Top 22 VBA-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn VBA-interviewvragen en antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Excel VBA-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Leg uit wat VBA of Visual Basic for Applications is?

VBA staat voor Visual Basic for Applications; het is een gebeurtenisgestuurde programmeertaal ontwikkeld door Microsoft. Het wordt voornamelijk gebruikt met Microsoft kantoortoepassingen zoals MS-word, MS-Access en MS-Excel.


2) Vermeld waar u uw VBA-programma voor Macro kunt schrijven?

Module is de plaats waar u een VBA-programma voor Macro kunt schrijven. Om een ​​module in te voegen, navigeert u naar Invoegen ->Module

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over VBA-interviews


3) Vermeld wat de commentaarstijl is die in VBA wordt gebruikt?

Opmerkingen worden gebruikt om de programmalogica en de gebruikersinformatie te documenteren waarmee andere programmeurs in de toekomst naadloos aan dezelfde code kunnen werken. Er zijn hoofdzakelijk twee methoden in VBA om opmerkingen weer te geven.

 • Elke verklaring die met een enkel citaat begint, wordt als commentaar behandeld
 • Of u kunt de instructie REM gebruiken in plaats van enkele aanhalingstekens (')

4) Hoe kunnen we in VBA variabel en constant declareren?

In VBA kan de variabele worden gedeclareerd met het trefwoord “DIM”, terwijl de constante wordt gedeclareerd met het trefwoord “Const.”


5) Wat zijn de gegevenstypen in VBA?

Gegevenstypen in VBA worden in twee categorieën ingedeeld

Numeriek Gegevenstype Niet-numeriek gegevenstype
Byte Snaar (vaste lengte)
Geheel getal Snaar (variabele lengte)
lang Periode
Enkele Boolean
Double Object
Valuta Variant (numeriek)
Decimaal Variant (tekst)

VBA-interviewvragen


6) Leg uit wat ADO, ODBC en OLEDB zijn?

ADO: ActiveX Data Objects of ADO is een universeel raamwerk voor gegevenstoegang dat de functionaliteit van DAO omvat

ODBC: Open Database Connectivity of ODBC is een technologie waarmee een databaseclienttoepassing verbinding kan maken met een externe database

OLEDB: Het is een programmeerinterface op laag niveau die is ontworpen voor toegang tot een breed scala aan datatoegangsobjectkoppeling en -inbedding (OLE)


7) Uitleg over functieaanwijzers in VBA?

Het VBA (visuele basisinformatie) hebben flexibele toepassingen, maar er is een beperking aan een functieaanwijzer in VBA. Windows API heeft onvoldoende ondersteuning voor functieaanwijzers omdat deze de functie wel kan gebruiken, maar niet de functionele ondersteuning om de functie terug te roepen. Het heeft ingebouwde ondersteuning voor het gesprek, maar niet voor terugbellen.


8) Leg uit hoe “referentietelling” in VBA gebeurt?

Als in VBA een variabele binnenkort buiten bereik valt, wordt de referentieteller op het referentieobject verlaagd. Wanneer u de objectreferentie aan een andere variabele toewijst, wordt de referentieteller verhoogd. Terwijl wanneer uw referentietelling nul bereikt, dit de gebeurtenis beëindigt.


9) Hoe kun je de referentieteller expliciet verlagen?

Om de referentieteller expliciet te verlagen, moet u een variabele instellen op “Niets”.


10) Leg uit wat COM-objecten (Component Object Model) zijn in VBA?

COM-objecten zijn meestal .dll-bestanden en zijn gecompileerde uitvoerbare programma's.


Excel VBA-interviewvragen en antwoorden voor ervaren

11) Leg uit hoe je via VBA een telefoonnummer kunt bellen?

Om via VBA een telefoonnummer te bellen, moet u het volgende volgenwing stappen

 • Shell-opdracht in VBA kan worden gebruikt om de aanwezige dialer te starten Windows OS
 • Om verbinding te maken met uw modem, kan het telefoonnummer worden gebruikt
 • Met behulp van de verzendtoetsen en het shell-commando kunt u naar uw gebruiker bellen
 • Sendkey dicteert het windows om te bellen op basis van de toetsaanslagen van de applicatie terwijl Shell de Windows toepassing
 • Er kan een macro worden gebruikt om het kaartbestandsprogramma te starten dat de automatische kiesfunctie activeert

12) Leg uit wat de betekenis is van “Expliciete optie”? Waar moet het gebruikt worden?

“Option Explicit” maakt het declareren van variabelen verplicht. De lijn-expliciete functie zorgt ervoor dat de compiler alle variabelen bepaalt die niet door de dim-instructie worden gedeclareerd. Deze opdracht vermindert het probleem van typefouten aanzienlijk. Het wordt gebruikt in VBA omdat het zich bezighoudt met informatierijke toepassingen waarin typefouten vaak voorkomen. Voordat er subprocedures worden gestart, kan deze binnen een module worden gebruikt.


13) Leg uit hoe je argumenten kunt doorgeven aan VBA-functies?

Wanneer argumenten worden doorgegeven aan VBA-functies, kunnen ze op twee manieren worden doorgegeven

 • DoorVal: Wanneer het argument door Waarde wordt doorgegeven, betekent dit dat alleen de waarde aan de procedure wordt doorgegeven en dat alle wijzigingen die in het argument binnen de procedure worden aangebracht, verloren gaan wanneer de procedure wordt afgesloten
 • DoorRef: Wanneer het argument door verwijzing wordt doorgegeven, wordt het daadwerkelijke adres van het argument doorgegeven aan de procedure. Alle wijzigingen die in het argument binnen de procedure worden aangebracht, worden teruggehaald wanneer de procedure wordt afgesloten

14) Noem de methoden die worden aangeroepen vanuit het ObjectContext-object om MTS te informeren dat de transactie niet succesvol of succesvol was?

Afbreken en compleet methode worden aangeroepen vanuit het ObjectContext-object om MTS te informeren dat de transactie niet succesvol of mislukt is


15) Wat is de code om een ​​laatst gebruikte rij in een kolom of de laatst gebruikte kolom van een rij te vinden?

Om de laatste rij in een kolom te vinden, is het gebruikte commando End(xlUp) en om de laatste kolom in een rij te vinden, is het gebruikte commando End(xlToLeft).


16) Noem het verschil tussen de subroutines en functies in VBA?

Het verschil tussen de subroutines en functies is dat

 • Subroutines retourneren nooit een waarde, maar functies retourneren wel waarden
 • Subroutines kunnen de waarden van de daadwerkelijke argumenten veranderen, terwijl een functie de waarde van daadwerkelijke argumenten niet kan veranderen

17) Leg uit wat het verschil is tussen CurrentRegion-eigenschappen en UsedRange?

 • Huidige regio: Het huidige gebied is een bereik dat wordt begrensd door een willekeurige combinatie van lege kolommen en rijen
 • Gebruikt bereik: Deze eigenschap wordt gebruikt om het bereik van gebruikte cellen op een werkblad te selecteren. Het retourneert een Range-object dat het gebruikte bereik op het specifieke werkblad vertegenwoordigt

18) Leg uit hoe je een VBA-code kunt debuggen?

Volg de stappen om fouten in een VBA-code op te sporen

 • Breekpunten gebruiken (F9)
 • Stapsgewijze uitvoering (F8)
 • Print & Direct venster en bekijk het venster

19) Hoe kun je het VBA-script stoppen als het in de oneindige lus terechtkomt?

Door te drukken Cntrl+ Pause Break sleutel: men kan het VBA-script stoppen wanneer het in een oneindige lus terechtkomt.


20) Vermeld welke eigenschap van het menu niet kan worden ingesteld tijdens runtime?

Tijdens runtime kan de eigenschap Naam van het menu niet worden ingesteld.


21) Vermeld of VBA een woordenboekstructuur heeft?

Ja, VBA heeft een woordenboekstructuur. U kunt een verwijzing naar een woordenboek instellen, zoals

 • Set dict = CreateObject ("Scripting.Dictionary")
 • OF Dim dict als New Scripting.Dictionary

22) Vermeld hoe u codeblokken kunt becommentariëren en verwijderen in de VBA-editor op kantoor?

In de VBA-editor van Office kunt u codeblokken becommentariëren en verwijderen door following stappen

 • Ga in de VBA-editor naar Beeld -> werkbalken -> Aanpassen... OF klik met de rechtermuisknop op de werkbalk en selecteer Aanpassen
 • Selecteer het bewerkingsmenu aan de linkerkant, onder het tabblad opdrachten
 • Als je naar beneden scrolt, zie je twee pictogrammen: 'Commentaar blokkeren' en 'Commentaar verwijderen'
 • Wanneer u deze naar uw werkbalk sleept en neerzet, heeft u eenvoudig toegang om een ​​codeblok te markeren en er actie op uit te voeren

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)