Wat is SAP Transport Request? Hoe TR te importeren/exporteren

Wat is een transportaanvraag?

 • Transportverzoeken (TR's) – is een soort 'Container / Verzameling' van wijzigingen die in het ontwikkelsysteem worden aangebracht. Het registreert ook de informatie over het type wijziging, het doel van het transport, de aanvraagcategorie en het doelsysteem. Het wordt ook wel wijzigingsverzoeken genoemd.
 • Elke TR bevat één of meerdere veranderopdrachten, ook wel change genoemd Taken (minimale eenheid vervoerbaar wisselgeld). Taken worden opgeslagen in een TR, net zoals meerdere bestanden in een map worden opgeslagen. TR kan pas worden vrijgegeven zodra alle taken binnen een TR zijn voltooid, vrijgegeven of verwijderd.
 • Wijzigingstaak is eigenlijk een lijst met objecten die door een bepaalde gebruiker worden gewijzigd. Elke taak kan aan slechts één gebruiker worden toegewezen (en vrijgegeven). Aan elk transportverzoek kunnen echter meerdere gebruikers worden toegewezen (aangezien het meerdere taken kan bevatten). Taken kunnen niet op zichzelf worden getransporteerd, maar alleen als onderdeel van TR.

Wijzigingsverzoeken worden in een standaardformaat als volgt benoemd: K [Niet wijzigbaar door systeembeheerders]

 • SID – Systeem-ID
 • K – Is een vast trefwoord/alfabet
 • Telefoon Nummer – kan van alles zijn, beginnend met 900001

Voorbeeld: DEVK900030

Taken gebruiken ook dezelfde naamgevingsconventie, met 'nummers' die volgen op het nummer dat in TR wordt gebruikt en waarin ze voorkomen.

Taken in het bovengenoemde TR-voorbeeld kunnen bijvoorbeeld de volgende naam krijgen: DEVK900031, DEVK900032 …

SAP-transportverzoek

 • De projectmanager of aangewezen leider is verantwoordelijk voor het aanmaken van een TR en het toewijzen van de projectleden aan de TR door het aanmaken van taken voor elk projectlid.
 • Daarom is zij/hij de eigenaar die controle heeft over alle wijzigingen die in die TR zijn vastgelegd en daarom kan zij/hij alleen die TR vrijgeven.
 • Toegewezen projectleden kunnen hun respectievelijke wijzigingstaken echter vrijgeven zodra ze zijn voltooid.

SAP-transportverzoek

Werkbankverzoek – bevat repositoryobjecten en ook 'cross-client'objecten aanpassen. Deze verzoeken zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen in de ABAP werkbankobjecten.

Aanpassingsverzoek – bevat objecten die behoren tot 'klantspecifiek'aanpassen. Volgens de clientinstellingen worden deze verzoeken automatisch geregistreerd op het moment dat gebruikers aanpassingsinstellingen uitvoeren en wordt er automatisch een doelsysteem toegewezen op basis van de transportlaag (indien gedefinieerd).

SE01 – Transportorganisator – Uitgebreide weergave

Transportorganisator

Maak een wijzigingsverzoek aan

 • Wijzigingsverzoeken kunnen op twee manieren worden aangemaakt:
  • Automatisch – Telkens wanneer een object wordt gemaakt of gewijzigd, of wanneer instellingen worden aangepast, geeft het systeem zelf het 'Dialoogvenster' weer box' voor het aanmaken van een wijzigingsverzoek of vermeld de naam van een reeds aangemaakt verzoek, indien beschikbaar.
  • Handmatig – Maak het wijzigingsverzoek vanuit de Transportorganisator en voer vervolgens de vereiste attributen in en voeg objecten in.

Maak een wijzigingsverzoek aan in SAP

Geef het transportverzoek vrij (exportproces)

 • Plaats de cursor op de TR-naam of een Taaknaam en kies het Release-pictogram (Truck). Een record van de TR wordt automatisch toegevoegd aan de juiste importwachtrijen van de systemen die zijn gedefinieerd in de TMS.
 • Als u een aanvraag vrijgeeft en importeert, worden er export- en importlogboeken gegenereerd.

Geef de transportaanvraag vrij in SAP

Het importproces

TR's importeren in het doelsysteem

 • Nadat de verzoekeigenaar het Transportverzoeken uit het bronsysteem heeft vrijgegeven, moeten er wijzigingen optreden in het kwaliteits- en productiesysteem; Dit is echter geen automatisch proces.
 • Zodra het exportproces is voltooid (vrijgeven van TR's), worden relevante bestanden (Cofiles en Data-bestanden) aangemaakt in de gemeenschappelijke transportdirectory op OS-niveau en wordt de invoer gemaakt in de import Buffer (OS-weergave) / Importwachtrij (SAP App. View) van de QAS en PRD.
 • Om de import uit te voeren, hebben we toegang nodig tot de importwachtrij en daarvoor moeten we de transactiecode uitvoeren STMS -> Knop Importeren OF selecteer Overzicht -> Import
 • Het toont de lijst met systemen in het huidige domein, een beschrijving en een aantal beschikbare verzoeken in de importwachtrij en de status.

Importwachtrij -> is de lijst met TR's die beschikbaar zijn in de gemeenschappelijke map en klaar zijn om te worden geïmporteerd in het doelsysteem. Dit is de SAP Application View, op besturingssysteemniveau ook wel bekend als import Buffer.

Het importproces

De importstatus

Importwachtrij toont een aantal standaard 'statuspictogrammen' in de laatste kolom staan ​​hier de pictogrammen met hun betekenis, zoals gedefinieerd door SAP:

De importstatus

Als een verzoek niet automatisch wordt toegevoegd aan de importwachtrij/buffer, ook al zijn de bestanden op besturingssysteemniveau aanwezig, dan kunnen we dergelijke verzoeken toevoegen via de following methode moeten we echter de naam van de beoogde TR weten:

De importstatus

Importeer geschiedenis

We kunnen de eerdere importen die in het systeem hebben plaatsgevonden ook als volgt controleren:

Importeer geschiedenis

Transportlogboeken en retourcodes

 • Nadat het transport is uitgevoerd, moet de systeembeheerder daarvoor controleren of het transport goed is uitgevoerd SAP heeft ons het volgende opgeleverdwing soort logboeken (SE01 -> GOTO -> Transportlogboeken):
  • Actielogboek – die acties weergeeft die hebben plaatsgevonden: export, testimport, import enzovoort.
  • Transportlogboeken – die de transportlogbestanden bijhouden.
 • Een van de belangrijke informatie die door logs wordt verstrekt, zijn de retourcodes:

  • 0: De export was succesvol.
  • 4: Er werd een waarschuwing afgegeven, maar alle objecten werden met succes vervoerd.
  • 8: Er werd een waarschuwing afgegeven en ten minste één object kon niet succesvol worden getransporteerd.
  • 12 of hoger: Er is een kritieke fout opgetreden, die doorgaans niet wordt veroorzaakt door de objecten in het verzoek.