Top 100 JavaScript-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier vindt u JavaScript-interviewvragen en -antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

JavaScript-interviewvragen voor eerstejaarsstudenten

1. Wat is JavaScript?

JavaScript is een zeer krachtige scripttaal aan de clientzijde. JavaScript wordt voornamelijk gebruikt om de interactie van een gebruiker met de webpagina te verbeteren. Met andere woorden, u kunt uw webpagina levendiger en interactiever maken met behulp van JavaScript. JavaScript wordt ook veel gebruikt bij de ontwikkeling van games en de ontwikkeling van mobiele applicaties.

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over JavaScript-interviews >>


2. Noem de verschillen tussen Java en JavaScript?

Java is een complete programmeertaal. JavaScript is daarentegen een gecodeerd programma dat kan worden geïntroduceerd in HTML-pagina's. Deze twee talen zijn helemaal niet onderling afhankelijk en zijn ontworpen voor verschillende doeleinden. Java is een objectgeoriënteerd programmeren (OOPS) of gestructureerde programmeertalen zoals C++ of C, terwijl JavaScript is een scripttaal aan de clientzijde.


3. Wat zijn JavaScript-gegevenstypen?

Following zijn de JavaScript-gegevenstypen:

 • Telefoon Nummer
 • Draad
 • Boolean
 • Object
 • Onbepaald

4. Wat is het nut van de isNaN-functie?

isNan function returns true if the argument is not a number; otherwise, het is fout.


5. Wat is sneller tussen JavaScript en een ASP-script?

JavaScript is sneller. JavaScript is een client-side taal en heeft dus geen hulp van de webserver nodig om uit te voeren. Aan de andere kant is ASP een server-side taal en daarom altijd langzamer dan JavaScript. Javascript is nu ook een server-side taal (nodejs).


6. Wat is negatieve oneindigheid?

Negatieve oneindigheid is een getal in JavaScript dat kan worden afgeleid door een negatief getal door nul te delen.


7. Is het mogelijk om JavaScript-code in meerdere regels op te delen?

Het afbreken van een string-instructie kan worden gedaan door een backslash, '\,' aan het einde van de eerste regel te gebruiken.

Voorbeeld:

document. Write ("This is \a program,");

En als u naar een nieuwe regel gaat terwijl u zich niet binnen een stringinstructie bevindt, negeert JavaScript de onderbreking in de regel.

Voorbeeld:

var x=1, y=2,
z=
x+y;

De bovenstaande code is prima, maar niet aan te raden omdat het debuggen belemmert.


8. Welk bedrijf heeft JavaScript ontwikkeld?

Netscape is het softwarebedrijf dat JavaScript heeft ontwikkeld.


9. Wat zijn niet-gedeclareerde en ongedefinieerde variabelen?

Niet-gedeclareerde variabelen zijn variabelen die niet in een programma voorkomen en niet worden gedeclareerd. Als het programma de waarde van een niet-gedeclareerde variabele probeert te lezen, wordt er een runtimefout aangetroffen.

Ongedefinieerde variabelen zijn variabelen die in het programma zijn gedeclareerd, maar geen enkele waarde hebben gekregen. Als het programma de waarde van een ongedefinieerde variabele probeert te lezen, wordt een ongedefinieerde waarde geretourneerd.


10. Schrijf de code voor het dynamisch toevoegen van nieuwe elementen?

<html> 
<head> 
<title>t1</title> 
<script type="text/javascript"> 
  function addNode () { var newP = document. createElement("p"); 
  var textNode = document.createTextNode(" This is a new text node"); 
  newP.appendChild(textNode); document.getElementById("firstP").appendChild(newP); } 
</script> </head> 
<body> <p id="firstP">firstP<p> </body> 
</html>

11. Wat zijn globale variabelen? Hoe worden deze variabelen gedeclareerd?

Globale variabelen zijn beschikbaar over de hele lengte van de code, zodat deze geen bereik heeft. Het trefwoord var wordt gebruikt om een ​​lokale variabele of object te declareren. Als het trefwoord var wordt weggelaten, wordt een globale variabele gedeclareerd.

Voorbeeld:

// Declareer een global: globalVariable = “Test”;

De problemen waarmee men te maken krijgt bij het gebruik van globale variabelen zijn de botsing van namen van variabelen met een lokale en mondiale reikwijdte. Ook is het moeilijk om de code die afhankelijk is van globale variabelen te debuggen en te testen.


12. Wat is een prompt box?

Een suggestie box is een box waarmee de gebruiker invoer kan invoeren door een tekst in te voeren box. Een etiket en box wordt verstrekt om de tekst of het nummer in te voeren.


13. Wat is 'dit' trefwoord in JavaScript?

'Dit' trefwoord verwijst naar het object van waaruit het werd aangeroepen.


14. Wat is de werking van timers in JavaScript?

Timers worden gebruikt om een ​​stukje code op een bepaald tijdstip uit te voeren of de code binnen een bepaald interval te herhalen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de functies setTime-out, setInterval, en helderInterval.

Het setTimeout(functie, vertraging) functie wordt gebruikt om een ​​timer te starten die een bepaalde functie aanroept na de genoemde vertraging. De setInterval(functie, vertraging) functie voert de gegeven functie herhaaldelijk uit in de genoemde vertraging en stopt alleen wanneer deze wordt geannuleerd. De clearInterval(id) functie geeft de timer opdracht om te stoppen.

Timers worden binnen een enkele thread gebruikt, waardoor gebeurtenissen in de wachtrij kunnen staan, wachtend op uitvoering.


15. Welk symbool wordt gebruikt voor commentaar in Javascript?

// voor opmerkingen van één regel en

/* Meerdere

Lijn

Opmerking

*/


16. Wat is het verschil tussen ViewState en SessionState?

 • 'ViewState' is specifiek voor een pagina in een sessie.
 • 'SessionState' is specifiek voor gebruikersspecifieke gegevens die toegankelijk zijn via alle webapplicatiepagina's.

17. Wat is ===-operator?

=== wordt een operator voor strikte gelijkheid genoemd, die waar retourneert wanneer de twee operanden dezelfde waarde hebben zonder conversie.


18. Hoe kunt u een formulier indienen met JavaScript?

Gebruik JavaScript om een ​​formulier in te dienen

document.form[0].submit();
document.form[0].submit();

19. Ondersteunt JavaScript automatische typeconversie?

Ja, JavaScript ondersteunt automatische typeconversie. Het is de gebruikelijke manier van typeconversie die wordt gebruikt door JavaScript-ontwikkelaars


20. Hoe kan de stijl/klasse van een element worden gewijzigd?

Het kan in het volgendewing manier:

document.getElementById("myText"). style. fontSize = "20";

or

document. getElementById ("myText"). className = "anyclass";

21. Hoe lees en schrijf ik een bestand met JavaScript?

Er zijn twee manieren om een ​​bestand te lezen en te schrijven met JavaScript

 • JavaScript-extensies gebruiken
 • Een webpagina en Active X-objecten gebruiken

22. Wat zijn alle lusstructuren in JavaScript?

Following zijn lusstructuren in Javascript:

 • Voor
 • Terwijl
 • Do-while-loops

23. Hoe wordt het typen van variabelen in JavaScript genoemd?

Variabel typen wordt gebruikt om een ​​getal aan een variabele toe te wijzen. Dezelfde variabele kan aan een string worden toegewezen.

Voorbeeld:

i = 10;
i = "string;"

Dit wordt variabele typen genoemd.


24. Hoe kun je de string van een grondtal omzetten in een geheel getal in JavaScript?

De functie parseInt() wordt gebruikt om getallen tussen verschillende bases te converteren. parseInt() neemt de te converteren string als eerste parameter. De tweede parameter is de basis van de gegeven string.

Om 4F (of grondtal 16) naar geheel getal te converteren, is de gebruikte code:

parseInt ("4F", 16);

25. Verschil tussen “==” en “===”?

“==” controleert alleen op gelijkheid in waarde, terwijl “===” een strengere gelijkheidstest is en false retourneert als de waarde of het type van de twee variabelen verschillend is.


JavaScript-interviewvragen voor ervaren

26. Wat zou het resultaat zijn van 3+2+”7″?

Omdat 3 en 2 gehele getallen zijn, worden ze numeriek opgeteld. En aangezien 7 een string is, zal de aaneenschakeling ervan plaatsvinden. Het resultaat zou dus 57 zijn.


27. Hoe kan ik het besturingssysteem op de clientcomputer detecteren?

Om het besturingssysteem op de clientcomputer te detecteren, moet de navigator. Er moet een platformstring (eigenschap) worden gebruikt.


28. Wat bedoel je met NULL in Javascript?

De NULL-waarde wordt gebruikt om geen waarde of geen object weer te geven. Het impliceert geen object of nultekenreeks, geen geldige Booleaanse waarde, geen getal en geen arrayobject.


29. Wat is de functie van de verwijderoperator?

Het verwijder sleutelwoord wordt gebruikt om zowel de eigenschap als de waarde ervan te verwijderen.

Voorbeeld

var student= {age:20, batch:"ABC"};
Delete student. age;

30. Wat is een ongedefinieerde waarde in JavaScript?

Ongedefinieerde waarde betekent de

 • Variabele die in de code wordt gebruikt, bestaat niet
 • Variabele is aan geen enkele waarde toegewezen
 • Eigendom bestaat niet.

31. Wat zijn alle soorten pop-ups? boxes beschikbaar in JavaScript?

 • Alarm
 • Bevestig en
 • prompt

32. Wat is het nut van Void (0)?

Void(0) wordt gebruikt om te voorkomen dat de pagina wordt vernieuwd, en parameter “zero” wordt doorgegeven tijdens het bellen.

Void(0) wordt gebruikt om een ​​andere methode aan te roepen zonder de pagina te vernieuwen.


33. Hoe kan een pagina gedwongen worden een andere pagina in JavaScript te laden?

De following code moet worden ingevoegd om het gewenste effect te bereiken:

<script language="JavaScript" type="text/javascript" >
<!-- location. href="https://www.guru99.com/javascript-interview-questions-answers.html"; //--></script>

34. Wat is het gegevenstype van variabelen in JavaScript?

Alle variabelen in JavaScript zijn objectgegevenstypen.


35. Wat is het verschil tussen een waarschuwing box en een bevestiging box?

Een waarschuwing box toont slechts één knop, namelijk de OK-knop.

Maar een bevestiging box toont twee knoppen, namelijk OK en Annuleren.


36. Wat zijn ontsnappingspersonages?

Escape characters (Backslash) is used when working with special characters like single quotes, double quotes, apostrophes, and ampersands. Place backslash before the characters to make it display.

Voorbeeld:

document. write "I m a "good" boy."
document. write "I m a \"good\" boy."

37. Wat zijn JavaScript-cookies?

Cookies zijn de kleine testbestanden die op een computer zijn opgeslagen en die worden gemaakt wanneer de gebruiker de websites bezoekt om de informatie op te slaan die hij nodig heeft. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: Gebruikersnaam details en winkelwageninformatie van eerdere bezoeken.


38. Wat is een pop()methode in JavaScript?

De methode pop() is vergelijkbaar met de methode shift(), maar het verschil is dat de methode Shift aan het begin van de array werkt. De methode pop() haalt het laatste element uit de gegeven array en retourneert het. De array waarop deze wordt aangeroepen, wordt vervolgens gewijzigd.

Voorbeeld:

var cloths = ["Shirt", "Pant", "TShirt"];
cloths.pop();
//Now cloth becomes Shirt,Pant

39. Heeft JavaScript een reikwijdte op conceptniveau?

Nee. JavaScript heeft geen bereik op conceptniveau. De variabele die binnen de functie wordt gedeclareerd, heeft bereik binnen de functie.


40. Wat zijn de nadelen van het gebruik van innerHTML in JavaScript?

Als u innerHTML in JavaScript gebruikt, is het nadeel

 • Content wordt overal vervangen
 • We kunnen het niet gebruiken als “toevoegen aan innerHTML
 • Zelfs als je += gebruikt zoals “innerHTML = innerHTML + 'html'” wordt de oude inhoud nog steeds vervangen door html
 • De volledige innerHTML-inhoud wordt opnieuw geparseerd en in elementen ingebouwd. Daarom is het veel langzamer
 • De innerHTML biedt geen validatie en daarom kunnen we mogelijk geldige en defecte HTML in het document invoegen en kapot maken

41. Wat zijn break- en continue-instructies?

Break-instructie verlaat de huidige lus.

De instructie Continue gaat verder met de volgende instructie van de lus.


42. Wat zijn de twee basisgroepen gegevenstypen in JavaScript?

 • Ze zijn zo primitief
 • Referentietypes

Primitieve typen zijn getal- en Booleaanse gegevenstypen. Referentietypen zijn meer complex typen zoals tekenreeksen en datums.


43. Hoe kunnen generieke objecten worden gemaakt?

Generieke objecten kunnen worden gemaakt als:

var I = new object();

44. Wat is het nut van een type operator?

'Typeof' is een operator die wordt gebruikt om een ​​stringbeschrijving van het type van een variabele terug te geven.


45. Welke trefwoorden worden gebruikt om uitzonderingen af ​​te handelen?

Probeer... Catch: wordt eindelijk gebruikt om uitzonderingen in JavaScript af te handelen

Try{
  Code
}
Catch(exp){
  Code to throw an exception.
}
Finally{
  Code runs either it finishes successfully or after catch
}

46. ​​Welk trefwoord wordt gebruikt om de tekst op het scherm af te drukken?

Document. Schrijven ("Welkom") wordt gebruikt om de tekst Welkom op het scherm af te drukken.


47. Wat is het nut van de vervagingsfunctie?

De vervagingsfunctie wordt gebruikt om de focus van het opgegeven object te verwijderen.


48. Wat is typen met variabelen?

Bij het typen van variabelen wordt een getal aan een variabele toegewezen en vervolgens een tekenreeks aan dezelfde variabele. Een voorbeeld is als volgt:

i= 8;
i="john";

49. Hoe vind ik een besturingssysteem op de clientmachine met behulp van JavaScript?

Het 'Navigator. de app-versie wordt gebruikt om de naam van het besturingssysteem op de clientmachine te vinden.


50. Wat zijn de verschillende soorten fouten in JavaScript?

Er zijn drie soorten fouten:

 • Fouten met laadtijd: Fouten die optreden bij het laden van een webpagina, zoals onjuiste syntaxisfouten, staan ​​bekend als laadtijdfouten en genereren de fouten dynamisch.
 • Runtime-fouten: fouten die het gevolg zijn van misbruik van de opdracht in de HTML-taal.
 • Logische fouten: Dit zijn de fouten die optreden als gevolg van de slechte logica die wordt uitgevoerd op een functie met een andere bewerking.

JavaScript-interviewvragen voor 5 jaar ervaring

51. Wat is het nut van de Push-methode in JavaScript?

De push-methode wordt gebruikt om een ​​of meer elementen aan een Array-uiteinde toe te voegen of toe te voegen. Met deze methode kunnen we meerdere elementen toevoegen door meerdere argumenten door te geven.


52. Wat is de unshift-methode in JavaScript?

De Unshift-methode is vergelijkbaar met de push-methode, die werkt aan het begin van de reeks. Deze methode wordt gebruikt om een ​​of meer elementen aan het begin van de array te plaatsen.


53. Wat is het verschil tussen JavaScript en Jscript?

Beide zijn bijna vergelijkbaar. Netscape en Jscript ontwikkelen JavaScript is ontwikkeld door Microsoft.


54. Hoe worden objecteigenschappen toegewezen?

In het volgende worden eigenschappen aan objecten toegewezenwing manier -

obj ["class"] = 12;
or
obj.class = 12;

55. Wat is de 'Strict Mode' in JavaScript en hoe kan deze worden ingeschakeld?

Strict Mode voegt bepaalde dwanghandelingen toe aan JavaScript. Onder de strikte modus toont JavaScript fouten voor een stukje code dat eerder geen fout vertoonde, maar mogelijk problematisch en mogelijk onveilig is. De Strict Mode lost ook enkele fouten op die ervoor zorgen dat de JavaScript-engines niet efficiënt werken.

De strikte modus kan worden ingeschakeld door de letterlijke tekenreeks “use strict” boven het bestand toe te voegen. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het gegeven voorbeeld:

function myfunction() {
  "use strict;"
  var v = "This is a strict mode function";
}

56. Wat is de manier om de status van een cheque te achterhalenBox?

De status kan als volgt worden verkregen:

 alert(document.getElementById('checkbox1').checked); 

Als de chequeBox is aangevinkt, zal deze waarschuwing WAAR retourneren.


57. Hoe kan het besturingssysteem van de clientmachine worden gedetecteerd?

De navigator. appVersion-tekenreeks kan worden gebruikt om het besturingssysteem op de clientcomputer te detecteren.


58. Wat is een window.onload en onDocumentReady?

De onload-functie wordt pas uitgevoerd als alle informatie op de pagina is geladen. Dit leidt tot een aanzienlijke vertraging voordat enige code wordt uitgevoerd.

onDocumentReady laadt de code net nadat de DOM is geladen. Dit maakt vroege manipulatie van de code mogelijk.


59. Hoe sluitingen werken in JavaScript?

De sluiting is een lokaal gedeclareerde variabele die verband houdt met een functie en die in het geheugen blijft wanneer deze is teruggekeerd.

Bijvoorbeeld:

function greet(message) {
  console.log(message);
}
function greeter(name, age) {

  return name + " says howdy!! He is " + age + " years old";
}
// Generate the message
var message = greeter("James", 23);
// Pass it explicitly to greet
greet(message);
This function can be better represented by using closures
function greeter(name, age) {
  var message = name + " says howdy!! He is " + age + " years old";
  return function greet() {
    console.log(message);
  };
}
// Generate the closure
var JamesGreeter = greeter("James", 23);
// Use the closure
JamesGreeter();

60. Hoe kan een waarde aan een array worden toegevoegd?

Een waarde kan op de gegeven manier aan een array worden toegevoegd:

 
arr[arr.length] = value; 

61. Wat is een for-in-lus in Javascript?

De for-in-lus wordt gebruikt om de eigenschappen van een object te doorlopen.

De syntaxis voor de for-in-lus is –

for (variable name in object){
  statement or block to execute
}

Bij elke herhaling wordt één eigenschap van het object aan de variabelenaam gekoppeld. De lus wordt voortgezet totdat alle eigenschappen van het object zijn uitgeput.


62. Wat zijn de belangrijke eigenschappen van een anonieme functie in JavaScript?

Een functie die wordt gedeclareerd zonder enige benoemde identificatie staat bekend als een anonieme functie. Over het algemeen is een anonieme functie na declaratie ervan niet meer toegankelijk.

Anonieme functieverklaring –

var anon = function() {
  alert('I am anonymous');
};
anon();

63. Wat is het verschil tussen .call() en .apply()?

De functies .call() en .apply() lijken qua gebruik sterk op elkaar, op een klein verschil na. .call() wordt gebruikt als het aantal argumenten van de functie bekend is bij de programmeur, omdat ze als argumenten moeten worden vermeld in de call-instructie. Aan de andere kant wordt .apply() gebruikt als het nummer niet bekend is. De functie .apply() verwacht dat het argument een array is.

Het fundamentele verschil tussen .call() en .apply() zit in de manier waarop argumenten aan de functie worden doorgegeven. Het gebruik ervan kan worden geïllustreerd aan de hand van het gegeven voorbeeld.

var someObject = {
myProperty : 'Foo',

myMethod : function(prefix, postfix) {

  alert(prefix + this.myProperty + postfix);
}
};
someObject.myMethod('<', '>'); // alerts '<Foo>'
var someOtherObject = {

  myProperty : 'Bar.'

};
someObject.myMethod.call(someOtherObject, '<', '>'); // alerts '<Bar>'

someObject.myMethod.apply(someOtherObject, ['<', '>']); // alerts '<Bar>'

64. Wat is borrelen van evenementen?

Met JavaScript kunnen DOM-elementen in elkaar worden genest. In een dergelijk geval zal, als er op de handler van het kind wordt geklikt, de handler van de ouder ook werken alsof er ook op wordt geklikt.


65. Is JavaScript hoofdlettergevoelig? Geef zijn voorbeeld.

Ja, JavaScript is hoofdlettergevoelig. Een functie parseInt is bijvoorbeeld niet hetzelfde als de functie Parseint.


66. Welke Booleaanse operatoren kunnen in JavaScript worden gebruikt?

De 'En'-operator (&&), 'Or'-operator (||) en de 'Niet'-operator (!) kunnen in JavaScript worden gebruikt.

*Operators zijn zonder haakjes.


67. Hoe kan een bepaald frame via een hyperlink in JavaScript worden getarget?

Dit kunt u doen door de naam van het gewenste frame in de hyperlink op te nemen met behulp van het attribuut 'target'.

<a href="/nl/newpage.htm" target="newframe">>New Page</a>

68. Wat is de rol van break-and-continu-verklaringen?

De break-instructie wordt gebruikt om uit de huidige lus te komen. De continue-instructie zet daarentegen de huidige lus voort met een nieuw terugkeerpatroon.


69. Schrijf het verschil op tussen een webtuin en een webfarm?

Zowel web-garden als web-farm zijn webhostingsystemen. Het enige verschil is dat web-garden een opstelling is met veel processors op één server. Tegelijkertijd is web-farm een ​​grotere opstelling die meer dan één server gebruikt.


70. Hoe worden objecteigenschappen toegewezen?

Het toekennen van eigenschappen aan objecten gebeurt op dezelfde manier als het toekennen van een waarde aan een variabele. De actiewaarde van een formulierobject wordt in het vervolg bijvoorbeeld toegewezen als 'submit'wing manier – documenteren. form.action=”verzenden”


71. Wat is de methode voor het lezen en schrijven van een bestand in JavaScript?

Dit kan worden gedaan door JavaScript-extensies te gebruiken (wordt uitgevoerd vanuit JavaScript Editor), bijvoorbeeld voor het openen van een bestand –

 fh = fopen(getScriptPath(), 0);

72. Hoe wordt DOM gebruikt in JavaScript?

DOM staat voor Document Object Model en is verantwoordelijk voor de manier waarop verschillende objecten in een document met elkaar omgaan. DOM is vereist voor het ontwikkelen van webpagina's, die objecten bevatten zoals alinea's, links, enz. Deze objecten kunnen worden bediend om acties op te nemen zoals toevoegen of verwijderen. DOM is ook nodig om extra mogelijkheden aan een webpagina toe te voegen. Bovendien geeft het gebruik van API een voordeel ten opzichte van andere bestaande modellen.


73. Hoe worden gebeurtenishandlers gebruikt in JavaScript?

Gebeurtenissen zijn de acties die voortvloeien uit activiteiten, zoals het klikken op een link of het invullen van een formulier door de gebruiker. Er is een gebeurtenishandler nodig om de juiste uitvoering van al deze gebeurtenissen te beheren. Eventhandlers zijn een extra attribuut van het object. Dit attribuut omvat de naam van de gebeurtenis en de actie die wordt ondernomen als de gebeurtenis plaatsvindt.


74. Wat is de rol van uitgestelde scripts in JavaScript?

Het parseren van de HTML-code tijdens het laden van de pagina wordt standaard gepauzeerd totdat het script niet is gestopt met uitvoeren. Als de server traag is of het script bijzonder zwaar is, wordt de webpagina vertraagd.

Wanneer u Uitgesteld gebruikt, vertragen scripts de uitvoering van het script tot het moment waarop de HTML-parser draait. Hierdoor wordt de laadtijd van webpagina’s verkort en worden ze sneller weergegeven.


75. Wat zijn de verschillende functionele componenten in JavaScript?

De verschillende functionele componenten in JavaScript zijn-

 • Eersteklas functies: Functies in JavaScript worden gebruikt als eersteklas objecten. Dit betekent meestal dat deze functies als argumenten aan andere functies kunnen worden doorgegeven, als waarden van andere functies kunnen worden geretourneerd, aan variabelen kunnen worden toegewezen of ook in datastructuren kunnen worden opgeslagen.
 • Geneste functies: De functies, die binnen andere functies zijn gedefinieerd, worden geneste functies genoemd. Ze worden 'elke keer dat de hoofdfunctie wordt aangeroepen' genoemd.

76. Schrijf over de fouten die in JavaScript worden weergegeven?

JavaScript geeft een melding alsof er een fout is opgetreden. De herkende fouten zijn –

 • Fouten bij het laden: De fouten die worden weergegeven op het moment dat de pagina wordt geladen, worden geteld onder Laadtijdfouten. Het gebruik van onjuiste syntaxis stuit op deze fouten en wordt dus gedetecteerd terwijl de pagina wordt geladen.
 • Runtime-fouten: Dit is de fout die optreedt terwijl het programma actief is. Illegale handelingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een getal door nul wordt gedeeld of dat toegang wordt verkregen tot een niet-bestaand gedeelte van het geheugen.
 • Logische fouten: Het wordt veroorzaakt door syntactisch correcte code, die de vereiste taak niet vervult, bijvoorbeeld een oneindige lus.

77. Wat zijn schermobjecten?

Schermobjecten worden gebruikt om de informatie van het scherm van de cliënt af te lezen. De eigenschappen van schermobjecten zijn –

 • AvailHeight: Geeft de hoogte van het scherm van de klant
 • AvailWidth: Geeft de breedte van het scherm van de klant
 • ColorDepth: Geeft de bitdiepte van afbeeldingen op het scherm van de klant
 • Hoogte: Geeft de totale hoogte van het scherm van de klant, inclusief de taakbalk
 • Breedte: Geeft de totale breedte van het scherm van de klant, inclusief de taakbalk

78. Wat is de unshift() methode?

Deze methode is functioneel aan het begin van de array, in tegenstelling tot push(). Het voegt het gewenste aantal elementen toe aan de bovenkant van een array. Bijvoorbeeld -

var name = [ "john" ];
name.unshift( "charlie" );
name.unshift( "joseph", "Jane" );
console.log(name);

De uitvoer wordt hieronder weergegeven:

[" joseph ,"," Jane ,", " charlie ", " john "]

79. Wat zijn de functies unescape() en escape()?

De escape()-functie is verantwoordelijk voor het coderen van een string om de informatie via een netwerk van de ene computer naar de andere over te dragen.

Bijvoorbeeld:

<script>
document.write(escape("Hello? How are you!"));
</script>

Output: Hello%3F%20How%20are%20you%21

De functie unescape() is erg belangrijk omdat deze de gecodeerde string decodeert.

Het werkt in de volgende zinwing manier. Bijvoorbeeld:

<script>
  document.write(unescape("Hello%3F%20How%20are%20you%21"));
</script>

Output: Hallo? Hoe is het met je!


80. Wat zijn decodeURI() en encodeURI()?

EncodeURl() wordt gebruikt om de URL naar hun hexadecimale codering te converteren. En DecodeURI() wordt gebruikt om de gecodeerde URL weer naar normaal te converteren.

<script>
  var uri="my test.asp?name=ståle&car=saab";

  document.write(encodeURI(uri)+ "<br>");

  document.write(decodeURI(uri));
</script>

Uitgang -

mijn%20test.asp?name=st%C3%A5le&car=saab

mijn test.asp?name=ståle&car=saab


JavaScript-interviewvragen voor meer dan 10 jaar ervaring

81. Waarom zou u innerHTML niet gebruiken in JavaScript?

innerHTML-inhoud wordt elke keer vernieuwd en is dus langzamer. Er is geen ruimte voor validatie in innerHTML. Daarom is het gemakkelijker om frauduleuze code in het document in te voegen en de webpagina instabiel te maken.


82. Wat betekent de volgendewing verklaring verklaren?

var myArray = [[[]]];

Het declares een driedimensionale array.


83. Hoe zijn JavaScript en ECMA-script gerelateerd?

ECMA Script lijkt op regels en richtlijnen, terwijl Javascript een scripttaal is die wordt gebruikt voor webontwikkeling.


84. Wat is naamruimte in JavaScript en hoe wordt het gebruikt?

Naamruimte wordt gebruikt om de gewenste functies, variabelen, enz. onder een unieke naam te groeperen. Het is een naam die aan de gewenste functies, objecten en eigenschappen is gekoppeld. Dit verbetert de modulariteit in de codering en maakt hergebruik van code mogelijk.


85. Hoe kunnen JavaScript-codes worden verborgen voor oude browsers die JavaScript niet ondersteunen?

Voor het verbergen van JavaScript-codes voor oude browsers:

Toevoegen " label.

Voeg “//–>” toe zonder de aanhalingstekens in de code net vóór de tag.

Oude browsers behandelen deze JavaScript-code nu als een lange HTML-opmerking. Terwijl een browser die JavaScript ondersteunt de “ ' als commentaar van één regel.


86. Hoe gebruik ik Loop in JavaScript?

Lussen zijn handig wanneer u dezelfde coderegels een bepaald aantal keren herhaaldelijk uitvoert of zolang een specifieke voorwaarde waar is. Stel dat u 100 keer een 'Hallo'-bericht op uw webpagina wilt typen. Natuurlijk moet je dezelfde regel 100 keer kopiëren en plakken. Als u lussen gebruikt, kunt u deze taak in slechts 3 of 4 regels voltooien.


87. Hoe gebruik ik Loops in Javascript?

Er zijn hoofdzakelijk vier soorten lussen in JavaScript.

for loop

voor/in een lus (uitleg later)

herhalingslus

do… while loop

for loop

Syntax:

for(statement1; statement2; statment3)
 
{
 
lines of code to be executed
 
}
 1. Statement1 wordt eerst uitgevoerd, zelfs voordat de luscode wordt uitgevoerd. Deze instructie wordt dus normaal gesproken gebruikt om waarden toe te wijzen aan variabelen die binnen de lus worden gebruikt.
 2. De instructie2 is de voorwaarde voor het uitvoeren van de lus.
 3. De instructie3 wordt elke keer uitgevoerd nadat de luscode is uitgevoerd.
<html>
<head>
  <script type="text/javascript">
    var students = new Array("John", "Ann", "Aaron", "Edwin", "Elizabeth");
    document.write("<b>Using for loops </b><br />");
    for (i=0;i<students.length;i++)
    {
    document.write(students[i] + "<br />");
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

herhalingslus

Syntax:

while(condition)

{

lines of code to be executed

}

The “while loop” is executed as long as the specified condition is true. Inside the while loop, you should include the statement that will end the loop at some point in time. Otherwise, your loop will never end, and your browser may crash.

do… while loop

Syntax:

<pre>
do

{

block of code to be executed

} while (condition)

De do…while-lus lijkt sterk op de while-lus. Het enige verschil is dat in de do…while-lus het codeblok één keer wordt uitgevoerd, zelfs voordat de voorwaarde wordt gecontroleerd.

Voorbeeld:

<html>
<head>
  <script type="text/javascript">
    document.write("<b>Using while loops </b><br />");
    var i = 0, j = 1, k;
    document.write("Fibonacci series less than 40<br />");
    while(i<40)
    {
      document.write(i + "<br />");
      k = i+j;
      i = j;
      j = k;
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

88. Wat zijn de belangrijke JavaScript Array Methoden, uitgelegd met voorbeelden?

JavaScript-arraymethoden

Het Array-object heeft veel eigenschappen en methoden waarmee ontwikkelaars eenvoudig en efficiënt met arrays kunnen omgaan. U kunt de waarde van een eigenschap verkrijgen door arrayname.property op te geven, en de uitvoer van een methode door arrayname.method() op te geven.

 • lengte eigenschap –> Als u het aantal elementen in een array wilt weten, kunt u de eigenschap length gebruiken.
 • prototype eigendom –> Als u nieuwe eigenschappen en methoden wilt toevoegen, kunt u de prototype-eigenschap gebruiken.
 • omgekeerde methode –> U kunt de volgorde van items in een array omkeren met behulp van een omgekeerde methode.
 • sorteermethode -> U kunt de items in een array sorteren met behulp van de sorteermethode.
 • pop-methode –> U kunt het laatste item van een array verwijderen met behulp van een pop-methode.
 • verschuivingsmethode –> U kunt het eerste item van een array verwijderen met behulp van de shift-methode.
 • push-methode –> U kunt een waarde toevoegen als laatste item van de array.
<html>
<head>
  <title>Arrays!!!</title>
  <script type="text/javascript">
    var students = new Array("John", "Ann", "Aaron", "Edwin", "Elizabeth");
    Array.prototype.displayItems=function(){
      for (i=0;i<this.length;i++){
        document.write(this[i] + "<br />");
      }
    }  
    document.write("students array<br />");
    students.displayItems();
    document.write("<br />The number of items in students array is " + students.length + "<br />");
    document.write("<br />The SORTED students array<br />");
    students.sort();
    students.displayItems();
    document.write("<br />The REVERSED students array<br />");
    students.reverse();
    students.displayItems();
    document.write("<br />THE students array after REMOVING the LAST item<br />");
    students.pop();
    students.displayItems();
		document.write("<br />THE students array after PUSH<br />");
    students.push("New Stuff");
    students.displayItems();
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

89. Wat is OOPS-concept in JavaScript?

Vaak zijn variabelen of arrays niet voldoende om situaties uit het echte leven te simuleren. Met JavaScript kunt u objecten maken die zich gedragen als echte objecten. Een student of een woning kan een object zijn dat veel unieke eigenschappen heeft. U kunt eigenschappen en methoden voor uw objecten maken om het programmeren eenvoudiger te maken. Als uw object een student is, heeft het eigenschappen zoals de voornaam, achternaam, ID, enz., en methoden zoals het berekenen van rang, adres wijzigen, enz. Als uw object een woning is, zal het eigenschappen hebben zoals een aantal kamers, verfkleur, locatie, enz. De methoden omvatten het berekenen van de oppervlakte, het veranderen van eigenaar, enz.

Een object maken

U kunt een object als volgt maken:

var objName = new		Object();
objName.property1 = value1;
objName.property2 = value2;
objName.method1 = function()
{
line of code	
}

OR

var objName= {property1:value1, property2:value2, method1: function()

{ lines of code} };

90. Wat is een lus door de eigenschappen van een object?

De for/in-lus wordt meestal gebruikt om de eigenschappen van een object te doorlopen. U kunt elke naam voor de variabele opgeven, maar de naam van het object moet dezelfde zijn als die van een reeds bestaand object waar u doorheen moet lopen.

Syntax:

for (variablename in objectname)

{

lines of code to be executed

}

Voorbeeld:

<html>
<head>
  <script type="text/javascript">
    var employee={first:"John", last:"Doe", department:"Accounts"};
		var		details = "";
		document.write("<b>Using for/in loops </b><br />");
    for (var x in employee)
    {
		details = x + ": " + employee[x];
		document.write(details + "<br />");
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

91. Wat is JavaScript Unit Testing en wat zijn de uitdagingen bij JavaScript Unit Testing?

JavaScript Unit Testing is een testmethode waarbij JavaScript code test die is geschreven voor een webpagina of webapplicatiemodule. Het wordt gecombineerd met HTML als inline event handler en uitgevoerd in de browser om te testen of alle functionaliteiten goed werken. Deze unit-tests worden vervolgens georganiseerd in de testsuite.

Elke suite bevat verschillende tests die zijn ontworpen om voor een afzonderlijke module te worden uitgevoerd. Het belangrijkste is dat ze niet conflicteren met andere modules en met minder afhankelijkheden van elkaar werken (sommige kritieke situaties kunnen afhankelijkheden veroorzaken).

Uitdagingen bij het testen van JavaScript-eenheden:

Hier zijn belangrijke uitdagingen bij het testen van JavaScript-eenheden:

 • Veel andere talen ondersteunen unit-testen in browsers, zowel in de stabiele als in runtime-omgeving, maar JavaScript kan dat niet
 • Met andere talen kun je sommige systeemacties begrijpen, maar met JavaScript is dit niet het geval
 • Sommige JavaScripts zijn geschreven voor een webapplicatie die mogelijk meerdere afhankelijkheden heeft.
 • JavaScript is goed te gebruiken in combinatie met HTML en CSS in plaats van op internet
 • Problemen met paginaweergave en DOM-manipulatie
 • Soms vindt u een foutmelding op uw scherm met betrekking tot 'Kan voorbeeld.js niet laden' of een andere JavaScript-fout met betrekking tot versiebeheer. Deze kwetsbaarheden vallen onder Unit Testing JavaScript

Oplossingen voor het testen van JavaScript-eenheden:

Om dergelijke problemen te voorkomen, kunt u het volgende doen:

 • Gebruik geen globale variabelen.
 • Manipuleer geen vooraf gedefinieerde objecten.
 • Ontwerp kernfunctionaliteiten op basis van de bibliotheek.
 • Probeer kleine stukjes functionaliteit te creëren met minder afhankelijkheden.

92. Wat zijn enkele belangrijke JavaScript Unit Testing Frameworks?

Following is een samengestelde lijst van populaire JavaScript Unit Testing Frameworks en Tools die veel worden gebruikt:

Eenheid.js: Het staat bekend als een open-source beweringsbibliotheek die draait op browser en Node.js. Het is uiterst compatibel met andere JavaScript Unit Testing-frameworks zoals Mocha, Karma, Jasmine, QUnit, Protractor, enz. Biedt de volledig gedocumenteerde API van de beweringenlijst.

QUnit: Het wordt gebruikt voor zowel client- als server-side JavaScript Unit Testing. Dit gratis JavaScript-testframework wordt gebruikt voor jQuery-projecten. Het volgt de algemene JS-eenheidstestspecificatie voor het testen van eenheden in JavaScript. Het ondersteunt het Node Long-term Support Schedule.

Jasmine: Jasmine is the behavior-driven development framework to unit test JavaScript. It is used for testing both syncronous en eensynchronous JavaScript codes. It does not require DOM and comes with an easy syntax that can be written for any test.

Karma: Karma is een open-source productieve testomgeving. Eenvoudige workflowcontrole via de opdrachtregel. Biedt de vrijheid om de tests te schrijven met Jasmine, Mocha en QUnit. U kunt de test uitvoeren op echte apparaten met eenvoudige foutopsporing.

Mokka: Mocha runs on Node.js and in the browser. Mocha performs asynchronous testing more simply. Provides accuracy and flexibility in reporting. Provides tremendous support of rich features such as test-specific timeouts, JavaScript APIs.

Is: Facebook gebruikt tot nu toe grapjes om alle JavaScript-code te testen. Het biedt de 'zero-configuratie testervaring'. Ondersteunt onafhankelijke en ononderbroken lopende tests zonder enig conflict. Er zijn geen andere installatieconfiguraties en bibliotheken vereist.

AVA: AVA is a simple JavaScript Unit Testing Framework. Tests are being run in parallel and serially. Parallel tests run without interrupting each other. This testing framework supports asyncOok roneuze testen. AVA gebruikt subprocessen om de unit-test JavaScript uit te voeren.


93. Wat is QuickSort-algoritme in JavaScript?

Het Quick Sort-algoritme volgt de verdeel-en-heers-aanpak. Het verdeelt elementen in kleinere delen op basis van bepaalde omstandigheden en voert het soort bewerkingen uit op die verdeelde kleinere delen.

Het Quick Sort-algoritme is een van de meest gebruikte en populaire algoritmen in elke programmeertaal. Als u een JavaScript-ontwikkelaar bent, heeft u wellicht gehoord van sort() dat al beschikbaar is in JavaScript. Dan heb je misschien nagedacht over de noodzaak van dit Quick Sort-algoritme. Om dit te begrijpen, hebben we eerst nodig wat sorteren is en wat de standaardsortering is in JavaScript.

Quicksort volgt de Verdeel en heers algoritme. Het verdeelt elementen in kleinere delen op basis van bepaalde voorwaarden en voert de sorteerbewerkingen uit op die verdeelde kleinere delen. Daarom werkt het goed voor grote datasets. Hier zijn dus de stappen van hoe Quicksort in eenvoudige woorden werkt.

 1. Selecteer eerst een element dat de naam moet krijgen spil element.
 2. Vergelijk vervolgens alle array-elementen met het geselecteerde pivot-element en rangschik ze zo dat elementen die minder zijn dan het pivot-element overblijven. Groter dan het draaipunt is aan de rechterkant.
 3. Voer ten slotte dezelfde handelingen uit op de linker- en rechterzij-elementen op het draaielement.

Dat is dus de basisstructuur van Quicksort. Hier zijn de stappen die één voor één moeten worden gevolgd om Quicksort uit te voeren.


94.Hoe werkt QuickSort?

Stap 1) Zoek eerst de "scharnier" element in de array.

Stap 2) Start de linkeraanwijzer op het eerste element van de array.

Stap 3) Start de rechteraanwijzer op het laatste element van de array.

Stap 4) Vergelijk het element dat wijst met de linkeraanwijzer, en als het kleiner is dan het draaielement, verplaats dan de linkeraanwijzer naar rechts (voeg 1 toe aan de linkerindex). Ga hiermee door totdat het linker zijelement groter of gelijk is aan het scharnierelement.

Stap 5) Vergelijk het element dat wijst met de juiste aanwijzer. Als het groter is dan het draaielement, verplaats dan de rechteraanwijzer naar links (trek 1 af van de rechterindex). Ga hiermee door totdat het rechterelement kleiner of gelijk is aan het scharnierelement.

Stap 6) Controleer of de linkerwijzer kleiner is dan of gelijk is aan een rechterwijzer en zaag vervolgens de elementen op de locaties van deze wijzers.

Stap 7) Verhoog de linkeraanwijzer en verlaag de rechteraanwijzer.

Stap 8) Als de linkerwijzerindex nog steeds kleiner is dan de rechterwijzerindex, herhaalt u het proces; anders retourneert u de index van de linkeraanwijzer.

Laten we deze stappen dus met een voorbeeld bekijken. Laten we een reeks elementen bekijken die we moeten sorteren als [5,3,7,6,2,9].

Hier zijn de stappen om Snel sorteren uit te voeren, die wordt getoond met een voorbeeld [5,3,7,6,2,9].

STAP 1) Bepaal het draaipunt als middenelement. Dus, 7 is het draaielement.

STAP 2) Begin met de linker- en rechteraanwijzers als respectievelijk het eerste en het laatste element van de array. De linkerwijzer wijst naar 5 bij index 0, en de rechterwijzer wijst naar 9 op index5.

STAP 3) Vergelijk het linkeraanwijzerelement met het draaielement, aangezien 5 < 6 de linkeraanwijzer naar rechts verschuift naar index 1.

STAP 4) Nu nog steeds 3 <6, dus verplaats de linkeraanwijzer naar nog een index naar rechts. Nu stopt 7 > 6 met het verhogen van de linkeraanwijzer, en nu is de linkeraanwijzer index 2.

STAP 5) Vergelijk nu de waarde bij de rechteraanwijzer met het draaielement. Sinds 9 > 6 verplaatst u de rechteraanwijzer naar links. Stop nu, als 2 < 6, met het verplaatsen van de rechteraanwijzer.

STAP 6) Verwissel beide waarden die aanwezig zijn bij de linker- en rechteraanwijzers met elkaar.

STAP 7) Verplaats beide aanwijzers nog een stap.

STAP 8) Aangezien 6 = 6, verplaatst u de aanwijzers naar nog een stap en stopt u wanneer de linkeraanwijzer de rechteraanwijzer kruist en de index van de linkeraanwijzer retourneert.

Hier moeten we, op basis van de bovenstaande aanpak, code schrijven voor het verwisselen van elementen en het partitioneren van de array, zoals vermeld in de bovenstaande stappen.

Voorbeeld:

var items = [5,3,7,6,2,9];
function swap(items, leftIndex, rightIndex){
  var temp = items[leftIndex];
  items[leftIndex] = items[rightIndex];
  items[rightIndex] = temp;
}
function: partition(items, left, right) {
  var pivot  = items[Math.floor((right + left) / 2)], //middle element
    i    = left, //left pointer
    j    = right; //right pointer
  while (i <= j) {
    while (items[i] < pivot) {
      i++;
    }
    while (items[j] > pivot) {
      j--;
    }
    if (i <= j) {
      swap(items, i, j); //sawpping two elements
      i++;
      j--;
    }
  }
  return i;
}

function quickSort(items, left, right) {
  var index;
  if (items.length > 1) {
    index = partition(items, left, right); //index returned from partition
    if (left < index - 1) { //more elements on the left side of the pivot
      quickSort(items, left index - 1);
    }
    if (index < right) { //more elements on the right side of the pivot
      quickSort(items, index, right);
    }
  }
  return items;
}
// first call to quick sort
var sortedArray = quickSort(items, 0, items.length - 1);
console.log(sortedArray); //prints [2,3,5,6,7,9]

95. Wat is DOM in JavaScript?

JavaScript heeft toegang tot alle elementen op een webpagina met behulp van het Document Object Model (DOM). De webbrowser maakt een DOM van de webpagina wanneer de pagina wordt geladen.


96. Hoe DOM en Evenementen gebruiken?

Met behulp van DOM kan JavaScript meerdere taken uitvoeren. Het kan nieuwe elementen en attributen creëren, de bestaande elementen en attributen wijzigen en zelfs bestaande elementen en attributen verwijderen. JavaScript kan ook reageren op bestaande gebeurtenissen en nieuwe gebeurtenissen op de pagina creëren.

 1. getElementById, innerHTML-voorbeeld
 2. getElementById: Om toegang te krijgen tot elementen en attributen waarvan de id is ingesteld.
 3. innerHTML: Om toegang te krijgen tot de inhoud van een element.
<html>
<head>
  <title>DOM!!!</title>
</head>
<body>
 <h3 id="one">Welcome</h3>
 <p>This is the welcome message.</p>
 <h3>Technology</h3>
 <p>This is the technology section.</p>
 <script type="text/javascript">
    var text = document.getElementById("one").innerHTML;
    alert("The first heading is " + text);
 </script>
</body>
</html>

2.getElementsByTagName Voorbeeld

getElementsByTagName: Voor toegang tot elementen en attributen met behulp van de tagnaam. Deze methode retourneert een array van alle items met dezelfde tagnaam.

<html>

<head>

  <title>DOM!!!</title>

</head>

<body>

 <h3>Welcome</h3>

 <p>This is the welcome message.</p>

 <h3>Technology</h3>

 <p id="second">This is the technology section.</p>

 <script type="text/javascript">

  var paragraphs = document.getElementsByTagName("p");

  alert("Content in the second paragraph is " + paragraphs[1].innerHTML);

  document.getElementById("second").innerHTML = "The orginal message is changed.";

 </script>

</body>

</html>

Gebeurtenishandler Voorbeeld

 1. createElement: Om een ​​nieuw element te maken
 2. removeChild: verwijder een element
 3. je kunt een toevoegen gebeurtenis handler voor een bepaald element als dit
  document.getElementById(id).onclick=function()
    {
      lines of code to be executed
    }

OR

document.getElementById(id).addEventListener("click", functionname)

Voorbeeld:

<html>
<head>
  <title>DOM!!!</title>
</head>
<body>
 <input type="button" id="btnClick" value="Click Me!!" />
 <script type="text/javascript">
  document.getElementById("btnClick").addEventListener("click", clicked);
  function clicked()
  {
      alert("You clicked me!!!");
  }  
 </script>
</body>
</html>

97. Wat is extern JavaScript?

You plan to display the current date and time on all your web pages. Suppose you wrote the code and copied it in to all your web pages (say 100). But later, you want to change the format in which the date or time is displayed. In this case, you will have to make changes to all the 100 web pages. This will be a very time-consuming and difficult task.

Sla de JavaScript-code dus op in een nieuw bestand met de extensie .js. Voeg vervolgens een regel code toe aan al uw webpagina's om als volgt naar uw .js-bestand te verwijzen:

<script type="text/javascript," src="/currentdetails.js,">

Opmerking: Er wordt aangenomen dat het .js-bestand en al uw webpagina's zich in dezelfde map bevinden. Als het bestand external.js zich in een andere map bevindt, moet u het volledige pad van uw bestand opgeven in het src-kenmerk.

Voorbeeld:

var currentDate = new Date();
var day = currentDate.getDate();
Var month = currentDate.getMonth() + 1;
var monthName;
var hours = currentDate.getHours(); 
var mins = currentDate.getMinutes(); 
var secs = currentDate.getSeconds(); 
var strToAppend;
It (hours >12 )
{
  hours1 = "0" + (hours - 12);
strToAppend = "PM";
}
else if (hours <12)
{
  hours1 = "0" + hours;
  strToAppend = "AM";
}
else
{
  hours1 = hours;
  strToAppend = "PM";
}
if(mins<10)
mins = "0" + mins;
if (secs<10)
  secs = "0" + secs;
switch (month)
{
  case 1:
    monthName = "January";
    break;
  case 2:
    monthName = "February";
    break;
  case 3:
    monthName = "March";
    break;
  case 4:
    monthName = "April";
    break;
  case 5:
    monthName = "May";
    break;
  case 6:
    monthName = "June";
    break;
  case 7:
    monthName = "July";
    break;
  case 8:
    monthName = "August";
    break;
  case 9:
    monthName = "September";
    break;
  case 10:
    monthName = "October";
    break;
  case 11:
    monthName = "November";
    break;
  case 12:
    monthName = "December";
    break;
}

var year = currentDate.getFullYear();
var myString;
myString = "Today is " + day + " - " + monthName + " - " + year + ".<br />Current time is " + hours1 + ":" + mins + ":" + secs + " " + strToAppend + ".";
document.write(myString);

98. Wanneer moet u interne en externe JavaScript-code gebruiken?

Stel dat u slechts een paar regels code heeft die specifiek zijn voor een bepaalde webpagina. In dat geval is het beter om uw JavaScript-code intern binnen uw HTML-document te houden.

Aan de andere kant, als uw JavaScript-code op veel webpagina's wordt gebruikt, kunt u overwegen uw code in een apart bestand te bewaren. Als u enkele wijzigingen in uw code wilt aanbrengen, hoeft u slechts één bestand te wijzigen, waardoor het onderhoud van de code eenvoudig wordt. Als uw code te lang is, kunt u deze beter in een apart bestand bewaren. Dit helpt bij het eenvoudig debuggen.


99. Wat zijn cookies in JavaScript?

Een cookie is een stukje gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen en waartoe uw browser toegang heeft. Je hebt misschien ook genoten van de voordelen van cookies, weet jewingliegen of niet wetenwingleugen. Heeft u ooit uw Facebook-wachtwoord opgeslagen, zodat u het niet elke keer hoeft in te typen als u probeert in te loggen? Zo ja, dan maakt u gebruik van cookies. Cookies worden opgeslagen als sleutel/waarde-paren.

Javascript Set-Cookie:

U kunt cookies aanmaken via document. cookie-eigenschap zoals deze.

document.cookie = "cookiename=cookievalue"

U kunt zelfs een vervaldatum aan uw cookie toevoegen om de betreffende cookie op de aangegeven datum van de computer te verwijderen. De vervaldatum moet worden ingesteld in het UTC/GMT-formaat. Als u de vervaldatum niet instelt, wordt de cookie verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit.

document.cookie = "cookiename=cookievalue; expires= Thu, 21 Aug 2014 20:00:00 UTC"

U kunt ook het domein en het pad instellen om aan te geven tot welk domein en tot welke mappen in het specifieke domein de cookie behoort. Standaard hoort een cookie bij de pagina die de cookie instelt.

document.cookie = "cookiename=cookievalue; expires= Thu, 21 Aug 2014 20:00:00 UTC; path=/		

//maak een cookie aan met een domein naar de huidige pagina en een pad naar het hele domein.

JavaScript krijgt Cookie

U kunt op deze manier toegang krijgen tot de Cookie, die alle cookies retourneert die zijn opgeslagen voor het huidige domein.

var x = document.cookie

JavaScript Cookie verwijderen

Om een ​​cookie te verwijderen, hoeft u alleen maar de waarde van de cookie in te stellen op leeg en de waarde van vervalt in te stellen op een verstreken datum.

Voorbeeld:

<html>
<head>
  <title>Cookie!!!</title>
  <script type="text/javascript">
    function createCookie(cookieName,cookieValue,daysToExpire)
    {
     var date = new Date();
     date.setTime(date.getTime()+(daysToExpire*24*60*60*1000));
     document.cookie = cookieName + "=" + cookieValue + "; expires=" + date.toGMTString();
    }
    function accessCookie(cookieName)
    {
     var name = cookieName + "=";
     var allCookieArray = document.cookie.split(';');
     for(var i=0; i<allCookieArray.length; i++)
     {
      var temp = allCookieArray[i].trim();
      if (temp.indexOf(name)==0)
      return temp.substring(name.length,temp.length);
       }
      return "";
    }
    function checkCookie()
    {
     var user = accessCookie("testCookie");
     if (user!="")
      alert("Welcome Back " + user + "!!!");
     else
     {
      user = prompt("Please enter your name");
      num = prompt("How many days you want to store your name on your computer?");
      It (user!="" && user!=null)
      {
      createCookie("testCookie", user, num);
      }
     }
    }
  </script>
</head>
<body onload="checkCookie()"></body>
</html>

100. Geef een voorbeeld van een JavaScript-vermenigvuldigingstabel

Hier is een voorbeeld van een eenvoudige tafel van vermenigvuldiging waarin de gebruiker wordt gevraagd hoeveel rijen en kolommen hij wil.

Voorbeeld:

<html>
<head>
 <title>Multiplication Table</title>
 <script type="text/javascript">
  var rows = prompt("How many rows for your multiplication table?");
  var cols = prompt("How many columns for your multiplication table?");
  if(rows == "" || rows == null)
      rows = 10;
  if(cols== "" || cols== null)
      cols = 10;
  createTable(rows, cols);
  function createTable(rows, cols)
  {
   var j=1;
   var output = "<table border='1' width='500' cellspacing='0'cellpadding='5'>";
   for(i=1;i<=rows;i++)
   {
    output = output + "<tr>";
    while(j<=cols)
    {
      output = output + "<td>" + i*j + "</td>";
       j = j+1;
      }
      output = output + "</tr>";
      j = 1;
  }
  output = output + "</table>";
  document.write(output);
  }
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

101. Leg pop-upbericht uit aan de hand van een gebeurtenis met voorbeeld

Toon een eenvoudig bericht “Welkom!!!” op uw demo-webpagina en wanneer de gebruiker over het bericht beweegt, moet er een pop-up worden weergegeven met het bericht “Welkom op mijn webpagina!!!”.

Voorbeeld:

<html>
  <head>

  <title>Event!!!</title>

  <script type="text/javascript">

  function trigger()

  {

  document.getElementById("hover").addEventListener("mouseover", popup);

  function popup()

  {

  alert("Welcome to my WebPage!!!");

  }

  }

  </script>

  <style>

  p{
     font-size:50px;
     position: fixed;
     left: 550px;
     top: 300px;
  }
  </style>
  </head>
  <body onload="trigger();">
  <p id="hover">Welcome!!!</p>
  </body>
  </html>		

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)