Softwarekwaliteitsborging (SQA): plan, audit en beoordeling

Na voltooiing van de zeven testfasen zien de resultaten er goed uit. Er hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan in het project Guru99 Bank. Je hebt het project goed geleid en je was trots op het succes van dit project

Helaas denkt het bestuur daar anders over

U heeft geen enkel bewijs dat u dit project goed heeft beheerd. U vroeg een adviseur om een ​​oplossing. Hier is het antwoord

Dit antwoord is een begin, maar je hebt nog steeds following vragen –

Deze tutorial zal u helpen deze vragen te beantwoorden -

Wat is de Testmanagement Reviews & Audit?

 • Managementbeoordeling: Management Review wordt ook wel Software genoemd Kwaliteitsborging of (SQA). Het richt zich meer op het softwareproces dan op de softwarewerkproducten. Kwaliteitsborging is een reeks activiteiten die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de projectmanager het standaardproces volgt dat al vooraf is gedefinieerd. Met andere woorden, Quality Assurance zorgt ervoor dat de testmanager de juiste dingen op de juiste manier doet.
 • audit: Een audit is het onderzoek van de werkproducten en de bijbehorende informatie om te beoordelen of het standaardproces is gevolgd of niet.

Waarom hebben we SQA nodig in het testmanagementproces?

Om dit te begrijpen, overweeg het volgendewing scenario-

In het project verzorgt Guru99 Bank verschillende testfasen zoals –

Als Testmanager ben jij degene die de leiding neemt over deze werkzaamheden. Echter, Je bevindt je op de hoogste positie in het projectteam. Wie beoordeelt uw taken en controleert of de projectmanagementactiviteiten volgens de hoogste standaard worden uitgevoerd?

Welnu, de SQA-auditor is de persoon die beoordeelt en controleert of de projectmanagementactiviteiten zo goed mogelijk worden uitgevoerd standaard. Alleen op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan de directie de kwaliteit van uw projectafhandeling beoordelen.

Dit is de reden waarom we Management Review of SQA nodig hebben in het testmanagementproces.

De SQA interviewt u, de testmanager, om het project te vergelijken met vastgestelde normen.

Voordelen van SQA zijn –

Hoe de kwaliteitsborging implementeren?

Stap 1) Ontwikkel een SQA-plan

Het testen van activiteitsbehoeften Testplan alswise SQA-activiteit heeft ook behoefte aan een plan Wat genoemd wordt als SQA-plan.

Het doel van het SQA-plan is het opstellen van planningsprocessen en -procedures om ervoor te zorgen dat de vervaardigde producten of de door de organisatie geleverde diensten van uitzonderlijke kwaliteit zijn.

Tijdens de projectplanning maakt Testmanager een SQA-plan waarbij periodiek een SQA-audit wordt ingepland.

In het SQA-plan zou de Testmanager het volgende moeten doenwing

Stap 1.1) Identificeer de rol en verantwoordelijkheden van het SQA-team

In een projectteam moet ieder lid verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit van zijn of haar werk. Elke persoon moet ervoor zorgen dat zijn werk voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Het SQA-team is de groep mensen die de grote rol bij het project. Zonder QA zal geen enkel bedrijf succesvol kunnen functioneren. Daarom moet de testmanager de verantwoordelijkheid van elk SQA-lid in het SQA-plan, zoals hieronder:

 • Review en schatten de kwaliteit van projectactiviteiten om aan de QA-criteria te voldoen
 • Coördineren met de directie en projectteams om de vereisten te beoordelen en deel te nemen aan projectbeoordelings- en statusvergaderingen.
 • Ontwerp spoor en verzamelen meetinstrumenten om de projectkwaliteit te monitoren.
 • Maatregel de kwaliteit van het product; verzekeren het product voldoet aan de verwachtingen van de klant.

In het SQA Plan van het project Guru99 Bank kunt u bijvoorbeeld de lijstleden maken SQA-team zoals hieronder

Nee Lid rollen Verantwoordelijkheid
1 Peter SQA-leider Ontwikkel en documenteer kwaliteitsnormen en -processen voor alle managementprocessen

Beheer softwarekwaliteitsborgingsactiviteiten voor het project

2 James SQA-auditor Voer SQA-taken uit, rapporteer aan de SQA-leider het resultaat van de SQA-beoordeling.
3 Boon SQA-auditor Voer SQA-taken uit, rapporteer aan de SQA-leider het resultaat van de SQA-beoordeling.

Stap 1.2) Lijst met de werkproducten die de SQA-auditor zal beoordelen en auditen

De testmanager zou dat moeten doen

 • Lijst alle werkproducten van elk testmanagementproces uitwerken
 • Definiëren van tot welke faciliteiten of apparatuur de SQA-auditor toegang heeft om SQA-taken uit te voeren, zoals procesevaluaties en audits.

Voor het project Guru99 Bank kunt u bijvoorbeeld de werkproducten van elk testmanagementproces opsommen en toestemming voor SQA-leden definiëren om toegang te krijgen tot deze werkproducten, zoals hieronder beschreven.wing tafel

Nee Beheerfasen Werk product Pad Toestemming Verleen aan persoon
1 Risico analyse Risicobeheerdocument [Serverpad] Ontdek Alle SQA-teamleden
2 Schatting Rapport Schattingen en statistieken ... Ontdek Peter
3 Planning Testplanningsdocument ... Ontdek Alle SQA-teamleden
4 Organisatie Personeelsplan, opleidingsplan ... Ontdek Alle SQA-teamleden
5 Bewaking en controle Verzamelde statistieken van projectinspanning ... Ontdek Boon
6 Beheer van problemen Uitbrengen managementrapportage ... Ontdek James
7 Test rapport Testrapportdocument ... Ontdek Alle SQA-teamleden

Stap 1.3) Maak het schema om de SQA-taken uit te voeren

In deze stap moet de Testmanager de taken uit te voeren door een SQA-auditor met speciale nadruk op SQA-activiteiten en het werkproduct voor elke taak.

Test Manager maakt ook het scheduling van die SQA-taken. Normaal gesproken wordt het SQA-schema aangestuurd door het projectontwikkelingsschema. Daarom wordt een SQA-taak uitgevoerd in relatie tot de softwareontwikkelingsactiviteiten die plaatsvinden.

In het SQA-plan maakt Testmanager de planning voor de managementbeoordeling. Bijvoorbeeld

Periode SQA-taken Persoonlijk verantwoordelijk Omschrijving uitgang
30-oktober-2014 Evalueer projectplanning, tracking en toezichtprocessen James
– Beoordeling van softwarespecificaties


– Schatting, masterplanning en beoordeling van het projectplan
SQA-planningsrapport, SQA-beoordelingsminuut
15-Dec-2014 Beoordeel de behoefteanalyse James
– Beoordeel de ontwikkeling van de softwarevereisten
Proces auditrapport
30-mrt-2015 Beoordeel en evalueer het testontwerp James
– Bekijk het testontwerpdocument
SQA-rapport, SQA-beoordelingsminuut
30-mrt-2015 Recensie-uitgave Boon
– Procesaudit: definitieve release
SQA-procesauditrapport
2-april-2015 Beoordelen Projectafsluiting Boon
– Externe beoordeling na definitieve levering aan klant
SQA-procesauditrapport

Stap 2) Definieer de standaarden/methodologie

Om de managementactiviteiten te beoordelen aan de hand van het standaardproces, moet u het volgende doenwing stappen

 1. Definieer het beleid en de procedures die bedoeld zijn om te voorkomen dat er fouten optreden in het managementproces
 2. Documenteer het beleid en de procedures
 3. Informeer en train het personeel in het gebruik ervan

Stap 3) Bekijk het proces

Beoordeel projectactiviteiten om naleving van het gedefinieerde managementproces te verifiëren. Bij de directiebeoordeling moeten de SQA-leden als volgt 5 SQA-beoordelingen uitvoerenwing

De beoordelingstijd voor SQA is afhankelijk van het ontwikkelingslevenscyclusmodel van het project. In het geval van het project Guru99 Bank moet het beoordelingsschema follo zijnwing

In elke SQA-fase wordt de SQA-leden zorgen voor overleg en beoordelen van de projectplannen, het werkproduct en de procedures met betrekking tot de naleving van het gedefinieerde organisatiebeleid en de standaardprocedures.

Tijdens de audit moeten de SQA-leden gebruiken SQA-beoordelingscontrolelijst

Nadat u de 3 stappen van de implementatie van software assurance heeft doorlopen, heeft u het resultaat van Test Management Review & Audit. Dit is het bewijs dat u aan uw stakeholders kunt laten zien over uw managementkwaliteit.

Beste praktijk voor softwarekwaliteitsborging

Hier volgen enkele best practices voor een effectieve SQA-implementatie

 • Continue verbetering: Alle standaardprocessen in SQA moeten worden verbeterd vaak en gemaakt officieel zodat de ander kan volgen. Dit proces zou moeten zijn gecertificeerd door populaire organisaties zoals ISO, CMMI… enz.
 • Documentatie: Al het QA-beleid en de methoden die door het QA-team zijn gedefinieerd, moeten worden gedocumenteerd voor training en hergebruik voor toekomstige projecten.
 • Ervaring: Het kiezen van leden die ervaren SQA-auditors zijn, is een goede manier om de kwaliteit van de managementbeoordeling te waarborgen
 • Hulpmiddelgebruik: Door gebruik te maken van tools zoals de trackingtool en de beheertool voor het SQA-proces, worden de SQA-inspanningen en projectkosten verlaagd.
 • metrics: Het ontwikkelen en creëren van meetgegevens om de softwarekwaliteit in de huidige staat te volgen, en om de verbetering met eerdere versies te vergelijken, zal de waarde en volwassenheid van de software helpen vergroten. Testen
 • Verantwoordelijkheid: Het SQA-proces is niet de taak van het SQA-lid, maar iedereen's taak. Iedereen in het team is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product, niet alleen de testleider of manager.