Bubble Sort Algorithm i Java: Array Sortering Program & Eksempel

Hvad er Bubble Sort?

Bubble sort er en simpel algoritme, der compares det første element i arrayet til det næste. Hvis det aktuelle element i arrayet er numerisk større end det næste, ombyttes elementerne. Synes godt omwise, vil algoritmen krydse hele elementet i arrayet.

I denne tutorial, vil vi oprette et JAVA-program til at implementere Bubble Sort. Tjek outputtet af koden, der hjælper dig med at forstå programlogikken.

Java-program til at kontrollere våbentrong nummer

package com.guru99;
 
public class BubbleSort {
 
	public static void main(String[] args)
	{ 
		int arr[] ={860,8,200,9}; 
 
		System.out.println("---Array BEFORE Bubble Sort---"); 
		
	  printArray(arr);
 
		bubbleSort(arr);//sorting array elements using bubble sort 
 
		System.out.println("---Array AFTER Bubble Sort---"); 
		
		printArray(arr); 
 
	} 
 	static void bubbleSort(int[] array)
	{ 
		int n = array.length; 
		int temp = 0; 
		for(int i=0; i < n; i++) // Looping through the array length
		{ System.out.println("Sort Pass Number "+(i+1)); 
			for(int j=1; j < (n-i); j++)
			{ 
			  System.out.println("Comparing "+ array[j-1]+ " and " + array[j]);  
				if(array[j-1] > array[j])
				{  
				  
					//swap elements 
					temp = array[j-1]; 
					array[j-1] = array[j]; 
					array[j] = temp; 
				  System.out.println(array[j] + " is greater than " + array[j-1]);
				  System.out.println("Swapping Elements: New Array After Swap");
					printArray(array);
				} 
 
			} 
		} 
 
	} 
	
	static void printArray(int[] array){
	  
	  for(int i=0; i < array.length; i++)
		{ 
			System.out.print(array[i] + " "); 
		} 
	  System.out.println();
	  
	}
}

Output:

860 8 200 9 
Sort Pass Number 1
Comparing 860 and 8
860 is greater than 8
Swapping Elements: New Array After Swap
8 860 200 9 
Comparing 860 and 200
860 is greater than 200
Swapping Elements: New Array After Swap
8 200 860 9 
Comparing 860 and 9
860 is greater than 9
Swapping Elements: New Array After Swap
8 200 9 860 
Sort Pass Number 2
Comparing 8 and 200
Comparing 200 and 9
200 is greater than 9
Swapping Elements: New Array After Swap
8 9 200 860 
Sort Pass Number 3
Comparing 8 and 9
Sort Pass Number 4
---Array AFTER Bubble Sort---
8 9 200 860