Eis Life Cycle Management

Wat is de levenscyclus van vereisten?

De levenscyclus van vereisten omvat een aantal fasen en kan soms een ingewikkeld proces zijn. De aard van het proces hangt af van de methodologie die u kiest voor uw softwareontwikkeling, zoals Agile, Waterfall, Incremental, enz. Elke fase kan veel papierwerk en goedkeuringsprocedures met zich meebrengen. Ook komen de projectdocumenten aan bod zoals een projectvoorstel, projectmanagementplan, projectscope en de business case. Laten we eens kijken naar de algemene levenscyclus van vereisten die een bedrijfsanalist moet kennen.

Vereiste levenscyclusdiagram
Vereiste levenscyclusdiagram

Fase 1: Definitie van vereisten

Het is een van de belangrijkste fasen van het proces voor het verzamelen van vereisten, algemeen bekend als de extractie van vereisten.

Zodra de vereiste is verzameld, kan deze logisch in mappen worden georganiseerd, afhankelijk van de productrelease of sprint.

Deze vereisten worden verder geanalyseerd om feiten en cijfers voor te bereiden zodat een bedrijfsanalist de mogelijke resultaten op basis van analyse kan volgen. Deze procedure wordt genoemd Effectbeoordeling.

Fase 2: Validatie van vereisten

De fase van de vereistenvalidatie omvat het analyseren van de behoeften of voorwaarden die nodig zijn om aan een nieuw of gewijzigd product te voldoen, rekening houdend met de behoeften van de verschillende belanghebbenden.

Voor het succes van elk project is het valideren van vereisten erg belangrijk. Validatie van vereisten omvat het controleren van de specificatie, het draadframe, High Fidelity-simulatie, traceerbaarheidsanalyse, enz.

Er zijn tools voor vereistevalidatie die validatie uitvoeren met zeer weinig menselijke tussenkomst.

Fase 3: Eisdocumentatie

Vereiste documenten moeten de follo omvattenwing spullen

  • Vereiste van projectbelanghebbenden
  • Bedrijfsanalyseplan
  • Analyse van de huidige toestand
  • Specificatie van de scope-instructie

Fase 4: Behoeftebeheer

Het proces van Requirement Management omvat het plannen, monitoren, analyseren, communiceren en beheren van die vereisten. Als de vereisten niet goed worden beheerd, zal het eindproduct negatief worden beïnvloed. Er zijn tools voor vereistenbeheer online beschikbaar waarmee u met minimale hindernissen aan de vereisten kunt voldoen.