Top 25 vragen en antwoorden over SAP CRM-interviews (2024)

Hier vindt u technische en functionele sollicitatievragen en antwoorden voor SAP CRM voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Basisvragen en antwoorden over SAP CRM-interviews

1) Wat is SAP CRM?

SAP CRM (Customer Relationship Management) is een softwaretool van SAP ter ondersteuning van end-to-end klantgerelateerde ondersteuning. Het behandelt verschillende activiteiten, zoals facturering, levering, besluitvorming, debiteuren enzovoort.


2) Vermeld wat de stamgegevens zijn in SAP CRM?

In SAP CRM zijn de Master Data basisgegevens over uw klant die tussen verschillende modules kunnen worden gedeeld.

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over SAP CRM-interviews


3) Leg uit wat een activiteitenjournaal is?

U kunt informatie over een klantbezoek of telefoongesprek vastleggen en bijwerken in het Activiteitenjournaal.


4) Vermeld wat het standaard transactietype voor Offerte is?

Het standaardtransactietype voor offertes is AG en de artikelcategorie is AGN.


5) Leg uit wat de partnerfunctie in SAP CRM is?

Zoals de naam al aangeeft, beschrijft de partnerfunctie de organisatie en de mensen met wie zaken worden gedaan, inclusief elke vorm van zakelijke transactie. Partnerfunctie omvat informatie zoals

 • Verkocht om te feesten
 • Brengen naar feest
 • Factuur voor een feestje
 • betalen

Sollicitatievragen voor SAP CRM


6) Leg uit wat tekstbepaling in SAP CRM is?

In CRM kan tekst worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie tussen de klanten, partners of tussen de gebruikers. Er kan tekst worden gemaakt voor het klantmodel, de koptekst en het artikel van het verkoopdocument, de koptekst en het artikel van het factuurdocument, enzovoort.


7) Leg uit wat Acties zijn in SAP CRM?

"Acties" in SAP-CRM zijn een manier om functionaliteit aan objecten toe te voegen. Om bijvoorbeeld vanuit het offertedocument een offerte naar de klanten te sturen, kunt u Acties gebruiken. Een ander gebruik van acties is bijvoorbeeld het maken van een vervolgdocument.

Sollicitatievragen voor SAP CRM
Sollicitatievragen voor SAP CRM

8) Noem de standaardtransactietypen voor verkopen?

Enkele van de standaardtransactietypen voor verkopen zijn:

 • LEID-leiding
 • AG-offerte
 • Opt-kans
 • OPSM- Verkoopmethodologie
 • TA-Televerkoop, enz.

9) Leg uit wat de voorwaarden zijn om een ​​kans te creëren?

Lead is de voorwaarde voor het creëren van een kans. Zodra het als hot lead is gekwalificeerd, wordt het door de workflow gestuurd en wordt er een kans gecreëerd.


10) Leg uit wat het verschil is tussen een CRM-lead en een opportunity?

 • Lood: Het is een account of contact met zeer weinig informatie.
 • Opportunity: Het is een contactpersoon of account die is gekwalificeerd.

Technische interviewvragen voor SAP CRM

11) Leg uit wat logische koppelingen zijn in SAP CRM?

De navigatiebalk in SAP-CRM heeft een menustructuur op twee niveaus. De menu's op het hoogste niveau worden werkplekken genoemd en deze werkplekken bevatten logische koppelingen die naar de daadwerkelijke CRM-toepassing verwijzen. Onder het menusysteem met twee niveaus bevindt zich een reeks logische koppelingen waarmee de CRM-gebruiker rechtstreeks het CRM-bedrijfsobject kan maken. Deze links worden directe links genoemd. Logische koppeling maakt navigatie naar verschillende pagina's mogelijk.


12) Noem hoe CRM de bedrijfsrollen toewijst?

Om bedrijfsrollen toe te wijzen, gebruikt SAP CRM twee basismanieren

 • Indirecte toewijzing van bedrijfsrollen PPOMA_CRM
 • Rechtstreeks via beveiligingsrollen toegewezen aan gebruikersmasters in SU01

13) Welk pakket gebruikt u om het OD-profiel op te slaan?

Om het OD-profiel op te slaan, gebruiken we $tmp.


14) Leg uit hoe u de foutmelding in de webinterface kunt weergeven als de gebruiker een specifiek veld niet heeft ingevoerd?

Om de foutmelding weer te geven in web-UI, je moet de berichtklasse zelfs in EH_onSave aanroepen. De berichtklasse wordt gemaakt in SE91.


15) Leg uit wat adapters zijn?

Voor de uitwisseling van gegevens tussen het CRM-systeem en het aangesloten ERP-systeem wordt een CRM-middleware gebruikt. Het wordt ook gebruikt om gegevens toe te wijzen en om te zetten in verschillende formaten en om verbinding te maken met externe systemen.


16) Leg uit wat BDOC is in CRM? Wat zijn de soorten of klassen van BDOC?

BDOC- of bedrijfsdocumenten bestaan ​​uit alle gegevens of informatie die door CRM-middleware worden gebruikt om gegevens over te dragen of uit te wisselen met mobiele clients.

De BDOC-klassen of -typen zijn

 • Berichten BDocs
 • Synchronisatie BDocs
 • Mobiele applicatie BDocs

17) Wat is het actieprofiel in SAP CRM?

Action Profile is een Post Processing Framework (PPF) dat enige output geeft onder bepaalde omstandigheden.


18) Hoe CRM om kan gaan met e-mails van klanten?

SAP CRM biedt workflow-enabled email verwerkingsmogelijkheden. Het kan e-mails verzonden door uw klanten, route e-mailautomatisch naar de juiste gebruikers gestuurd op basis van workflowregels, beheer meerdere bijlagen in emails, automatische antwoorden naar uw klant sturen, enzovoort


19) Wat is het verschil tussen CRM en ERP?

CRM combineert verkoop, contact, marketing, management en klantenondersteuning. ERP staat voor Enterprise Resource Planning; het standaardiseert en stroomlijnt bedrijfsprocessen op het gebied van dienstverlening, verkoop, financiën, HR-management, enz.


20) Leg uit wat IPC is?

IPC staat voor ‘Internet Pricing and Configurator’. De IPC beschikt over een reeks motoren die prijs- en productconfiguratiefunctionaliteit uitvoeren in een verscheidenheid aan scenario- en saptoepassingen.


21) Wat zijn de belangrijke componenten van IPC?

De belangrijke componenten van IPC zijn

 • Verkoopprijsengine (SPE)
 • Verkoopconfiguratie-engine (SCE)
 • Gratis goederenmotor
 • Listing
 • Gratis goederenmotor

22) In realtime, wat voor SAP CRM-consultant?

In realtime analyseert de SAP CRM-consultant de bedrijfsvereisten en configureert vervolgens de ERP.


23) Is het mogelijk om een ​​organisatorisch attribuut te veranderen binnen de Organisatiemodelfunctionaliteit?

Via de transactiecode 00ATTRICUST, kunt u de transactiecode wijzigen. Dit gebied is een kern-SAP-configuratiescherm. Hier kunnen verwijderde items niet worden hersteld.


24) Hoe zakenpartner verwijderen?

Om zakenpartner te verwijderen kunt u gebruik maken van BUPA_DEL en BUPA_PRE_DA.


25) Vermeld waar in de tabel u de internet-e-mail kunt vindenmail adressen voor zakenpartners opgeslagen?

In tabel ADR6 vindt u de e-mail adressen voor zakenpartners opgeslagen.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)