SAP FICO: wat is, introductie, volledige vorm en FICO-module

Wat is SAP FICO?

SAP FICO is een module van SAP ERP die gebruikt wordt voor de financiële rapportage zowel extern als intern. Het doel is om alle financiële transacties vast te leggen die door een entiteit worden geboekt en aan het einde van de handelsperiode financiële overzichten op te stellen die accuraat zijn. De volledige SAP FICO-vorm is FI (Financial Accounting) en CO (Controlling).

In deze SAP FICO-basistutorial wordt het SAP FICO-overzicht en de belangrijkste functionaliteiten van de SAP FICO-module uitgelegd.

SAP FI is opgebouwd uit SAP FICO-submodules. De deelmodules die vaak gebruikt worden zijn debiteuren, crediteuren, activaadministratie, grootboek Accounting en bankboekhouding.

Alle submodules zijn met elkaar verbonden en integreren in realtime. Een proefbalans kan per keer worden opgevraagd en zal altijd in evenwicht zijn omdat alle submodules met elkaar zijn verbonden. Het onderstaande diagram toont de integratie tussen FICO SAP-modules.

SAP FICO
SAP FICO

Grootboekboekhouding

Alle grootboekrekeningen die worden gebruikt voor rapportage worden beheerd via de grootboekboekhouding. In SAP een verzameling van alle grootboekrekeningen die door een bedrijf of een groep bedrijven worden gebruikt, wordt een rekeningschema genoemd. Dit zijn de rekeningen die zullen worden gebruikt voor het opstellen van de financiële overzichten. De meeste transacties worden vastgelegd in submodules en worden in realtime afgestemd met het grootboek. Transacties die rechtstreeks in de grootboekboekhouding kunnen worden uitgevoerd, omvatten journaalboekstukken die worden geboekt om transacties aan te passen of te corrigeren. Terugboekingen kunnen ook vanuit de grootboekboekhouding worden gedaan. Saldi op grootboekrekeningen kunnen worden weergegeven en proefsaldi kunnen uit het systeem worden gehaald.

Debiteuren

Debiteuren in FICO SAP is een submodule die alle transacties met klanten vastlegt en klantrekeningen beheert. Er zullen afzonderlijke klantrekeningen worden bijgehouden en wanneer transacties op klantrekeningen worden geboekt, worden afstemmingsrekeningen in het grootboek in realtime bijgewerkt met de cijfers. Transacties in debiteuren omvatten het boeken van facturen, het boeken van creditnota's, aanbetalingen, betaling van facturen, aanmaan en het uitvoeren van klantrapporten.

Schulden

Crediteurenadministratie is een submodule die alle transacties met leveranciers vastlegt en leveranciersrekeningen beheert. Er worden afzonderlijke leveranciersrekeningen bijgehouden en wanneer transacties in klantrekeningen worden geboekt, worden afstemmingsrekeningen in het grootboek in realtime bijgewerkt met de cijfers. Transacties in crediteuren omvatten het boeken van facturen, het boeken van creditnota's, aanbetalingen, factuurbetaling, automatisch betalingsprogramma en het uitvoeren van leveranciersrapporten.

Vermogensboekhouding

Activaboekhouding in SAP FICO beheert alle transacties met betrekking tot activa voor een entiteit. Wanneer transacties in activarekeningen worden geboekt, worden afstemmingsrekeningen in het grootboek in realtime bijgewerkt. Transacties bij de boekhouding van activa omvatten de verwerving van activa, het buiten gebruik stellen van activa, de verkoop van activa, de overdracht van activa, de herwaardering van activa en de afschrijving van activa.

Bankboekhouding

De bankboekhouding legt alle transacties met de banken vast. Bankafstemming wordt uitgevoerd om alle transacties die op bankafschriften zijn geregistreerd, af te stemmen en deze te vergelijken met transacties in het systeem.

Alle SAP FI-submodules zijn geïntegreerd en transacties worden in realtime bijgewerkt, wat betekent dat nauwkeurige financiële overzichten op elk moment uit het systeem kunnen worden gehaald.

Samengevat

  • SAP FICO introductie: SAP FICO-module is een module van SAP-ERP die wordt gebruikt voor financiële rapportage zowel extern als intern.
  • SAP FICO betekenis: SAP Financial Accounting (FI) en Controlling (CO)
  • Alle grootboekrekeningen die worden gebruikt voor rapportage worden beheerd via de grootboekboekhouding. In SAP wordt een verzameling van alle grootboekrekeningen die door een bedrijf of een groep bedrijven worden gebruikt een rekeningschema genoemd.
  • Debiteuren is een submodule die alle transacties met klanten vastlegt en klantrekeningen beheert.
  • Crediteurenadministratie is een submodule die alle transacties met leveranciers vastlegt en leveranciersrekeningen beheert.
  • Activaboekhouding beheert alle transacties met betrekking tot activa voor een entiteit.
  • De bankboekhouding legt alle transacties met de banken vast.