Opret dit første agurk-script (2 eksempler)

I denne tutorial vil vi oprette Cucumber Scripts for at teste to scenarier

Agurk Script 1: Gang 2 Numbers

Trin 1) Åbn RubyMine Editor via windows Start Menu

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 2) I Rubymine Editor skal du klikke på Opret nyt projekt

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 3) Vælg projektplaceringen og klik på "Opret".

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 4) Opret en filmappe

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 5) Navngiv mappen som "funktioner"

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 6) Opret og gem fil i "dinmappe/funktioner/" med navnet "ditfilnavn.funktion"

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 7) Gem folloen for at udføre vores scenariewing program i funktionsfilen

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Kode:

Feature: Multiplication 
 I multiply two numbers 
	Scenario: multiply a and b 
	 Given I have variable a 
	 And I have variable b 
   When I multiplication a and b 
   Then I display the Result

Trin 8) Lad os nu køre vores første funktionsfil!

Klik på "Start kommandoprompt med Ruby"

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Og det output du får er

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Du ser fejlen, fordi du skal skrive trindefinitionsfil for funktionsfil

Trin 9) Lad os oprette trindefinitionsfil til vores funktionsfil!

Opret en ny mappe i Rubymine editor med navnet "step_definition"

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 10) Gem fil som nedenfor i "din mappe/funktioner/trin_definitioner" med navnet test_trin.rb

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Trin 11) Skriv folloenwing kode ind i step-filen

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

kode:

Given(/^I have variable a$/) do 
 @a = 50
end

And(/^I have variable b$/) do 
 @b = 70 
end

When(/^I multiplication a and b$/) do 
 @mul = @a * @b
end

Then(/^I display the Result$/) do 
 puts "Multiplication of #{@a} and #{@b} is #{@mul}"
end

Trin 12) Kør nu vores funktionsfil igen:

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Resultatet er

Agurk Script: Multiplicer 2 Numbers

Cucumber Script 2: Bekræft output, når Email id er indtastet eller ikke indtastet

I dette eksempel bruger vi Rubin

Testscenarie: Bekræft output, når Email id er IKKE indtastet

Testtrin:

 1. Åbn browser
 2. gå til http://demo.guru99.com/
 3. Do ikke indtast Email id
 4. Klik på Send

Testscenarie: Bekræft output, når Email id er indtastet

Testtrin:

 1. Åbn browser
 2. gå til http://demo.guru99.com/
 3. Indtast Email Id
 4. Klik på Send

Kode i funktionsfil

Feature: guru99 Demopage Login
To Login in Demopage we have to enter login details
Scenario: Register On Guru99 Demopage without email
Given I am on the Guru99 homepage
When enter blank details for Register
Then error email shown
Scenario: Register On Guru99 Demopage with valid email
Given I am on the Guru99 homepage
When enter details for Register
Then login details shown

Kode i trindefinitionsfil

require 'watir-webdriver'

require 'colorize'

browser = Watir::Browser.new

Given (/^I am on the Guru99 homepage$/)do

browser.goto "http://demo.guru99.com"

end

When (/^enter blank details for Register$/)do

browser.text_field(:name,"emailid").set(" ")

browser.button(:name,"btnLogin").click

end

Then (/^error email shown$/)do

puts " Email is Required".red

browser.close

end

When (/^enter details for Register$/)do

browser = Watir::Browser.new

browser.goto "http://demo.guru99.com"

browser.text_field(:name,"emailid").set("guru99@gmail.com")

browser.button(:name,"btnLogin").click

end

Then (/^login details shown$/)do

puts " Sucessfully register"

browser.close

end

Kør koden i kommandoprompten, og du får

Bekræft output, når Email id er indtastet eller ikke indtastet