SAP HANA-rapportagetool: hoe creëer ik een universum met IDT?

SAP HANA-rapportage

We hebben tot nu toe gegevens geladen uit SAP-bron-, niet-SAP- en platte bestanden via SAP SLT, SAP BODS en een informatieweergave gemaakt (kenmerkweergave, analytische weergave en berekeningsweergave).

Nu zullen we de informatieweergave in rapportagetools bespreken. De stuurprogramma's zoals JDBC, ODBC en ODBO in de rapportagetool maken deel uit van SAP HANA Client.

Dus door SAP HANA installeren Clientsoftware (*.exe-bestand) maakt alle stuurprogramma's beschikbaar op de pc voor verbinding met rapportagetools naar SAP HANA.

We zullen SAP BO, SAP Lumira en Microsoft Excel voor toegang tot de SAP HANA-informatieweergave in deze zelfstudie.

De keuze voor een rapportagetool hangt af van het type rapportage dat vereist is.

SAP HANA-rapportage

Rapportage in SAP BI (Business Intelligence) Overzicht

SAP BI is een tool voor datawarehousing en rapportage.

In BI (Business Intelligence) onbewerkte gegevens worden opgeschoond, bedrijfslogica toegepast, verwerkt en betekenisvolle informatie aan de gebruiker verstrekt. BI is een SAP-product dat de gebruiksvriendelijke omgeving biedt.

SAP BI ondersteunt veel databases, maar als we migreren van brondata naar SAP HANA dan archiDe structuur zal zijn zoals hieronder-

SAP BI is drielaags archistructuur –

 1. Databaseserver – Hierin worden gegevens fysiek opgeslagen in PSA, ODS, Infocube.
 2. Applicatieserver – Het wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van de databaseserver en om gegevens voor de presentatieserver te verwerken.
 3. Presentatieserver - Het toont de gegevens aan de gebruiker.

SAP Bex Query Designer (onderdeel van SAP BI) heeft toegang tot SAP HANA View als infoprovider en kan gegevens weergeven in Bex.

Rapportage in SAP BI Overzicht

Rapportage in Webi van SAP Business Object (BO) vanuit HANA

SAP Business Objects Web Intelligence (SAP BO WebI) is onderdeel van de SAP Business Objects-platform (SBOP) clienttoolfamilie. De SAP Business Objects-tool gebruikt het JDBC/ODBC-stuurprogramma om verbinding te maken met het bronsysteem.

Kenmerken van SAP BO WebI zijn zoals hieronder:

 • Webi is een ad-hocrapportagetool.
 • Webi wordt gebruikt voor rapporten op detailniveau.
 • Webi geeft het resultaat weer in tabelvorm of grafisch formaat.
 • De gebruiker kan zijn eigen query's voor het rapport maken/wijzigen.

Na installatie van de SAP HANA-client wordt het JDBC/ODBC-stuurprogramma op de pc geïnstalleerd.

Deze stuurprogramma's fungeren als tussenpersoon tussen SAP HANA en klantrapportagetools bij het presenteren van gegevens aan de gebruiker.

Rapportage in Webi van SAP Business Object van HANA

SAP BO Server- en SAP BO Platform (SBOP)-clienttools.

Een universum creëren in SAP HANA met behulp van de Information Design Tool

Stap 1) Creëer universum.
In deze stap maken we een universum met behulp van de Information Design Tool (IDT).

HANA is toegankelijk via ODBC- en JDBC-stuurprogramma's, en de tabellen kunnen worden gedefinieerd en opgevraagd SQL taal. Tabellen worden beheerd met een tool genaamd HANA Studio.

 1. Start IDT door naar te navigeren

Start Menu -> SAP Business Intelligence -> SAP Business Objects BI-platform 4 Clienthulpprogramma's -> Hulpmiddel voor informatieontwerp

Creëer een universum in SAP HANA

Het scherm Informatieontwerptool verschijnt. Om een ​​universum te creëren hebben we een project in IDT nodig.

 1. Navigeer naar Projectoptie zoals hieronder-
  1. Klik op Bestand.
  2. Klik op Nieuwe optie.
  3. Selecteer Projectoptie.

   Creëer een universum in SAP HANA

   Or

   1. Klik op het pictogram Nieuw bestand.
   2. Selecteer project.

Creëer een universum in SAP HANA

Er verschijnt een pop-up voor Nieuw project. Voer in deze pop-up follo inwing details:

1. Voer de naam van het project in

2. Klik op de knop Voltooien.

Creëer een universum in SAP HANA

Projectnaam “WEBI_DHK_HANA” verschijnt onder het tabblad Lokale projecten, zoals hieronder.

Creëer een universum in SAP HANA

Een project is een lokale werkruimte waarin u de bronnen opslaat die worden gebruikt om een ​​of meer universes te bouwen.

Er zijn twee aansluitingen beschikbaar, de details van elk zijn zoals hieronder:

 1. Relationele verbinding – Gebruik Relationele verbinding om toegang te krijgen tot gegevens uit een tabel en toegang te krijgen tot reguliere RDBMS.
 2. OLAP-verbinding – Om toegang te krijgen tot gegevens uit de applicatie (SAP, Oracle, Microsoft, SAP BO) en gegevens opgeslagen in Cube / Information View gebruiken een OLAP-verbinding.

Stap 2) Creëer relationele verbinding.
Nu maken we een Relationele verbinding. Dus ga naar Project – > Nieuw -> Relationele verbinding.

Er verschijnt een pop-up voor de bronnaam van de nieuwe relatieverbinding:

 1. Voer de resourcenaam in.
 2. Klik op de knop Volgende.

Creëer een universum in SAP HANA

Er verschijnt een pop-up voor selectie van database-middleware-stuurprogramma's-

 1. Selecteer de optie JDBC-stuurprogramma's onder SAP HANA Database 1.0.
 2. Klik op de knop Volgende.

Creëer een universum in SAP HANA

Er wordt een pop-up voor de parameter Nieuwe relationele verbinding weergegeven. Voer follo inwing details erin.

 1. De authenticatiemodus wordt geselecteerd als “Gebruik opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord”.
 2. Voer HANA-gebruikersnaam in.
 3. Voer wachtwoord in.
 4. Selecteer Eén server in het gedeelte GEGEVENSbron. Voer de hostnaam in (hier het beste: 30015).
 5. Voer het exemplaarnummer in.
 6. Klik op de knop Verbinding testen om de verbinding te verifiëren.

Creëer een universum in SAP HANA

Er wordt een pop-up weergegeven waarin staat dat Testverbinding succesvol is.

Creëer een universum in SAP HANA

Na succesvolle verbinding wordt er een verbinding met de naam SAP HANA.cnx gemaakt.

Stap 3) Publiceer de verbinding.
Om Universe via Web Intelligence, Dashboards of Crystal Report for Enterprise te kunnen gebruiken, moeten we de verbinding publiceren. Dus nu publiceren we de verbinding voor SAP HANA.cnx.

 1. Selecteer SAP HANA.cnx-verbinding onder Project “WEBI_DHK_HANA” en klik met de rechtermuisknop.
 2. Selecteer Publicatieverbinding met een repository.
 3. Er wordt een publicatieverbinding met de naam SAPHANA.cns gemaakt na een succesvolle publicatie in de repository.

Creëer een universum in SAP HANA

Er verschijnt een pop-up voor het publiceren van de verbinding met de repository –

 1. Selecteer Zakelijke IDT.
 2. Klik op de knop Voltooien.

Creëer een universum in SAP HANA

Er verschijnt een pop-up “De verbinding is succesvol gepubliceerd”.

Creëer een universum in SAP HANA

Nu creëren we Universe met behulp van SAP HANA Business Layer.

Stap 4) Maak een universe met behulp van de HANA-laag.
Create Universe (Universe is een zakelijke representatie van uw datawarehouse of transactionele database. Universe stelt de gebruiker in staat om met gegevens te communiceren zonder kennis van complexonderdelen van de database).

Om een ​​universum te creëren, gebruiken we SAP HANA Business Layer zoals hieronder:

SAP HANA-bedrijfslaag

Vanaf SAP BOBI 4.1 biedt SAP een nieuwe optie “SAP HANA Business Layer” bij het maken van de universe met behulp van de Information Design-tool.

Vóór SAP BOBI 4.1-versie moeten we een afgeleide tabel maken tijdens het bouwen van gegevens foundation en breng de variabele en invoerparameters in kaart.

SAP HANA Business Layer creëert automatisch een data foundation en bedrijfslaag gebaseerd op geselecteerde SAP HANA Views.

SAP HANA Business Layer detecteert automatisch de invoerparameter en variabelen.

We creëren een universum via SAP HANA Business Layer, zoals hieronder:

 1. Selecteer Project gemaakt “WEBI_DHK_HANA”.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het project en selecteer een nieuwe optie.
 3. Selecteer de optie “SAP HANA Business Layer”.

Creëer een universum in SAP HANA

Er verschijnt een pop-up voor SAP HANA Business Layer-

 1. Voer de naam van de bedrijfslaag in.
 2. Gegevens invoeren Foundation Naam.
 3. Voer Beschrijving in.
 4. Klik op de knop Volgende.

Creëer een universum in SAP HANA

Er wordt een pop-up voor de geselecteerde SAP HANA-verbinding weergegeven:

 1. Vink Verbinding “SAPHANA.cnx” aan.
 2. Klik op de knop Volgende.

Creëer een universum in SAP HANA

Er wordt een pop-up weergegeven voor het selecteren van het SAP HANA-informatiemodel.

 1. Selecteer nu Analytische weergave (AN_PURCHASE_ORDERS) Gemaakt onder HANAUSER-pakket.
 2. Klik op de knop Voltooien.

Creëer een universum in SAP HANA

De analytische weergave wordt geopend in de Information Design-tool.

Stap 5) Controleer details.
Detail van de tool voor informatieontwerp is zoals hieronder:

 1. Onder Project: alle relationele verbindingen, bedrijfslaag en gegevens Foundation zal worden vertoond.
 2. In de repositorybronsectie wordt het object (verbinding, bedrijfslaag, etc.) dat in de repository is opgeslagen weergegeven.
 3. Bedrijfslaag toont de zakelijke weergave van de analytische weergave. Het is voor functionele persoon.
 4. Data Foundation toont tabel- en kolomnaam. Het is voor technisch persoon.

  Creëer een universum in SAP HANA

  Stap 6) Selecteer Laagsectie.

  Selecteer de sectie Bedrijfslaag, ga naar de map met de naam Analytische weergave.

  Volg nu de punten zoals hieronder-

  1. Selecteer gegevens foundation pagina.
  2. Sleep de kolom naar de analytische weergave
  3. Er worden objecten weergegeven onder de analytische weergave
  4. Het gesleepte veld wordt weergegeven onder Analytische weergave (AN_PURCHASE_ORDER).

Creëer een universum in SAP HANA

Stap 7) Object opslaan.
Sla in deze stap alle objecten op. Ga naar het bestand en klik op de optie “Alles opslaan” om alle objecten op te slaan.

Creëer een universum in SAP HANA

Volg daarna de onderstaande stap.

Stap 8) Controleer de uitvoer.
Maak een query en bekijk de uitvoer.

 1. Ga naar de optie Query's.
 2. Er wordt een Query-paneel weergegeven. Selecteer het veld dat u in Query wilt opnemen.
 3. Sleep ze naar de sectie 'Resultaatobject voor zoekopdracht #1'.
 4. Klik op de knop Vernieuwen in het gedeelte Resultatenset.
 5. Het resultaat wordt weergegeven.

Creëer een universum in SAP HANA

Rapportage in SAP Crystal Reports

SAP Crystal Report helpt ons bij het ontwerpen, verkennen, visualiseren en leveren van rapporten, die kunnen worden uitgevoerd op web- of bedrijfsapplicaties. Met SAP Crystal Report kunnen we een eenvoudig rapport of com makenplex melden.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er zijn twee typen SAP Crystal Reports:

 1. Crystal Reports 2011/13/16: Dit zal worden gebruikt wanneer –
 • Als u een opgeslagen HANA-procedure wilt aanroepen vanuit Crystal Reports.
 • Als je wilt creëren SQL Uitdrukkingen
 • Als u een weergave met parameters of variabelen wilt uitvoeren en niet-standaardwaarden wilt indienen
 1. Crystal Reports voor ondernemingen: Dit zal worden gebruikt wanneer –
 • Als er Universe beschikbaar of nodig is, gebruik dan SAP Crystal Reports Enterprises.

We zullen kristalrapporten voor bedrijven gebruiken.

Stap 1) Meld u aan bij Crystal Report for Enterprises.

Rapportage in SAP Crystal Reports

SAP Crystal-rapporten voor ondernemingen worden weergegeven zoals hieronder:

 1. Het is de sectie Rapportopmaak, die een ander hulpmiddel voor opmaak biedt.
 2. Dit is een pictogram voor het venster (Gegevensverkenner, overzicht, groepsstructuur, zoeken).
 3. Details van Data Explorer, overzicht, groepsstructuur, zoeken, enz. worden weergegeven.
 4. Optie Rapportpagina-opmaak.
 5. Werkgebied voor rapport.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Stap 2) Nu maken we een verbinding voor de gegevensbron.

Klik op de optie Gegevensbron kiezen in Data Explorer-

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er wordt een pop-up voor Kies een gegevensbrontype weergegeven:

Selecteer de Bladeroptie in de SAP HANA Platform-sectie.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er wordt een pop-up weergegeven waarmee u verbinding kunt maken met de server. Klik op de knop "Nieuwe server".

Rapportage in SAP Crystal Reports

Een venster voor serververbinding wordt weergegeven zoals hieronder:

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Voer de weergavenaam van de verbinding in (saphana).
 3. Er verschijnt een verbindingsnaam in de verbindingslijst.
 4. Voer de HANA-servernaam in.
 5. Voer de HANA-serverinstantienaam in.
 6. Vul HANA-gebruikersnaam in.
 7. Klik op de knop 'Verbinding testen'.
 8. Een pop-up voor het testen van de verbindingsaanmelding. Voer het wachtwoord in voor de SAP HANA-gebruiker.
 9. Klik op de knop OK.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er wordt een bericht weergegeven dat de verbinding is geslaagd.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Klik op de OK-knop.

Er verschijnt een pop-up voor verbinding met de server.

Stap 3) In deze stap,

 1. Wij zullen het volgende doenwing ding
  1. Selecteer server ‘saphana’.
  2. Klik op de OK-knop

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er verschijnt een pop-up waarin u een wachtwoord kunt invoeren. Voer het wachtwoord in en klik vervolgens op OK.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Er verschijnt nog een pop-up voor het selecteren van HANA View.

2) In deze stap selecteren we SAP HANA View.

 1. Selecteer HANA-weergave (analytische weergave AN_PURCHASE_ORDERS).
 2. Klik op de OK-knop.

Rapportage in SAP Crystal Reports

 1. In deze stap wordt een venster voor Query geopend.

Volg het onderstaande punt om een ​​query te maken-

 1. Selecteer de gewenste kolom in de lijst voor de query.
 2. Versleep het vereiste veld in Query.
 3. Klik op de knop Vernieuwen.
 4. De resultaatset wordt weergegeven.
 5. Klik op Rapportage in SAP Crystal Reports knop.

Rapportage in SAP Crystal Reports

Rapportuitvoer wordt weergegeven zoals hieronder:

Rapportage in SAP Crystal Reports

Rapportage in SAP Lumira

SAP Lumira is nieuwe software van SAP om data te analyseren en visualiseren.

Met SAP Lumira kan de gebruiker een prachtige en interactieve kaart, infograpg en grafieken maken. SAP Lumira kan gegevens importeren uit Excel, en andere bron.

SAP Lumira heeft rechtstreeks toegang tot de informatieweergave van SAP HANA. SAP HANA Voer visuele BI-analyse uit met behulp van het dashboard.

In SAP Lumira is het volgende te zienwing Er moeten stappen worden uitgevoerd om gegevens te visualiseren.

Rapportage in SAP Lumira

Nu visualiseren we SAP HANA View in SAP Lumira, dus eerst loggen we in bij SAP Lumira door op het SAP Lumira Client-pictogram op het bureaublad te klikken, zoals hieronder:

Rapportage in SAP Lumira

Stap 1) Maak een document en verkrijg een dataset

Na het openen van SAP Lumira, scherm geopend voor werk aan SAP Lumira, details over dit scherm zoals hieronder:

 1. Applicatiewerkbalk – Deze bevat werkbalken zoals Bestand, Bewerken, Weergave, Gegevens en Help.
 2. Home Link – Door deze optie te gebruiken kunnen we naar het startscherm gaan.
 3. Mijn documentsecties
  1. Documenten
  2. Visualisaties
  3. datasets
  4. Blog
 4. SAP Lumira Cloud – Door deze optie te gebruiken, kunnen we cloudopties gebruiken.
 5. Verbindingen – W kan hier alle verbindingen zien.

Rapportage in SAP Lumira

Klik dus op de documentoptie in het gedeelte Mijn items om een ​​document te maken -

 1. Ga naar de bestandsapplicatie Toolbar., klik op de bestandsoptie
 2. Selecteer Nieuwe optie.

Rapportage in SAP Lumira

SAP Lumira ondersteunt onderstaande dataset –

 • Microsoft Excel
 • Tekst
 • Kopiëren vanaf klembord
 • Maak verbinding met SAP HANA
 • Downloaden vanuit SAP HANA
 • Universum
 • Query met SQL
 • Maak verbinding met SAP Business Warehouse
 • Queryvenster voor SAP Universe

Stap 2) Maak verbinding met SAP HANA

Hier maken we verbinding met SAP HANA en krijgen we toegang tot de SAP HANA-informatieweergave.

 1. Selecteer dus Verbinden met SAP HANA.
 2. Klik op de knop Volgende.

Rapportage in SAP Lumira

Een pop-up voor SAP HANA-serverreferenties wordt weergegeven zoals hieronder:

 1. Voer de SAP HANA-servernaam in.
 2. Voer het SAP HANA-instantienummer in.
 3. Voer de SAP HANA-gebruikersnaam in.
 4. Voer het SAP HANA-wachtwoord in.
 5. Klik op de knop "Verbinden" om verbinding te maken met de SAP HANA-server.

Rapportage in SAP Lumira

Nadat we op de knop Verbinden hebben geklikt, maken we verbinding met SAP HANA en hebben we toegang tot de SAP HANA-weergave.

Stap 3) Open de analytische weergave van SAP HANA

Een venster voor geselecteerde SAP HANA View verschijnt zoals hieronder:

 1. Selecteer SAP HANA View (“AN_PURCHASE_ORDERS” hier).
 2. Klik op de knop Volgende.

Rapportage in SAP Lumira

Stap 4) Definieer dimensie en maat.

Het volgende venster voor geselecteerde maten en afmetingen wordt weergegeven –

 1. Alle maatregelen worden gegroepeerd onder Maatregelsecties.
 2. Alle dimensies worden gegroepeerd onder Dimensiesecties.
 3. Klik op de knop Maken.

Rapportage in SAP Lumira

Stap 5) Visualiseer de analytische weergave van SAP HANA in SAP Lumira.

Na het activeren van de informatieweergave in SAP HANA, wordt een kolomweergave met de vergelijkbare naam van de informatieweergave, onder “_SYS_BIC” Schema gemaakt in het SAP HANA-catalogusknooppunt.

Wanneer we toegang moeten krijgen tot een SAP HANA-informatieweergave buiten SAP HANA, hebben we er alleen toegang toe via het “_SYS_BIC”-schema.

Er verschijnt een Visualiseer-scherm waarin de kolomweergave wordt geselecteerd onder “_SYS_BIC” Schema –

 1. Er kunnen verschillende diagramtypen worden geselecteerd in de sectie Diagrambouwer.
  1. Klik op het Chart Builder-pictogram.
  2. Selecteer de optie Kolomdiagram.

  Rapportage in SAP Lumira

 2. Klik op het “+” pictogram vóór de sectie MAATREGELEN om een ​​maat toe te voegen in het Y-asformaat.
 3. We hebben de metingen 'GROSS_AMOUNT' EN 'TAX_AMOUNT' toegevoegd.
 4. Klik op het pictogram vóór het gedeelte 'AFMETINGEN'. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare dimensies.
 5. Selecteer “CATEGORY”, “PRODUCT_ID”, “PRODUCT_NAME” uit de dimensielijst om weer te geven op de X-as.

Rapportage in SAP Lumira

De SAP HANA-analytische weergave wordt weergegeven op het visualisatietabblad van SAP Lumira, waarin we een ander scherm hebben zoals hieronder:

 1. Hulpmiddel voor oplopend/aflopend, rangschikking, wissen, vernieuwen, etc.
 2. Dit kan worden gebruikt voor filteren.
 3. De uitvoer van SAP HANA Analytische weergaven in SAP HANA Lumira.

Rapportage in SAP Lumira

Rapportage in Microsoft Excel

Microsoft Excel heeft een krachtige ingebouwde rapportageoptie; we kunnen snel rapporten maken met draaitabellen en grafieken.

MS Office gebruikt MDX-taal ((Multi Dimension Expression-taal) om toegang te krijgen tot gegevens uit SAP HANA.

MDX-taal wordt door de rapportagetool gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van een multidimensionaal object in een databaseomgeving. Door Only MDX Query hebben we toegang tot sap Hana hierarchibijvoorbeeld.

We hebben alleen toegang tot de SAP HANA-informatieweergave die semantisch de eigenschap 'CUBE' heeft, dus we hebben geen toegang tot de attribuutweergave via MS Excel.

Stuurprogramma's aansluiten - MS Excel maakt gebruik van ODBO-stuurprogramma's (OLE DB FOR OLAP) om verbinding te maken met de SAP HANA-database.

Rapportage in Microsoft Excel

Nu hebben we toegang tot de SAP HANA-database vanuit SAP HANA, zoals weergegeven in de onderstaande stappen:

Stap 1) Verbinding maken met SAP HANA Excel-

 1. MS-Excel openen. Ga naar het tabblad Gegevens.
 2. Klik op het pictogram "Van andere bronnen".
 3. Selecteer Van wizard Gegevensverbinding.

Rapportage in Microsoft Excel

Een scherm voor de wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven, zoals hieronder:

 1. Selecteer de optie “Anders / Geavanceerd”.
 2. Klik op de knop Volgende.

Rapportage in Microsoft Excel

Een venster voor "Data Link Properties" wordt geopend, zoals hieronder:

 1. Selecteer “SAP HANA MDX Provider” onder het tabblad Bieden.
 2. Klik op de knop Volgende.

Rapportage in Microsoft Excel

Er wordt een venster met datalinkeigenschappen weergegeven –

Voer het volgende inwing details zoals hieronder –

 1. Voer de hostnaam van de SAP HANA-database in.
 2. Voer het exemplaarnummer van de SAP HANA-database in.
 3. Voer gebruikersnaam/wachtwoord in voor de SAP HANA-database.
 4. Voer Taalnaam in.
 5. Klik op “Test Connection” om de verbinding met SAP HANA Database vanuit Excel te testen.

Rapportage in Microsoft Excel

Er verschijnt een pop-upbericht “Testverbinding geslaagd”.

Rapportage in Microsoft Excel

Klik op de knop OK.

Stap 2) Tot nu toe hadden we een koppeling gemaakt van Excel naar SAP HANA en deze getest. Nu hebben we toegang tot SAP HANA Information View vanuit Excel.

Nu wordt een venster voor “Gegevensverbindingswizard” weergegeven.

 1. Selecteer het pakket dat SAP HANA Information View bevat.
 2. Selecteer Informatieweergave (Analytische weergave, Berekeningsweergave).
 3. Klik op de knop Volgende.

  Rapportage in Microsoft Excel

  Er verschijnt een nieuw venster voor de dataverbinding. Bestand, voer follo inwing details.

  1. Geef de bestandsnaam op (AV_SALES).

  2. Vink de optie “Wachtwoord opslaan in bestand” aan, om te voorkomen dat u een wachtwoord invoert terwijl u het Excel-bestand opent.

  3. Er wordt een pop-up weergegeven met betrekking tot de beveiliging van het opslaan van wachtwoorden.

  4. Klik op de knop Voltooien.

  Rapportage in Microsoft Excel

Stap 3) Nu wordt de SAP HANA-informatieweergave in Excel weergegeven als draaitabel, zoals hieronder:

Rapportage in Microsoft Excel

Samengevat

We hebben in deze tutorial onder het onderwerp geleerd:

 • Rapportage in SAP BI overzicht
 • Rapportage in SAP BO Webi met een voorbeeld van SAP HANA-informatieweergave.
 • Rapportage in SAP Crystal Report Enterprises met een voorbeeld van SAP HANA-informatieweergave.
 • Rapportage in SAP Lumira met een voorbeeld van SAP HANA-informatieweergave.
 • Rapportage in Microsoft Excel door de SAP HANA-informatieweergave te gebruiken.

Controleer ook: - 25 beste BI-tools | Toplijst van Business Intelligence-software