Sådan afspilles et script i QTP/UFT med eksempel

Proces til genafspilning af et script i QTP/UFT

Når scriptet er optaget, skal du REPLAY scriptet for at sikre, at testtrinene er optaget korrekt. Når du klikker på Kør-knappen, vises en Kør-dialog Box Åbner

Løbet Box giver dig mulighed for at angive den placering, hvor du vil gemme resultaterne af kørselssessionen.

Den viser standardsti , mappenavn hvor resultaterne gemmes. Som standard gemmes resultater i testmappe. Der oprettes en ny undermappe med navnet RESn.Antallet n øges for hver kørsel. Du kan acceptere standardindstillingerne eller angive en mappe efter eget valg.

Indstillinger for mappe med midlertidige kørselsresultater gemmer resultaterne af QTP-programmet, der køres i en midlertidig mappe. Denne indstilling overskriver alle resultater, der tidligere er gemt i denne mappe. Dens anbefales at mens du udvikler dit testscript, skal du vælge den midlertidige mulighed, og når scriptet er baseline, kan du bruge den nye mappeindstilling?

Når du klikker på kør, starter udførelsen. I HP QTP/UFT-vindue du kan se en gul markør peger på det trin, der i øjeblikket udføres.

Som i eksemplet vist i nedenstående video, under Replay udførte scriptet nøjagtig de samme 5 trin, som var registreres hvilket betyder, at der ikke var nogen fejl i optagelsen. Testresultater vises også

Klik link. hvis videoen ikke er tilgængelig

Micro Focus UFT 14.03 er den seneste version tilgængelig på markedet fra juli 2018.