SAP CRM WebUI Concepts Zelfstudie: stapsgewijze handleiding

Overzicht van SAP CRM WebUI

 • CRM WebClient UI is een webgebaseerde applicatie voor de modules die in SAP CRM worden behandeld.
 • Dit raamwerk is in de loop van de tijd geëvolueerd als opvolger van verschillende gebruikersinterfaces die door SAP voor de SAP CRM zijn geleverd.

Geschiedenis van de webinterface

Geschiedenis van de webinterface

 • Het is een op bedrijfsrollen gebaseerde applicatie:
 • Dit betekent dat de gebruiker via deze interface alleen toegang heeft tot die applicaties waarvoor hij/zij autorisaties heeft.
 • Als aan een gebruiker één enkele rol is toegewezen, hoeft hij deze rol niet te selecteren bij het inloggen.
 • Maar als er meerdere rollen aan een gebruiker zijn toegewezen, zal hij/zij een van de beschikbare rollen moeten selecteren om in te loggen op de CRM Web UI

Selectie van zakelijke rollen

Selectie van bedrijfsrollen op de eerste pagina van de SAP CRM Web UI

 • Ongeacht de geselecteerde rol zijn de schermen van de CRM Web UI gestructureerd L-vorm.
 • Maar de applicaties en functionaliteiten waartoe de gebruiker toegang heeft in de CRM Web UI zijn afhankelijk van de geselecteerde rol.

L-vorm

 • Eenmaal ingelogd kan de gebruiker de Web UI-schermen in L-vorm zien.

L-vormige weergave in SAP CRM Web UI

L-vormige weergave in SAP CRM Web UI

 • Het bestaat uit following componenten:
 • Headergebied
 • Navigatiegebied
 • Werkgebied
 • De posities van alle componenten van de L-vorm zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.
 • Een beheerder kan de skin en het logo van de webclient wijzigen volgens bedrijfsspecifieke vereisten.
 • Er is een headergebied beschikbaar voor toegang tot applicatie-onafhankelijke URL's en functionaliteiten.
 • Met behulp van de navigatiebalk heeft de gebruiker toegang tot verschillende applicaties waarvoor hij autorisaties heeft.
 • Werkgebied wordt bijgewerkt op basis van acties die een gebruiker uitvoert op de navigatiebalk.
 • Het wordt ook bijgewerkt voor enkele acties in het kopgebied.

Headergebied

 • Het kopgebied is statisch en de positie ervan is vast.
 • Het is mogelijk om de hoogte in te stellen in de CRM-aanpassing, maar de positie staat vast.
 • Het kopgebied bestaat uit following componenten
 1. Systeemkoppelingen
 2. Bewaarde Zoekopdrachten
 3. Titel werkgebied
 4. Geschiedenis

Componenten in SAP CRM Web UI-header

Componenten in SAP CRM Web UI-header

Navigatiebalk

 • Met behulp van de navigatiebalk heeft de gebruiker toegang tot de applicatie waarvoor hij/zij autorisaties heeft.
 • Het heeft ook enkele links naar generieke pagina's zoals:
 • Home
 • WerkLijst
 • E-Mail Inbox
 • Agenda
 • Andere links die beschikbaar zijn in de navigatiebalk zijn toepassingsspecifiek en variëren van bedrijfsrol tot bedrijfsrol. Deze links zijn onderverdeeld in following:
 • Applicatielink
 • Maak snel koppelingen
 • Recente Artikelen

Navigatiebalk in SAP CRM Web UI

Navigatiebalk in SAP CRM Web UI

 • Applicatiekoppelingen kunnen op twee niveaus worden geconfigureerd.
 • Met behulp van applicatielinks op het eerste niveau heeft de gebruiker toegang tot het zoeken, maken en rapporteren van links van een bepaalde applicatie.

Navigatieniveaus via navigatiebalk

Navigatieniveaus via navigatiebalk

 • Applicatielinks op het tweede niveau brengen de gebruiker rechtstreeks naar een bepaalde zoekpagina.
 • Snelaanmaaklinks zijn bedoeld voor directe toegang tot de aanmaakpagina voor een bepaald bedrijfsprocesdocument.

Maak snel een blok in de navigatiebalk

Maak snel een blok in de navigatiebalk

 • Recente items in de navigatiebalk vertegenwoordigen een soort geschiedenis en onderhouden de laatst bezochte zakelijke documenten of applicaties door de gebruiker.

Werkgebied

 • Werkgebied is de plaats waar de gebruiker werkt!
 • Het wordt bijgewerkt met acties die de gebruiker uitvoert op de navigatiebalk.
 • Het kan bestaan ​​uit
 • kalender,
 • e-mail Inbox,
 • groepen op het werkcentrum,
 • zoekresultatenpagina,
 • overzichtspagina's,
 • suboverzichtspagina
 • Following zijn enkele generieke pagina's beschikbaar:

Startpagina:

 • Afhankelijk van de zakelijke vereisten kan de inhoud van de startpagina worden geconfigureerd voor standaard (Mijn open taken) of aangepaste functionaliteit (CRM-koppelingen).
 • De navigatie vanaf de startpagina is afhankelijk van de inhoud ervan.

Startpagina

Startpagina

Pagina Werklijst:

 • Het toont waarschuwingen, workflowtaken en zakelijke transacties die momenteel in behandeling zijn bij of zijn toegewezen aan de ingelogde gebruiker.
 • Het is mogelijk om vanaf de werklijstpagina naar een andere applicatie of zakelijke transactie te navigeren.

Pagina Werklijst

Pagina Werklijst

E-Mail Inbox en Kalender

 • Deze pagina kan worden geconfigureerd om in te zijn sync met de gebruiker mailbox
 • Hiervoor worden CRM-middleware-instellingen gebruikt zodat de gebruiker toegang heeft mailbox binnen de webinterface
 • Binnen de kalenderpagina zijn verschillende weergaven mogelijk: weergave van één dag, week, maand

Kalender bekijken

Kalender bekijken

 • Op dezelfde manier kan de gebruiker de E-Mail inbox in sync met de Lotus Notes-server of Outlook.

Werkgebied

 • Applicaties die aan de ingelogde gebruiker zijn toegewezen, zijn toegankelijk in het werkgebied
 • Als u op een applicatie in de navigatiebalk klikt, wordt in het werkgebied het werkcentrum weergegeven met werkgebiedgroepen bestaande uit relevante links om te creëren, zoeken en rapporteren.

Werkgebied met werkplekgroepen

Werkgebied met werkplekgroepen

 • Vanuit het werkcentrum kan de gebruiker navigeren naar Pagina maken, zoekpagina of rapportpagina.
 • Zoals hierboven besproken, heeft het werkgebied in het geval van generieke pagina's zoals de startpagina, de werklijstpagina, enz. een andere lay-out en inhoud.
 • Maar voor de applicaties in de navigatiebalk is de structuur en indeling van het werkgebied voor alle applicaties identiek.
 • Om een ​​“werkgebied” te implementeren, is kennis van zowel Web UI-programmering als CRM-aanpassing nodig.

Zoek Pagina

 • De zoekpagina is onderverdeeld in zoekcriteria, resultatentabel en opgeslagen zoekgebied.

Geavanceerde zoekpagina

Geavanceerde zoekpagina

 • Binnen de zoekcriteria kan de gebruiker de criteria instellen om een ​​element te vinden.
 • Het is mogelijk om zoekcriteria toe te voegen of te verwijderen met behulp van de knoppen die beschikbaar zijn naast de zoekcriteriavelden.
 • Zoekcriteriavelden kunnen worden geïmplementeerd met F4-hulp of dropdown-hulp.
 • meervoudig operaVoor elk zoekcriterium kunnen tors worden geconfigureerd.
 • Het zoekresultaat toont het resultaat dat met de zoekopdracht is verkregen.
 • Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, toont de resultatentabel het aantal gevonden records, indien aanwezig.
 • Het is mogelijk om knoppen bovenaan de kop van de resultatentabel te plaatsen om een ​​bedrijfsproces aan te bieden. In de bovenstaande afbeelding zijn er bijvoorbeeld knoppen om verschillende typen accounts aan te maken.
 • Over het algemeen worden knoppen om een ​​nieuw record aan te maken weergegeven in de koptekst van de tabel met zoekresultaten.
 • Aan de rechterkant bevat de tabel met zoekresultaten ook knoppen waarmee de gebruiker de records kan exporteren Excel blad en de knop voor personalisatie van de tabel met zoekresultaten.
 • Het record dat in het zoekresultaat wordt gevonden, kan ook hyperlinks in kolommen bevatten.
 • Met deze hyperlinks is het mogelijk om naar het individuele record te navigeren dat wordt weergegevenyed op de overzichtspagina.

Pop-upweergave voor personalisatie-instellingen

Pop-upweergave voor personalisatie-instellingen

 • Met behulp van de personalisatieknop in de koptekst van de zoekresultatentabel kan de gebruiker deze weergave voor de kolommenweergave personaliserenyed en de volgorde waarin de kolommen worden weergegevenyed.
 • Zoals hierboven benadrukt:
 • De gebruiker kan de waarde van het aantal rijen instellen, waarna de schuifbalk zichtbaar zal zijn.
 • Ook kan de gebruiker de waarden instellen voor het aantal records op één pagina.

Overzichtspagina's

 • De overzichtspagina kan worden gebruikt om te werken aan volledige gegevens gerelateerd aan één record.
 • Het wordt gebruikt voor het weergeven, bijwerken en creëren van nieuwe gegevens, zoals zakenpartners, verkooporders, enz.
 • De gegevens van een enkele applicatie of zakelijke transactie zijn georganiseerd in toewijzingsblokken.
 • Het eerste toewijzingsblok toont de header of hoofddetails en andere gegevens worden volgens de vereisten gegroepeerd in verschillende toewijzingsblokken.
 • Mogelijke weergaven in een toewijzingsblok:
 • Formulier weergave
 • Tabelweergave
 • Boomstructuur
 • De koptekst van de overzichtspagina toont de titel van het geopende object en de beschrijving ervan.
 • De header bestaat ook uit de headerknoppen waarmee de gebruiker verschillende taken kan uitvoeren op de overzichtspagina.
 • Een ander onderdeel van de header zijn de geschiedenisknoppen waarmee de gebruiker binnen het werkgebied heen en weer kan navigeren.

Overzichtspagina Zoekpagina

Overzichtspagina Zoekpagina – Formulier- en tabelweergave

Boomstructuur

Boomstructuur

 • Net als bij de zoekresultatentabel bevat de overzichtspagina een personalisatieknop waarmee de gebruiker kan selecteren welke toewijzingsblokken de gebruiker op de pagina kan zien.
 • Een toewijzingsblok kan standaard in de uitgebreide of luie modus worden geladen. Dit helpt bij het verbeteren van de prestaties van de applicatie.
 • Alle soorten weergaven in toewijzingsblokken, dwz formulierweergave, tabelweergave en boomstructuur, kunnen invoervelden bevatten met F4-invoerhulp of vervolgkeuzelijstinvoerhulp.

Waardehulp Pop-up met F4

Waardehulp Pop-up met F4

 • Datumvelden in de weergaven worden weergegevenyed met datumhulp.
 • Binnen de formulierweergave kunnen we de gegevens groeperen met behulp van de bijschriften.
 • Individueel toewijzingsblok kan ook knoppen op de koptekst bevatten.

Zoekhulp pop-up

Zoekhulp pop-up

 • Tabelweergave en boomstructuur kunnen kopteksten bevatten die ook knoppen kunnen hebben.
 • Het is ook mogelijk om knoppen in de eerste kolom van een tabelweergave te plaatsen.
 • Binnen al deze weergavetypen is het mogelijk om hyperlinks te hebben.
 • Met behulp van deze hyperlinks is het mogelijk om van de ene applicatie of zakelijke transactie naar de andere te navigeren. Bijvoorbeeld naar een Verkochte partij vanuit een Verkooporder.
 • Per vereiste is het mogelijk om bijlagen toe te wijzen op de overzichtspagina.

Toewijzingsblok voor bijlagen

Toewijzingsblok voor bijlagen

 • In dit blok is het mogelijk om documenten of URL's toe te voegen.
 • Het is mogelijk om een ​​document toe te voegen vanuit contentbeheer of vanaf de lokale harde schijf:

Pop-up om bijlage toe te voegen

Pop-up om bijlage toe te voegen

 • Eenmaal bijgevoegd kunt u de documenteigenschappen bekijken, openen of verwijderen.

Toewijzingsblok voor bijlagen

Toewijzingsblok voor bijlagen

 • Er is ook een regio voor de foutmeldingen in het kopgebied:

SAP CRM WebUI-zelfstudie

Personaliseer

 • Er is een optie voor personalisatie van de CRM Web UI.
 • Hier is het mogelijk om instellingen in te stellen die van toepassing zijn op alle applicaties voor ingelogde gebruikers.
 • Hier kan de gebruiker ook de skin van de applicatie wijzigen.
 • In het gedeelte "Mijn gegevens personaliseren" kan de gebruiker waarden instellen voor instellingen zoals het datumformaat.
 • In het lay-outgedeelte kan de gebruiker de skin van de applicatie instellen.

Personalisatie-opties

Personalisatie-opties

Skin instellen in personalisatie

Skin instellen in personalisatie

 • Er is een apart blok voor instellingen gerelateerd aan de Groupware-integratie.
 • In dit blok kan de gebruiker de vereiste instellingen bijhouden voor de integratie van CRM met de gebruiker mailbox voor E-Mail en kalenderpagina's.