Hoe IntelliJ in te stellen met Selenium WebDriver

Wat is IntelliJ?

IntelliJ IDEA is een Java Integrated Development Environment (IDE). Het wordt gebruikt voor softwareontwikkeling. Het is ontwikkeld door JetBrains. Het valt onder een door Apache2 gelicentieerde ‘community-editie’ en onder een ‘eigen commerciële editie’. Het zijn de beste beschikbare Java-IDE's. Het biedt faciliteiten zoals geavanceerde codenavigatie en mogelijkheden voor coderefactoring.

Vereisten voor het installeren van IntelliJ met Selenium Webdriver

Daarvoor hebben we een aantal vereisten nodig, die als volgt zijn.

 • IntelliJ
 • Elke webbrowser (bij voorkeur Mozilla Firefox)
 • JDK (Java-ontwikkelkit)
 • Selenium .jar-bestanden

De benodigde jar-bestanden kunnen worden gedownload van Selenium.org officiële site. Na het downloaden extraheert het bestand de .jar-bestanden naar de gewenste map.

IntelliJ downloaden en installeren

Stap 1) Om te downloaden IntelliJ bezoek de jetbrains-site. Hier hebben we de “Community”-versie geselecteerd. U kunt de “ultieme” versie selecteren voor mobiele, web- en bedrijfsontwikkeling.

Download en installeer IntelliJ

Stap 2) Wanneer u begint met downloaden, ziet u een bericht als dit.

Download en installeer IntelliJ

Stap 3) In de volgende stap wordt een pop-upvenster geopend. Klik op de knop 'Uitvoeren'.

Download en installeer IntelliJ

Stap 4) Klik in deze stap op de knop 'Volgende' in de installatiewizard.

Download en installeer IntelliJ

Stap 5) Er wordt een ander pop-upvenster geopend. Blader door uw doelmap en klik op de knop 'Volgende'.

Download en installeer IntelliJ

Stap 6) In deze stap,

 1. Markeer de chequebox – 32-bits opstartprogramma
 2. Markeer de chequebox voor taal volgens uw vereisten
 3. Klik op de knop ‘volgende’

Download en installeer IntelliJ

Stap 7) Klik in de volgende stap op de knop 'Installeren'.

Download en installeer IntelliJ

U kunt zien dat het IntelliJ-installatieproces bezig is.

Download en installeer IntelliJ

Stap 8) In deze stap,

 1. Om IntelliJ uit te voeren, markeert u het vinkjebox en
 2. Klik op de knop 'Voltooien'

Download en installeer IntelliJ

Stap 9) Als u al een oudere versie van IntelliJ op uw systeem hebt geïnstalleerd. U kunt de instellingen van een oudere versie naar de nieuwere versie importeren. Omdat we geen eerdere versie hebben geïnstalleerd. Wij zullen de tweede optie selecteren.

Download en installeer IntelliJ

Stap 10) Wanneer u in de vorige stap op de knop 'ok' klikt, wordt u gevraagd om de privacybeleidsovereenkomst van Jetbrain. Klik op de knop ‘Accepteren’.

Download en installeer IntelliJ

Stap 11) In deze stap kunt u de plug-in-instellingen instellen.

Download en installeer IntelliJ

Stap 12) Selecteer in de volgende stap de optie volgens vereiste. U ziet opties zoals een nieuw project maken, project importeren, openen, enz.

Download en installeer IntelliJ

Stap 13) In deze stap,

 1. Selecteer het 'Project' en 'bestand' uit de bibliotheek en
 2. Klik op de knop 'OK'

Download en installeer IntelliJ

Stap 14) In deze stap verschijnt het bestand dat we in de vorige stap hebben geselecteerd in de projectmap.

Download en installeer IntelliJ

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Om Selenium te ondersteunen, moet u IntelliJ configureren. Volg daarvoor het volgendewing stappen.

Stap 1) Start uw IntelliJ IDE en maak een nieuw project. Selecteer bestand -> New -> Project

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Stap 2) In de vorige stap wanneer u klikt -> Volgende. Er wordt een nieuw scherm geopend. Geef in dit scherm de projectnaam op. In ons geval hebben we de naam Selenium_Guru99 gegeven. Dan klikken -> Finish. Uw project is gemaakt in IntelliJ.

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Stap 3) Nu moet u de .jar-bestanden van Selenium toevoegen aan intelliJ als externe bibliotheken.

Klik hiervoor op ga naar Bestand -> Project structuur -> zoek op het tabblad Projectinstellingen naar Modules -> afhankelijkheden -> Klik op het '+' teken -> Selecteer voor JAR's of mappen.

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Stap 4) Selecteer alle selenium .jar-bestanden uit de map en submap /lib, waar u deze na het downloaden hebt uitgepakt.

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

Nu hebt u met succes de .jar-bestanden toegevoegd aan intelliJ. Als u uw projectstructuur ziet, zult u merken dat de map /src van uw project leeg is.

Stap 5) Klik met de rechtermuisknop op de map /src -> New -> Java-klasse. Uw projectstructuur ziet er uit zoals hieronder weergegeven.

Configureer IntelliJ om Selenium te ondersteunen

IntelliJ Selenium-voorbeeld

We zullen de site gebruiken https://demo.guru99.com/

In dit testscenario

 • We lanceren de URL
 • Voer ongeldige E inmail ID
 • Klik op de knop 'Verzenden'
 • De uitvoer zal zijn zoals hieronder weergegeven: 'Email ID is niet geldig'

IntelliJ Selenium-voorbeeld

In het bovenstaande resultaat kun je dat zien

 • Wanneer we de code uitvoeren, Firefox exemplaar is geopend.
 • Op codeniveau hebben we een email naar webelement. Dat is een invoerveld (abc.gmailCom).
 • Wanneer Selenium Webdriver op de knop 'Verzenden' klikt, b.vmail ID is geverifieerd door de guru99-site.
 • Zoals we al zeiden: niet-geregistreerde email zou het bericht “Email ID is niet geldig.”

Following is Java code voor test1.

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

public class TestSelenium {											
			public static void main(String[] args){    
				FirefoxDriver driver=new FirefoxDriver();    
				driver.get("https://demo.guru99.com/");    
				WebElement element=driver.findElement(By.xpath("//input[@name='emailid']"));    
				element.sendKeys("abc@gmail.com");      

				WebElement button=driver.findElement(By.xpath("//input[@name='btnLogin']"));     
			button.click();  
		}
}

Voordelen van het gebruik van IntelliJ

 • Het genereert snel getter- en settermethoden voor objectattributen.
 • Met eenvoudige toetsaanslagen kunt u een verklaring in een try-catch- of if-else-blok plaatsen.
 • De IDE levert ingebouwde verpakkingstools zoals gradle, SBT, grunt, bower, enz.
 • Database zoals SQL, ORACLE, PostgreSQL, Microsoft SQL Server is rechtstreeks toegankelijk vanuit de IDE.
 • Het ondersteunt verschillende talen zoals Java, Javascript, Clojure, enz.
 • Het wordt ondersteund door verschillende besturingssystemen, zoals Windows, Linux, enz. Het kan worden gedownload van de officiële website van JetBrains.

Samengevat

 • IntelliJ IDEA is een Java Integrated Development Environment (IDE).
 • Het beschikt over faciliteiten voor geavanceerde codenavigatie en mogelijkheden voor coderefactoring.
 • Het voordeel van het gebruik van intelliJ is
 • Genereer snel getter- en settermethoden
 • Met eenvoudige toetsaanslagen kunt u een verklaring in een try-catch- of if-else-blok plaatsen
 • Het ondersteunt verschillende talen zoals Java, JavaScript , Clojure, enz.
 • Het ondersteunt verschillende besturingssystemen, zoals Windows, Linux, enz.In
 • Het wordt geleverd met ingebouwde plug-ins en verpakkingstools
 • Om Selenium te gebruiken, moet u IntelliJ configureren