VI Editor met opdrachten in Linux/Unix-zelfstudie

Wat is de VI-editor?

De VI-editor is de meest populaire en klassieke teksteditor in de Linux-familie. Hieronder staan ​​enkele redenen die het tot een veelgebruikte editor maken:

1) Het is beschikbaar in bijna alle Linux-distributies

2) Het werkt hetzelfde op verschillende platforms en distributies

3) Het is gebruiksvriendelijk. Daarom zijn miljoenen Linux-gebruikers er dol op en gebruiken ze het voor hun bewerkingsbehoeften

Tegenwoordig zijn er geavanceerde versies van de vi-editor beschikbaar, en de meest populaire is dat wel VIM dat Vi Imbewezen. Enkele van de andere zijn Elvis, Nvi, Nano en Vile. Het is wise om vi te leren omdat het rijk is aan functies en eindeloze mogelijkheden biedt om een ​​bestand te bewerken.

Om aan de VI-editor te werken, moet u het begrijpen zijn werkingsmodi. Ze kunnen in twee hoofddelen worden verdeeld.

Klik hier), als de video niet toegankelijk is

vi Opdrachtmodus:

vi Commandomodus

 • De vi-editor wordt in deze modus geopend en alleen begrijpt commando's
 • In deze modus kunt u verplaats de cursor en knip, kopieer en plak de tekst
 • Deze modus slaat ook de wijzigingen op die u in het bestand hebt aangebracht
 • Opdrachten zijn hoofdlettergevoelig. U moet de juiste letterkast gebruiken.

vi Editor-invoegmodus:

 • Deze modus is bedoeld voor het invoegen van tekst in het bestand.
 • U kunt vanuit de opdrachtmodus overschakelen naar de invoegmodus door op 'i' op het toetsenbord te drukken
 • Als u zich eenmaal in de invoegmodus bevindt, wordt elke sleutel gebruikt als invoer voor het bestand waaraan u momenteel werkt.
 • Om terug te keren naar de opdrachtmodus en de aangebrachte wijzigingen op te slaan, drukt u op de Esc-toets

Hoe de vi-editor te gebruiken

Om de VI Editor te starten: Open de Terminal (CLI) en typ

vi <filename_NEW> or <filename_EXISTING>

En als u een bestaand bestand opgeeft, opent de editor het zodat u het kunt bewerken. Anders kunt u een nieuw bestand maken.

Hoe de vi-editor te gebruiken

VI Bewerkingsopdrachten

 • i – Invoegen bij cursor (gaat naar invoegmodus)
 • a – Schrijf na cursor (gaat in invoegmodus)
 • A – Schrijf aan het einde van de regel (gaat in invoegmodus)
 • ESC – Invoegmodus beëindigen
 • u – Laatste wijziging ongedaan maken
 • U – Alle wijzigingen aan de hele regel ongedaan maken
 • o – Open een nieuwe regel (gaat in invoegmodus)
 • dd – Regel verwijderen
 • 3dd – Verwijder 3 regels.
 • D – Verwijder de inhoud van de regel na de cursor
 • C – Verwijder de inhoud van een regel na de cursor en voeg nieuwe tekst in. Druk op de ESC-toets om het invoegen te beëindigen.
 • dw – Woord verwijderen
 • 4dw – Verwijder 4 woorden
 • cw – Woord wijzigen
 • x – Teken bij de cursor verwijderen
 • r – Vervang karakter
 • R – Overschrijf tekens vanaf de cursor
 • s – Vervang één teken onder de cursor doorgaan met invoegen
 • S - Vervang de hele regel en begin met invoegen aan het begin van de regel
 • ~ – Wijzig hoofdlettergebruik van individueel karakter

Note: Je zou in de “opdrachtmodus” om deze opdrachten uit te voeren. VI-editor is hoofdlettergevoelig dus zorg ervoor dat je de commando's in de juiste letter-case typt.

Zorg ervoor dat u op het juiste commando druktwise u zult uiteindelijk ongewenste wijzigingen in het bestand aanbrengen. U kunt indien nodig ook naar de invoegmodus gaan door op a, A, o te drukken.

Verplaatsen binnen een bestand

 • k – Verplaats de cursor naar boven
 • j – Verplaats de cursor naar beneden
 • h – Verplaats de cursor naar links
 • l – Verplaats de cursor naar rechts

U moet zich in de opdrachtmodus bevinden om binnen een bestand te kunnen bewegen. De standaardtoetsen voor navigatie worden hieronder vermeld; Jij kan Gebruik ook de pijltjestoetsen op het toetsenbord.

Het bestand opslaan en sluiten

 • Shift+zz – Sla het bestand op en sluit af
 • :w – Sla het bestand op, maar laat het open
 • :Q! – Sluit vi af en sla de wijzigingen niet op
 • :wq – Sla het bestand op en sluit af

Je zou in de moeten zijn opdrachtmodus om de editor af te sluiten en de wijzigingen op te slaan naar het bestand.

Het bestand opslaan en sluiten

Overzicht:

 • De vi-editor is de populairste en meest gebruikte Unix-teksteditor
 • Het is meestal in zijn geheel verkrijgbaar Linux-distributies.
 • Het werkt in twee modi: Command en Insert
 • De opdrachtmodus neemt de gebruikersopdrachten over en de invoegmodus is voor het bewerken van tekst
 • U moet de opdrachten kennen om gemakkelijk aan uw bestand te kunnen werken
 • Het leren gebruiken van deze editor kan u ten goede komen bij het maken van scripts en het bewerken van bestanden.