Een script opnieuw afspelen in QTP/UFT met voorbeeld

Proces om een ​​script opnieuw af te spelen in QTP/UFT

Zodra het script is opgenomen, moet u dit doen REPLAY het script om ervoor te zorgen dat de teststappen correct zijn vastgelegd. Wanneer u op de knop Uitvoeren klikt, verschijnt er een dialoogvenster Uitvoeren Box Opent

De vlucht Box Hiermee kunt u de locatie opgeven waar u de resultaten van de uitvoeringssessie wilt opslaan.

Het toont de standaard pad en naam van de map waarin resultaten worden opgeslagen. Standaard worden de resultaten opgeslagen in de testmap. Er wordt een nieuwe submap gemaakt met de naam RESn.Het getal n wordt voor elke run verhoogd. U kunt de standaardinstellingen accepteren of een map naar keuze opgeven.

Met de mapopties voor tijdelijke uitvoeringsresultaten worden de resultaten van de uitvoering van het QTP-programma opgeslagen in een tijdelijke map. Deze optie overschrijft alle resultaten die eerder in deze map zijn opgeslagen. Zijn aanbevolen dat u tijdens het ontwikkelen van uw testscript de optie Tijdelijk kiest en zodra het script de basislijn heeft, u de nieuwe mapoptie kunt gebruiken?

Zodra u op Uitvoeren klikt, begint de uitvoering. In HP QTP/UFT-venster je ziet een gele markering wijzend naar de stap die momenteel wordt uitgevoerd.

Zoals blijkt uit het voorbeeld in de onderstaande video, voerde het script tijdens Replay precies dezelfde vijf stappen uit opgenomen wat betekent dat er geen fouten zijn opgetreden bij de opname. Testresultaten worden ook getoond

Klik hier), als de video niet toegankelijk is

Micro Focus UFT 14.03 is de nieuwste versie die sinds juli 2018 op de markt verkrijgbaar is.