Java String-methode Replace(), ReplaceAll() en ReplaceFirst().

De String Class Java kent drie typen Replace-methoden:

 1. vervangen ()
 2. vervang alles()
 3. vervangEerste()

Met behulp van de functie Replace() in Java kunt u tekens in uw tekenreeks vervangen. Laten we elke Java-string-API-functie in de bestuderentails:

Java-tekenreeks vervangen() Methode

Java-tekenreeks vervangen() methode vervangt elk voorkomen van een bepaald teken door een nieuw teken en retourneert een nieuwe string. Met de Java-replace() string-methode kan een reeks tekenwaarden worden vervangen.

Syntax:

public Str replace(char oldC, char newC)

parameters:

oldCh − oud karakter

newCh − nieuw karakter

Winstwaarde

De Java-functie Replace() retourneert een tekenreeks door oldCh te vervangen door newCh.

Voorbeeld van vervangen() in Java:

Laten we vervangen() in de Java-functie begrijpen met een voorbeeld:

public class Guru99Ex1 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("the quick fox jumped");
    System.out.println("Original String is ': " + S1);
    System.out.println("String after replacing 'fox' with 'dog': " + S1.replace("fox", "dog"));
    System.out.println("String after replacing all 't' with 'a': " + S1.replace('t', 'a'));

  }
}

Verwachte resultaten:

Original String is ': the quick fox jumped
String after replacing 'fox' with 'dog': the quick dog jumped
String after replacing all 't' with 'a': ahe quick fox jumped

Java-tekenreeks vervangen()

Java-tekenreeks vervangenAlles() methode vindt alle exemplaren van een reeks tekens die overeenkomen met een reguliere expressie en vervangt deze door de vervangende tekenreeks. Aan het einde van de oproep wordt een nieuwe string geretourneerd door de functie ReplaceAll() in Java.

Signature:

public Str replaceAll(String regex, String replacement)

parameters:

regx: reguliere expressie

vervanging: vervangende reeks tekens

Voorbeeld:

public class Guru99Ex2 {
  public static void main(String args[]) {
    String str = "Guru99 is a site providing free tutorials";
    //remove white spaces
    String str2 = str.replaceAll("\\s", "");
    System.out.println(str2);
  }
}

Verwachte resultaten:

Guru99isasiteprovidingfreetutorials

Java-tekenreeks vervangenEerste()

Java-tekenreeks vervangenEerste() methode vervangt ALLEEN de eerste subtekenreeks die overeenkomt met een gegeven reguliere expressie. Het matchen van de string begint vanaf het begin van een string (van links naar rechts). Aan het einde van de oproep wordt een nieuwe tekenreeks geretourneerd door de Java-functie ReplaceFirst().

Syntaxis

public Str replaceFirst(String rgex, String replacement)

parameters

rgex − de reguliere expressie waaraan gegeven wordt snaar moeten matchen.

vervanging − de tekenreeks die reguliere expressie vervangt.

Winstwaarde

Deze methode retourneert de resulterende String als uitvoer.

Voorbeeld van ReplaceFirst() in Java:

public class Guru99Ex2 {
  public static void main(String args[]) {
    String str = "This website providing free tutorials";
    //Only Replace first 's' with '9' 
    String str1 = str.replaceFirst("s", "9");
    System.out.println(str1);
  }
}

Verwachte resultaten:

Thi9 website providing free tutorials

Hoe vervang ik een teken in een string in JAVA?

De Java String Replace()-methode vervangt elk voorkomen van een bepaald teken door een nieuw teken en retourneert een nieuwe tekenreeks.
De syntaxis voor de methode Replace() is string_name. vervangen(oude_string, nieuwe_string)