Bepaling van SAP-itemcategorie: VOV7, VOV4

Wat is artikelcategorie?

Een artikelcategorie definieert hoe een regelitem zich gedraagt ​​in een verkooptransactie.

SAP gebruikt Artikelcategorie om materiaal in elk verkoopdocumenttype anders te verwerken.

bv

AFX – Het is een vraagitemcategorie, waarvoor het niet relevant is billIng.

AGX – Het is een offerte-itemcategorie, waarvoor het niet relevant is billIng.

TAN – Het is een standaard artikelcategorie, waarvoor het relevant is billIng.

De T-code voor de categorie Artikel definiëren is VOV7.

Stap 1)

 1. Voer Tcode VOV7 in de opdrachtbalk in.
 2. Lijst met itemcategorieën inclusief SAP en Door de gebruiker gedefinieerde itemcategorie.
 3. Klik op Nieuwe vermeldingen Bepaling van SAP-artikelcategorieKnop, voor het maken van een itemcategorie.

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Stap 2) Terwijl u een nieuwe Item-categorie maakt, volgt uwing secties kunnen worden gevuld.

 1. Bedrijfsgegevens (billing/prijzen etc. informatie).
 2. Algemene controle (het bepaalt de automatische batch, de afrondingstoestemming en de bestelhoeveelheid naar 1 of niet).
 3. Transactiestroom (itemschermdetail).
 4. Bill van materiaal (gebruikt voor variantconfiguratie).
 5. Waardecontract (voor waardecontract).
 6. Servicebeheer (servicescenario).
 7. Controle van hulpbronnen (gerelateerd aan hulpbronnen billscenario).

We zullen gegevens invoeren in de sectie Bedrijfsgegevens.

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Stap 3)

1. We gaan YTA2 creëren (standaard itemcategorie)

2. invoeren BillRelevantie / prijsstelling. Rekening

 • Zakelijk item
 • Schema. Lijn toegestaan
 • Wgh
 • Vol. Relevant
 • Krediet actief
 • Bepaal de kosten.

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Stap 4) Klik op OpslaanBepaling van SAP-artikelcategorieKnop.

Er wordt een bericht weergegeven: “Gegevens zijn opgeslagen”.

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Bepaling van artikelcategorie

De itemcategorie bepaalt het itemgedrag. De itemcategorie definieert bijvoorbeeld waarvoor het item relevant is Billing of prijzen.

De artikelcategorie in het verkoopdocument is afhankelijk van het type verkoopdocument en het artikel.

Artikelcategoriebepaling wordt gedaan door T-code –VOV4. Er zijn veel standaardartikelcategorieën die door SAP worden aangeboden, waarvan sommige hieronder staan:

Artikelcategorieën Omschrijving
BRUINEN Standaard artikel
TAB Individuele aankooporder
TAS Artikel van derden
TAD Service
TATX Tekstitem
TANN Gratis
AFX Onderzoeksartikel
AGX Offerte artikel

Stap 1)

 1. Voer T-code VOV4 in het opdrachtveld in.
 2. Er wordt een lijst met bestaande itemcategorieën weergegeven.
 3. Om een ​​nieuwe itemcategorie aan te maken, klikt u op Nieuwe items Bepaling van SAP-artikelcategorie Knop.

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Stap 2)

Om een ​​nieuwe itemcategorie aan te maken, typt u following gegevens -

 • Verkoopdoc. type.
 • Artikel kat. groep.
 • Artikelcategorie (standaard artikelcategorie, deze kan worden overschreven door de handmatige artikelcategoriewaarde).
 • Handmatige artikelcategorie (als het bedrijf dit vereist, kunnen we een handmatige artikelcategorie toevoegen om de standaard artikelcategorie te overschrijven).

Opmerking: De standaard artikelcategorie wordt automatisch opgehaald voor het verkoopdocumenttype waarin deze is gedefinieerd. Handmatige artikelcategorie kan worden gebruikt in plaats van de standaard artikelcategorie OF we kunnen de standaard artikelcategorie in het verkoopdocument vervangen door een toegestane handmatige artikelcategorie. De standaard itemcategorie (YTA2) kan bijvoorbeeld worden vervangen door de handmatige itemcategorie (TAP,TAQ,TANN).

Bepaling van SAP-artikelcategorie

Stap 3) Klik op Opslaan Bepaling van SAP-artikelcategorieKnop.

Een bericht “Gegevens zijn opgeslagen” weergegeven zoals hieronder –

Bepaling van SAP-artikelcategorie