50 Unix-sollicitatievragen en -antwoorden (2024)

Hier zijn Unix-interviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Unix-interviewvragen en -antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is UNIX?

Het is een draagbaar besturingssysteem dat is ontworpen voor zowel efficiënte multitasking- als multi-user-functies. Dankzij de draagbaarheid kan het op verschillende hardwareplatforms worden uitgevoerd. Het is geschreven in C en laat gebruikers verwerking en controle uitvoeren onder een shell.

👉 Gratis pdf-download: Unix-interviewvragen en -antwoorden


2) Wat zijn filters?

De term filter wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar elk programma dat invoer van standaardinvoer kan nemen, een bewerking op die invoer kan uitvoeren en de resultaten naar standaarduitvoer kan schrijven. Een filter is ook elk programma dat kan worden gebruikt tussen twee andere programma's in een pijplijn.

Unix-interviewvragen


3) Wat is een typische syntaxis die wordt gevolgd bij het geven van opdrachten in shell?

Typische opdrachtsyntaxis onder de UNIX-shell volgt het formaat:

Commando [-argument] [-argument] [–argument] [bestand]


4) Is er een manier om alle bestanden in de huidige map te wissen, inclusief alle submappen, met slechts één commando?

Ja, dat is mogelijk. Gebruik hiervoor “rm –r *”. De opdracht rm is voor het verwijderen van bestanden. De optie –r wist mappen en submappen, inclusief bestanden erin. Het sterretje staat voor alle vermeldingen.


5) Wat is het belangrijkste verschil tussen de opties –v en –x die moeten worden ingesteld?

De -v optie echo elke opdracht voordat argumenten en variabelen zijn vervangen; de optie –x herhaalt de opdrachten nadat de vervanging heeft plaatsgevonden.


6) Wat is Kernel?

Kernel is het UNIX-besturingssysteem en is het hoofdprogramma dat de bronnen van de computer bestuurt, deze toewijst aan verschillende gebruikers en verschillende taken uitvoert. De kernel heeft echter niet rechtstreeks met een gebruiker te maken. In plaats daarvan start het een apart, interactief programma, een shell genaamd, voor elke gebruiker wanneer hij/zij inlogt.


7) Wat is Shell?

A schelp fungeert als interface tussen de gebruiker en het systeem. Als opdrachtinterpreter neemt de shell opdrachten op en stelt deze in voor uitvoering.


8) Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Korn Shell?

 • geschiedenismechanisme met een ingebouwde editor die emacs of vi . simuleert
 • ingebouwde gehele rekenkunde
 • mogelijkheden voor stringmanipulatie
 • opdracht aliasing
 • arrays
 • baan controle

9) Wat zijn enkele veelvoorkomende shells en wat zijn hun indicatoren?

 • sh - Bourne shell
 • csh – C SHell
 • bash – Bourne Again Shell
 • tcsh – verbeterde C Shell
 • zsh – Z SHell
 • ksh – Korn SHell

10) Onderscheid multi-user van multitask.

Multiuser betekent dat meer dan één persoon de computer tegelijkertijd kan gebruiken. Multitasken betekent dat zelfs een enkele gebruiker de computer aan meer dan één taak of programma tegelijk kan laten werken.


11) Wat is opdrachtvervanging?

Opdrachtvervanging is een van de stappen die worden uitgevoerd telkens wanneer opdrachten door de shell worden verwerkt. De shell voert alleen die opdrachten uit die tussen aanhalingstekens staan. Dit vervangt dan de standaarduitvoer van de opdracht en wordt weergegeven op de opdrachtregel.


12) Wat is een map?

Elk bestand is toegewezen aan een map. Een directory is een gespecialiseerde vorm van een bestand dat een lijst bijhoudt van alle bestanden erin.


13) Wat is inode?

Een inode is een item dat is gemaakt op een gedeelte van de schijf dat is gereserveerd voor een bestandssysteem. De inode bevat bijna alle informatie over een bestand. Het bevat de locatie op de schijf waar het bestand begint, de grootte van het bestand, wanneer het bestand voor het laatst is gebruikt toen het bestand voor het laatst werd gewijzigd, wat de verschillende lees-, schrijf- en uitvoerrechten zijn, wie de eigenaar is van het bestand en andere informatie .


14) Je hebt een bestand met de naam tonky in de directory honky. Later voeg je nieuw materiaal toe aan tonky. Welke veranderingen vinden plaats in de directory, inode en het bestand?

De vermelding in het telefoonboek is ongewijzigd, aangezien de naam en het inodenummer ongewijzigd blijven. In het inode-bestand worden de bestandsgrootte, het tijdstip van laatste toegang en het tijdstip van de laatste wijziging bijgewerkt. In het bestand zelf wordt het nieuwe materiaal toegevoegd.


15) Beschrijf bestandssystemen in UNIX

Het begrijpen van bestandssystemen in UNIX heeft te maken met knowing hoe bestanden en inodes op een systeem worden opgeslagen. Wat er gebeurt, is dat een schijf of een deel van een schijf opzij wordt gezet om bestanden en de inode-items op te slaan. De gehele functionele eenheid wordt een bestandssysteem genoemd.


Unix-interviewvragen voor ervaren

16) Onderscheid een relatief pad van een absoluut pad.

Relatief pad verwijst naar het pad ten opzichte van het huidige pad. Een absoluut pad daarentegen verwijst naar het exacte pad waarnaar wordt verwezen vanuit de hoofdmap.


17) Leg het belang uit van mappen in een UNIX-systeem

Bestanden in een map kunnen zelf een map zijn; het zou een submap van het origineel worden genoemd. Deze mogelijkheid maakt het mogelijk om een ​​boomstructuur van mappen en bestanden te ontwikkelen, wat cruciaal is bij het onderhouden van een organisatieschema.


18) Beschrijf kort de verantwoordelijkheden van Shell

 • programma uitvoering
 • vervanging van variabele en bestandsnaam
 • I / O-omleiding
 • pijpleiding aansluiting
 • omgevingscontrole
 • geïnterpreteerde programmeertaal

19) Wat zijn shell-variabelen?

Shell-variabelen zijn een combinatie van een naam ( identifier) ​​en een toegewezen waarde, die binnen de shell bestaat. Deze variabelen kunnen standaardwaarden hebben of waarvan de waarden handmatig kunnen worden ingesteld met de juiste toewijzingsopdracht. Voorbeelden van shellvariabelen zijn PATH, TERM en HOME.


20) Wat zijn de verschillen tussen een systeemaanroep, een bibliotheekfunctie en een UNIX-opdracht?

Een systeemaanroep maakt deel uit van de programmering voor de kernel. Een bibliotheekfunctie is een programma dat geen deel uitmaakt van de kernel, maar dat beschikbaar is voor gebruikers van het systeem. UNIX-opdrachten zijn echter op zichzelf staande programma's; ze kunnen zowel systeemoproepen als bibliotheekfuncties in hun programmering opnemen.


21) Wat is Bash Shell?

Het is een gratis shell die is ontworpen om op het UNIX-systeem te werken. Omdat het de standaardshell is voor de meeste op UNIX gebaseerde systemen, combineert het functies die beschikbaar zijn in zowel de C- als de Korn-shell.


22) Noem enkele van de meest gebruikte netwerkopdrachten in UNIX

 • telnet – gebruikt voor inloggen op afstand
 • ping - een echo-verzoek voor het testen van connectiviteit
 • su – gebruiker schakelopdracht
 • ftp – protocol voor bestandsoverdracht dat wordt gebruikt voor het kopiëren van bestanden
 • vinger - opdracht voor het verzamelen van informatie

23) Onderscheid het cmp-commando van het diff-commando.

Het cmp-commando wordt voornamelijk gebruikt om twee bestanden byte voor byte te vergelijken, waarna de eerste gevonden mismatch wordt getoond. Aan de andere kant wordt het diff-commando gebruikt om de wijzigingen aan te geven die moeten worden aangebracht om de twee bestanden identiek aan elkaar te maken.


24) Wat is het gebruik van -l bij het weergeven van een directory?

-l, dat normaal gesproken wordt gebruikt in een lijstcommando zoals ls, wordt gebruikt om bestanden in een lang formaat weer te geven, één bestand per regel. Lange indeling verwijst naar aanvullende informatie die aan het bestand is gekoppeld, zoals eigendom, machtigingen, gegevens en bestandsgrootte.


25) Wat is piping?

Piping, weergegeven door het pipe-teken "|", wordt gebruikt om twee of meer opdrachten samen te combineren. De uitvoer van het eerste commando dient als invoer voor het volgende commando, enzovoort.


26) Wat is een supergebruiker?

Een superuser is een speciaal type gebruiker die open toegang heeft tot alle bestanden en opdrachten op een systeem. Merk op dat de login van de superuser meestal root is en wordt beschermd door een zogenaamd root-wachtwoord.


27) Hoe bepaal en bepaal je het pad in UNIX?

Elke keer dat u een opdracht invoert, bepaalt een variabele met de naam PATH of pad in welke map de shell naar die opdracht zoekt. In gevallen waarin een foutbericht is geretourneerd, kan de reden zijn dat de opdracht niet op uw pad stond, of dat de opdracht zelf niet bestaat. U kunt het pad ook handmatig instellen met de opdracht "set path = [directory path]".


28) Is het mogelijk om informatie over een proces te zien terwijl het wordt uitgevoerd?

Elk proces wordt uniek geïdentificeerd door een procesidentificatie. Het is mogelijk om details en status met betrekking tot een proces met behulp van de opdracht ps.


29) Wat is de standaardconventie die wordt gevolgd bij het benoemen van bestanden in UNIX?

Een belangrijke regel bij het benoemen van bestanden is dat tekens met een speciale betekenis niet zijn toegestaan, zoals * / & en %. Een directory, die een speciaal type bestand is, volgt dezelfde naamgevingsconventie als die van bestanden. Er worden letters en cijfers gebruikt, samen met tekens zoals onderstrepingstekens en punttekens.


30) Waarom is het niet raadzaam om root als standaard login te gebruiken?

Het root-account is erg belangrijk en kan bij misbruik gemakkelijk leiden tot systeemschade. Dat komt omdat beveiligingen die normaal gesproken van toepassing zijn op gebruikersaccounts, niet van toepassing zijn op het root-account.


Unix-interviewvragen en antwoorden voor meer dan 5 jaar ervaring

31) Wat is het nut van het tee-commando?

Het tee-commando doet twee dingen: de ene is om gegevens van de standaardinvoer te halen en deze naar de standaarduitvoer te sturen; de tweede is dat het een kopie van die invoergegevens omleidt naar een opgegeven bestand.


32) Onderscheid kattencommando van meer commando.

Bij gebruik van het cat-commando om de bestandsinhoud weer te geven, zouden grote gegevens die niet op het scherm passen, zonder pauze wegscrollen, waardoor het moeilijk te bekijken is. Aan de andere kant is het gebruik van de opdracht meer in dergelijke gevallen geschikter omdat het de inhoud van het bestand één schermpagina per keer weergeeft.


33) Wat is parseren?

Parsing is het proces van het opbreken van een opdrachtregel in woorden. Dit wordt mogelijk gemaakt door scheidingstekens en spaties te gebruiken. In het geval dat tabs of meerdere spaties onderdeel zijn van de opdracht, worden deze uiteindelijk vervangen door een enkele spatie.


34) Wat is pid?

Pid is een afkorting voor Proces-ID. Het wordt voornamelijk gebruikt om elk proces te identificeren dat op het UNIX-systeem draait, of het nu op de voorgrond of op de achtergrond draait. Elke pid wordt als uniek beschouwd.


35) Hoe weet het systeem waar de ene opdracht eindigt en de andere begint?

Normaal gesproken fungeert het newline-teken, dat wordt gegenereerd door de ENTER- of RETURN-toets, als wegwijzer. De puntkomma en de ampersand-tekens kunnen echter ook dienen als opdrachtbeëindiging.


36) Wat zijn virtuele terminals?

Virtuele terminals zijn vergelijkbaar met Terminal die u tot nu toe hebt gebruikt. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten en het bieden van input. Het enige verschil is dat u de muis niet kunt gebruiken met de virtuele terminals. Daarom moet u de sneltoetsen kennen.

Virtuele terminals

Virtuele terminals stellen een aantal gebruikers in staat om op dezelfde computer tegelijkertijd aan verschillende programma's te werken. Dit is de reden waarom ze een van de meest onderscheidende kenmerken van Linux zijn.


37) Wat is wildcard-interpretatie?

Wanneer een opdrachtregel bevat jokertekens zoals '*' of '?'. Ze worden vervangen door de shell met een gesorteerde lijst met bestanden waarvan het patroon overeenkomt met de invoeropdracht. Jokertekens worden gebruikt om een ​​lijst met bestanden op te stellen voor verwerking, in plaats van dat deze één voor één worden gespecificeerd.


38) Wat is de output van dit commando? $wie | sorteren –logbestand > nieuw bestand

In deze opdracht wordt de uitvoer van de opdracht "wie" de invoer voor de opdracht "sorteren". Tegelijkertijd opent "sort" het logbestand, rangschikt het samen met de uitvoer van het commando "wie", en plaatst de uiteindelijke gesorteerde uitvoer in het bestand newfile.


39) Hoe schakel je over van een willekeurig gebruikerstype naar een supergebruikerstype?

Om over te schakelen van een willekeurig gebruikerstype naar een supergebruiker, gebruik je de opdracht su. U wordt echter gevraagd het juiste superuser-wachtwoord in te voeren voordat u volledige toegangsrechten krijgt.


40) Wat zou het effect zijn van het wijzigen van de waarde van PATH in: .:/usr/della/bin: /bin: /usr/bin

Dit zou ertoe leiden dat de shell in de directory /usr/della/bin kijkt nadat hij in de huidige directory heeft gekeken en voordat hij in de directory /bin heeft gekeken bij het zoeken naar een opdrachtbestand.


41) Schrijf een opdracht die bestanden in de huidige map in een gekleurd, lang formaat weergeeft.

Antwoord: ls -l –kleur


42) Schrijf een commando dat alle tekstbestanden in een map zal vinden zodat het in geen enkele vorm het woord "amazing" bevat (dat wil zeggen, het moet de woorden Amazing, AMAZING of AMAZING bevatten)

Antwoord:

grep –vi amazing *.txt

43) Schrijf een opdracht die de gesorteerde inhoud van een bestand met de naam IN.TXT zal uitvoeren en plaats de uitvoer in een ander bestand met de naam OUT.TXT, terwijl u tegelijkertijd dubbele vermeldingen uitsluit.

Antwoord:

sort IN.TXT | uniq > OUT.TXT

44) Schrijf een opdracht waarmee een UNIX-systeem binnen 15 minuten kan worden afgesloten, waarna het opnieuw wordt opgestart.

Antwoord:

/sbin/shutdown –r +15

45) Met welke opdracht wordt uw prompt gewijzigd in MYPROMPT?

Om een ​​prompt te wijzigen, gebruiken we het PS1-commando, zoals dit:

PS1 = 'MYPROMPT:'

46) Wat doet dit commando? kattenvoer 1 > poes

Antwoord: het leidt de uitvoer van kattenvoer om naar het bestand kitty; het commando is hetzelfde als: kattenvoer > poes


47) Wat is er mis met dit interactieve shellscript?

echo Welke maand is dit?read $monthecho $month is een even goede maand als alle andere.

Antwoord: In eerste instantie moet het vraagteken worden voorzien van een escapeteken (\?), zodat het niet wordt geïnterpreteerd als een shell-metateken. Ten tweede moet het 'maand' zijn en niet $maand.


48) Schrijf een shellscript dat de leeftijd van de gebruiker opvraagt ​​en dit vervolgens herhaalt, samen met een passend commentaar.

Antwoord:

echo Hello! What\'s your age\?
read age
echo $age! I\'ll be obsolete by that age!

49) Schrijf een script dat de datuminformatie in deze volgorde afdrukt: tijd, dag van de week, dagnummer, maand, jaar (voorbeelduitvoer: 17:34:51 PDT zo 12 feb 2012)

Antwoord:

set 'date'
echo $4 $5 $1 $3 $2 $6

50)
Schrijf een script dat het volgende laat zienwing als uitvoer:

Geef me een U!

U!

Geef ma een N!

N!

Geef me een ik!

I!

Geef me een X!

X!

Antwoord:voor ik in UNI Xdo

echo Give me a $i!
echo $i!
done

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)