SQL versus NoSQL – het verschil daartussen

Belangrijkste verschillen tussen SQL en NoSQL

 • SQL uitgesproken als “SQL” of als “See-Quel” wordt voornamelijk RDBMS of Relationele Databases genoemd, terwijl NoSQL is een niet-relationele of gedistribueerde database.
 • Als we SQL- en NoSQL-databases vergelijken, zijn SQL-databases op tabellen gebaseerde databases, terwijl NoSQL-databases documentgebaseerde sleutel-waardeparen en grafiekdatabases kunnen zijn.
 • SQL-databases zijn verticaal schaalbaar, terwijl NoSQL-databases horizontaal schaalbaar zijn.
 • SQL-databases hebben een vooraf gedefinieerd schema, terwijl NoSQL-databases een dynamisch schema gebruiken voor ongestructureerde gegevens.
 • Als we NoSQL versus SQL-prestaties vergelijken, vereist SQL gespecialiseerde DB-hardware voor betere prestaties, terwijl NoSQL standaardhardware gebruikt.
Verschil tussen SQL en NoSQL
Verschil tussen SQL en NoSQL

Wat is SQL?

Structured Query Language (SQL) uitgesproken als “SQL” of soms als “See-Quel” is de standaardtaal voor het omgaan met relationele databases. Een relationele database definieert relaties in de vorm van tabellen.

SQL-programmering kan effectief worden gebruikt voor het invoegen, zoeken, bijwerken en verwijderen van databaserecords.

Dat betekent niet dat SQL verder dan dat niet kan. Het kan veel dingen doen, waaronder, maar niet beperkt tot, het optimaliseren en onderhouden van databases.

Relationele databases zoals MySQL Database, Oracle, Mevrouw SQL Server, Sybase, etc. gebruiken SQL.

Wat is NoSQL?

NoSQL is een niet-relationeel DMS, waarvoor geen vast schema nodig is, joins worden vermeden en eenvoudig kan worden geschaald. De NoSQL-database wordt gebruikt voor gedistribueerde datastores met gigantische dataopslagbehoeften. NoSQL wordt gebruikt voor Big data en realtime webapps. Bedrijven als Twitter, Facebook en Google verzamelen bijvoorbeeld elke dag terabytes aan gebruikersgegevens.

NoSQL-database staat voor ‘Not Only SQL’ of ‘Not SQL’. Hoewel NoREL een betere term zou zijn, zou NoSQL aanslaan. Carl Strozz introduceerde het NoSQL-concept in 1998.

Traditioneel RDBMS gebruikt SQL-syntaxis om gegevens op te slaan en op te halen voor verdere inzichten. In plaats daarvan omvat een NoSQL-databasesysteem een ​​breed scala aan databasetechnologieën die gestructureerde, semi-gestructureerde, ongestructureerde en polymorfe gegevens kunnen opslaan.

Vervolgens bespreken we het belangrijkste verschil tussen SQL en NoSQL.

Verschil tussen SQL en NoSQL

Hieronder ziet u het belangrijkste verschil tussen NoSQL en SQL:

Parameter SQL NOSQL
Definitie SQL-databases worden voornamelijk RDBMS of relationele databases genoemd NoSQL-databases worden voornamelijk niet-relationele of gedistribueerde databases genoemd
Ontwerp voor Traditioneel RDBMS maakt gebruik van SQL-syntaxis en query's om de gegevens te analyseren en te verkrijgen voor verdere inzichten. Ze worden gebruikt voor OLAP-systemen. Het NoSQL-databasesysteem bestaat uit verschillende soorten databasetechnologieën. Deze databases zijn ontwikkeld als antwoord op de eisen die werden gesteld aan de ontwikkeling van de moderne applicatie.
Querytaal Gestructureerde querytaal (SQL) Geen declaratieve zoektaal
Type SQL-databases zijn op tabellen gebaseerde databases NoSQL-databases kunnen op documenten gebaseerde sleutel-waardeparen en grafiekdatabases zijn
Schema SQL-databases hebben een vooraf gedefinieerd schema NoSQL-databases gebruiken een dynamisch schema voor ongestructureerde gegevens.
Mogelijkheid om te schalen SQL-databases zijn verticaal schaalbaar NoSQL-databases zijn horizontaal schaalbaar
Voorbeelden Oracle, Postgres en MS-SQL. MongoDB, Redis, Neo4j, Cassandra, Hbasis.
Meest geschikt voor Een ideale keuze voor de complex query-intensieve omgeving. Het is geen goede pasvorm complex queries.
hierarchical gegevensopslag SQL-databases zijn hier niet geschikt voorarchikal gegevensopslag. Meer geschikt voor hierarchical-gegevensopslag omdat deze de sleutel-waardepaarmethode ondersteunt.
Variaties Eén type met kleine variaties. Veel verschillende typen, waaronder sleutelwaardewinkels, documentdatabases en grafiekdatabases.
Ontwikkelingsjaar Het werd in de jaren zeventig ontwikkeld om problemen met de opslag van platte bestanden op te lossen Ontwikkeld eind jaren 2000 om problemen en beperkingen van SQL-databases te overwinnen.
Open-source Een mix van open-source zoals Postgres & MySQL, en commerciële zoals Oracle Database. Open-source
Consistentie Het moet worden geconfigureerd voor sterke consistentie. Het hangt af van DBMS, omdat sommige een sterke consistentie bieden, zoals MongoDB, terwijl anderen alleen uiteindelijke consistentie bieden, zoals Cassandra.
Best gebruikt voor: RDBMS-database is de juiste optie voor het oplossen van ACID-problemen. NoSQL wordt het best gebruikt voor het oplossen van problemen met de beschikbaarheid van gegevens
Belang Het moet worden gebruikt wanneer gegevensvaliditeit super belangrijk is Gebruik dit wanneer het belangrijker is om snelle gegevens te hebben dan correcte gegevens
Beste optie Wanneer u dynamische query's moet ondersteunen Gebruik dit wanneer u moet schalen op basis van veranderende vereisten
Hardware Gespecialiseerde DB-hardware (Oracle Exadata, enz.) Commodity-hardware
Netwerk Hoog beschikbaar netwerk (Infiniband, Fabric Path, etc.) Commodity-netwerk (Ethernet, enz.)
Opslag type Maximaal beschikbare opslag (SAN, RAID, enz.) Opslag van standaardschijven (standaard HDD's, JBOD)
Beste eigenschappen Ondersteuning voor meerdere platforms, veilig en gratis Eenvoudig te gebruiken, hoge prestaties en flexibel hulpmiddel.
Topbedrijven die gebruiken Hootsuite, CircleCI, meters Airbnb, Uber, Kickstarter
Gemiddeld salaris Het gemiddelde salaris voor een professionele SQL-ontwikkelaar bedraagt ​​$84,328 per jaar in de VS Het gemiddelde salaris voor een “NoSQL-ontwikkelaar” varieert van ongeveer $ 72,174 per jaar
ZUUR versus BASE-model ACID( Atomicity, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid) is een standaard voor RDBMS Base (Basically Available, Soft state, Uiteindelijk Consistent) is een model van veel NoSQL-systemen
Verschil tussen ZUUR en BASIS
Verschil tussen ZUUR en BASE in DBMS

Wanneer SQL gebruiken?

De onderstaande afbeelding toont StackOverflow-vragen voor SQL- versus NoSQL-databases:

NoSQL DB (Mongo) versus RDBMS DB (MySQL) Stackoverflow-vragen
NoSQL DB (Mongo) versus RDBMS DB (MySQL) Stackoverflow-vragen
 • SQL is de gemakkelijkste taal die wordt gebruikt om met het RDBMS te communiceren
 • Analyseren van gedragsgerelateerde en maatwerksessies
 • Aangepaste dashboards bouwen
 • Hiermee kunt u snel gegevens uit de database opslaan en ophalen
 • Voorkeur wanneer u wilt gebruiken sluit zich aan en voer com uitplex queries

Wanneer gebruik je NoSQL?

De onderstaande afbeelding toont de Google-trends voor NoSQL versus SQL:

NoSQL DB versus RDBMS DB Google Trend
NoSQL DB (mongo) versus RDBMS DB (mysql) Google Trend
 • Wanneer ACID-ondersteuning niet nodig is
 • Wanneer het traditionele RDBMS-model niet voldoende is
 • Gegevens die een flexibel schema nodig hebben
 • Beperkingen en validatielogica hoeven niet in de database te worden geïmplementeerd
 • Gegevens loggen uit gedistribueerde bronnen
 • Het moet worden gebruikt om tijdelijke gegevens op te slaan, zoals winkelwagentjes, verlanglijstjes en sessiegegevens