Routertransformatie in Informatica: voorbeeld met meerdere omstandigheden

Wat is routertransformatie?

Routertransformatie is een actieve en verbonden transformatie die vergelijkbaar is met filtertransformatie en wordt gebruikt om de brongegevens te filteren.

De extra functionaliteit die naast het filteren wordt geboden, is dat de weggegooide gegevens (uitgefilterde gegevens) ook in de mapping kunnen worden verzameld, en dat de meervoudige filtervoorwaarden kunnen worden toegepast om meerdere sets gegevens te verkrijgen.

Wanneer we bijvoorbeeld de gegevensvorm deptno =10 filteren, kunnen we ook die records verkrijgen waarbij deptno niet gelijk is aan 10. Routertransformatie levert dus meerdere uitvoergroepen op, en elke uitvoergroep kan zijn eigen filtervoorwaarde hebben.

Daarnaast is er ook nog een standaardgroep, deze standaardgroep bevat recordsets die aan geen van de groepsvoorwaarden voldoen. Als u bijvoorbeeld twee groepen hebt gemaakt voor respectievelijk de filtervoorwaarden deptno=10 en dept=20, dan worden de records die niet deptno 10 en 20 hebben, doorgegeven aan deze standaardgroep. Kortom, de gegevens die door de filtergroepen worden afgewezen, worden door deze standaardgroep verzameld en soms kan er een vereiste zijn om deze afgewezen gegevens op te slaan. In dergelijke scenario's kan een standaarduitvoergroep nuttig zijn.

Om meerdere filtercondities mogelijk te maken, biedt de routertransformatie groepsopties.

 • Er is een standaardinvoergroep die invoergegevens opneemt
 • Er is ook een standaarduitvoergroep die al die gegevens levert die door geen enkele filtervoorwaarde worden doorgegeven
 • Voor elke filtervoorwaarde wordt bij routertransformatie een uitvoergroep aangemaakt. Aan deze verschillende groepen kunt u verschillende doelgroepen koppelen.

Routertransformatie creëren

Stap 1 – Maak een mapping met bron “EMP” en doel “EMP_TARGET.”

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 2 – Vervolgens in de mapping

 1. Selecteer Transformatiemenu
 2. Selecteer optie maken

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 3 – In het transformatievenster maken

 1. Selecteer routertransformatie
 2. Voer een naam in voor de transformatie “rtr_deptno_10”
 3. Selecteer de optie Maken

Stap 4 – De routertransformatie wordt aangemaakt in de mapping, selecteer de optie Gereed in het venster

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 5 – Sleep alle kolommen van Bronkwalificatie naar routertransformatie

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 6 - Double klik op de routertransformatie en vervolgens op de transformatie-eigenschap ervan

 1. Selecteer het groepstabblad
 2. Voer groepsnaam “deptno_20” in
 3. Klik op de groepsfiltervoorwaarde

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 7 – Voer in de expressie-editor de filtervoorwaarde deptno=20 in en selecteer de knop OK.

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 8 – Selecteer de knop OK in het groepsvenster

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Stap 9 – Verbind de poorten van de groep deptno_20 van routertransformatie met doeltabelpoorten

Routertransformatie in Informatica met VOORBEELD

Wanneer u dit nu uitvoert in kaart brengen, worden de gefilterde records in de doeltabel geladen.