Tekstbepaling voor verkoopdocument: SAP VOTXN

Via tekst kan de informatie via documenten worden uitgewisseld met een partner en eindgebruikers. Er kan tekst worden gemaakt voor objecten zoals klantmodel, koptekst van verkoopdocument en artikel, billdocumentkoptekst en item, evenals conditierecords. Tekst kan klanttekst, verkooptekst, artikelnota, pakbon enz. zijn. SAP gebruikt conditietechniek om tekst te bepalen.

Materiaalmaster bevat tekst over het materiaal, maar deze tekst is niet voldoende om een ​​verkooporder voor dit materiaal door een verkoper aan te maken. Het systeem zorgt dus voor tekst over een verkoopdocumentitem. Er zijn een aantal teksten zoals inkoopordertekst, verkoopordertekst, artikelnota, pakbon. De teksten worden uit de bijbehorende stamgegevens (materiaalstam enz.) gehaald of handmatig in het scherm ingevoerd.

De materiaalverkooptekst komt uit de stamgegevens (verkoopweergave van materiaalstam) naar het regelitem in de verkooporder. Hiervoor moet het systeem dienovereenkomstig worden geconfigureerd. Het proces van het creëren en configureren van nieuwe teksten voor een vloeiende transactie en om te definiëren wanneer en waar teksten zullen worden opgeroepen, staat bekend als “Tekstbepaling'.

Tekstbepaling voor de kop van het verkoopdocument

Stap 1)

 1. Voer T-code VOTXN in het opdrachtveld in.
 2. Selecteer het keuzerondje Koptekst verkoopdocument.
 3. Klik op de knop Wijzigen.

Tekstbepaling voor de kop van het verkoopdocument

Stap 2)

 1. Selecteer Tekstprocedure en klik op de knop Nieuwe invoer.
 2. Voer de tekstprocedure en beschrijving in.
 3. Klik op de knop Opslaan.

Tekstbepaling voor de kop van het verkoopdocument

Stap 3)

 1. Selecteer Toewijzingsknooppunt tekstprocedure.
 2. Wijs een tekstprocedure toe aan het type verkoopdocument.

Tekstbepaling voor de kop van het verkoopdocument

Stap 4) Klik op de knop Opslaan.

Tekstbepaling voor verkoopdocument Artikel.

Stap 1)

 1. Voer T-code VOTXN in het opdrachtveld in.
 2. kies Verkoopdocument keuzerondje item.
 3. Klik op de knop Wijzigen.

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem

Stap 2)

 1. Selecteer het tekstprocedureknooppunt.
 2. Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem

Stap 3)

 1. Selecteer de tekstprocedureknop.
 2. Voer de tekstprocedure en beschrijving in.
 3. Klik op de knop Opslaan.

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem

Stap 4)

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem

Stap 5)

 1. Selecteer Tekst-ID's in het tekstprocedureknooppunt.
 2. Wijs reeksnr. naar tekst-ID.
 3. Klik op de knop Opslaan.

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem

Stap 6)

 1. Selecteer Tekstproceduretoewijzing.
 2. Wijs tekstprocedure toe aan itemcategorie.
 3. Klik op de knop Opslaan.

Tekstbepaling voor verkoopdocumentitem