Releasestrategie in SAP MM – Procedure voor inkooporder

Het vrijgeven van een inkoopdocument betekent het goedkeuren ervan. Hiervoor kan onze MM-consultant vrijgaveprocedures opstellen die gebruikt kunnen worden. Er zijn een groot aantal opties die kunnen worden gebruikt om de vrijgave van de documenten te controleren.

Belangrijke informatie om te weten is dat een inkoopdocument niet meer kan worden gewijzigd nadat het is vrijgegeven. Dat betekent dat alleen de definitieve versie mag worden vrijgegeven. Niet-vrijgegeven documenten (RFQ – offerteaanvraag, PO – inkooporder, planningsovereenkomst, contract) kunnen niet verder worden verwerkt (offerteaanvraag omzetten naar offerte, PO naar goederenontvangst, factuurverificatie). Processtroom:

Releasestrategie in SAP MM

Release strategie

We kunnen veel verschillende strategieën hebben voor verschillende situaties. U kunt bijvoorbeeld een vrijgavestrategie definiëren die afhankelijk is van het documenttype, u kunt een vrijgavestrategie definiëren op basis van de inkooporganisatie, inkoopgroep of andere cruciale informatie voor een inkoopdocument.

In de meeste gevallen is een van de meest gebruikte releasestrategieën gebaseerd op de waarde van het aankoopdocument.

Een releasestrategie definiëren

Stap 1) Laten we een vrijgavestrategie definiëren waarbij alleen om een ​​handmatige vrijgave wordt gevraagd voor aankoopdocumenten met een waarde groter dan 100 euro. Als we bijvoorbeeld een inkooporder ter waarde van 50 euro hebben, wordt deze automatisch vrijgegeven (er is geen vrijgave vereist om verder te worden verwerkt). Voor een aankooporder van meer dan 100 euro zou een vrijgave nodig zijn.

Hiervoor moet op de achtergrond een kenmerk worden gespecificeerd.

 1. Wij kunnen dit binnen doen CT04 transactie.

  NETTO WAARDE kenmerk is gedefinieerd.

 2. Het is waarde om meer dan 100 euro te zijn.

Een releasestrategie definiëren in SAP MM

Stap 2) Velden toewijzen aan een kenmerk op het tabblad aanvullende gegevens. We wijzen veld CEKKO-GNETW toe aan het kenmerk, omdat dat veld een inkoopdocumentwaarde is.

Een releasestrategie definiëren in SAP MM

Stap 3) Er moet ook een klasse worden gespecificeerd die het kenmerk bevat.

 1. T-code om dat te bereiken is CL02.
 2. Voor deze klasse moeten we een klassenaam, klassetype,
 3. Beschrijving en status,
 4. Geldigheidsduur,
 5. Dezelfde classificatie.

Een releasestrategie definiëren in SAP MM

Stap 4) Een kenmerk aan een klasse toekennen. Daarna kunnen we toewijzen NETTO WAARDE naar een klas genaamd REL_PUR.

Een releasestrategie definiëren in SAP MM

Stap 5) Following Er moeten stappen worden uitgevoerd bij het aanpassen.

 • Maak releasegroepen aan (u wijst ze een klasse toe – in ons geval REL_PUR).
 • Maak releasecodes aan (wijs deze vrijgavegroepen toe).
 • Maak vrijgave-indicatoren aan (bijvoorbeeld 1-geblokkeerd, 2-vrijgegeven).
 • Het opstellen van een releasestrategie.
 • Een releasegroep en releasecode toewijzen aan een releasestrategie.
 • Het definiëren van releasestatussen voor de strategie (geblokkeerd en vrijgegeven).
 • Classificatie behouden (stel een NETVALUE-waarde in waarvoor de vrijgavestrategie van toepassing is – we kunnen dit instellen op >100, dit betekent dat alle inkoopdocumenten met een waarde groter dan 100 Eur onder deze vrijgavestrategie vallen).
 • U kunt ook een releasestrategiesimulatie uitvoeren om te zien of deze correct werkt (optioneel).

Daarna is uw strategie bepaald en klaar voor het live uitproberen van het systeem.

Stap 6) We kunnen zien dat onze inkooporder is aangemaakt met een waarde van meer dan 100 euro. Als we een inkooporder voor minder dan 100 euro aanmaken, wordt deze automatisch vrijgegeven.

 1. Deze twee statussen betekenen dat onze inkooporder is vrijgegeven (deze is onderworpen aan een vrijgaveproces dat aangeeft dat deze moet worden goedgekeurd voordat verdere verwerking mogelijk is). De andere geeft de huidige status aan – geblokkeerd betekent dat het nog niet is vrijgegeven.
 2. De waarde is 24,000 euro, wat meer is dan 100 euro.

Een releasestrategie definiëren in SAP MM

Nu hebben we een inkooporder die moet worden vrijgegeven (goedgekeurd) om geldig te zijn voor verdere verwerking.

Bestelling vrijgeven

Voor het daadwerkelijk vrijgeven van het inkoopdocument kunnen wij gebruik maken van t-code ME28.

Stap 1)

 1. Voer de transactiecode uit.
 2. Voer de releasecode (verplicht) en de releasegroep (optioneel) in.
 3. Opties – behoud het als standaard zoals op het onderstaande scherm.
 4. U kunt het juiste bereik van de lijst en de categorie inkoopdocumenten kiezen (als we alleen de inkooporders willen zien die beschikbaar zijn voor vrijgave, kiezen we 'F").
 5. Uitvoeren.

Inkooporder vrijgeven in SAP MM

Stap 2) Op het volgende scherm kunnen we de inkooporders zien die op basis van onze criteria zijn geselecteerd.

 1. Kies de inkooporder die u wilt vrijgeven door erop te klikken.
 2. Klik op de vrijgaveknop.

Inkooporder vrijgeven in SAP MM

Status van de inkooporder is gewijzigd naar vrijgegeven.

Inkooporder vrijgeven in SAP MM

Stap 3) U kunt in de ME23N- of ME22N-transactie zien dat onze inkooporder de status heeft gewijzigd. “Vrijgave voltooid” en "Uitgegeven" statussen worden nu weergegeven in de inkooporderkopgegevens.

Inkooporder vrijgeven in SAP MM

De processtroom is hetzelfde voor alle inkoopdocumenten (RFQ, PR, offerte enz.).

Een vrijgave annuleren

Stap 1) De vrijgave van het inkoopdocument moet worden teruggedraaid, zodat een reeds vrijgegeven document kan worden gewijzigd.

 • Dat kan via dezelfde transactie ME28.
 • Kies de Vrijgave annuleren controle box en voer de transactie uit.

Een release annuleren in SAP MM

Stap 2) U ziet de lijst met aankoopdocumenten die beschikbaar zijn voor annulering van de vrijgave.

 1. Kies het juiste document.
 2. Klik op de knop Vrijgeven annuleren.
 3. Opslaan en je bent klaar.

Een release annuleren in SAP MM

Het annuleren van een release is niet mogelijk als uw releasestrategie niet toestaat dat de release ongedaan wordt gemaakt. Dit is een instelling die wordt gehandhaafd op het niveau van de release-indicator en de releasestrategie.

U kunt een vrijgavestrategie die door het inkoopdocument wordt gebruikt, testen door op de knop “Strategie loslaten”-knop op het bovenstaande scherm. U kunt de strategie-uitvoer ook simuleren met de vrijgaveknop Simuleren.

Een release annuleren in SAP MM