

a=16.

move 16 to a.

write a to b.

– Αριθμητική Operaσεις

compute a = a*100.

Δηλώσεις ελέγχου

Following Οι δηλώσεις ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν – – Εάν … Βρόχος EndIf

if [not] exp [ and / or [not] exp ].
........
[elseif exp.
.......]
[else.
.......]
Endif.

– Δήλωση υπόθεσης

Case variable.
when value1.
.........
when value2.
.........
[ when others.
.........]
Endcase.
Do.

- Ενώ βρόχος

While <logical expression>.
.....
.....
Endwhile.

– Κάνε βρόχο

Do <n> times.
.....
.....
Enddo.

λογικός OperaTor

Μια λίστα με λογικά operaκορμοί

  • GE ή >=
  • GT ή >
  • LE ή <=
  • LT ή
  • EQ ή =
  • ΒΑ ή <>

ABAP/4 Editor

Τέλος, εδώ θα περάσετε τον περισσότερο χρόνο σας ως προγραμματιστής δημιουργώντας/τροποποιώντας προγράμματα. Συναλλαγή SE38

ABAP/4 Editor