SAP HANA analytische weergave

Wat is analytische weergave in SAP HANA?

SAP HANA analytische weergave is gebaseerd op STAR Schema Modeling en vertegenwoordigt OLAP/Multi-Dimensional Modeling-objecten. SAP HANA Analytische weergave vormt een kubusachtige structuur, die wordt gebruikt voor de analyse van gegevens. Analytische weergave wordt voornamelijk gebruikt in een scenario waarin we geaggregeerde gegevens uit de onderliggende tabel nodig hebben.

In de SAP HANA Analytic-weergave worden dimensietabellen samengevoegd met de feitentabel die transactiegegevens bevat. Een dimensietabel bevat beschrijvende gegevens. (Bijv. product, productnaam, leverancier, klant, etc.). Feitentabel bevat zowel beschrijvende gegevens als meetbare gegevens (bedrag, belasting, enz.).

Voorbeeld van SAP HANA analytische weergave

Hier zullen we een analytische weergave voor de inkooporder maken op basis van de eerder gemaakte attribuutweergave “AT_PRODUCT”.

We zullen hiervoor de tabel Inkooporderkop en Inkooporderdetail gebruiken.

SQL-script voor het maken van tabel “PURCHASE_ORDER” in “DHK_SCHEMA”

CREATE COLUMN TABLE "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER"					
(		
PO_NUMBER NVARCHAR(10) primary key,							
COMPANY NVARCHAR (4),			
PO_CATEGORY NVARCHAR(2),			
PRODUCT_ID NVARCHAR(10),			
VENDOR NVARCHAR(10),			
TERMS NVARCHAR(4),			
PUR_ORG NVARCHAR(4),			
PUR_GRP NVARCHAR(3),			
CURRENCY NVARCHAR(5),			
QUOTATION_NO NVARCHAR(10),			
PO_STATUS VARCHAR(1),			
CREATED_BY NVARCHAR(20),			
CREATED_AT DATE		
);		

INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000001,1000,'MM','A0001','V000001','CASH' ,1000,'GR1','INR',1000011,'A','HANAUSER','2016-01-07');																													
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000002,2000,'MM','A0002','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000012,'A','HANAUSER','2016-01-06');																			
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000003,2000,'MM','A0003','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000013,'A','HANAUSER','2016-01-07');																			
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000004,2000,'MM','A0004','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000014,'A','HANAUSER','2016-01-07');

SQL-script voor het maken van tabel “PURCHASE_DETAIL” in “DHK_SCHEMA”

CREATE	 COLUMN TABLE "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"					
(		
PO_NUMBER NVARCHAR(10) primary key,							
COMPANY NVARCHAR(4),			
PO_CATEGORY NVARCHAR(2),			
PRODUCT_ID NVARCHAR(10),			
PLANT NVARCHAR(4),			
STORAGE_LOC NVARCHAR(4),			
VENDOR NVARCHAR(10),			
TERMS NVARCHAR(4),			
PUR_ORG NVARCHAR(4),			
PUR_GRP NVARCHAR(3),			
CURRENCY NVARCHAR(5),			
QUANTITY SMALLINT,			
QUANTITY_UNIT VARCHAR(4),			
ORDER_PRICE DECIMAL(8,2),			
NET_AMOUNT DECIMAL(8,2),			
GROSS_AMOUNT DECIMAL(8,2),			
TAX_AMOUNT DECIMAL(8,2)			
);		


INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000001,1000,'MM','A0001',1001,101,
'V000001','CASH',1000,'GR1','INR',10,'UNIT',50000.00,40000.00,50000.00,10000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000002,2000,'MM','A0002',1002,102,
'V000002','CASH',1000,'GR1','INR',10,'UNIT',60000.00,48000.00,60000.00,12000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000003,2000,'MM','A0003',1003,103,
'V000001','CASH',1000,'GR1','INR',20,'UNIT',40000.00,32000.00,40000.00,8000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000004,2000,'MM','A0004',1004,104,
'V000002','CASH',1000,'GR1','INR',20,'UNIT',20000.00,16000.00,20000.00,4000.00);																	

Met dit tabelscript worden er twee tabellen gemaakt “PURCHASE_ORDER” en “PURCHASE_DETAIL” met gegevens.

Hoe u een analytische weergave kunt maken in SAP HANA

We gaan een SAP HANA Analytische weergave maken met de naam “AN_PURCHASE_ORDER”, met de reeds gemaakte attribuutweergave “AT_PRODUCT”, tabellen “PURCHASE_ORDER” en “PURCHASE_DETAIL”.

Stap 1) Maak een nieuwe analytische weergave

 1. Selecteer het subpakket Modellering onder het DHK_SCHEMA-pakket.
 2. Klik met de rechtermuisknop -> Nieuw.
 3. Selecteer de optie Analytische weergave.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Stap 2) De Informatieweergave-editor wordt weergegeven voor de analytische weergave–

 1. Voer de naam van de analytische weergave in als 'AN_PURCHASE_ORDERS' en label deze.
 2. Selecteer Weergavetype als 'Analytische weergave'.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Zodra de gegevens zijn geselecteerd, klikt u op de knop Voltooien.

De Informatieweergave-editor wordt weergegeven voor een analytische weergave.

Stap 3) Tabel uit schema toevoegen aan gegevens Foundation knooppunt onder het scenariovenster

Er zullen drie knooppunten zijn onder het scenariovenster:

 1. Semantiek: Dit knooppunt vertegenwoordigt de uitvoerstructuur van de weergave.
 2. Begin met deelnemen: Dit knooppunt maakt een join aan om de attributenweergave te verbinden met de feitentabel.
 3. Data Foundation: In dit knooppunt voegen we de FACT-tabel toe voor de analytische weergave. Er kunnen meerdere tabellen worden toegevoegd, maar metingen uit slechts één tabel kunnen worden geselecteerd.
 4. Tabel “PURCHASE_ORDER” en “PURCHASE_DETAIL” slepen en neerzetten van DHK_SCHEMA naar gegevens Foundation Knooppunt van het scenariovenster.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Stap 4) Voeg attribuutweergave toe in Star join Node

 1. Selecteer de attribuutweergave "AT_PRODUCT" uit het modelleringspakket.
 2. Attributenweergave slepen en neerzetten in Star Join Node.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Stap 5) Doe in hetzelfde venster in het detailpaneel de aanwijzingen,

 1. Klik op gegevens foundation knooppunt. Tabel toegevoegd in gegevens foundation knooppunt wordt weergegeven in de sectie Detail.
 2. Voeg tabel “PURCHASE_ORDER” samen met tabel “PURCHASE_DETAIL” IN het veld “PO_NUMBER”.
 3. Voer het jointype en de kardinaliteit in.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Klik op de OK-knop.

Stap 6) Selecteer het volgendewing kolommen in hetzelfde venster,

 1. Selecteer PO_NUMBER, COMPANY, PO_CATEGORY, PRODUCT_ID, PLANT, STORAGE_LOC uit de tabel 'PURCHASE_DETAIL'.
 2. Selecteer de kolom CURRENCY uit de tabel “PURCHASE_DETAIL”.
 3. Selecteer GROSS_AMOUNT, TAX_AMOUNT.
 4. Selecteer de kolom PO_STATUS, CREATED_BY, CREATED_AT uit de tabel “PURCHASE_HEADER”.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Alle geselecteerde kolommen (oranje kleur) worden weergegeven in de uitvoer van de analytische weergave.

Stap 7) Voeg nu de attribuutweergave toe aan de feitentabel (data foundation)

Klik op Star join Node in het semantische venster, zoals hieronder:

Maak een analytische weergave in SAP HANA

De attribuutweergave en de feitentabel worden weergegeven in het detailvenster. Nu voegen we de attribuutweergave toe aan de feitentabel, zoals hieronder:

Voeg de attribuutweergave samen met gegevens Foundation in de kolom 'PRODUCT_ID'.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Klik op de link Deelnemen. Er wordt een pop-up voor het bewerken van deelname weergegeven. Definieer het jointype als “Referentieel” en kardinaliteit 1…1.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Klik op de OK-knop.

Stap 8) Definieer attribuut, maat en sleutel voor de weergave

 1. Selecteer Semantiekknooppunt in het scenariovenster.

  Maak een analytische weergave in SAP HANA

 2. Selecteer het tabblad Kolommen onder Details brood.
 3. Definieer het kolomtype als attribuut en maateenheid. Ik heb alle kolommen gedefinieerd als attribuut behalve “GROSS_AMOUNT”, dat is gedefinieerd als een maateenheid.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Stap 9) Valideer en activeer de analytische weergave

 1. Valideer de analytische weergave.
 2. Activeer de analytische weergave.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Nu wordt de analytische weergave “AN_PURCHASE_ORDERS” gemaakt en geactiveerd in de analytische map van het modelleringssubpakket als –

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Stap 10) Bekijk een voorbeeld van gegevens in de analytische weergave

 1. Ga naar het werkbalkgedeelte en klik op het pictogram "Gegevensvoorbeeld".
 2. Selecteer Openen in Editor voor gegevensvoorbeeld.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

Opnieuw gebruiken we 3 opties om gegevens te bekijken in de Data Preview Editor–

 1. Analyse - Op dit tabblad moeten we Attribuut slepen en neerzetten en meten op de Label-as en Waarde-as. We kunnen de uitvoer zien in diagram-, tabel-, raster- en HTML-indeling.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

 1. Verschillende waarden – Verschillende waarden tonen een verschillende waarde voor het geselecteerde attribuut. We kunnen slechts één attribuut tegelijk selecteren.

Maak een analytische weergave in SAP HANA

 1. Raw Data – Het wordt weergegeven in tabelindeling op het tabblad Ruwe gegevens, zoals hieronder –

  Maak een analytische weergave in SAP HANA

Opmerking: SAP HANA De analytische weergave kan alleen de attribuutweergave bevatten en biedt geen ondersteuning voor Union.