Jupyter Notebook-tutorial: installeren en gebruiken Jupyter?

Wat is Jupyter Notitieboekje?

Jupyter Notitieboek is een open-source webapplicatie voor het schrijven en delen van live codes, vergelijkingen en visualisaties met rijke tekstelementen. Het biedt een handige manier om alinea's, vergelijkingen, titels, links en figuren te schrijven om data-analyse uit te voeren. Het is ook handig voor het delen van interactieve algoritmen met uw publiek voor onderwijs- of demonstratiedoeleinden.

Inleiding tot Jupyter Notebook-app

Het Jupyter Notebook App is de interface waarmee u uw scripts en codes via uw webbrowser kunt schrijven. De app kan lokaal worden gebruikt, wat betekent dat u geen internettoegang of een externe server nodig heeft.

Inleiding tot Jupyter Notebook-app

Elke berekening wordt gedaan via een kernel. Elke keer dat u een kernel start, wordt er een nieuwe kernel gemaakt Jupyter Notebook.

Gebruiksaanwijzing Jupyter Notitieboek

In onderstaande sessie leert u hoe u dit kunt gebruiken Jupyter Notitieboekje. Je schrijft een eenvoudige regel code om vertrouwd te raken met de omgeving van Jupyter.

Stap 1) U voegt een map toe in de werkmap die alle notitieboekjes bevat die u tijdens de tutorials gaat maken TensorFlow.

Open de terminal en schrijf

mkdir jupyter_tf
jupyter notebook

Code Uitleg

 • mkdir jupyter_tf: Maak een mapnaam jupyter_tf
 • jupyter notitieboekje: Openen Jupyter web-app

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Stap 2) U kunt de nieuwe map in de omgeving zien. Klik op de map jupyter_tf.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Stap 3) In deze map maakt u uw eerste notitieboekje. Klik op de knop New en Python 3.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Stap 4) Je bent binnen de Jupyter omgeving. Tot nu toe heet uw notitieblok Untiltled.ipynb. Dit is de standaardnaam die wordt gegeven door Jupyter. Laten we de naam ervan wijzigen door op te klikken Dien in en andere naam geven

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Je kunt de naam ervan wijzigen Introductie_jupyter

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

In AWS Jupyter Notebook, je schrijft codes, annotaties of tekst in de cellen.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

In een cel kunt u één regel code schrijven.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

of meerdere lijnen. Jupyter leest de code regel voor regel voor.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Als u bijvoorbeeld following code in een cel.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Het zal deze output produceren.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Stap 5) U bent klaar om uw eerste regel code te schrijven. Je kunt zien dat de cel twee kleuren heeft. De groene kleur betekent dat u zich in de bewerkingsmodus.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

De blauwe kleur geeft echter aan dat je binnen bent uitvoeringsmodus.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

De eerste regel code is het afdrukken van Guru99!. In de cel kun je schrijven

print("Guru99!")

Er zijn twee manieren om een ​​code uit te voeren Jupyter:

 • Klik en voer uit
 • Sneltoetsen

Om de code uit te voeren, kunt u op klikken Cel en Voer cellen uit en selecteer hieronder

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

U kunt zien dat de code onder de cel wordt afgedrukt en dat er direct na de uitvoer een nieuwe cel is verschenen.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Een snellere manier om een ​​code uit te voeren is door gebruik te maken van de Sneltoetsen. Ga naar om toegang te krijgen tot de sneltoetsen Help en Sneltoetsen

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Hieronder de lijst met sneltoetsen voor een MacOS-toetsenbord. U kunt de snelkoppelingen bewerken in de editor.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Following zijn snelkoppelingen voor Windows

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Schrijf deze regel

print("Hello world!")

en probeer de sneltoetsen te gebruiken om de code uit te voeren. Gebruik alt+enter. het zal de cel uitvoeren en eronder een nieuwe lege cel invoegen, zoals je eerder deed.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Stap 6) Het is tijd om het Notebook te sluiten. Ga naar Dien in en klik op Sluiten en stoppen

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Note: Jupyter slaat de notebook automatisch op met checkpoint. Als je het volgende hebtwing bericht:

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Het betekent Jupyter heeft het bestand niet opgeslagen sinds het laatste controlepunt. U kunt het notitieblok handmatig opslaan

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

U wordt doorgestuurd naar het hoofdpaneel. U kunt zien dat uw notitieblok een minuut geleden is opgeslagen. U kunt veilig uitloggen.

Te gebruiken Jupyter Notitieboek

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

Hieronder vindt u een stapsgewijs proces voor het installeren en uitvoeren Jupyter Notitieboekje op AWS:

Heeft u nog geen account bij AWS, maak dan een gratis account aan hier.

Wij gaan als volgt te werk

DEEL 1: Stel een sleutelpaar in

Stap 1) Ga naar Diensten en vind EC2

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

Stap 2) In het paneel en klik op Sleutelparen

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

Stap 3) Klik op Sleutelpaar maken

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

 1. Je kunt het Docker-sleutel noemen
 2. Klik op Maken

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

Er wordt een bestandsnaam Docker_key.pem gedownload.

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

Stap 4) Kopieer en plak het in de mapsleutel. We zullen het binnenkort nodig hebben.

Alleen voor Mac OS-gebruikers

Deze stap heeft alleen betrekking op Mac OS-gebruikers. Voor Windows- of Linux-gebruikers: ga verder naar DEEL 2

U moet een werkmap instellen die de bestandssleutel bevat

Maak eerst een map met de naam key. Voor ons bevindt het zich in de hoofdmap Docker. Vervolgens stelt u dit pad in als uw werkmap

mkdir Docker/key
cd Docker/key

Install Jupyter Notitieboekje met AWS

DEEL 2: Een beveiligingsgroep instellen

Stap 1) U moet een beveiligingsgroep configureren. Je hebt er toegang toe via het paneel

Stel een beveiligingsgroep in

Stap 2) Klik op Beveiligingsgroep maken

Stel een beveiligingsgroep in

Stap 3) In het volgende scherm

 1. Voer de naam van de beveiligingsgroep in “jupyter_docker” en Beschrijving Beveiligingsgroep voor Docker
 2. Je moet er 4 regels bovenop toevoegen
 • ssh: poortbereik 22, bron overal
 • http: poortbereik 80, bron Anywhere
 • https: poortbereik 443, bron Anywhere
 • Aangepast TCP: poortbereik 8888, bron Anywhere
 1. Klik op Maken

Stel een beveiligingsgroep in

Stap 4) De nieuw gemaakte beveiligingsgroep wordt weergegeven

Stel een beveiligingsgroep in

Deel 3: Startinstantie

U bent eindelijk klaar om de instantie te maken

Start exemplaar

Stap 1) Klik op Startinstantie

Start exemplaar

De standaardserver is voldoende voor uw behoefte. Je kan kiezen Amazon Linux-AMI. Het huidige exemplaar is 2018.03.0.

AMI staat voor Amazon Machine-afbeelding. Het bevat de informatie die nodig is om met succes een exemplaar te starten dat wordt uitgevoerd op een virtuele server die is opgeslagen in de cloud.

Start exemplaar

Houd er rekening mee dat AWS een server heeft die speciaal is bedoeld voor diepgaand leren, zoals:

 • AMI voor diep leren (Ubuntu)
 • Diepgaand leren AMI
 • Deep Learning-basis AMI (Ubuntu)

Ze worden allemaal geleverd met de nieuwste binaire bestanden van deep learning-frameworks die vooraf zijn geïnstalleerd in afzonderlijke virtuele omgevingen:

Volledig geconfigureerd met NVidia CUDA, cuDNN en NCCL, evenals Intel MKL-DNN

Stap 2) Kies t2.micro. Het is een gratis laagserver. AWS biedt deze virtuele machine gratis aan, uitgerust met 1 vCPU en 1 GB geheugen. Deze server biedt een goede afweging tussen rekenkracht, geheugen en netwerkprestaties. Het is geschikt voor kleine en middelgrote databases

Start exemplaar

Stap 3) Houd de instellingen standaard in het volgende scherm en klik op Volgende: Opslagruimte toevoegen

Start exemplaar

Stap 4) Verhoog de opslag naar 10 GB en klik op Volgende

Start exemplaar

Stap 5) Houd de instellingen standaard en klik op Volgende: Beveiligingsgroep configureren

Start exemplaar

Stap 6) Kies de beveiligingsgroep die u eerder hebt gemaakt jupyter_docker

Start exemplaar

Stap 7) Controleer uw instellingen en klik op de startknop

Start exemplaar

Stap 8 ) De laatste stap is het koppelen van het sleutelpaar aan de instance.

Start exemplaar

Stap 8) Instantie wordt gestart

Start exemplaar

Stap 9) Hieronder een overzicht van de instances die momenteel in gebruik zijn. Noteer het openbare IP-adres

Start exemplaar

Stap 9) Klik op Verbinden

Start exemplaar

U vindt de verbindingsgegevens

Start exemplaar

Start uw exemplaar (Mac OS-gebruikers)

Zorg er eerst voor dat uw werkmap in de terminal verwijst naar de map met het sleutelpaarbestand docker

voer de code uit

chmod 400 docker.pem

Open de verbinding met deze code.

Er zijn twee codes. in sommige gevallen vermijdt de eerste code Jupyter om het notitieboekje te openen.

Gebruik in dit geval de tweede om de verbinding te forceren Jupyter Notitieboekje op EC2.

# If able to launch Jupyter
ssh -i "docker.pem" ec2-user@ec2-18-219-192-34.us-east-2.compute.amazonaws.com

# If not able to launch Jupyter
ssh -i "docker.pem" ec2-user@ec2-18-219-192-34.us-east-2.compute.amazonaws.com -L 8888:127.0.0.1:8888

De eerste keer wordt u gevraagd de verbinding te accepteren

Startinstantie (Mac OS-gebruikers)

Start uw exemplaar (Windows-gebruikers)

Stap 1) Ga naar deze website om PuTTY en PuTTYgen te downloaden PuTTY

U moet downloaden

 • PuTTY: start de instantie
 • PuTTYgen: converteer het pem-bestand naar ppk

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Nu beide software zijn geïnstalleerd, moet u het .pem-bestand naar .ppk converteren. PuTTY kan alleen .ppk lezen. Het pem-bestand bevat de unieke sleutel die door AWS is aangemaakt.

Stap 2) Open PuTTYgen en klik op Laden. Blader door de map waarin het .pem-bestand zich bevindt.

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 3)Nadat u het bestand hebt geladen, ontvangt u een melding dat de sleutel met succes is geïmporteerd. Klik op OK

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 4) Klik vervolgens op Privésleutel opslaan. U wordt gevraagd of u deze sleutel zonder wachtwoordzin wilt opslaan. Klik op ja.

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 5) Bewaar de sleutel

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 6) Ga naar AWS en kopieer de openbare DNS

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Open PuTTY en plak de openbare DNS in de hostnaam

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 7)

 1. Vouw in het linkerpaneel SSH uit en open Auth
 2. Blader door de privésleutel. U moet de .ppk selecteren
 3. Klik op Openen.

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 8)

Wanneer deze stap is voltooid, wordt een nieuw venster geopend. Klik op Ja als u deze pop-up ziet

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 9)

U dient in te loggen als: ec2-user

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Stap 10)

U bent verbonden met de Amazon Linux-AMI.

Startinstantie (Windows-gebruikers)

Deel 4: Docker installeren

Terwijl u via Putty/Terminal verbonden bent met de server, kunt u installeren havenarbeider container.

Voer het volgende uitwing codes

sudo yum update -y
sudo yum install -y docker
sudo service docker start
sudo user-mod -a -G docker ec2-user
exit

Start de verbinding opnieuw

ssh -i "docker.pem" ec2-user@ec2-18-219-192-34.us-east-2.compute.amazonaws.com -L 8888:127.0.0.1:8888

Windows-gebruikers gebruiken SSH zoals hierboven vermeld

Deel 5: Installeren Jupyter

Stap 1) creëren Jupyter met,

vooraf gebouwd beeld.

## Tensorflow
docker run -v ~/work:/home/jovyan/work -d -p 8888:8888 jupyter/tensorflow-notebook 
## Sparkdocker
run -v ~/work:/home/jovyan/work -d -p 8888:8888 jupyter/pyspark-notebook

Code Uitleg

 • docker run: Voer de afbeelding uit
 • v: voeg een volume toe
 • ~/werk:/home/jovyan/werk: Volume
 • 8888:8888: poort
 • jupyter/datascience-notebook: afbeelding

Voor andere pre-build-afbeeldingen, ga naar hier

Behoud toestaan Jupyter AWS-notitieboekje

sudo chown 1000 ~/work

Stap 2) Installeer een boom om te zien,

onze werkmap hierna

sudo yum install -y tree

Installeer Docker

Stap 3) Controleer de container en de naam ervan

Gebruik commando

 1. docker ps
 2. Haal de naam op en gebruik het logboek om te openen Jupyter. In deze Jupyter tutorial, de naam van de container is vigilant_easley. Gebruik commando
  docker logs vigilant_easley
 3. Verkrijg de URL

Installeer Docker

Stap 4) In de URL,

Vervang (90a3c09282d6 of 127.0.0.1) door openbare DNS van uw exemplaar

http://(90a3c09282d6 or 127.0.0.1):8888/?token=f460f1e79ab74c382b19f90fe3fd55f9f99c5222365eceed

Installeer Docker

Stap 5) De nieuwe URL wordt,

http://ec2-174-129-135-16.compute-1.amazonaws.com:8888/?token=f460f1e79ab74c382b19f90fe3fd55f9f99c5222365eceed

Stap 6) Kopieer en plak de URL in uw browser.

Jupyter Opent

Installeer Docker

Stap 7) U kunt een nieuw notitieboekje schrijven,

in uw werkmap

Installeer Docker

Deel 6: Een nauwe verbinding

Sluit de verbinding in de terminal

exit

Ga terug naar AWS en stop de server.

Hechte band

Probleem oplossen

Als docker ooit niet werkt, probeer dan de afbeelding opnieuw op te bouwen met behulp van

docker run -v ~/work:/home/jovyan/work -d -p 8888:8888 jupyter/tensorflow-notebook

Samengevat

 • Jupyter notebook is een webapplicatie waar u uw Python- en R-codes. Het is gemakkelijk om rijk te delen en te leveren gegevensanalyse Met Jupyter.
 • Lanceren jupyter, schrijf in de terminal: jupyter notitieboekje
 • U kunt uw notitieboekje opslaan waar u maar wilt
 • Een cel bevat uw Python-code. De kernel leest de code één voor één.
 • U kunt de snelkoppeling gebruiken om een ​​cel uit te voeren. Standaard: Ctrl+Enter