Top 26 vragen en antwoorden over SAP PP-interviews (update 2024)

Hier vindt u SAP PP-sollicitatievragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

SAP PP-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Leg uit wat SAP PP is?

Het SAP PP-proces heeft betrekking op de productieplanning van een bedrijf en omvat alle activiteiten zoals MRP (Material Requirement Planning), BOM (Bills van materiaal), Routing, Capaciteitsplanning, etc. maar bevat voornamelijk twee segmenten

 • Materiaalplanning: Planning van materiaalbehoeften, langetermijnplanning,
 • Uitvoeringsplanning: Creëren van productieorder, workflow, conformaties, technische voltooiing en goede beweging

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over SAP PP-interviews


2) Vermeld wat het productieproces in SAP is?

Er zijn drie soorten productieproces in SAP

 • Discrete productie
 • Repetitieve productie
 • Productie-procesindustrieën

3) Een overzicht geven van de activiteiten die worden uitgevoerd in de productieplanning?

Activiteiten die betrokken zijn bij productieplanning omvatten:

 • Verwerking materiaalmaster
 • Creatie van Bill van materiaal
 • Werkplaats en routing weergeven
 • Het bijhouden van de planningskalender
 • Het onderhouden van de productiepartij
 • Quotabestand bijhouden
 • Definiëren van bereik van dekkingsprofiel en profiel voor veiligheidstijd
 • MRP-views definiëren

SAP PP
Sollicitatievragen voor SAP PP


4) Leg uit wat Routing is in SAP PP?

Routing in SAP PP Er wordt verwezen naar een lijst met activiteiten die nodig zijn om materiaal te produceren. Wanneer u bijvoorbeeld een kostenraming voor het materiaal uitvoert, activeert het systeem de relevante routing en activiteitspercentages voor alle beschreven in routing. Dit zal nuttig zijn om de verwerkingskosten bij de productkosten te berekenen.


5) Wat zijn de stappen van het productie-uitvoeringsproces?

Productie-uitvoeringsstappen omvatten

 • Planorder omzetten naar productieorder
 • Het vrijgeven van de productieorder
 • Goederenafgifte voor productieorder
 • Bevestiging van productieorder
 • Goederenontvangst tegen productieorder

6) Wat zijn de rapporten die worden gegenereerd in het informatiesysteem voor productkostenbeheersing?

Product Cost Controlling-informatiesysteem genereert informatie voor following gebieden

 • Productkostenplanning
 • Kostenobjectcontrole met de subcomponenten
  • Productkosten per periode
  • Productkosten per bestelling
  • Productkosten per verkooporder
  • Kosten voor immateriële goederen en diensten
 • Werkelijke kosten / Materiaal Ledger

7) Leg uit wat 'werkcentrum' is in SAP PP en wat is het gebruik van gegevens in werkcentra?

“Werkcentra” zijn bedrijfsobjecten in SAP-PP dat wordt gebruikt in de takenlijst operaties (routings, onderhoudstakenlijsten, inspectieplannen) en werkorders. Hiervoor worden gegevens in het werkcentrum gebruikt

 • Scheduling: Formules en operatingstijd worden ingevoerd, zodat de duur van een operakan worden berekend
 • Costing: Formules worden ingevoerd zodat de kosten van een operakan worden berekend
 • Capaciteitsplanning: De beschikbare capaciteit en formules voor de capaciteitsbehoefte worden ingevoerd
 • Vereenvoudiging operaonderhoud: Er kunnen verschillende standaardwaarden in de werkplaats worden opgenomen

8) Wat is het nut van MRP PP-evaluaties?

Deze rol bevat een functie voor het evalueren van het MRP-resultaat. Deze functie kan worden gebruikt om informatie te vinden over de beschikbaarheid van materiaal en om eventuele materiaaltekorten te identificeren.


9) Vermeld wat het doel is van het gebruik van Capaciteitsplanning?

Capaciteitsplanning ondersteunt de planning in alle fasen

 • Ruwe planning op lange termijn
 • Planning op middellange termijn
 • Korte termijn planning

Het kan worden geïntegreerd met verschillende SAP-applicaties zoals SAP-SD, PP, PP-SOP, PP-LTP, PP-SFC, enz.


10) Leg uit hoe u een productieorder kunt creëren zonder routing en stuklijst?

Zonder stuklijst en routing kunt u een productieorder aanmaken door de configuratie in OPL8 te wijzigen (ordertype-afhankelijke parameters) als routing optioneel. Wanneer we proberen een order aan te maken met behulp van C001, wordt mogelijk om een ​​verkooporder gevraagd.


11) Leg uit wat er gebeurt met het geplande nadat het is omgezet in een productieorder?

Wanneer de planorder wordt omgezet in de productieorder, wordt de planorder gecompenseerd door de productieorder. De planorderreferentie kunt u zien in de productieorder.


12) Vermeld wat het verschil is tussen een voorraadtransportopdracht en een voorraadoverboekingsopdracht?

 • Voorraad overboekingsopdracht: Er wordt verwezen naar de overdracht van aandelen voor gebruik in hetzelfde bedrijf
 • Bestelling voor voorraadtransport: Er wordt verwezen naar de wijziging van de eigendomstitel van de aandelen op naam van de koper

13) Leg uit wat PRT (Production Resource Tools) is in SAP PP?

PRT (Production Resource Tools) zijn verplaatsbaar operaobjecten die worden gebruikt om herhaalde activiteiten uit te voeren bij fabrieks- of productieonderhoud, bijvoorbeeld documenten zoals tekeningenwings of programma's waarvoor documentbeheerfuncties worden gebruikt. Diverse andere PRT-componenten omvatten

 • Techniek drwings
 • jigs
 • Armaturen
 • Meetinstrumenten

14) Leg uit hoe u PRT-masterrecords kunt maken?

Om PRT-masterrecords aan te maken, moet u het volgende volgenwing stappen

 1. Kies logistiek/boekhouding -> Projectsysteem -> Basis data -> Stamgegevens -> Productiemiddelen en gereedschappen -> creëren
 2. Het beginscherm voor het maken van een PRT verschijnt
 3. Voer een nummer in voor de PRT en kies voortzetten
 4. Het basisgegevensscherm verschijnt
 5. Onderhoud de basisgegevens
 6. Kies Ga naar -> Standaardwaarden en voer de standaardwaarden in
 7. Bewaar de PRT

15) Vermeld wat de t-code is voor het wijzigen van de productieorder en het weergeven van de productieorder?

T-code om de productieorder te wijzigen = C002

T-code om de productieorder weer te geven = C003


SAP PP-interviewvragen en antwoorden voor ervaren

16) Leg uit wat PLM (Product Lifecycle Management) is in SAP PP en wat is het nut ervan?

Het is een verzameling oplossingen waarmee je productinformatie digitaal creëert, onderhoudt en beschikbaar maakt voor het hele bedrijf en voor de gehele levenscyclus van het product.

PLM biedt u de functie waarmee u follo doetwing spullen

 • De werkplek is een open portaal op het World Wide Web en geeft u toegang tot alle applicaties en informatie die u nodig heeft om met alle externe en interne zakenpartners te werken
 • Het kan worden gekoppeld aan andere internettoepassingen, zoals programmabeheer, wijzigings- en configuratiebeheer en technische samenwerking.

17) Wat zijn de kostenparameters in SAP-PP?

In SAP-PP zijn de kostenparameters zoals hieronder

 • Werkplaats: Activiteitstypen en de formules, kostenplaats
 • routing: De tijd, activiteitstypen

18) Vermeld in het kostencontrole-informatiesysteem de velden die worden vermeld in het lijstscherm van het rapport?

Following velden worden weergegeven in het lijstscherm van het rapport

 • Sleutel figuren
  • Kosten/MM
  • % Kosten/MM
  • Herwaardering
  • VarCstRuns
  • %VarCstRuns
 • Basis data
 • Taxatie
 • Kostencomponentgroep 1/ Kostencomponentgroep 2
 • CostCompGr(vast)1 / CostCompGr(vast)2

19) Leg uit wat het gebruik van SAP Material View is en noem andere parameters waarvoor SAP Material View van toepassing is?

SAP Material View is een SAP-object dat niet alleen de naam van het materiaal bevat, maar ook diverse andere informatie met betrekking tot materiaal, zoals

 • Informatie over materiaalproductie
 • Informatie over materiaalplanning
 • Informatie over verkoop van materialen
 • Informatie over materiaalaankoop
 • Materiaalopslag en opslaggerelateerde informatie
 • Materiaalkosten en Accounting gerelateerde informatie
 • Informatie over materiaalbatchspecificatie

20) Noem wat voor soort masterviews er zijn voor productie en planning?

Voor productie- en planningstypen zijn Master Views beschikbaar

 • SAP MRP1-weergave
 • SAP MRP2-weergave
 • SAP MRP3-weergave
 • SAP MRP4-weergave
 • SAP-werkplanningsweergave

21) Vermeld hoe MRP-typen (Material Requirement Planning) worden geclassificeerd?

MRP typen zijn ingedeeld in twee competities

 • Materialen voor een op verbruik gebaseerde planning
 • Planning op basis van de vraag

22) Noem wat de sleutelvelden zijn in MRP View 1?

MRP-weergaven 1 worden meestal bijgehouden voor productiedoeleinden.

 • Algemene data
 • MRP-procedure
 • Gegevens over partijgrootte

23) Geef een overzicht van de basisprocedure voor verzending operaWat is de capaciteitsnivellering?

Voor verzending operaDe basisprocedure omvat

 • De gebruiker bepaalt de verzenddatum of deze wordt vastgelegd in de planning
 • Als er meerdere zijn, moet er een verzendvolgorde worden bepaald operaties moeten worden verzonden
 • Het systeem controleert op
  • De data waarop operaties moeten worden verzonden
  • Het werkcentrum waarnaar operaties moeten worden verzonden
 • Er wordt een eindige planning uitgevoerd
 • OperaEr wordt een tiecontrole uitgevoerd
 • Status voor de operais ingesteld als 'verzonden'.
 • Het systeem voert midpoint-planning uit

24) Leg uit wat de noodzaak is van een MRP-lijst als de lijst met voorraadvereisten al is gegeven?

De MRP-lijst geeft het resultaat van de laatste planningsrun weer. Wijzigingen die tussen planningsruns hebben plaatsgevonden, worden in de MRP-lijst genegeerd. In tegenstelling hiermee worden in de voorraad- of behoeftelijst alle wijzigingen weergegeven die zich hebben voorgedaan in de voorraad, uitgiften en ontvangstenyed door het systeem.


25) Noem wat de t-codes zijn voor creëren, wijzigen en optellenmarizing BOM?

Stuklijsttransactiecodes voor

 • Stuklijst= CS01 creëren
 • Stuklijst wijzigen= CS02
 • Sommarized BOM=CS13

26) Vermeld wat het gebruik van t-code CS20 in BOM is?

Met t-code CS20 kunt u massale wijzigingen in de stuklijst aanbrengen

 • Wijzig de artikelgegevens
 • Nieuw materiaal maken
 • Vervangen door een ander materiaal

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)