SQL versus MySQL – het verschil daartussen

Belangrijkste verschil tussen SQL en MySQL

  • SQL is een taal die wordt gebruikt om uw database te beheren MySQL was een van de eerste open-sourcedatabases die op de markt verkrijgbaar waren
  • SQL wordt gebruikt bij het openen, bijwerken en manipuleren van gegevens in een database, terwijl MySQL een RDBMS is waarmee de gegevens in een database georganiseerd kunnen worden gehouden
  • SQL is een gestructureerde querytaal en MySQL is een RDBMS voor het opslaan, ophalen, wijzigen en beheren van een database.
  • SQL is een querytaal, terwijl MYSQL een databasesoftware is

In deze tutorial bespreken we het belangrijkste verschil tussen SQL en MySQL. Voordat we de verschillen tussen SQL en MYSQL bespreken, moeten we ze eerst afzonderlijk bekijken, wat SQL is en wat MySQL is om ze beter te begrijpen.

Wat is SQL?

SQL is een taal die wordt gebruikt om uw database te beheren. SQL is de basistaal die voor alle databases wordt gebruikt. Er zijn kleine syntaxiswijzigingen tussen verschillende databases, maar de basis-SQL-syntaxis blijft grotendeels hetzelfde. SQL is een korte afkorting van Structured Query Language. Volgens ANSI (American National Standards Institute) is SQL de standaardtaal voor het beheer van een relationeel databasebeheersysteem.

SQL wordt gebruikt bij het benaderen, bijwerken en manipuleren van gegevens in een database. Het ontwerp maakt het beheer van gegevens in een RDBMS, zoals MYSQL, mogelijk. SQL-taal wordt ook gebruikt voor het controleren van gegevenstoegang en voor het maken en wijzigen van databaseschema's.

Wat is MYSQL?

MySQL, ontwikkeld halverwege de jaren negentig, was een van de eerste open-sourcedatabases die op de markt verkrijgbaar waren. Tegenwoordig zijn er veel alternatieve varianten van MySQL. De verschillen tussen de varianten zijn echter niet significant omdat ze dezelfde syntaxis gebruiken en ook de basisfunctionaliteit hetzelfde blijft.

MySQL is een RDBMS waarmee de gegevens in een database georganiseerd kunnen worden gehouden. MySQL wordt uitgesproken als ‘Mijn SQL’, maar wordt ook wel ‘Mijn vervolg’ genoemd. Het is vernoemd naar de dochter van mede-oprichter Michael Widenius. MySQL biedt toegang voor meerdere gebruikers tot databases. Dit RDBMS-systeem wordt gebruikt met de combinatie van PHP en Apache Web Server, bovenop een Linux-distributie. MySQL gebruikt de SQL-taal om de database te doorzoeken.

Verschil tussen SQL en MySQL

Verschil tussen SQL en MySQL
MySQL versus SQL

Hieronder staan ​​enkele belangrijke verschillen tussen SQL versus MySQL

Parameter SQL MYSQL
Definitie SQL is een gestructureerde querytaal. Het is handig om relationele databases te beheren. MySQL is een RDBMS voor het opslaan, ophalen, wijzigen en beheren van een database met behulp van SQL.
complexity U moet de SQL-taal leren om deze effectief te kunnen gebruiken. Het is direct beschikbaar via download en installatie.
Type SQL is een querytaal. MySQL is databasesoftware. Het gebruikte de “SQL”-taal om de database te doorzoeken.
Ondersteuning voor connector SQL biedt geen connectoren. MySQL biedt een geïntegreerde tool genaamd 'MySQL workbench' voor het ontwerpen en ontwikkelen van databases.
Doel Databasesysteem opvragen en bedienen. Maakt het verwerken, opslaan, wijzigen en verwijderen van gegevens in tabelvorm mogelijk.
Gebruik SQL-code en -opdrachten worden in verschillende toepassingen gebruikt dbms en RDBMS-systemen inclusief MYSQL. MYSQL wordt gebruikt als RDBMS-database.
updates De taal ligt vast en de bediening blijft hetzelfde. Ontvang de frequente updates