Top 25 sollicitatievragen voor JMS (Java Message Service) (2024)

Hier zijn JMS-sollicitatievragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

JMS-interviewvragen en -antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is JMS?

JMS betekent Java Messaging Service. Het is de nieuwe standaard voor communicatie tussen klanten. Hiermee kan de J2EE-applicatiecomponent de berichten maken, verzenden, lezen en ontvangen.


2) Welk type berichtgeving wordt door JMS geleverd?

JMS biedt beide soorten berichten,

 • synckroniek
 • Asynckroniek

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over JMS (Java Message Service).


3) Wat bedoel je met Syncronous en Asyncronous type berichtenuitwisseling?

Syncronous: Bij dit type berichten wacht de client tot de server op een bericht reageert. Bijvoorbeeld: telefoongesprek, tweerichtingsradiocommunicatie.

Asyncronous: Bij dit type berichten wacht de client niet op een bericht van de server, maar wordt er automatisch een gebeurtenis aangemaakt om een ​​bericht van een server te activeren. Bijv.: email, sms-berichten, blogposts.


4) Hoeveel soorten berichtenmodellen biedt JMS en welke zijn dat?

Er zijn twee soorten berichtenmodellen die JMS biedt:

 • Punt-tot-punt wachtrij
 • De tweede is publiceren en abonneren

5) Leg het verschil uit tussen onderwerp en wachtrij?

De wachtrijtechniek wordt gebruikt voor één-op-één berichten en ondersteunt point-to-point-berichten. Hoewel het onderwerp doorgaans wordt gebruikt voor één tot veel berichten en het een openbaar abonnementsmodel voor berichten ondersteunt.

JMS (Java-berichtenservice)
JMS (Java Message Service) sollicitatievragen

6) Wat is de rol van de JMS-provider?

De JMS-provider zorgt voor de dataconversie, de beveiliging van de berichten en de clienttriggering. Het specificeert het coderingsniveau, het beveiligingsniveau van het bericht en het beste gegevenstype voor de niet-JMS-client.


7) Wat zijn de componenten van JMS?

 • JMS-provider
 • JMS-client
 • Berichten
 • Beheerde objecten
 • Native klanten

8) Geef een voorbeeld van het gebruik van een point-to-point-model in JMS?

Een voorbeeld van een point-to-point-model zou een afdruk zijn. Wanneer u een afdrukoptie selecteert, stuurt uw systeem het bericht naar de server, en zodra de afdruk is gemaakt, stuurt deze server het bericht opnieuw naar u terug. Er wordt gebruik gemaakt van een point-to-point-model wanneer de informatie specifiek is voor één enkele klant.


9) Wat zijn de belangrijkste JMS-gerelateerde objecten die vereist zijn voor een JMS-compatibele applicatie?

 • De belangrijkste JMS-gerelateerde objecten die vereist zijn, zijn:
 • Het verbindingsobject
 • Een of meer sessies binnen een verbinding die een context bieden voor het verzenden en ontvangen van berichten.
 • Een onderwerp- of wachtrijobject binnen een sessie dat de bestemming binnen de berichtenmakelaar vertegenwoordigt.
 • De juiste afzender, uitgever of ontvanger binnen een sessie.

10) Wat is een door JMS beheerd object?

Door JMS beheerd object is een vooraf geconfigureerd JMS-object dat door een beheerder is gemaakt voor gebruik door JMS-clients en in de JNDI-naamruimte is geplaatst.


11) Wat is het belangrijkste onderdeel van JMS-applicaties?

 • Sessie
 • Aansluiting
 • Bericht
 • Berichtproducent
 • Bericht Consument
 • Verbinding fabriek en bestemming

12) Wat is een JMS-sessie?

Een JMS-sessie is een single-threaded context voor het verzenden en ontvangen van JMS-berichten. Een JMS-sessie kan een lokaal afgehandelde, niet-getransacteerde of gedistribueerde transactie zijn.


13) Noem het verschil tussen duurzaam en niet-duurzaam abonnement?

Een duurzaam abonnement geeft een abonnee de vrijheid om alle berichten over een onderwerp te ontvangen, terwijl een niet-duurzaam abonnement geen enkele garantie biedt over berichten die door anderen worden verzonden wanneer de verbinding van een klant door anderen wordt verbroken.


14) Wat is bytebericht?

Bytebericht is een stroom ononderbroken bytes. Het bevat een array van primitieve bytes in zijn payload. Voor de overdracht van gegevens tussen twee applicaties in hun oorspronkelijke formaat wordt gebruik gemaakt van byteberichten, wat bij andere berichttypen mogelijk niet mogelijk is.


15) Noem verschillende soorten berichten die beschikbaar zijn in de JMS API?

De verschillende soorten berichten die beschikbaar zijn in de JMS API zijn Message, TextMessage, BytesMessage, ObjectMessage en MapMessage.


JMS-interviewvragen en -antwoorden voor ervaren

16) Wat is het verschil tussen het P2P-model (Peer to Peer) en het abonnementsmodel?

Het P2P-model is zeer betrouwbaar en wordt gebruikt in een één-op-één-situatie, terwijl het abonnementsmodel wordt gebruikt in een één-op-veel-situatie. Het is erg snel, maar minder betrouwbaar.


17) Wat is een JMS-client?

JMS-client is een taalprogramma dat berichten verzendt of ontvangt.


18) Kunnen we e-mail sturenmail berichten met JMS?

JMS heeft geen inherente ondersteuning voor email operaties.


19) Leg uit hoe de applicatieserver omgaat met de JMS-verbinding?

 • Met behulp van de applicatieserver wordt de serversessie gemaakt en opgeslagen in een pool
 • Om berichten in de JMS-sessie te plaatsen, gebruikt de verbindingsconsument de serversessie
 • De serversessie is degene die de JMS-sessie creëert
 • Applicatie geschreven door applicatieprogrammeurs creëert de berichtluisteraar.

20) Wat is het verschil tussen JMS en RPC (Remote Procedure Call)?

Het fundamentele verschil tussen JMS en RPC ligt in de manier waarop ze berichten versturen. JMS maakt gebruik van eensyncronous berichttype terwijl, RPC creëert syncronous berichttype. De methode-aanroeper in RPC wacht tot de methode de uitvoering heeft voltooid en de besturing teruggeeft aan de aanroeper. In JMS stuurt de afzender van het bericht het bericht gewoon naar de bestemming en gaat verder met zijn eigen verwerking.


21) Leg uit hoe het JMS werkt met de J2EE?

De applicatieclient, zoals enterprise JavaBeans-componenten en webcomponenten, kan JMS-berichten verzenden of ontvangen syncronisch. Daarnaast kunnen de applicatieclients ook bericht a ontvangensyncronisch. Met behulp van berichtgestuurde bonen kan de JMS-provider optioneel de verwerking van berichten implementeren. Berichtgestuurde bonen zijn een type bedrijfsboon die de asyncroneuze consumptie van berichten.

De operaHet verzenden en ontvangen van berichten wordt gedistribueerd uitgevoerd operadie JMS mogelijk maakt operaen databasetoegang binnen één enkele transactie.


22) Welke soorten berichten worden door JMS ondersteund?

De typen berichten die door JMS worden ondersteund zijn

 • Stream berichten
 • SMS-berichten
 • Kaartberichten
 • Bytes-berichten
 • Objectberichten

23) Wat is MOM in verwijzing naar JMS?

De MOM (Message Oriented Middleware) is software die werkt als tussenpersoon tussen twee communicerende componenten. Het wordt tussen de client en de server geplaatst, MOM biedt de mogelijkheid om berichten door te geven door gebruik te maken van de wachtrijtechniek. Totdat de client niet vraagt ​​om het bericht te lezen, worden de berichten in de wachtrij opgeslagen. Door deze techniek te gebruiken kan de softwarecomponent tijdonafhankelijk werken.


24) Hoe kunt u een Java-bericht bezorgen aan een niet-Java-client?

Allereerst moet het bericht, na ontvangst van het bericht van Topic of Queue, volgens hun specificatie worden omgezet in een niet-Java-client. Nadat het bericht is omgezet naar een niet-Java-client, kan het worden afgeleverd.


25) Welke coderingsopties zijn er voor het verzenden van berichten via JMS?

De codering en decodering van de berichten wordt afgehandeld door de JMS-provider en niet door de JMS-specificaties. Sonic MQ van Progress Software is een toonaangevende JMS-provider en zij doen encryptie via encryptiemechanismen die Quality of Protection worden genoemd.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)