Java-tekenreeks toLowercase() en toUpperCase() methoden

1. tolowercase() methode

Deze Java-tekenreeksmethode converteert elk teken van de specifieke tekenreeks naar kleine letters met behulp van de regels van de standaardlandinstelling.

Note: Deze methode is landinstellingsgevoelig. Daarom kan het onverwachte resultaten opleveren als het wordt gebruikt voor tekenreeksen die bedoeld zijn om afzonderlijk te worden geïnterpreteerd.

Syntaxis

public String toLowerCase()

parameters

NA

Winstwaarde

Het retourneert de String, die wordt geconverteerd naar kleine letters.

Voorbeeld 1:

public class Guru99 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("UPPERCASE CONVERTED TO LOWERCASE");
    //Convert to LowerCase
    System.out.println(S1.toLowerCase());

  }
}

Verwachte resultaten:

uppercase converted to lowercase

2. naarHoofdletter() methode

De methode toUppercase() wordt gebruikt om alle tekens in een bepaalde tekenreeks naar hoofdletters te converteren.

Syntax:

toUpperCase()

parameters:

NA

Retourneert waarde:

Java-reeks in een hoofdletter.

Voorbeeld 2:

public class Guru99 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("lowercase converted to uppercase");
    //Convert to UpperCase
    System.out.println(S1.toUpperCase());
  }
}

Verwachte resultaten:

LOWERCASE CONVERTED TO UPPERCASE