Voorwaardelijke VBScript-instructie: IF Else, ElseIF, Select Case-voorbeeld

Wat is een voorwaardelijke verklaring?

Tijdens het programmeren zul je bepaalde beslissingen moeten nemen en op basis van die beslissingen verschillende acties moeten uitvoeren.

In dergelijke situaties gebruikt u voorwaardelijke instructies.

In VBScript zijn er vier soorten voorwaardelijke instructies: If…Then, If…..Then…Else, If…Then…..ElseIf en Select Case.

VBScript If Then-instructie

U gebruikt de VBScript If-Then-instructie als u code wilt uitvoeren wanneer een specifieke voorwaarde waar is.

U wilt bijvoorbeeld het bericht 'Welkom' weergeven wanneer de waarde van de variabele login 'waar' is.

In dit geval gebruikt u de instructie If…Then in VBS.

If loggedIn = true Then
document.write("Welcome")
End If

OPMERKING: Als u vergeet de code te beëindigen met End If, krijgt u geen uitvoer.

VBScript If Else-instructie

U gebruikt de VBScript-instructie If….Then….Else als u een van de twee codeblokken wilt selecteren om uit te voeren.

Bijvoorbeeld u wilt het bericht "Hallo, goedemorgen" weergeven wanneer de waarde van een variabele met de naam "tijd" kleiner is dan of gelijk is aan tien en anders het bericht "Hallo, goede dag" weergeven.

In een dergelijk geval gebruikt u de instructie If….Then…..Else.

If time <= 10 Then
document.write("Hi, Good Morning")
Else
document.write("Hi, Good Day")
End If

VBScript If Elseif-instructie

U gebruikt de instructie If…..Then…….ElseIf als u een van de vele codeblokken moet selecteren om uit te voeren.

Bijvoorbeeld als je de uitvoer wilt wijzigen op basis van de dag van de week, dan moet je de instructie If…..Then…….ElseIf gebruiken.

If today="Sunday" Then
document.write("Today is Sunday")
ElseIf today="Monday" Then
document.write("Today is Monday")
ElseIf today="Tuesday" Then
document.write("Today is Tuesday")
ElseIf today="Wednesday" Then
document.write("Today is Wednesday")
ElseIf today="Thursday" Then
document.write("Today is Thursday")
ElseIf today="Friday" Then
document.write("Today is Friday")
ElseIf today="Saturday" Then
document.write("Today is Saturday")
End If

VBScript SELECT Case-instructie

Vergelijkbaar met de instructie If…..Then…….ElseIf, kan de instructie VBScript Case ook worden gebruikt als u een van de vele codeblokken moet selecteren om uit te voeren.

Dezelfde bovenstaande code kan op deze manier worden geschreven met behulp van de Select Case-instructie.

Select Case today
Case "Sunday"
document.write("Today is Sunday")
Case "Monday" 
document.write("Today is Monday")
Case "Tuesday" 
document.write("Today is Tuesday")
Case "Wednesday" 
document.write("Today is Wednesday")
Case "Thursday" 
document.write("Today is Thursday")
Case "Friday" 
document.write("Today is Friday")
Case "Saturday" 
document.write("Today is Saturday")
End Select

Probeer de onderstaande code om het concept duidelijker te maken.

Als anders als voorbeeld

Stap 1) Kopieer de code naar uw editor

<html>
<head>
<script type="text/vbscript">
Dim age
age = InputBox("Enter your age")
If age<18 Then
document.write("You are too young.")
ElseIf age<45 Then
document.write("You are still young.")
ElseIf age<70 Then
document.write("You are getting older.")
Else
document.write("You are too old.")
End If

</script>

</head>
<body>
</body>
</html>

Stap 2) Sla het bestand op als condition.html op de gewenste locatie.

Open nu het bestand in Internet Explorer en uw scherm ziet er zo uit met een box gevraagd om uw leeftijd in te voeren.

VBScript SELECT Case-instructie

Voer een numerieke waarde in, bijvoorbeeld 22. U krijgt een bericht als dit.

VBScript SELECT Case-instructie

Voer verschillende waarden in en observeer de uitvoer.

Samengevat

  • IN VBSVoorwaardelijke instructies worden gebruikt om beslissingen te nemen en verschillende codeblokken uit te voeren op basis van de genomen beslissingen.
  • U gebruikt de instructie If…Then als u code wilt uitvoeren wanneer een specifieke voorwaarde waar is.
  • U gebruikt de instructie If….Then….Else als u een van de twee codeblokken wilt selecteren om uit te voeren.
  • U gebruikt de instructies If…..Then…….ElseIf en de instructie Select Case als u een van de vele codeblokken moet selecteren om uit te voeren.