Top 42 vragen en antwoorden over microstrategie-interviews

Hier zijn de interviewvragen en antwoorden van Microstrategy voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Sollicitatievragen voor microstrategie voor eerstejaarsstudenten

1) Leg uit wat microstrategie is?

Microstrategy is een leverancier van bedrijfssoftware voor business intelligence-applicaties. Het ondersteunt scorekaarten, interactieve dashboards, ad-hocquery's, hoogopgemaakte rapporten, enz.


2) Vermeld welke specifieke kenmerken en functionaliteit u krijgt met OLAP-services?

Met OLAP-services kunnen gebruikers unieke rapportweergaven creëren door attributen en metrieken uit de intelligente kubus te verwijderen of toe te voegen. Zonder een nieuw verzoek bij het datawarehouse in te dienen, wordt de nieuwe berekening uitgevoerd.

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over microstrategie-interviews


3) Leg uit hoe intelligente kubussen verschillen van gewone kubussen?

Intelligente kubussen worden automatisch gegenereerd wanneer een nieuw rapport wordt uitgevoerd op het datawarehouse. Gebruikers hoeven niet te vermelden met welke kubus ze verbinding willen maken. Binnen het Microstrategy-platform wordt de logica om gebruikersverzoeken te matchen met de juiste intelligente kubus automatisch afgehandeld. Vervolgens kunnen de verzoeken van andere gebruikers naadloos op deze nieuwe intelligente kubus terechtkomen.


4) Noem de eindgebruikersproducten die OLAP-services leveren?

Eindgebruikersproduct dat OLAP-services levert, omvat:

 • Microstrategie Web
 • Microstrategie-bureaublad
 • Bureau voor microstrategie

Ze maken allemaal gebruik van de functionaliteit die mogelijk wordt gemaakt door OLAP-services


5) Leg uit wat het verschil is tussen het rapportfilter en de rapportlimiet?

 • Rapportlimiet: het bepaalt een reeks criteria die worden gebruikt om de gegevens te beperken of te beperken die in de rapportgegevensset worden geretourneerd nadat de rapportstatistieken zijn berekend
 • Rapportfilter: Het past de waar-voorwaarde toe op de query die naar het magazijn wordt verzonden om de resultaten op te halen
Sollicitatievragen voor MicroStrategy (MSTR).
Sollicitatievragen voor MicroStrategy (MSTR).

6) Leg uit wat de logische visie in microstrategie is?

In MSTR is de logische weergave een tabel die u maakt door het SQL in Microstrategy in plaats van het uit de magazijncatalogus te halen.


7) Leg uit wat slimme statistieken in microstrategie zijn?

Er wordt gesproken van slimme metriek wanneer een samengestelde metriek wordt gedefinieerd met andere metrische objecten met behulp van rekenkundige bewerkingen zoals som M1/M2.

Bijvoorbeeld: eenvoudige of samengestelde statistieken Totaal (winst/verkochte eenheid) Slimme statistieken: Totaal (winst)/ Totaal (verkocht)


8) Vermeld welke soorten testen kunnen worden uitgevoerd op basis van de Microstrategy-rapporten?

Microstrategie kan testen uitvoeren zoals

 • Naamgevingsconventietests
 • Totaalberekeningen testen
 • Validaties van SQL-query's
 • Attribuut- en metrische posities in het rapport
 • Testen van booropties
 • Vraagt ​​om gerelateerde verificaties
 • Beveiligingsfiltertests
 • Functionaliteitstesten opmaken/exporteren
 • Drempel testen

9) Leg uit wat de Microstrategy Narrowcast-server is?

Microstrategy Narrowcast Server is een softwareproduct dat geïndividualiseerde informatie monitort en aan gebruikers levert via e-mails, webportals en draadloze apparaten zoals semafoons, PDA's en telefoons. Gebruikers bepalen welke informatie ze willen, wanneer en hoe ze deze willen ontvangen, via een eenvoudig te gebruiken webpagina.


10) Leg uit wat de voordelen zijn van een dataset vergeleken met een bestandenset?

De bestandsset bestaat uit totale tabellen en informatie, terwijl de dataset alleen uit attributen en statistieken van een bepaald rapport bestaat.


11) Leg uit welke beveiliging Microstrategy biedt?

Microstrategy biedt veel beveiligingsopties om ervoor te zorgen dat gegevens privé en vertrouwelijk blijven. Voor gemakkelijke toegang en minimaal onderhoud is Microstrategy desktop syncroniseren met Windows NT- en 2000-beveiliging en met Novell-directory. Hierdoor hoeven gebruikers die op deze systemen zijn ingelogd niet opnieuw in te loggen.


12) Vermeld wat het verschil is tussen Schema-object en Openbaar object?

Schema-objecten worden gebruikt om toepassingsobjecten te maken, zoals attributen, functies en operators, Hierarchies, tabellen, enz. Terwijl openbare objecten worden gebruikt om andere applicatieobjecten te maken, zoals filters, statistieken, consolidaties, enz. architect-toestemmingsschema-object kan worden gemaakt, terwijl een openbaar object alleen kan worden gemaakt door een schema-object te gebruiken.


13) Leg uit wat luisteraars zijn?

Met Listeners kunnen we het resultaat van samplers bekijken in de vorm van bomen, grafieken, tabellen of eenvoudige tekst in sommige logbestanden. Ze bieden visuele toegang tot de gegevens die zijn verzameld door JMeter over de testgevallen terwijl een samplercomponent van JMeter wordt uitgevoerd.


14) Leg uit hoe je attribuutrollen kunt oplossen?

Door hiervoor een afzonderlijke tabelalias te maken of door de automatische herkenning van attribuutrollen in te schakelen, kunt u de attribuutrollen omzetten.


15) Noem de voorspellende modelleringsmogelijkheden die Microstrategy biedt?

Microstrategy kan vier van de primaire dataminingfuncties berekenen, waaronder netwerkalgoritme, regressie-algoritme, clusteralgoritme en boomalgoritme.


16) Leg uit hoe u de gegenereerde SQL kunt sturen om een ​​specifieke tabel te gebruiken?

We kunnen de aliasnaam van die tabel gebruiken en de logische grootte van die aliastabel wijzigen

DNT wijzigt vervolgens de hoofdtabel en gebruikt de aliastabel.


17) Leg uit hoe u via Microstrategy een record in de database kunt invoegen en bijwerken?

U kunt een record invoegen en bijwerken of zelfs verwijderen met behulp van een van de componenten van Microstrategy, bekend als een ODBC-testtool. U kunt de tafelspecificatie ook naar wens aanpassen.


18) Noem wat het verschil is tussen Microstrategy en Cognos?

Microstrategie Cognos
 • Microstrategie is gebaseerd op een enkele opslagplaats voor metagegevens
 • Microstrategy kan worden gebruikt als webgebaseerd en als desktoptool
 • Er is geen kubusdataset voor Microstrategy en we halen automatisch de nieuwste dataset uit het datawarehouse
 • Rapportage over microstrategieën is snel
 • Cognos beschikt over twee op metadata gebaseerde databases
 • Het kan worden gebruikt als webgebaseerde rapportagetools
 • Cognos beschikt over een kubusgegevensset die moet worden vernieuwd om de huidige repositorywaarden te verkrijgen voordat er wordt gerapporteerd
 • In vergelijking met Microstrategy is de rapportage van Cognos traag

19) Leg uit hoe je de intelligente kubussen in Microstrategy kunt maken?

 • Intelligente kubussen kunnen in Microstrategy worden gemaakt in de openbare map of een bepaalde gebruikersmap
 • We kunnen een rapport maken en het rapport naar een kubus verwijzen, of met de rechtermuisknop in een map klikken en de kubusoptie selecteren om een ​​nieuwe kubus te maken
 • Nadat de kubus is gemaakt, selecteert u de gewenste rapportobjecten en slaat u de kubus op
 • Zodra de kubus is opgeslagen en ter controle is uitgevoerd, kunnen meerdere rapporten uit een kubus worden gemaakt
 • U kunt indien nodig ook nieuwe attributen en statistieken toevoegen, en deze zullen direct beschikbaar zijn wanneer u de rapporten de volgende keer uitvoert

20) Leg uit hoe je een rapport in Microstrategy kunt optimaliseren?

Met VLDB-eigenschappen kunt u de SQL die Microstrategy produceert aanpassen en bepalen hoe gegevens door de Analytical Engine worden verwerkt.


21) Noem het proces of de routekaart die Microstrategy gebruikt om aanvragen op te vragen en BI-rapporten te genereren?

Het proces of de roadmap die Microstrategy gebruikte voor het genereren van BI-rapporten

Stap 1) Maak verbinding met database

Stap 2) Metagegevens maken

Stap 3) Databases maken (ROLAP in het geheugen)

Stap 4) Plan ETL (Queryschema)

Stap 5) Maak rapporten en dashboards


22) Noem verschillende soorten attributen in Microstrategy desktop?

Verschillende soorten attributen in Microstrategy desktop omvatten:

 • Impliciete attributen
 • Samengesteld sleutelkenmerk
 • Afgeleide attributen
 • Eenvoudig kenmerk

23) Vermeld wat het verschil is tussen aangepaste groep en consolidaties?

Aangepaste groep consolidaties
Een aangepaste groep is een set filters die op een sjabloon kunnen worden geplaatst. Het bestaat uit een geordende verzameling elementen die aangepaste groepselementen worden genoemd. Consolidaties worden gebruikt om de gegevens te definiëren die u in uw rapport wilt bekijken. Hiermee kunt u attribuutelementen op nieuwe manieren groeperen zonder de metagegevens en magazijndefinities te wijzigen.

24) Noem waarin intelligente kubussen verschillen van gewone kubussen?

Intelligente Kubussen worden automatisch gemaakt wanneer een nieuw rapport wordt uitgevoerd in het datawarehouse. Gebruikers hoeven niet te bepalen met welke kubus ze verbinding willen maken. De logica om gebruikersverzoeken te matchen met de juiste Intelligent Cube wordt automatisch afgehandeld binnen het Microstrategy-platform.


25) Noem wat de zakelijke voordelen zijn van Microstrategy Narrowcast Server?

De zakelijke voordelen van Microstrategy Narrowcast Server zijn dat het een goedkope manier biedt om bedrijfsinformatie naar ongetrainde partners, werknemers en klanten te verzenden. Hierdoor beschikken beslissers over voldoende informatie om een ​​bedrijfsproces te stroomlijnen en zo de bedrijfskosten te verlagen.


26) Is het mogelijk dat u met Microstrategy Desktop gegevens uit verschillende groepen kunt samenvoegen?neoons gegevensbronnen?

Ja. Microstrategie 8 heeft de flexibiliteit van datamodellering uitgebreid met geïntegreerde inzichten in heterogene dataneoons dataopslag. Gegevens kunnen overal vandaan komen: datawarehouse, SAP BW, datamarts en een willekeurig aantal operationele systeemdatabases. Door conforme dimensies uit verschillende of verschillende bronnen in kaart te brengen, kan Microstrategy Desktop automatisch gegevens uit meerdere ongelijksoortige bronnen in hetzelfde rapportdocument samenvoegen.


27) Vermeld welke algoritmen door Microstrategy worden ondersteund?

Het algoritme dat door Microstrategy wordt ondersteund, is:

 • Neurale netwerkalgoritmen
 • Boom-algoritmen
 • Algoritmen clusteren
 • Regressie-algoritmen

28) Noem functies die niet worden ondersteund in Intelligent Cubes?

Functies die niet worden ondersteund in Intelligent Cubes zijn:

 • aanwijzingen
 • OLAP-servicefuncties: Afgeleide statistieken en weergavefilters kunnen niet worden gebruikt

29) Noem de soorten rapportcache?

De typen rapportcache omvatten:

 • Bijpassende caches
 • XML-caches
 • Matching-geschiedenis caches
 • Geschiedenis caches

30) Noem wat een Element Cache is?

Een Element Cache bestaat uit de meest recentelijk gebruikte opzoektabelelementen die zijn opgeslagen in het geheugen van de intelligentieserver of MSTR-desktopmachines. Zodat het makkelijker opgehaald kan worden.


Sollicitatievragen voor microstrategieën voor ervaren

31) Vermeld of een MicroStrategy een MOLAP- of ROLAP-tool is?

 • Relationele online analytische verwerkings- of ROLAP-tools maken geen gebruik van vooraf berekende datakubussen.
 • Multidimensionale online analytische verwerkingstools of MOLAP gebruik maken van vooraf berekende datasets, gewoonlijk een datakubus genoemd.

Een MicroStrategy is een ROLAP-tool.


32) Vermeld wat het verschil is tussen 2-tier, 3-tier en 4-tier architectie in MicroStrategy?

Het verschil is dat,

 • 2 niveau archistructuur: De MicroStrategy Desktop zelf voert query's uit op het datawarehouse en de metadata zonder de tussenliggende laag van de Intelligence-server.
 • 3 niveau archistructuur: Het omvat een Intelligence-server tussen MicroStrategy Desktop en het datawarehouse en de metadata.
 • 4 niveau archistructuur: Het is hetzelfde als 3-tier, behalve dat het een extra component van MicroStrateyWeb heeft.

33) Noem wat heterogeen isneoons in kaart brengen?

HeterogeenneoMet us mapping kan de engine joins uitvoeren op ongelijksoortige kolomnamen. Als de gebruiker meer dan één uitdrukking voor een bepaalde vorm bepaalt, wordt het heterogeneous-toewijzing vindt automatisch plaats wanneer tabellen en kolomnamen dit vereisen.


34) Noem wat een impliciet attribuut is?

Een impliciet attribuut heeft zijn eigen expressie. Het is een virtueel of constant attribuut dat fysiek niet in de database bestaat, omdat het op applicatieniveau wordt aangemaakt.


35) Noem wat voor soort feitextensies er zijn in Microstrategy?

De soorten feitextensies in Microstrategy (MSTR) zijn:

 • Staat niet toe
 • uitbreidingen
 • Degradaties

36) Noem wat feitendegradatie is?

Wanneer het feit zich op een hoger niveau bevindt dan het weergaveniveau van het rapport, kunt u het kenmerk feitdegradatie gebruiken om aan te geven hoe de Engine de gegevens naar het lagere niveau degradeert. Wanneer je het niveau waarop een feit gerapporteerd moet worden verlaagt, maak je gebruik van degradatie.


37) Vermeld wat de gefilterde prompt is?

U kunt het aantal elementen in een aanwijzing beperken met behulp van een filter.


38) Vermeld wat het verschil is tussen Rapportlimiet en Rapportfilter?

 • Rapportfilter: Het past de 'where'-voorwaarde toe op het verzoek dat naar het magazijn wordt verzonden om de resultaten op te halen.
 • Rapportlimiet: het definieert een reeks criteria die worden gebruikt om de gegevens te beperken die worden geretourneerd in de rapportgegevensset nadat de rapportstatistieken zijn berekend.

39) Noem wat Prompt is?

De prompt is niets anders dan een attribuut waarmee u de inhoud van een rapport dynamisch kunt wijzigen.


40) Noem verschillende soorten prompts?

Er zijn verschillende soorten aanwijzingen,

 • Niveau-aanwijzingen: Hiermee kunt u het aggregatieniveau van een metriek bepalen
 • Objectprompts: Hiermee kunt u tijdens runtime objecten selecteren waaruit een rapport bestaat
 • Waardeprompts: Hiermee kunnen gebruikers een waarde typen. Het wordt gebruikt in combinatie met statistieken of andere aanwijzingen voor filters
 • Filterdefinitie Prompt: met dit type prompt kunnen gebruikers beslissen hoe de rapportgegevens worden gefilterd, op basis van lijsten met attribuutelementen, attributen in een hiërarchie of metrieken.

41) Betekent dit dat wanneer u in-memory ROLAP zegt?

In het geheugen ROLAP = ROLAP Architectuur + Kubus Archistructuur.

In-memory ROLAP is een architechnische uitbreiding van ROLAP waarin fysieke ROLAP-kubussen zich in het geheugen bevinden binnen de Global Virtual Cube.


42) Noem wat het voordeel is van het gebruik van in-memory ROLAP?

Het voordeel van in-memory ROLAP is dat het de wachttijd voor gebruikers verbetert en databasecapaciteit vrijmaakt.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)