Top 91 Laravel-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn Laravel-interviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Laravel-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is Laravel?

Laravel is een open-source, veel gebruikt PHP-framework. Het platform was bedoeld voor de ontwikkeling van webapplicaties met behulp van MVC archistructuurpatroon. Laravel wordt uitgebracht onder de MIT-licentie.

Daarom wordt de broncode gehost op GitHub. Het is een betrouwbaar PHP-framework omdat het expressieve en nauwkeurige taalregels volgt.


2) Wat is de nieuwste Laravel-versie?

De nieuwste Laravel-versie is versie 8, uitgebracht op 8 september 2020.

Laravel-interviewvragen en antwoorden


3) Definieer componist.

Het is een pakketbeheerder op applicatieniveau voor PHP. Het biedt een standaardformaat voor het beheren van PHP-softwareafhankelijkheden en -bibliotheken.


4) Wat is HTTP-middleware?

HTTP-middleware is een techniek voor het filteren van HTTP-verzoeken. Laravel bevat een middleware die controleert of de applicatiegebruiker is geverifieerd of niet.


5) Noem de aggregatenmethoden van de querybuilder.

De aggregatiemethoden van de querybuilder zijn: 1) max(), 2) min(), 3) sum(), 4) avg() en 5) tellen().


6) Wat is een route?

Een route is in feite een eindpunt dat wordt gespecificeerd door een URI (Uniform Resource Identifier). Het fungeert als een aanwijzer in de Laravel-applicatie.

Meestal verwijst een route eenvoudigweg naar een methode op een controller en dicteert ook welke HTTP-methoden die URI kunnen bereiken.


7) Waarom Route gebruiken?

Routes worden opgeslagen in bestanden onder de map /routes in de hoofdmap van het project. Standaard zijn er een paar verschillende bestanden die overeenkomen met de verschillende “kanten” van de applicatie (“kanten” komen uit de zeshoekige architechniekmethodologie).


8) Wat bedoel je met bundels?

In Laravelworden bundels pakketten genoemd. Deze pakketten worden gebruikt om de functionaliteit van Laravel te vergroten. Een pakket kan views, configuratie, migraties, routes en taken bevatten.


9) Leg belangrijke mappen uit die worden gebruikt in een veelgebruikte Laravel-applicatie.

Mappen die in een veelgebruikte Laravel-applicatie worden gebruikt, zijn:

 • App/: Dit is een bronmap waarin onze applicatiecode zich bevindt. Alle controllers, beleidsregels en modellen bevinden zich in deze map.
 • Config/: bevat de configuratiebestanden van de app. Deze worden meestal niet rechtstreeks gewijzigd, maar vertrouwen in plaats daarvan op de waarden die zijn ingesteld in het .env-bestand (omgeving) in de hoofdmap van de app.
 • Database/: Bevat de databasebestanden, inclusief migraties, zaden en testfabrieken.
 • Public/: Publiek toegankelijke map met gecompileerde assets en natuurlijk een index.php-bestand.

10) Wat is een verwerkingsverantwoordelijke?

Een controller is de “C” in de “MVC” (Model-View-Controller) architectuur, waarop Laravel is gebaseerd.


11) Leg reverse routing in Laravel uit.

Omgekeerde routering is een methode voor het genereren van URL's op basis van symbool of naam. Het maakt uw Laravel-applicatie flexibel.


12) Verklaar eigenschappen in Laravel.

Laravel-eigenschappen zijn een groep functies die u binnen een andere klasse opneemt. Een eigenschap is als een abstracte klasse. U kunt niet rechtstreeks instantiëren, maar de methoden ervan kunnen in een concreate-klasse worden gebruikt.


13) Leg het concept van contracten in Laravel uit.

Het zijn een reeks interfaces van het Laravel-framework. Deze contracten leveren kerndiensten. Contracten gedefinieerd in Laravel omvatten de overeenkomstige implementatie van het raamwerk.


14) Hoe registreert u dienstverleners?

U kunt serviceproviders registreren in het configuratiebestand config/app.php dat een array bevat waarin u de klassenaam van de serviceprovider kunt vermelden.


15) Waar ga je de gevels van Laravel definiëren?

Alle gevels van Laravel zijn gedefinieerd in de naamruimte Illuminate\Support\Facades.


16) Geef het verschil aan tussen de get- en post-methode.

Met de Get-methode kunt u een beperkte hoeveelheid gegevens in de header verzenden. Met Post kunt u een grote hoeveelheid gegevens in het lichaam verzenden.


17) Lijst met standaardpakketten van Laravel 5.6.

Standaardpakketten van Laravel 5.6 zijn: 1) Envoy, 2) Paspoort, 3) Socialite, 4) Kassier, 5) Horizon en 6) Scout.


18) Wat is een servicecontainer in Laravel?

Servicecontainer is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van afhankelijkheidsinjectie in Laravel.


19) Hoe kun je het inloggen op Laravel inschakelen?

U kunt de enableQueryLog-methode gebruiken om het querylogboek in Laravel in te schakelen.


20) Leg het concept van gebeurtenissen in Laravel uit.

Een gebeurtenis is een gebeurtenis of actie waarmee u zich kunt abonneren en kunt luisteren naar gebeurtenissen die plaatsvinden in de Laravel-applicatie. Sommige gebeurtenissen worden automatisch door Laravel geactiveerd wanneer er een activiteit plaatsvindt.


21) Leg afhankelijkheidsinjectie en hun typen uit.

Het is een techniek waarbij het ene object afhankelijk is van een ander object. Er zijn drie soorten afhankelijkheidsinjectie: 1) Constructor-injectie, 2) setter-injectie en 3) interface-injectie.


22) Wat zijn de voordelen van het gebruik van Laravel?

Hier zijn belangrijke voordelen van Laravel:

 • Laravel heeft een blade-sjabloonengine om dynamische lay-outs te creëren en het compileren van taken te vergroten.
 • Hergebruik code zonder enige moeite.
 • Met Laravel kunt u beperkingen afdwingen tussen meerdere DBM-objecten door gebruik te maken van een advanced query builder mechanisme.
 • Het framework heeft een functie voor automatisch laden, zodat u geen handmatig onderhoud en opnamepaden hoeft uit te voeren
 • Het raamwerk helpt je nieuwe tools te maken door gebruik te maken van de LOC-container.
 • Laravel biedt een versiebeheersysteem dat helpt bij het vereenvoudigd beheer van migraties.

23) Leg het validatieconcept in Laravel uit.

Validaties zijn een belangrijk concept bij het ontwerpen van elke Laravel-applicatie. Het zorgt ervoor dat de gegevens altijd in het verwachte formaat zijn voordat ze in de database worden opgeslagen. Laravel biedt vele manieren om uw gegevens te valideren.

De eigenschap van de basiscontroller gebruikt een klasse ValidatesRequests die een handige methode biedt om verzoeken die afkomstig zijn van de clientmachine te valideren.


24) Waar staat ORM voor?

ORM staat voor Object Relationele Mapping


25) Hoe kunt u het geheugengebruik in Laravel verminderen?

Terwijl u een grote hoeveelheid gegevens verwerkt, kunt u de cursormethode gebruiken om het geheugengebruik te verminderen.


Laravel-interviewvragen en antwoorden voor 2 en 3 jaar ervaring

26) Maak een lijst van beschikbare soorten relaties in Laravel Eloquent.

Soorten relaties in Laravel Eloquent zijn: 1) Eén op één 2) Eén op veel 3) Veel op veel 4) Heeft veel door, en 5) Polymorfe relaties.


27) Noem de sjabloonengine die door Laravel wordt gebruikt.

Blade is een krachtige sjabloonengine die door Laravel wordt gebruikt.


28) Naamdatabases ondersteund door Laravel.

Laravel ondersteunt de following databanken:

 • PostgreSQL
 • SQL Server
 • SQLite
 • MySQL

29) Waarom zijn migraties belangrijk?

Migraties zijn belangrijk omdat u hiermee applicaties kunt delen en de databaseconsistentie kunt behouden. Zonder migratie is het moeilijk om welke Laravel-applicatie dan ook te delen. Het staat je ook toe sync database.


30) Lumen definiëren

Lumen is een microframework. Het is een kleinere en snellere versie van op Laravel gebaseerde services en REST API's.


31) Leg PHP-ambachtsman uit

Een artisan is een opdrachtregelprogramma van Laravel. Het biedt opdrachten waarmee u probleemloos een Laravel-applicatie kunt bouwen.


32) Hoe kunt u URL's genereren?

Laravel heeft helpers om URL's te genereren. Dit is handig wanneer u een link in uw sjablonen en API-reactie inbouwt.


33) Welke klasse wordt gebruikt om uitzonderingen af ​​te handelen?

Laravel-uitzonderingen worden afgehandeld door de klasse App\Exceptions\Handler.


34) Wat zijn veelvoorkomende HTTP-foutcodes?

De meest voorkomende HTTP-foutcodes zijn:

 • Fout 404 – Wordt weergegeven als de pagina niet wordt gevonden.
 • Fout- 401 – Wordt weergegeven wanneer een fout niet is geautoriseerd

35) Leg de vloeiende querybuilder in Laravel uit.

Het is een databasequerybouwer die een handige, snellere interface biedt voor het maken en uitvoeren van databasequery's.


36) Wat is het nut van de functie dd()?

Deze functie wordt gebruikt om de inhoud van een variabele naar de browser te dumpen. De volledige vorm van dd is Dump and Die.


37) Maak een lijst van algemene ambachtelijke commando's die in Laravel worden gebruikt.

Laravel ondersteunt following ambachtelijke commando's:

 • PHP ambachtsman naar beneden;
 • PHP ambachtsman omhoog;
 • PHP ambachtelijk merk:controller;
 • PHP ambachtelijk merk: model;
 • PHP artisanaal maken:migratie;
 • PHP ambachtelijk merk: middleware;

38) Hoe configureert u een mail-in Laravel?

Laravel biedt API's om een ​​email op lokale en live server.


39) Verklaar Auth.

Het is een methode om de inloggegevens van gebruikers te identificeren met een wachtwoord. In Laravel kan het worden beheerd met een sessie die twee parameters bevat: 1) gebruikersnaam en 2) wachtwoord.


40) Maak onderscheid tussen delete() en softDeletes().

 • delete(): verwijder alle records uit de databasetabel.
 • softDeletes(): Het verwijdert de gegevens niet uit de tabel. Het wordt gebruikt om elk record als verwijderd te markeren.

41) Hoe kun je een real-time sitemap.xml-bestand maken in Laravel?

U kunt alle webpagina's van een website maken om de zoekmachine te informeren over de organiserende site-inhoud. De crawlers van de zoekmachine lezen dit bestand op intelligente wijze om een ​​website te crawlen.


42) Leg faker uit in Laravel.

Het is een type module of pakketten die worden gebruikt om valse gegevens te creëren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor testdoeleinden.

Het kan ook worden gebruikt voor het genereren van: 1) Getallen, 2) Adressen, 3) Datum/tijd, 4) Betalingen en 5) Lorem-tekst.


43) Hoe gaat u controleren of de tabel bestaat of in de database staat?

Gebruik de hasTable() Laravel-functie om te controleren of de gewenste tabel in de database bestaat of niet.


44) Wat is het significante verschil tussen de functie insert() en insertGetId() in Laravel?

 • Insert(): Deze functie wordt eenvoudigweg gebruikt om een ​​record in de database in te voegen. Het is niet nodig dat de ID automatisch wordt verhoogd.
 • InsertGetId(): Deze functie voegt ook een record in de tabel in, maar wordt gebruikt wanneer het ID-veld automatisch wordt verhoogd.

45) Leg het actieve recordconcept in Laravel uit.

In een actief record wordt de klasse toegewezen aan uw databasetabel. Het helpt u om te gaan met CRUD-operaties.


46) Basisconcepten in Laravel opsommen?

Following zijn basisconcepten die in Laravel worden gebruikt:

 • Routing
 • Welbespraakt ORM
 • Middleware
 • Security
 • Caching
 • Blade-sjablonen

47) Definieer de impliciete controller.

Impliciete controllers helpen u bij het definiëren van een juiste route voor het afhandelen van controlleractie. Je kunt ze definiëren in het route.php-bestand met de Route:: controller() -methode.


48) Hoe gebruik ik de aangepaste tabel in Laravel Model?

Om een ​​aangepaste tabel te gebruiken, kunt u de eigenschap van de beschermde variabele $table overschrijven.


49) Wat is het MVC-framework?

Het is Model, Weergave en Controller:

 • Model: Model definieert logica om de Laravel-applicatie te schrijven.
 • Weergave: het behandelt de UI-logica van de Laravel-applicatie.
 • Controller: Het werkt als een interface tussen Model en View. Het is een manier waarop de gebruiker met een applicatie communiceert.

50) Definieer @include.

@include wordt gebruikt om meer dan één sjabloonweergavebestand te laden. Het helpt u om een ​​weergave in een andere weergave op te nemen. De gebruiker kan ook meerdere bestanden in één weergave laden.


Laravel-interviewvragen en antwoorden voor 5 jaar ervaring

51) Leg het concept van cookies uit.

Cookies zijn kleine bestanden die vanaf een bepaalde website worden verzonden en door de browser van de gebruiker op de pc worden opgeslagen terwijl de gebruiker aan het browsen is.


52) Welk bestand wordt gebruikt om een ​​verbinding met de database tot stand te brengen?

Om een ​​verbinding met de database tot stand te brengen, kunt u het .env-bestand gebruiken.


53) Wat is welsprekend?

Welsprekend is een ORM die wordt gebruikt in Laravel. Het biedt een eenvoudige actieve recordimplementatie die met de database werkt. Elke databasetabel heeft zijn eigen model, dat gebruikt werd om met de tabel te communiceren.


54) Noem enkele ingebouwde authenticatiecontrollers van Laravel.

De Laravel-installatie heeft een ingebouwde set algemene authenticatiecontrollers. Deze regelaars zijn:

 • RegisterController
 • InloggenController
 • ResetWachtwoordController
 • VergeetWachtwoordController

55) Definieer Laravel-bewaker.

Laravel Guard is een speciaal onderdeel dat wordt gebruikt om geverifieerde gebruikers te vinden. De binnenkomende verzoeken worden in eerste instantie via deze bewaker gerouteerd om de door gebruikers ingevoerde inloggegevens te valideren.


56) Wat is de Laravel API-snelheidslimiet?

Het is een kenmerk van Laravel. Het biedt handvatthrottling. Snelheidsbeperking helpt Laravel-ontwikkelaars een veilige applicatie te ontwikkelen en DOS-aanvallen te voorkomen.


57) Leg collecties in Laravel uit.

Collections is een wrapper-klasse om met arrays te werken. Laravel Eloquent-query's gebruiken een reeks van de meest voorkomende functies om databaseresultaten te retourneren.


58) Wat is het gebruik van DB-gevel?

DB-façade wordt gebruikt om SQL-query's uit te voeren, zoals maken, selecteren, bijwerken, invoegen en verwijderen.


59) Wat is het nut van Object Relational Mapping?

Object Relational Mapping is een techniek waarmee ontwikkelaars objecten kunnen adresseren, openen en manipuleren zonder rekening te houden met de relatie tussen objecten en hun gegevensbronnen.


60) Leg het concept van routing in Laravel uit.

Hiermee kunt u al uw applicatieverzoeken naar de controller routeren. Laravel-routering erkent en accepteert een Uniform Resource Identifier met een afsluiting.


61) Wat is Ajax in Laravel?

Ajax staat voor Asyncronous JavaScript en XML is een webontwikkelingstechniek die wordt gebruikt om eensyncroneuze webapplicaties. In Laravel worden de functies response() en json() gebruikt om eensyncroneuze webapplicaties.


62) Wat is een sessie in Laravel?

Sessie wordt gebruikt om gebruikersinformatie van de ene webpagina naar de andere door te geven. Laravel biedt verschillende stuurprogramma's zoals een cookie, array, bestand, Memcached en Redis om sessiegegevens te verwerken.


63) Hoe krijg ik toegang tot sessiegegevens?

Sessiegegevens zijn toegankelijk door een exemplaar van de sessie te maken in een HTTP-verzoek. Zodra u de instantie heeft, gebruikt u de methode get() met een “Key” als parameter om de sessie de op te halentails.


64) Geef het verschil aan tussen authenticatie en autorisatie.

Authenticatie betekent het bevestigen van gebruikersidentiteiten door middel van inloggegevens, terwijl autorisatie verwijst naar het verkrijgen van toegang tot het systeem.


65) Leg het uit aan luisteraars.

Luisteraars zijn gewend aan het afhandelen van gebeurtenissen en uitzonderingen. De meest voorkomende luisteraar in Laravel voor login-gebeurtenissen is LoginListener.


66) Wat zijn beleidsklassen?

Beleidsklassen omvatten autorisatielogica van de Laravel-applicatie. Deze klassen worden gebruikt voor een bepaald model of een bepaalde bron.


67) Hoe kan ik de laatste migratie terugdraaien?

Gebruik de opdracht need to use artisan om de laatste migratie terug te draaien.


68) Wat bedoel je met Laravel Dusk?

Laravel Dusk is een tool die wordt gebruikt voor het testen van JavaScript-compatibele applicaties. Het biedt krachtige browserautomatisering en test-API.


69) Leg de Laravel-echo uit.

Het is een JavaScript-bibliotheek die het mogelijk maakt om je te abonneren en te luisteren naar Laravel-evenementen op kanalen. U kunt NPM-pakketbeheer gebruiken om echo te installeren.


70) Wat is de maakmethode?

Laravel-ontwikkelaars kunnen de make-methode gebruiken om een ​​interface te binden om een ​​klasse te creëren. Deze methode retourneert een exemplaar van de klasse of interface. Laravel injecteert automatisch afhankelijkheden die zijn gedefinieerd in de klassenconstructor.


71) Verklaar de reactie in Laravel.

Alle controllers en routes moeten een antwoord retourneren dat naar de webbrowser moet worden teruggestuurd. Laravel biedt verschillende manieren om dit antwoord te retourneren. Het meest basale antwoord is het retourneren van een string van de controller of route.


72) Wat is het zoekbereik?

Het is een functie van Laravel waarmee we soortgelijke zoekopdrachten kunnen hergebruiken. We hoeven niet hetzelfde soort zoekopdrachten opnieuw te schrijven in het Laravel-project. Zodra het bereik is gedefinieerd, roept u gewoon de scope-methode aan bij het opvragen van het model.


73) Leg de hoeve in Laravel uit.

Laravel Homestead is de officiële, wegwerpbare en voorverpakte zwerver box dat een krachtige ontwikkelomgeving zonder HHVM, een webserver en PHP op uw computer te installeren.


74) Wat is naamruimte in Laravel?

Met een naamruimte kan een gebruiker de functies, klassen en constanten onder een specifieke naam groeperen.


75) Wat is Laravel Forge?

Laravel Forge helpt bij het organiseren en ontwerpen van een webapplicatie. Hoewel de fabrikanten van het Laravel-framewk developMet deze tol kan het de implementatie automatiseren van elke webapplicatie die op een PHP-server werkt.


Laravel-interviewvragen en antwoorden voor meer dan 10 jaar ervaring

76) Noem het verschil tussen CodeIgniter en Laravel.

Parameter CodeIgniter Laravel
Ondersteuning van ORM CodeIgniter ondersteunt geen object-relationele mapping. Laravel ondersteunt ORM.
Geef authenticatie op Het biedt wel gebruikersauthenticatie. Het heeft ingebouwde gebruikersauthenticatie.
Programmeerparadigma Het is componentgericht. Het is objectgericht.
Ondersteuning van ander databasebeheersysteem Het ondersteunt Microsoft SQL-server, ORACLE, MYSQL, IBM DB2, PostgreSQL, JDBC en orientDB compatible. Het ondersteunt PostgreSQL, MySQL, MongoDB en Microsoft BI, maar CodeIgniter ondersteunt bovendien andere databases zoals Microsoft SQL-server, DB2, Oracle, Etc.
HTTPS-ondersteuning CodeIgniter ondersteunt gedeeltelijk HTTPS. Daarom kunnen programmeurs de URL gebruiken om de gegevens te beveiligen transmission proces door PATS te creëren. Laravel ondersteunt aangepaste HTTPS-routes. De programmeurs kunnen een specifieke URL maken voor de HTTPS-route die ze hebben gedefinieerd.

77) Wat is een waarnemer?

Model Observers is een functie van Laravel. Het wordt gebruikt om clusters van gebeurtenislisteners voor een model te maken. Methodenamen van deze klassen geven de welsprekende gebeurtenis weer. Waarnemersklassenmethoden ontvangen het model als argument.


78) Wat is het nut van de bootstrap-directory?

Het wordt gebruikt om een ​​Laravel-project te initialiseren. Deze bootstrap-map bevat het app.php-bestand dat verantwoordelijk is voor het opstarten van het raamwerk.


79) Wat is de standaard time-outduur van een sessie?

De standaard time-outduur voor Laravel-sessies is 2 uur.


80) Hoe verwijder ik een klassebestand waaraan wordt voldaan?

Gebruik de opdracht clear-compiled om het gecompileerde klassenbestand te verwijderen.


81) In welke map wordt robot.txt geplaatst?

Het Robot.txt-bestand wordt in de openbare map geplaatst.


82) Leg de API.PHP-route uit.

De routes komen overeen met een API-cluster. Het heeft API-middleware die standaard is ingeschakeld in Laravel. Deze routes hebben geen status- en kruisverzoekgeheugen of hebben geen sessies.


83) Wat wordt een route genoemd?

Naamroute is een methode die een routeringspad genereert. Het aan elkaar koppelen van deze routes kan worden geselecteerd door de naammethode toe te passen op de routebeschrijving.


84) wat is open source-software?

Open source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is. De broncode kan worden gedeeld en aangepast volgens de gebruikersvereisten.


85) Leg het inloggen in Laravel uit.

Het is een techniek waarbij systeemlogboeken fouten genereren. Inloggen is nuttig om de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten. Laravel ondersteunt verschillende logboekmodi, zoals syslog-, dagelijkse, enkele en foutlogboekmodi.


86) Wat is lokalisatie?

Het is een functie van Laravel die verschillende talen ondersteunt die in de applicatie kunnen worden gebruikt. Een ontwikkelaar kan reeksen van verschillende talen in een bestand opslaan, en deze bestanden worden opgeslagen in de map resources/views. Ontwikkelaars moeten voor elke ondersteunde taal een aparte map maken.


87) Definieer hashing in Laravel.

Het is de methode om tekst om te zetten in een sleutel die de originele tekst weergeeft. Laravel gebruikt de Hash-façade om het wachtwoord veilig en gehasht op te slaan.


88) Leg het concept van encryptie en decryptie in Laravel uit.

Het is een proces waarbij elk bericht met behulp van bepaalde algoritmen zodanig wordt getransformeerd dat de derde gebruiker de informatie niet kan lezen. Encryptie is heel nuttig om uw gevoelige informatie te beschermen tegen intruder.

De codering wordt uitgevoerd met behulp van een cryptografieproces. Het bericht dat moet worden gecodeerd, wordt een gewoon bericht genoemd. Het bericht dat na de codering wordt verkregen, wordt een gecodeerd bericht genoemd. Wanneer u gecodeerde tekst omzet naar platte tekst of een bericht, wordt dit proces decodering genoemd.


89) Hoe gegevens delen met weergaven?

Om gegevens door te geven aan alle weergaven in Laravel, gebruikt u de methode genaamd share(). Deze methode heeft twee argumenten nodig: sleutel en waarde.

Over het algemeen wordt de share()-methode aangeroepen vanuit de opstartmethode van de Laravel-applicatieserviceprovider. Een ontwikkelaar kan elke serviceprovider, AppServiceProvider of onze eigen serviceprovider gebruiken.


90) Leg de web.php-route uit.

Web.php is de publiekgerichte “browser”-gebaseerde route. Deze route is de meest voorkomende en wordt door de webbrowser getroffen. Ze lopen via de webmiddlewaregroep en bevatten ook faciliteiten voor CSRF-bescherming (die helpt bij de verdediging tegen op formulieren gebaseerde kwaadaardige aanvallen en hacks) en bevatten over het algemeen een zekere mate van “status” (hiermee bedoel ik dat ze gebruik maken van sessies).


91) Hoe genereer ik een verzoek in Laravel?

Gebruik de volgendewing artisan commando in Laravel om verzoek te genereren:

php artisan make:request UploadFileRequest

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)