Top 100 Qlikview-interviewvragen en antwoorden voor 2024

Hier vindt u Qlikview-sollicitatievragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Qlikview-sollicitatievragen voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is QlikView?

Qlikview is een business intelligence-tool die wordt gebruikt voor het omzetten van ruwe data in kennis. Deze software fungeert als een menselijk brein dat werkt op ‘associatie’ en alle kanten op kan gaan om de antwoorden te zoeken.


2) Hoe maak ik een QVD-bestand?

U kunt een QVD-bestand maken met behulp van de syntaxis: STORE<Name of table>INTO<Path\FileName.qvd>


3) Lijst met diagramtypen die kunnen worden gebruikt in QlikView Admin

Diagramtypen die in QlikView Admin kunnen worden gebruikt, zijn lijndiagrammen, staafdiagrammen, combinatiediagrammen, rasterdiagrammen, spreidingsdiagrammen, enz.


4) Wat is een Trellis-diagram?

Een trellisdiagram is een raster van diagrammen. Het is over het algemeen een herhaling van een diagram over een raster.


5) Wat is een draaitabel?

Een draaitabel wordt gedefinieerd als een samenvattingstabel, een tabel waarmee u de informatie uit een grote gegevensset kunt extraheren.

Qlikview-interviewvragen
Qlikview-interviewvragen

6) Wat zijn QlikView-objecten die de enige expressie maar geen dimensie hebben?

QlikView objecten die de enige uitdrukking maar geen dimensie hebben, zijn: 1) Meterdiagram en 2) lijst box.


7) Hoe gebruik ik macro's in de applicatie?

Macro's kunnen worden gebruikt voor allerlei doeleinden, zoals het opnemen van applicaties en het maken van een object.


8) Hoe stel ik lagen in QlikView in?

Lagen worden ingesteld op de eigenschappen van werkbladobjecten op het tabblad Opmaak, waar opties zijn zoals boven, onder en normaal, respectievelijk voor de getallen 0, −1 en 1.


9) Leg het gebruik van de functie IntervalMatch() uit.

De functie IntervalMatch () wordt gebruikt om gegevensbuckets van verschillende groottes te maken.


10) Wat is een container?

Een containerobject wordt gebruikt om meer dan één diagram in hetzelfde diagram te bewaren box.


11) Wat zijn de soorten deelname?

Typen joins zijn 1) Left Join, 2) Right Join en 3) Inner Join.


12) Leg de drie lagen van de QlikView-applicatie uit

Drie niveaus van QlikView-applicatie zijn:

 • Niveau I: Eerst worden de onbewerkte gegevens geladen en vervolgens wordt QVD (QlikView Data) gemaakt
 • Niveau II: QVD wordt omgezet in een zakelijke login en de behoefte en het datamodel worden gecreëerd.
 • Niveau III: Het lezen van alle QVD's, die aanwezig zijn in Tier II, en er wordt één QVW gemaakt.

13) Wat zijn de gescheiden bestanden?

Een bestand met scheidingstekens is een tekstbestand waarin de gegevensveldwaarden en gegevensvelden worden gescheiden door een puntkomma, tabs, komma, enz.


14) Wat zijn inlinegegevens?

Inline data betekent de dataset die door de ontwikkelaar kan worden gedefinieerd en die ook in QlikView zelf kan worden geladen.


15) Leg XML-bestanden uit

XML is de afkorting voor Extensible Markup Language. Het wordt gebruikt om gegevens van het ene systeem naar het andere te structureren, op te slaan en te transporteren. Deze opmaaktaal is vergelijkbaar met HTML.


16) Hoe kan ik webbestanden in QlikView laden?

QlikView-ontwikkelaars kunnen webbestanden in QlikView laden met behulp van de scripteditor. U kunt dit bereiken door naar het tabblad Gegevens te gaan en de optie 'Webbestanden' te selecteren.


17) Wat zijn de verschillende soorten gegevensbelasting in QlikView?

Er zijn zeven soorten gegevensladen in QlikView: 1) Laden uit bestanden, 2) Resident laden, 3) Incrementeel laden, 4) Inline laden, 5) Laden toevoegen, 6) Buffer Belasting, en 7) Binaire belasting.


18) Hoe koppel ik een database vanuit de scripteditor?

Qlikview-ontwikkelaars kunnen verbinding maken met een database door de verbindingsmethode te selecteren die beschikbaar is in OLEDB (Object Linking and Embedding, Database) of ODBC (Open Database Connectivity) en vervolgens op de knop Verbinden te klikken.

Hierna moeten ze een Data Source Name (DSN) selecteren uit de lijst met beschikbare databases.


19) Definieer de bewonersbelasting

Resident Load betekent een bestand of tabel dat al is geladen en zich in het geheugen van QlikView bevindt.


20) Wat is binaire belasting?

Een binaire belasting is een van de soorten gegevens die vanuit een QlikView-bestand in het RAM van de computer worden geladen. De gegevens uit dit bestand worden geladen vanaf 0s en 1s.


Qlikview sollicitatievragen voor ervaren

Laten we nu eens kijken naar de Qlikview-interviewvragen op gevorderd niveau voor ervaren.

21) Wat is een QVD-bestand?

Het QVD-bestand wordt gedefinieerd als een verzameling tabellen met gegevens die in QlikView zijn gemaakt. Het kan eenvoudig worden gelezen of geschreven in QlikView.


22) Leg de functies Kurtosis() en Skew() uit

Kurtosis() en Skew() zijn twee verschillende soorten statistische aggregatiefuncties.

De functie Kurtosis() meet de piek van de curve, terwijl Skew () de symmetrie in een distributiecurve meet.


23) Noem twee soorten Match()-functies in QlikView

Noem twee soorten Match()-functies in QlikView: Match() en Wildmatch().


24) Wat is het belangrijkste verschil tussen de multi-box en lijst box?

Een multi-box is een gecomprimeerde tabel die meerdere tabelvelden toont, terwijl de list box toont alle waarden van afzonderlijke tabelvelden in de vorm van een lijst.


25) Leg uit Archistructuur van de Qlik-weergave

De Qlik-weergave architectie bestaat uit drie hoofdcomponenten, namelijk

 • QlikView-server
 • Qlik View-uitgever
 • QlikView-bureaublad.

Al deze componenten helpen gezamenlijk bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de QlikView-applicatie.

Archistructuur van de Qlik-weergave
Archistructuurdiagram QlikView

 • QlikView-bureaublad: De QlikView Desktop is een Windows-gebaseerd ontwikkelingshulpmiddel. Het wordt door ontwikkelaars gebruikt om het QlikView-gegevensmodel en de GUI-indeling te creëren, zodat de applicatie aan de frontend kan gebruiken.
 • QlikView-server (QVS): Applicaties die in de desktopversie zijn gemaakt, worden gehost op Qlik View Server (QVS), zodat gebruikers deze overal kunnen openen en gebruiken. Een QlikView-server onderhoudt de communicatie tussen client/eindgebruikers.
 • QlikView-uitgever: De QlikView Publisher is een optionele mobiele telefoon voor de QlikView server-side component. Met deze component kunt u gegevens ophalen uit een gegevensbron, zoals standaardgegevensbestanden, Salesforce, en gegevens rechtstreeks in QlikView-bestanden laden.
 • QlikView-beheerconsole: Qlick view management console is een platform dat alle andere QlikView-componenten centraal beheert. Het is een webgebaseerde interface en een app aan de serverzijde die wordt beheerd door IT-professionals.
 • QlikView-gebruikerstoegang: Met QlikView User Access kunnen klanten gegevensbestanden openen en manipuleren. De toegangspunten voor de gebruiker zijn meestal webbrowsers die kunnen worden geopend via een desktop, mobiel apparaat, laptops, enz.

26) Uitleg QlikView Dashboard

Het dashboard van QlikView is een werkblad of document dat bestaat uit verschillende soorten werkbladobjecten die de laadgegevens in QlikView bevatten.


27) Noem verschillende componenten van een dashboard

Verschillende onderdelen van het dashboard zijn: 1) Invoer Boxes, 2) Teksten of lijst box Objecten, 3) Selectie Boxes, 4) Grafieken, 5) Notities en opmerkingen.


28) Leg het fundamentele verschil uit tussen SELECT- en LOAD-instructies

De LOAD-instructie wordt gebruikt om gegevens uit alle bestanden te laden, uit inline gegevens, eerder geladen gegevens, automatisch gegenereerde gegevens, enz.

Aan de andere kant wordt een SELECT-instructie gebruikt om gegevens uit OLE DB- of ODBC-gegevensbronnen te laden.


29) Leg synthetische sleutels uit

Synthetische sleutels zijn sleutels die worden gebruikt wanneer twee of meer tabellen meer dan één gemeenschappelijke kolom bevatten.


30) Wat is een mappingbelasting?

Mapping load is een methode voor het maken van een mappingtabel die kan worden gebruikt voor het vervangen van veldnamen en veldwaarden.


31) Definieer aaneenschakeling

Concatenatie wordt gedefinieerd als een opeenvolging van onderling verbonden dingen. Alle rijen of kolommen die aan elkaar gerelateerd zijn, kunnen met elkaar worden verbonden door middel van aaneenschakeling.


32) Wat is het verschil tussen QlikView Server en QlikView Publisher?

QlikView Server is een applicatie die in de desktopversie is gemaakt en wordt gehost op Qlik View Server (QVS), zodat de gebruiker deze overal kan openen en gebruiken. De QlikView Publisher is een optionele mobiele telefoon voor de QlikView server-side component.


33) Wat zijn de kenmerken van Qlikview?

Kenmerken van Qlikview zijn:

 • De gegevenskoppeling wordt automatisch onderhouden.
 • Qlikview-gegevens worden voor meerdere gebruikers in het geheugen opgeslagen om een ​​supersnelle gebruikerservaring te bieden.
 • Transparante rapportage en schaalbaarheid met gegevensintegratie.
 • Verschillende vormen van datapresentatie.
 • Snelle implementatie.
 • Unieke gegevensontdekking en wereldwijd zoeken.
 • Veilige werkomgeving.
 • Visuele analyses en indirecte zoekopdrachten.
 • Flexibiliteit en integraties.
 • Consistente rapportage.

34) Wat is QlikView-annotatie?

QlikView-annotatie helpt gebruikers deel te nemen aan discussies over inhoud. Als een gebruiker een notitie maakt die aan het QlikView-object is gekoppeld, kunnen andere gebruikers daar opmerkingen aan toevoegen.


35) Vermeld datum- en tijdfuncties

Datum- en tijdfuncties zijn: 1) lokale tijd(), 2) maand(), 3) Vandaag(), 4) makedate(), 5) jaar(), 4) week(), 5) maand(), 6) tijdzone(), 7) jaar(), 8) GMT() en 9) dag().


36) Wat zijn de verschillende soorten tabellen in QlikView?

Verschillende typen tabellen in QlikVIew zijn:1) Draaitabel, 2) Rechte tabel, 3) Kruistabel, 4) Toewijzingstabel, enz.


37) Maak onderscheid tussen de opties Laten en Set in QlikView

 • Let wijst een variabele pas aan een waarde toe nadat de expressie is toegewezen.
 • De set-optie wijst een variabele toe aan een waarde zonder enige expressie te beoordelen.

38) Wat zijn de vier soorten CAL?

Vier soorten CAL zijn:

 • Gebruik CAL
 • Genaamd CAL
 • Document CAL
 • Sessie CAL

39) Wat zijn Spreadsheets in QlikView?

Een werkblad verdeelt een QlikView-document in meer dan één sectie. Elk document bevat minstens één blad. De gebruiker kan zelfs meer bladen toevoegen.


40) Noem manieren om Script Editor aan te roepen

Er zijn twee manieren om de scripteditor aan te roepen:

1) De ontwikkelaar kan de sneltoets Ctrl + E of gebruiken

2) Druk op het pictogram voor het bewerken van scripts.


41) Definieer de buffer laden

A buffer load is een methode om een ​​bestand te maken met behulp van een buffer voorvoegsel in het geheugen van Qlikview voor toekomstig gebruik.


42) Noem de soorten autorisatie die op meerdere niveaus in QlikView zijn geïmplementeerd

De soorten autorisatie die op meerdere niveaus in QlikView zijn geïmplementeerd, zijn:

 • Gegevensniveau
 • Kolomniveau
 • Bladniveau
 • Grafiekniveau
 • Documentniveau

43) Maak onderscheid tussen QV Publisher en QV Server

QV Server is een programma dat op een fysieke server wordt geïnstalleerd met een aantal CAL's waarmee gebruikers toegang krijgen tot QV-bestanden op de server. QV Publisher is een programma dat controle geeft over alle QV-bestanden en hoe u deze kunt plannen.


44) Leg de functies P() en E() uit in de verzamelingsanalyse

Ontwikkelaars kunnen de functie P() gebruiken om alle mogelijke waarden te retourneren, terwijl de functie E() wordt gebruikt om een ​​set van alle uitgesloten waarden te retourneren.


45) Lijst met verschillende soorten dataverbindingen die in QlikView worden gebruikt

Verschillende soorten verbindingen die in QlikView worden gebruikt, zijn: 1) ODBC, 2) SAP, 3) OLEDB en 4) connectoren.


46) Wat zijn de toepassingen van macro's in de applicatie?

Macro's worden over het algemeen gebruikt om:

 • Om objecten te maken.
 • Om de applicatie opnieuw te laden

47) Leg het gebruik van de Interval match-functie () uit

Interval match function() wordt gebruikt om gegevensbuckets van verschillende groottes te genereren.


48) Vermeld verschillende services van de QlikView Server Environment

Verschillende diensten van QlikView Server Environment zijn:

 • QVS (QlikView-server)
 • QVWS (QlikView-webserver)
 • DSC (Directory Service-connector)
 • QMS (QlikView-beheersysteem)
 • QDS (QlikView Distributiediensten)

49) Wat is de noodzaak van een hoofdkalender?

De hoofdkalender is nodig om extra datumwaarden te creëren die niet in de geanalyseerde gegevens worden vastgelegd.


50) Definieer de aggr()-functie

Aggr() is een grafiekfunctie die een virtuele tabel produceert, met één expressie en gegroepeerd op dimensies. Het resultaat van deze functie kan worden gebruikt door verdere externe aggregatiefunctie(s).


51) Uitleg van cirkelvormige lussen in QlikView

Een cirkelvormige lus is een concept dat ontstaat wanneer de relatie tussen twee tabellen rechtstreeks of via de derde tabel tot stand kan worden gebracht.


52) Waar is de behoefte aan? promote- of degradatietafel box eigendom?

Promote of demote stelt ontwikkelaars in staat de kolommen in de tabel opnieuw in te delen box dat staat op het blad.


53) Noem drie opties die beschikbaar zijn onder de functionaliteit Tabel roteren voor gegevenstransformatie

Drie opties die beschikbaar zijn onder de functionaliteit Tabel roteren voor gegevenstransformatie zijn:

1) Linksom draaien,

2) Draai naar rechts

3) Transponeren.


54) Hoe stel ik de tabelstructuren in van gegevens die in het geheugen van QlikView worden geladen?

Gebruik de optie Tabelviewer die beschikbaar is onder het bestandsmenu om de tabellen en hun relaties in te stellen.


55) Definieer selectie-indicator in QlikView-document

Een selectie-indicator geeft het type associatie aan tussen gegevens die aanwezig zijn in verschillende werkbladprojecten.


56) Leg het concept van fuzzy search in QlikView uit

QlikView fuzzy search kan alle waarden vinden op basis van de mate van gelijkenis met de tekenreeks. Hetzelfde resultaat wordt weergegeven, zelfs als de spelling niet teken voor teken overeenkomt.


57) Uitleg bladwijzer in QlikView

Een bladwijzer kan de selecties vastleggen in alle statussen die in het QlikView-document worden vermeld. Het kan worden opgeslagen en in de toekomst worden geopend.


58) Leg het belangrijkste verschil uit tussen een gebruikersbladwijzer en een gedeelde serverbladwijzer

Het belangrijkste verschil tussen een gebruikersbladwijzer en een gedeelde serverbladwijzer is dat de gebruikersbladwijzer op de pc van de gebruiker wordt opgeslagen, terwijl een gedeelde serverbladwijzer op de server wordt opgeslagen en voor alle gebruikers toegankelijk is.


59) Noem populaire manieren om QlikView-waarschuwingen te activeren

Verschillende populaire manieren om QlikView-waarschuwingen te activeren zijn 1) automatisch, 2) handmatig en 3) extern programma met QlikView API.


60) Noem twee manieren om load-instructies in de scripteditor in te voegen

Er zijn twee manieren om load-instructies in de scripteditor in te voegen: 1) inline en 2) formulierbestand.


61) Wanneer moet u de optie “Force 32 Bit” gebruiken?

De optie “Force 32 Bit” wordt gebruikt tijdens het verbinden met een database met behulp van ODBC en wanneer alleen het 32-bits stuurprogramma wordt geleverd.


62) Wat is de subset-ratio?

De subsetverhouding is een verhouding tussen het totale aantal afzonderlijke waarden in de tabel en de afzonderlijke waarden in het veld waarvan de subsetverhouding nodig is.


63) Wat is het nut van de systeemvariabele ScriptErrorCount?

Systeemvariabele ScriptErrorCount die wordt gebruikt om het aantal instructies op te halen dat fouten heeft veroorzaakt tijdens de uitvoering van het script.


64) Afmetingen definiëren

Afmetingen zijn metingen die informatieonderzoek vanuit verschillende gezichtspunten mogelijk maken.


65) Wat is het nut van binaire instructies in QlikView?

De binaire instructie wordt gebruikt om gegevensdelen van een QlikView-document te laden.


66) Wat is het nut van de garbage-optie in de datatransformatiewizard?

De garbage-optie in de datatransformatiewizard wordt gebruikt om de gegevens die niet nodig of door elkaar gegooid zijn, te markeren en te verwijderen.


67) Hoe u de gegevens in een tabel verticaal of horizontaal kunt splitsen

De gegevens van de tabel kunnen verticaal of horizontaal worden gesplitst met behulp van de unwrap-transformatie.


68) Noem het verschil tussen NullAsValue en NullAsNull

NullAsValue maakt het koppelen van gegevens mogelijk die null zijn, terwijl NullAsNull de nulwaarden als ontbrekende waarden behandelt en het koppelen van gegevens niet toestaat.


69) Wat is het verschil tussen QlikView en Qlik Sense?

Het verschil tussen QlikView en Qlik Sense is:

QlikView QlikSense
QlikView is een verborgen script. Qlik Sense kan overal in code worden gebruikt.
ETL en OLAP worden ondersteund. ETL en OLAP worden niet ondersteund.
Ondersteunt SaaS/multi-cloudplatform. Het ondersteunt geen SaaS/multi-cloudplatform.
Datamining of analyse is niet mogelijk. Datamining of analyse is mogelijk.

70) Wat is QlikView-datatransformatie?

Datatransformatie is de methode om de bestaande gegevens naar een nieuw gegevensformaat te veranderen. Het omvat ook het filteren of toevoegen van specifieke waarden aan de bestaande dataset.


71) Wat zijn roterende tabellen in QlikView?

De roterende tabel in QlikView helpt u kolommen in meerdere richtingen te transponeren, en deze geven verschillende resultaten.


72) Uitleg van contextcelexpansie in QlikView

Contextceluitbreiding in QlikView wordt gebruikt om de inhoud van één cel uit te breiden naar meerdere cellen in de tabel.


73) Wat is het nut van Fill Tab in de datatransformatiewizard?

Tabblad invullen in de wizard voor gegevenstransformatie wordt gebruikt om lege cellen met aangrenzende celwaarden in te vullen.


74) Noem de voordelen van het gebruik van een thema?

Het thema bevat UI-attributen in één enkel bestand. Wanneer er een nieuw object wordt gemaakt, kan dit vanuit het thema worden geladen.


75) Wat is het belangrijkste verschil tussen het rasterdiagram en het spreidingsdiagram?

Het belangrijkste verschil tussen het rasterdiagram en het spreidingsdiagram is dat in het spreidingsdiagram gegevenspunten worden weergegeven die de combinaties van uitdrukkingen vertegenwoordigen, herhaald over een of meer dimensies. Het rasterdiagram is een variant van een spreidingsdiagram waarin waarden op de assen worden weergegeven. Er wordt een uitdrukking gebruikt om het plotsymbool te bepalen.


76) Wat is een toepassingskaart?

Apply map is een scriptfunctie die wordt gebruikt voor het toewijzen van de uitvoer van een expressie, die eerder in de toewijzingstabel is geladen.


77) Wat is de status in de QlikView-beheerconsole?

Op een statustabblad van de QlikView-beheerconsole kunt u de status van de uitgevoerde taken bekijken.


78) Wat zijn de documenten in QlikView?

Het document bevat de subtabbladen voor bron- en documentmappen. Brondocumenten bevatten een dashboard dat door de ontwikkelaar is gemaakt, en de map met gebruikersdocumenten bevat een gepubliceerd dashboard.


79) Wat is het tabblad Gebruikers in QlikView?

Het tabblad Gebruikers wordt gebruikt om gebruikers en het licentiesysteem voor clienttoegang te configureren. Het bevat informatie over de QlikView-serveromgeving en verschillende diensten.


80) Leg de centrale linktabel uit

De centrale linktabel bevat een combinatie van bestaande gegevens. Het helpt u bij het samenvoegen van gebeurtenisdimensies.


81) Definieer een rechte tafel

De rechte tabel is een tabel die wordt gebruikt bij het sorteren op kolom.


82) Wat zijn de beste manieren om macro's in de applicatie te gebruiken?

De beste manier om macro's te gebruiken is door objecten te maken en de applicatie opnieuw te laden.


83) Wat is het belangrijkste verschil tussen subsetratio en informatiedichtheid?

De subset-ratio wordt gebruikt om het probleem in de sleutelveldassociatie op te sporen, terwijl de informatiedichtheid wordt gebruikt om het percentage van een rij te kennen dat geen nulwaarde bevat.


84) Definieer het feitenconstellatieschema

Feitenconstellatieschema is een logische databasestructuur van een datawarehouse die kan worden ontworpen met behulp van gedenormaliseerde feiten.


85) Wat is het verschil tussen ODBC, OLEDB en JDBC?

Het verschil tussen ODBC, OLEDB en JDBC is:

ODBC OLEDB JDBC
ODBC is een API voor toegang dbms OLEDB is een API die uniforme toegang tot gegevens uit een breed scala aan bronnen mogelijk maakt. JDBC is een API voor Java die definieert hoe een client toegang krijgt tot de database.
De volledige vorm van ODBC is Open Database Connectivity De volledige vorm van OLEDB is Object Linking and Embedding Database. De volledige vorm van JDBC is Java Database Connectivity.

86) Wat is Qlik Sense?

Qlik Sense is een van de meest gebruikte tools voor datavisualisatie en gegevensanalyse. Hiermee kunt u grote datasets doorzoeken en verfijnen en zo datasets vinden en zo nuttige inzichten vinden.


87) Maak een lijst van verschillende Benoem de services die worden beheerd door Qlik Management Console (QMC)

Verschillende namen van de services die worden beheerd door Qlik Management Console (QMC) zijn:

 • Taak beheer
 • Applicatiebeheer
 • Gegevensbewaking
 • Beveiliging administratie
 • Gegevensconnectiviteit
 • Auditing

88) Wat is QIX-engine?

QIX is een interactieve engine die alle belangrijke functionaliteiten in Qlik-zin coördineert en faciliteert, zoals:

 • Gegevensberekeningen en gegevensindexering in het geheugen.
 • Selfservice-interacties.
 • Begin zarching.
 • Correleer met een planner, applicaties en repository.

89) Uitleg over streams in Qlik Sense

Een stream is een aantal mensen die de bevoegdheid hebben om de gepubliceerde applicaties te analyseren.


90) Wat is de Qlik-hoofdbibliotheek?

Masterbibliotheek is een concept dat programmeurs helpt ontwikkelfouten en herhalingen te elimineren.


91) Wat is het nut van verzamelingsanalyse?

Setanalyse wordt gebruikt om een ​​groep gegevenswaarden te definiëren die verschillen van de algemene instellingen die in de huidige selecties zijn gedefinieerd.


92) Wat is een lijndiagram?

Het lijndiagram wordt voornamelijk gebruikt in Qlik Sense. Het laat de trends in de tijd zien. In een diagram worden metingen weergegeven die zich op de y-as bevinden, en dimensies op de x-as. Een lijndiagram wordt voornamelijk gebruikt om de veranderingen bij te houden.


93) Wat is kruistabel?

Kruistabel is een veelgebruikt type tabel met waarden tussen twee lijsten met headergegevens.


94) Wat is de windows installateur?

Het Windows installer een standaard voor software-installatie, reparatie, verwijdering, wijziging, enz.


95) Vermeld databases die gekoppeld kunnen worden met Qlikview

De databases die met QlikView kunnen worden gekoppeld zijn: 1) MySQL, 2) Oracle, 3) Vooruitgang, 4) MS Access, 5) DB2, 6) SQL Server en 7) Informix.


96) Noem stappen of manieren om webbestanden in Qlikview te laden

Stappen om webbestanden in QlikView te laden zijn:

Stap 1) Gebruik de scripteditor en ga naar het tabblad Gegevens.

Stap 2) Selecteer de optie webbestanden.

Stap 3) Plak de URL die u wilt laden.

Stap 4) Klik op de OK-knop.


97) Maak een lijst van de belangrijkste functies die beschikbaar zijn in QlikView

De belangrijkste functies die beschikbaar zijn in QlikView zijn:

 • Exponentieel en logaritmisch
 • Financieel
 • Datum en tijd
 • Algemeen Numerieke functie
 • Aggregatie
 • Trigonometrische en hyperbolische functie
 • Draad
 • RANGE
 • Nummer Interpretatie
 • Mapping-functie
 • Logische functie

98) Vermeld de typen bestanden die in QlikView kunnen worden geladen

Bestandstypen die in QlikView kunnen worden geladen zijn: 1) .html, 2) .xml, 3) .xls, 4) .CSV, 5) .kml, 6) .qvd en 7) .qvx-bestanden.


99) Waarom wordt de Unwrap-functie gebruikt?

De functie Unwrap wordt gebruikt om de bewerkingen ongedaan te maken die worden uitgevoerd door de functie wrap ().

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)