Top 27 SDLC-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn SDLC-interviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

SDLC-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is SDLC?

SDLC is een afkorting van Software Development Life Cycle. SDLC is een reeks stappen die een gedefinieerd model biedt voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een applicatie.

👉 Gratis pdf-download: SDLC-interviewvragen en -antwoorden


2) Noem vijf modellen die in SDLC worden gebruikt

 • Waterval model
 • Rapid Application Development (RAD)-model
 • Agile-model
 • Iteratief model
 • Spiraalvormig model

3) Leg de fasen van het watervalmodel uit

Following zijn de verschillende Fasen van het watervalmodel:

Fasen van het watervalmodel

 • Eisen verzamelen
 • Design
 • Ontwikkeling
 • Testen
 • Implementatie & Onderhoud

4) Geeft het belang van de ontwerpfase aan?

De eisen worden vastgelegd in de vorm van een document. Vervolgens wordt het omgezet in een logische structuur die in een specifieke programmeertaal moet worden geïmplementeerd. De ontwerpfase is ook nuttig voor het specificeren van hardware- en systeemvereisten. Het maakt het ook mogelijk om een ​​compleet systeem te definiëren archistructuur. De uitvoer is ontworpen om te documenteren en dient als invoer voor alle daaropvolgende documenten SDLC-fasen.


5) Wat zijn de taken die worden uitgevoerd in de codeerfase?

In de codeerfase wordt het ontwerpdocument omgezet in een uitvoerbare programmeertaal. De output van de codeerfase is de broncode die kan dienen als input voor de test- en onderhoudsfase.

SDLC-interviewvragen


6) Wat is een haalbaarheidsstudie?

Haalbaarheid maakt het mogelijk om te beoordelen hoe levensvatbaar de ontwikkeling van softwareprojecten voor elke organisatie zal zijn. De softwareanalist doet het volledige onderzoek om de operationele, economische en technische haalbaarheid van elk project te begrijpen.


7) Wat zijn de volwassenheidsniveaus in CMM?

Capability Maturity Model is een maatstaf voor het analyseren van de volwassenheid van het softwareontwikkelingsproces van een organisatie. Het is een techniek die wordt gebruikt om het softwareontwikkelingsproces van een bedrijf te verfijnen. Het wordt gebruikt om elk bedrijf te beoordelen op een schaal van vijf verschillende niveaus, gebaseerd op hun belangrijkste procesgebieden. Het vertelt over de volwassenheid van het bedrijf op basis van het project waarmee het bedrijf te maken heeft en de klanten.

Initieel, Beheerd, Gedefinieerd, Kwantitatief Beheerd en Optimaliseren zijn vijf niveaus die de CMM-niveaus van elk bedrijf bepalen.


8) Geef enkele voordelen van het gebruik van het V-model?

 • Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.
 • Elke fase heeft specifieke kenmerken
 • Het V-model is succesvoller vanwege de vroege ontwikkeling van testplannen. Dit verlaagt de kosten van bugfixes
 • Werkt het meest effectief bij kleine projecten waar de vereisten klein zijn

9) Wat is de 'scope' van een project?

De reikwijdte van het project is niets anders dan de doelstellingen, doelstellingen en verwachtingen van het project. Softwarescope is een goed gedefinieerde grens, die alle processen omvat die worden uitgevoerd om het softwareproduct te ontwikkelen en te leveren. De softwarescope bestaat uit alle functionaliteiten en artefacten die aan het softwaresysteem moeten worden geleverd. De softwarescope helpt ook om te identificeren wat het systeem wel en niet zal doen.


10) Wanneer moeten gebruikers volgens u worden getraind in een nieuw systeem?

Tijdens de implementatiefase


11) Noem de fase waarin de prestaties van het nieuwe systeem worden gemonitord?

Tijdens de evolutie- en onderhoudsfase wordt het systeem continu gemonitord.


12) Wat is een computergebaseerd informatiesysteem?

Het is een systeem waarin computers bepaalde procedures uitvoeren.


13) Leg laag niveau of gedetailleerd ontwerp uit met betrekking tot SDLC

Bij Low-Level Design wordt High-Level Design opgesplitst in modules en programma's. Voor elk programma wordt een logisch ontwerp ontwikkeld, dat wordt gedocumenteerd als programmaspecificaties.


14) Wat is het nut van een JAD-sessie?

JAD-sessie (Joint Application Design) wordt gebruikt om gegevens en informatie over het systeem te verkrijgen


15) Geef het verschil aan tussen SDLC en SLC

SDLC omvat de volledige verificatie en validatie van een project. De SDLC-fase vereist analyse van bedrijfsvereisten, ontwerp, ontwikkelingsproces, testproces en onderhoud.

Terwijl STLC alleen validatie omvat.


Interviewvragen over de levenscyclus van softwareontwikkeling voor ervaren

16) Wie zijn de mensen die betrokken zijn bij de fasen van het Watervalmodel

De mensen die bij het watervalmodel betrokken zijn, zijn afhankelijk van de structuur van de organisatie. Hier zijn professionals die doorgaans betrokken zijn

 • Bedrijfsanalist
 • Technisch Manager of Senior Developers
 • Technische leiding of systeem Architect in de ontwerpfase
 • Ontwikkelaars in de codeerfase.
 • Testers in testfase.
 • Projectmanager en Onderhoudsteam in de Onderhoudsfase

17) Wat is DFD op niveau 0?

Het hoogste abstractieniveau wordt Niveau 0 DFD (Data Flow Diagram) genoemd. Het staat ook bekend als DFD op contextniveau. Het geeft specificaties over het gehele informatiesysteem in de vorm van één diagram waarin alle gegevens zijn opgenomentails over het systeem.


18) Leg het team Requirement Gathering met betrekking tot SDLC uit

Het verzamelen van vereisten is een belangrijke SDLC-fase. In deze fase worden de zakelijke vereisten verzameld. In deze fase worden ook de planning en de kosten van het project geanalyseerd.


19) Leg de testfase kort uit

Er worden verschillende testmethoden toegepast om softwarefouten op te sporen die tijdens de voorgaande fasen zijn ontstaan. Tegenwoordig zijn er veel soorten testtools en zijn er methodologieën beschikbaar. Er zijn maar weinig bedrijven die ook hun testtools bouwen, die op maat zijn gemaakt volgens de behoefte van hun organisaties.


20) Met welke problemen wordt geconfronteerd in het watervalmodel?

Enkele veelvoorkomende problemen in het watervalmodel zijn:

 • Watervalmodel is niet ideaal voor complex projecten waarbij de eisen niet duidelijk zijn
 • Het heeft veel tijd nodig om elke fase te voltooien
 • Er zijn bepaalde bugs die in dit model nooit zijn verholpen

21) Wat is de details studie van het bestaande systeem heet?

De gedetailleerde studie van het bestaande systeem wordt Systeemanalyse genoemd


22) Wat is het hoofddoel van prototyping?

Prototyping biedt een minimodel van het voorgestelde systeem


23) In welke stap van het SDLC-project zou vroegtijdige beëindiging kunnen plaatsvinden?

In het SDLC-proces kan projectbeëindiging plaatsvinden in de haalbaarheidsstudiefase.


24) Wat is volgens jou de meest creatieve en uitdagende fase van de systeemlevenscyclus?

Het ontwerp is een van de meest uitdagende fasen van de SDLC-levenscyclus.


25) Noem het type haalbaarheid waarbij de kostenbesparing en extra winst de vereiste investering zullen overschrijden.

Het staat bekend als economische haalbaarheid


26) Kunnen bugfixes ook softwareonderhoud omvatten?

Ja, de fase van bugfixes omvat ook softwareonderhoud


27) In welke fase van de SDCL-levenscyclus zijn de kosten van foutcorrectie het laagst?

De kosten van foutcorrectie zijn in het vroege stadium van de behoefteanalyse zeer laag.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)