SAP HANA SQL: Leer basisverklaringen in 10 minuten

De meeste RDBMS-database gebruikt SQL als databasetaal is de reden dat het populair is: het is krachtig, leveranciersonafhankelijk en gestandaardiseerd. SAP HANA ondersteunt ook SQL.

In SAP HANA is SQL de belangrijkste databasetaal.

Wat is SAP HANA SQL?

SQL staat voor Structured Query Language. Het is een standaardtaal voor communicatie met relationele databases zoals Oracle, MySQL enz. SQL wordt gebruikt om de gegevens in de database op te slaan, op te halen en te wijzigen.
Door gebruik te maken van SQL in SAP HANA kunnen we following functie-

  • Schemadefinitie en gebruik (CREATE SCHEMA).
  • DML-instructie (SELECT, UPDATE, INSERT).
  • DDL-instructie (CREATE, ALTER, DROP)
  • DCL-verklaring ( GRANT ,REVOKE)
  • Systeem beheer
  • Sessiebeheer
  • Transactiebeheer

Commentaar in SQL

We kunnen een opmerking toevoegen om de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van SQL-instructies te verbeteren. Er kunnen op twee manieren commentaar op SQL worden geplaatst:

  • Enkele regel commentaar – Double Koppeltekens “—”. Dit is een commentaar van één regel.
  • Meerdere regels commentaar – “/* */”.

Alle tekst met commentaar wordt genegeerd door SQL Parser.