SAP HANA SQL-functie-tutorial

SAP Hana SQL-functies

SAP HANA Biedt following SAP HANA-functies-

  1. Functie voor conversie van gegevenstype – De conversiefunctie voor gegevenstypes wordt gebruikt om het ene gegevenstype naar het andere te converteren. Hieronder vindt u een lijst met gegevenstypeconversiefuncties, bijvoorbeeld CAST, TO_ALPHANUM, TO_BIGINT, TO_BINARY enz.
  2. Datum Tijd Functies – Datum-tijdfunctie wordt gebruikt om datum/tijd naar een ander formaat te converteren. Bijvoorbeeld – ADD_DAYS, ADD_MONTHS, ADD_SECOND, enz.
  3. Fulltext-functies – Fulltext-functies worden gebruikt voor het zoeken naar tekst. Bijvoorbeeld – SCORE enz.
  4. Cijferfuncties – Getalfuncties nemen een numerieke waarde, of een tekenreeks met numerieke tekens, als invoer en retourneren numerieke waarden. Bijv. - ABS, ROND, VERMOGEN, enz.
  5. String-functies – String-functies nemen een string als invoer, verwerken deze en retourneren de waarde volgens de functie. Bijvoorbeeld (ASCII, CHAR, CONCAT, enz.)
  6. Vensterfuncties – Met Window Functions kan de gebruiker de resultatenset van een query verdelen in groepen rijen met de naam Window Partition. Bijvoorbeeld RANK (), DENSE_RANK (), ROW_NUMBER (), enz.
  7. Diversenneoons Functie- Er zijn nog enkele functies die voor de miscella worden gebruiktneoons werk. Bijv. – CONVERT_CURRENCY, CURRENT_SCHEMA, enz.